Archives

23-04-2015 - Parket Brussel

Dans la nuit du 22 au 23 avril 2015, un corps sans vie a été sorti du canal à la hauteur du Quai des Charbonnages à Bruxelles.

Il s’agit de la dépouille d’un homme, qui n’a pas encore été identifié jusqu’à présent.

Un juge d’instruction a été saisi en vue d’une autopsie.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

22-04-2015 - Parket Brussel

Georganiseerde BTW Fraude – operatie van 21 april 2015 - vervolg

De Brusselse onderzoeksrechter heeft drie verdachten gisteren in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en BTW-fraude. Twee onder hen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. S.V. en T.V. zullen aanstaande vrijdag voor de raadkamer moeten verschijnen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

21-04-2015 - Parket Brussel

Georganiseerde BTW Fraude – operatie van 21 april 2015

In de periode 2010 tot 2014, hebben twee juweliers uit Brussel een groot deel van hun omzetcijfer behaald door facturen zonder BTW aan te bieden, aan ambassades in België. Het onderzoek toont aan dat deze attesten inzake vrijstelling van BTW vals zijn. De werkelijke klanten bij deze juweliers, voor de aankoop van uurwerken en juwelen, zijn eigenlijk Belgische particulieren die weldegelijk BTW-plichtig zijn. Dit fraude systeem, vergelijkbaar met dan van “fictieve uitvoer”, heeft aan deze 2 bedrijven de mogelijkheid geboden om BTW te ontduiken.

In de wet is het voorzien dat een aantal personeelsleden van een ambassade van een vrijstelling van BTW kunnen genieten, en dit voor aankopen ten persoonlijke titel.

Een groot deel van de facturen betreft een hoeveelheid aankopen van uurwerken en andere juwelen, die het privé karakter ver overschrijden, welke is voorzien door de wet.

In 2010 bedroeg het gerealiseerde zakencijfer in de zogenaamde handel met de ambassades, rond de 80% van hun totale zakencijfer. Zelfs indien dit percentage de daarop volgende jaren sterk is gedaald, wordt het frauduleuze zakencijfer voor deze 2 bedrijven in de periode 2010 tot 2014 op verschillende miljoenen euro geraamd.

Dertien van de veertien betrokken (“betrokken” in de zin van “slachtoffer”) ambassades werden reeds ondervraagd over het fictieve karakter van de attesten, die door deze 2 bedrijven in kwestie in de boekhouding werden opgenomen.

Het onderzoek werd opgestart in januari 2015 naar aanleiding van een aangifte door de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) op het parket van de procureur des Konings te Brussel. De procureur des Konings vorderde de onderzoeksrechter voor feiten van valsheid, gebruik van valse stukken en schriftvervalsing voor wat betreft de facturen inzake de fictieve verkopen en inbreuken op de BTW wetgeving voor wat betreft het ontduiken van de BTW.

Het gerechtelijk onderzoek werd gevorderd lastens X en is volop aan de gang.

Vandaag vonder er huiszoekingen plaats in de winkels en ateliers van 2 juwelierszaken en ook op het privéadres van de zaakvoerders. Bij de huiszoeking werden verschillende juwelen en horloges in beslag genomen. De onderzoeksrechter beschikt over de mogelijkheid om beslag te leggen op die elementen die het voorwerp uitmaken van de fraude (in casu: juwelen en horloges).

De zaakvoerders van deze winkels werden ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter zal deze drie mensen later op de dag zelf verhoren.

Het parket zal zelf een persbericht verspreiden indien er meer nieuws is over eventuele inverdenkingstellingen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

17-04-2015 - Parket Brussel

Tussen 12/04/2015 en 15/04/2015 werden de websites van de persgroep ROSSEL & Cie sa (Le Soir en de verschillende uitgaven van Sudpresse) het slachtoffer van hacking. Ten gevolge van deze feiten werd er op 13/04/2015 klacht neergelegd bij de politie en op 14/04/2015 op het parket.

Op 15/04/2015 heeft de groep IPM (La Libre Belgique en La Dernière heure) eveneens klacht neergelegd naar aanleiding van het feit dat hun websites eveneens werden gehackt.

Deze verschillende klachten werden gebundeld tot eenzelfde dossier.

Het onderzoek naar de cyber-criminaliteit werd gevoerd door de RCCU van de federale politie in Brussel. De RCCU is er in de avond van 15/04/2015 in geslaagd om de vermoedelijke daders te identificeren.

Op 16/04/2015 werd in de loop van de dag een Brusselse onderzoeksrechter gevorderd teneinde een onderzoek te voeren naar feiten van hacking en informatica sabotage, lastens M, geboren in 1999 en A, geboren in 1997 en X.

De onderzoeksrechter is overgegaan tot huiszoekingen op drie verschillende adressen. Op minstens één van de adressen werden elementen teruggevonden die gelinkt kunnen worden aan de feiten. Het onderzoek zal aantonen of er nog andere personen betrokken zijn bij de feiten.

De twee minderjarige verdachten zullen verhoord worden.

De in beslag genomen materiaal wordt geanalyseerd.

Indien het onderzoek aantoont dat er ook meerderjarige verdachten betrokken zijn bij de feiten dan riskeren zij mogelijks een gevangenisstraf die kan oplopen tot 5 jaar en een geldboete van zessentwintig tot honderdduizend euro. Bovendien zal ook de toegebrachte schade moeten vergoed worden.

Ine Van Wymersch en Rym Kechiche - Woordvoerders

16-04-2015 - Parquet de Bruxelles

Op woensdag 15/04/2015 omstreeks 18u25 werd de lokale politiezone Brussel-West opgeroepen voor een gewapende overval op die aan de gang zou zijn in een supermarkt AD Delhaize, in Jette.

Volgens de beschikbare informatie zou een persoon de kassierster bedreigd hebben met een vuurwapen. Hij zou de inhoud van de kassa gestolen hebben en dan te voet de vlucht hebben genomen.

De beschrijving van de verdachte werd onmiddellijk verspreid naar alle beschikbare politiepatrouilles op het terrein. De buurt werd uitgekamd en overgevlogen door de helikopter van de Federale politie. Om 18u38 werd de verdachte aangehouden door een politiepatrouille.

De verdachte (R.C., geboren in 1995, bekend voor andere feiten) werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking van het parket van de procureur des Konings te Brussel gesteld. Hij heeft de feiten erkend en aangewezen waar hij zijn vuurwapen verborgen had. De buit werd in zijn rugzak teruggevonden en teruggegeven aan het winkel. Er geraakte niemand gewond bij de feiten.

R.C. zal in de loop van de dag verhoord worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Pages