Archives

09-06-2015 - Parket Brussel

In de loop van de voormiddag werd de verdachte en de vrouw van de verdachte verhoord door de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene.

Uit het verhoor van de verdachte blijkt dat de verdachte onder invloed was van alcohol en medicatie. Het parket heeft een bloedproef laten uitvoeren en wacht de resultaten af.

De verdachte stelt zich amper iets te herinneren van de feiten, noch van het dispuut met zijn buurman, noch van wat er zich daarna afspeelde. De man erkent wel dat hij een alarmpistool getoond heeft en bezit. Bij de huiszoeking werd er geen enkel vuurwapen aangetroffen. De man heeft spijt van hetgeen hij veroorzaakt heeft, nu hij letterlijk en figuurlijk ontnuchterd is. De man beseft dat hij door zijn houding en gebrekkige medewerking met de ordediensten heel wat commotie heeft veroorzaakt. De kosten voor de hele operatie en de schade die hiervan het gevolg is, kunnen op de man worden verhaald.

Uit het verhoor van zijn echtgenote blijkt dat zij uit vrije wil de hele tijd bij hem is gebleven. Er is dus op geen enkel moment van een gijzeling sprake geweest, zo blijkt achteraf.

Het dochtertje van de verdachte heeft van de hele operatie weinig tot niets gemerkt en kon voor de duur van het onderzoek door familie worden opgevangen.

Wanneer het dossier in zijn geheel bekeken wordt, blijkt het om een uit de hand gelopen burenruzie te gaan. Op het moment van de feiten kon men evenwel niet anders dan het zekere voor het onzekere nemen, gelet op de potentiële aanwezigheid van een vuurwapen en de aanwezigheid van vrouw en kind.

Na verhoor door de recherche van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene werd de verdachte M.b. (°1978) voorgeleid bij de parketmagistraat te Brussel. Hier werd hij nogmaals verhoord. De man kon na zijn verhoor beschikken. Hij is bereid mee te werken aan strafbemiddeling.

Er zal over dit dossier niet verder gecommuniceerd worden.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

09-06-2015 - Parket Brussel

Gezamenlijk persbericht vanwege het parket van Brussel en de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

Omstreeks 3u30 deze nacht werd de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene opgeroepen voor een burengeschil in de Dautzenbergstraat 54 te Elsene. Een buurman verklaarde bedreigd te zijn door zijn buurman die mogelijks gewapend is. Op het moment dat de politie ter plaatse kwam had de verdachte, een man geboren in 1978, zich verschanst in zijn appartement, samen met zijn vrouw en kind van 1 jaar oud.

Het zekere voor het onzekere werd genomen en er werd een ruime perimeter ingesteld om de veiligheid van de bewoners te garanderen. Een aantal inwoners werd geëvacueerd, ondergebracht in een nabijgelegen café.

De lokale politie kreeg versterking van de federale steundiensten en vrijwel onmiddellijk zijn de speciale eenheden van de federale politie de onderhandelingen met de verdachte gestart.

De parketmagistraten, bevoegd voor dit dossier zijn ter plaatse afgestapt en hebben de operatie geleid.

Op dat moment was het onduidelijk of de man gewapend was. De man heeft nooit een eis geuit of iemand concreet bedreigd.

Omstreeks 9u heeft de man de deur van zijn appartement geopend en zich overgegeven aan de politie. Hij werd voor verhoor meegenomen door de lokale politie van Brussel HOOFDSTAD Elsene. Er geraakte niemand gewond bij de hele operatie.

Bij zijn verhoor verklaart de man spontaan dat hij nooit iemand gegijzeld heeft en geen wapen bezit. De beweringen van de man zullen worden afgetoetst aan de andere elementen uit het onderzoek, ondermeer een fouille van het appartement.

De perimeter werd intussen opgeheven, het verkeer heeft opnieuw vrije doorgang en de bewoners hebben opnieuw toegang tot hun woning.

De burgemeester van Elsene was samen met de korpschef van de politie Brussel HOOFDSTAD Elsene eveneens ter plaatse en hebben de hele operatie op de voet gevolgd.

Er zal geen verdere communicatie zijn over dit dossier tot minstens 15u. De verdere communicatie zal door het parket van Brussel gebeuren.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder parket Brussel

Christian De Coninck - Woordvoerder lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene

09-06-2015 - Parket Brussel

Naar aanleiding van een interventie op 08/06/2015 omstreeks 14u op de Handelskaai (Brussel) heeft een politiepatrouille van de lokale politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene twee personen gecontroleerd.

Op een van de twee personen werd, bij de fouille, meerdere cannabiszakjes en 22 valse biljetten van 100 euro teruggevonden.

De verdachte, L.I., een man geboren in 1995, gekend bij het gerecht, werd van zijn vrijheid beroofd, verhoord door de politiediensten en ter beschikking gesteld van het parket van de procureur des Konings te Brussel.

Vertrouwelijke ter informatie: BR.15.LL.059934/15

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

09-06-2015 - Parket Brussel

Naar aanleiding van berichten in diverse media, kunnen wij meedelen dat er vanavond geen evacuatie geweest is van de Europese wijk in Brussel. Het is evenwel zo dat er in de ondergrondse parking van het Justus Lipsius gebouw, een hond gespecialiseerd in het opsporen van explosieven, gereageerd heeft op een voertuig dat in deze garage geparkeerd stond.

Het zeker voor het onzekere werd genomen en onder andere volgende maatregelen werden genomen:

- Het instellen van een veiligheidsperimeter

- Het trein en metro-station in de buurt werden gesloten

- De ontmijningsdienst van het leger werd ter plaatse geroepen

- Het verkeer in de omliggende tunnels werd onderbroken (jubelpark en wettunnel)

Uit onderzoek is gebleken dat het om loos alarm gaat. Er werden geen explosieven aangetroffen. De plaats wordt op dit moment terug vrijgegeven. Er werd ook niemand aangehouden.

Er zal over dit “incident” geen verdere commentaar worden gegeven.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

06-06-2015 - Parket Limburg

In de nacht van 5 op 6 juni 2015, wordt een slapende man op het perron van het metrostation Clémenceau bestolen door twee mannen.

Terwijl de ene op de uitkijk staat, berooft de andere de slapende man van zijn bank- en kredietkaarten.

De politie kan de twee arresteren, terwijl ze proberen geld af te halen met deze kaarten, in de buurt van het metrostation.

B.M., geboren in 1980, is gekend voor een tiental feiten van diefstal en illegaal verblijf. E.R., geboren in 1980, is gekend voor drie feiten van illegaal verblijf.

Ze werden beiden ter beschikking gesteld van het parket.

Vertrouwelijk: BR.55.FC.5225/15

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

Pages