Archives

22-05-2015 - Parket Brussel

Op donderdag 21/05/2015 omstreeks 11u werd de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad - Elsene opgeroepen voor een gewapende overval in een gokkantoor in Neder-over-Hembeek.

Volgens de beschikbare informatie zouden twee gemaskeerde personen de zaakvoerder bedreigd hebben met een vuurwapen. Ze zouden de inhoud van de kassa gestolen hebben en dan de vlucht hebben genomen. De zaakvoerder werd geslagen. Hij is niet in levensgevaar. De gestolen geldsom is nog niet bekend.

Het parket werd ingelicht over de feiten. Het labo van de federale politie

is ter plaatse gekomen voor een sporenonderzoek.

Het onderzoek loopt nog om de daders van de feiten te identificeren.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

21-05-2015 - Parket Brussel

Op 20 mei 2015 omstreeks 16u30 hebben een twintigtal personen zich toegang verschaft tot de kantoren van de Regie der Gebouwen. Terwijl een deel van hen de toegangsdeuren blokkeerden, gingen anderen over tot beschadiging van de maquette van de geplande gevangenis van Haren. Deze maquette bevond zich achter in de inkomhal. Nadien namen zij de vlucht.

Het parket neemt deze feiten zeer ernstig. Een onderzoek naar de daders van deze feiten loopt.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

20-05-2015 - Parket Brussel

Uber-taxi-incidenten

Er is sprake van verschillende incidenten in dezelfde nacht van 15 op 16 mei 2015 waarbij Uber-taxichauffeurs en reguliere taxichauffeurs betrokken waren. Om hierin klaarheid te scheppen, geven we een overzicht van de verschillende feiten.

Om even voor half 1 ’s nachts krijgt een Uber-taxichauffeur een oproep om een klant op te halen in Sint-Gillis. Eens aangekomen, wordt de Uber-taxichauffeur meteen omsingeld door reguliere taxichauffeurs en ontstaat er een discussie. Later zal blijken dat de zogezegde klant in werkelijkheid ook een reguliere taxichauffeur is, doch die nacht niet aan het werk. De politie komt tussen en er wordt een PV opgemaakt van het incident. Het slachtoffer in deze zaak is een man A.M.M. (°1971). Er geraakte niemand gewond.

Tussen 1 en 2 uur ’s nachts doet er zich een gelijkaardig incident voor, een eind verderop op het grondgebied van de politiezone Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem, in de Rode straat, vlakbij het politiecommissariaat. Ook hier waren verschillende reguliere taxichauffeurs betrokken. Het slachtoffer, een “uber-taxichauffeur” M.M. (°1983) werd er opgewacht door een 40 tal reguliere taxichauffeurs. De politiediensten zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan. Er was enkel sprake van verbale agressie. De politiediensten hebben de boel kunnen kalmeren en alle taxichauffeurs hebben vrijwillig de plaats verlaten. Ook hier geraakte niemand gewond en werd niemand aangehouden.

Van het hele incident werd er een proces-verbaal opgesteld, dat zal worden overgemaakt aan het parket.

Er werd bovendien aangifte gedaan van een derde incident, diezelfde nacht. Hier beweert het slachtoffer S.V. (°1982) een Uber-taxichauffeur te zijn en in eerste instantie het slachtoffer te zijn geweest van diefstal van zijn Gsm-toestel. Hij zou op weg naar een klant in Sint-Gillis omsingeld zijn door andere taxichauffeurs, deze zouden bij hem ingestapt zijn en hem verplicht hebben zijn gsm af te geven. Toen hij van deze feiten aangifte wou doen, werd hij getuige van het incident dat zich voordeed in de buurt van het politiecommissariaat te Ukkel (als tweede beschreven in dit persbericht). Daar zou hij door een taxichauffeur verplicht zijn plaats te nemen in zijn taxivoertuig. Men zou met hem naar het centrum van Brussel zijn gereden en hier nog een ander voertuig van een andere Uber-taxichauffeur hebben beschadigd.

Hiervan werd tot op heden geen aangifte gedaan.

Het slachtoffer S.V. is op dinsdag 19 mei 2015 teruggekeerd naar de lokale politie Brussel Zuid om zijn eerder afgelegde verklaring integraal in te trekken. Hij zegt dit hele verhaal te hebben verzonnen op vraag van Uber zelf.

Wat er wel of niet van aan is, zal moeten blijken uit verder onderzoek.

Voor alle drie de incidenten geldt hetzelfde principe: in de loop van de komende weken en dagen zullen de verschillende betrokkenen (slachtoffers, verdachten en getuigen) geïdentificeerd worden en verhoord. Waar mogelijk zal het onderzoek ook op andere punten verder gezet worden, zoals het bekijken van de beschikbare camerabeelden.

Van elk strafbaar feit zal er een Proces-verbaal worden opgesteld; dit wordt geval per geval bekeken.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

19-05-2015 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende persartikels en reportages in april 2015, gewijd aan de precaire financiële situatie van de gemeente Molenbeek, heeft de federale gerechtelijke politie van Brussel, het initiatief genomen een aanvankelijk (een nieuw) proces-verbaal op te stellen.

Dit proces-verbaal werd opgesteld lastens X en voor feiten die mogelijks gekwalificeerd kunnen worden als valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken door een openbaar ambtenaar.

Het parket van de Procureur des Konings te Brussel heeft de eerste plichten uitgeschreven en het is zo dat de eerste mogelijke getuigen inmiddels werden verhoord.

Het onderzoek op het Brusselse parket bevindt zich derhalve in een absoluut beginstadium en het is dan ook niet wenselijk hier verdere verklaringen over af te leggen.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

27-04-2015 - Parket Brussel

Het parket bevestigt dat verschillende klachten werden neergelegd lastens verschillende cipiers van de gevangenis van Vorst.

Deze klachten betreffen voornamelijk feiten van zwaar en herhaald geweld.

Een onderzoeksrechter werd eind december 2014 gelast om feiten van slagen en verwondingen met voorbedachtheid en met arbeidsongeschiktheid tot gevolg te onderzoeken.

Parallel daaraan, werden sinds eind december 2014 tot zeer recent verschillende dossiers geopend op het parket.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek en in het kader van de verschillende dossiers die momenteel door het parket onderzocht worden, werden reeds verschillende cipiers verhoord.

Tot op heden werd niemand in verdenking gesteld.

De vooronderzoeken en het gerechtelijk onderzoek zijn volop aan de gang.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

Pages