Archives

01-09-2015 - Parket Brussel

In navolging van een artikel in de Franstalige media vandaag kan ik bevestigen dat er afgelopen weekend een politie-interventie geweest is in Anderlecht waarbij zedenfeiten aan het licht kwamen.

Een slachtoffer, een meisje van 15 jaar oud, had telefonisch contact opgenomen met haar moeder , zeggende dat ze in gevaar was. Hierop heeft de moeder van het meisje de politie verwittigd en kon door de politiediensten achterhaald worden waar het meisje zich bevond.

Eens ter plaatse zei het meisje dat ze tegen haar wil in de woning werd vastgehouden en gedwongen werd seksuele handelingen te stellen. In diezelfde woning trof de politie een ander 15 jarig meisje aan. Het is op dit moment onduidelijk in hoeverre zei eveneens slachtoffer is.

De Brusselse onderzoeksrechter heeft gisteren een man K.T. (geboren in 1993) onder aanhoudingsmandaat geplaatst en in verdenking gesteld van:

- Verkrachting van een minderjarige tussen 16 en 14 jaar oud

- Mensenhandel

- Wederrechtelijke vrijheidsberoving

- Uitbuiting van de prostitutie met verzwarende omstandigheden

- Bedreiging onder bevel of voorwaarde

Deze verdacht is geen onbekende voor het gerecht en heeft linken met de stadsbende “Négatif Clan”.

Er moeten nog verschillende onderzoeksdaden gesteld worden teneinde volledige klaarheid te brengen in wat er precies gebeurd is en of het al dan niet om een geïsoleerd geval gaat. Het gerechtelijk onderzoek is volop lopende.

Voor uw persoonlijke informatie: BR.37.L3.44663/15

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

31-08-2015 - Parket Brussel

In een gerechtelijk onderzoek gevoerd door Onderzoeksrechter Gruwez lastens verschillende leden van de stadsbende die zich ‘Negatif Clan’ noemt, werd op vrijdag 28 augustus 2015 overgegaan tot vier huiszoekingen en een vijftiental aanhoudingen. Hiervoor werd een grootscheepse politieactie op de been gebracht waaraan de lokale politie van Brussel-Noord, Brussel-West, Montgomery, alsook de speciale eenheden van de Federale Politie (DSU) en de speciale eenheden van de lokale politie Brussel-Hoofdstad-Elsene (de Anti-Overval-Brigade) deelnamen.

Negatif Clan bestaat uit een groep rappers waarvan sommigen op een georganiseerde manier zeer gewelddadige misdrijven zouden plegen, zoals oplichtingen, verkoop van verdovende middelen en oplichtingen in het kader van prostitutie-activiteiten (waarvoor ze advertenties plaatsen op een pornografische website).

Zodoende werd op die manier in nacht van 17 op 18 augustus 2015 een persoon vastgehouden, beroofd en geslagen, tijdens een afspraak met een prostituée, gemaakt op basis van een advertentie op voornoemde website.

Het onderzoek bracht nog drie andere feiten met dezelfde modus operandi aan het licht, feiten die plaats vonden op 9 juli, 18 juli en 14 augustus 2015.

Tijdens de tussenkomst op 28 augustus 2015, werden zeven personen door de onderzoeksrechter verhoord. Vijf personen, waaronder drie vrouwen en twee mannen, M.G.D. (19 jaar), L.D. (18 jaar), M.D.N. (20 jaar), L.O. (23 jaar) et K.K.R. (21 jaar), werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst en in verdenking gesteld voor diefstal met geweld, bezit en verkoop van verdovende middelen, en criminele organisatie. Een zesde persoon werd eveneens door de onderzoeksrechter verhoord, in verdenking gesteld voor dezelfde feiten, en nadien vrijgelaten. Een zevende persoon werd vrijgelaten zonder meer.

Er werden verschillende voorwerpen in beslag genomen, waaronder 18 zakjes cocaïne (ongeveer een tiental gram).

***

Dit resultaat kon bekomen worden dank zij een uitstekende samenwerking tussen de verschillende lokale zones, en in het bijzonder, voor wat betreft de tussenkomst op de dag zelf, tussen de speciale eenheden van de Federale Politie (DSU) en de speciale eenheden van de lokale politie Brussel-Hoofdstad-Elsene (de Anti-Overval-Brigade).

Het parket neemt deze gelegenheid te baat om eer te betonen aan een officier van deze brigade die de ochtend zelf van de interventie is overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

30-08-2015 - Parket Brussel

Heden omstreeks 10uur werd in een cel van het cellencomplex van het Portalisgebouw waar het Parket van Brussel is gevestigd, het overlijden vastgesteld van C.R.C.A. (° 1954).

Deze persoon was ter beschikking gesteld van het parket voor feiten die zich gisteren hadden voorgedaan. Meer bepaald werd C.R.C.A. ervan verdacht gepoogd te hebben zijn vrouw te vermoorden met een vuurwapen. Deze feiten deden zich voor op de Parvis de Saint-Gilles, op 29 augustus 2015 omstreeks 11 uur. De echtgenote is ongedeerd.

De wetsdokter en het Federaal Labo kwamen ter plaatse, alsook de Procureur des Konings.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er geen tussenkomst van een derde is bij het overlijden van C.R.C.A.. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd.

Het verder onderzoek naar de precieze omstandigheden van het overlijden worden nader onderzocht.

In het belang van het onderzoek kunnen momenteel geen verdere details worden vrijgegeven.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

29-08-2015 - Parket Brussel

Vandaag, in de loop van de namiddag, deed zich een incident voor aan het Manneken Pis in Brussel, waarbij vijf mannen een zwarte vlag met Arabische tekens, gelijkend op of gelijk aan deze van Islamitische Staat, tevoorschijn haalden.

De politie kwam tussen en interpelleerde de mannen. Het bleek te gaan om B.C.C. (°1969), K.T. (° 1977), O.Y. (°1986), B.Z. (°1971), B.J. (° 1985), allen artiesten uit het theatermilieu.

Zij legden uit dat hun handeling een ludieke actie betrof, zonder enige terroristische inslag. Ook uit het onderzoek van het beeldmateriaal blijkt dat er op het ogenblik van de feiten geen opruiende of dreigende taal werd geuit. Daarentegen ging het er de theatermakers juist om hun mening te uiten dat de bevolking zich niet moet laten intimideren door terroristische dreiging.

Alle vijf hebben een vaste verblijfplaats en zijn niet gekend voor andere feiten.

Zij werden vrijgelaten. Het beeldmateriaal en de attributen werden in beslag genomen.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

27-08-2015 - Parket Brussel

Op 25/08/2015 omstreeks 15h45 is een zakje met cannabis op de kop van een elektricien van het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis (gelegen op Jules Graindorlaan, 1070 Anderlecht) gevallen, toen hij bezig was met het onderhoud van het elektrische systeem in het valse plafond.

Men heeft in totaal 8 cannabiszakjes verpakt in cellofaan gevonden, elk met een gewicht tussen 94 en 99 gram. In totaal gaat het om 776,41 gr.

Ze bevonden zich in het valse plafond van een gang van de 5de verdieping. Deze gang is toegankelijk voor het publiek en heeft geen camerabewaking.

Het ziekenhuis heeft de lokale politiezone Brussel Zuid ingelicht over de ontdekking. Op vraag van het parket van de procureur des Konings te Brussel werden de verdovende middelen in beslag genomen. Een onderzoek werd geopend.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

Pages