Archief

06-12-2016 - Parket Brussel

De waakzaamheid van de politiediensten en het gerecht omtrent de problematiek van de aanmaak en het misbruik valse identiteitsdocumenten leidt in het kader van het plan “KANAAL” tot een nieuw succes.

Eind oktober 2016 startte de federale gerechtelijke politie BRUSSEL een onderzoek naar mensensmokkel, op basis van informatie die ingewonnen was over een persoon, woonachtig op het grondgebied van de gemeente ETTERBEEK. Deze persoon zou mogelijks betrokken zijn bij mensensmokkel. Betrokken verdachte, en man van Palestijnse origine met het statuut van kandidaat vluchteling, verbleef sedert november 2015 in ons land.

Uit het gevoerde onderzoek bleek al snel dat deze verdachte niet alleen handelde,  maar bij de uitoefening van zijn criminele activiteiten werd bijgestaan door verschillende familieleden en andere verdachten. In totaal konden op Belgisch grondgebied zeven leden van de daderorganisatie worden geïdentificeerd en gelokaliseerd.

Met betrekking tot de geïdentificeerde slachtoffers kon worden vastgesteld dat ze allen van  Palestijnse afkomst zijn. alle slachtoffers hebben voor hun illegaal transport naar België de som van ongeveer 4.500 à 7.000 US dollars moeten betalen

Om de slachtoffers tot hier in België te krijgen, werd gebruik gemaakt van valse identiteitsdocumenten of visa. Deze valse stukken werden in België aangemaakt en vervolgens naar de slachtoffers in de landen van herkomst of transit overgemaakt. Deze valse identiteitsdocumenten werden in combinatie met vliegtuigtickets gebruikt.

Met betrekking tot de gebruikte reisroutes kon worden vastgesteld dat de slachtoffers veelal via Egypte naar Maleisië en Cambodja of Vietnam afreisden, om vervolgens van daaruit via  Thailand België te bereiken. Een andere mogelijks gebruikte reisroute verliep daarentegen via Turkije over Griekenland naar België.

Eens aangekomen op de luchthaven van Brussel Nationaal (Zaventem) vroegen de slachtoffers  het statuut aan van kandidaat vluchteling.

Op 06 december 2016 werd er uiteindelijk in de vroege ochtend overgegaan tot de uitvoering van zeven huiszoekingen op zowel het grondgebied van de Brusselse agglomeratie als op het grondgebied van de gerechtelijke arrondissementen LUIK, EUPEN, MONS en NAMEN. Zeven verdachten werden geïnterpelleerd en voor verhoor overgebracht naar de lokalen van de federale gerechtelijke politie Brussel.

Tijdens de huiszoekingen kon er bijkomende bewijslast worden vergaard, hetgeen uiteindelijk leidde tot de voorleiding van zes verdachten voor de onderzoeksrechter belast met het dossier.

Met dit onderzoek wordt nogmaals aangetoond dat – zoals trouwens voorzien in het kader van het plan “KANAAL” – de problematiek van de valse en vervalste identiteitsdocumenten niet enkel een inbreuk op zich is, doch tevens vaak een faciliterende en noodzakelijke factor vormt voor de uitvoering van andere zware criminaliteitsfenomenen. De strijd tegen  de aanmaak en de verkoop van valse en vervalste identiteitsdocumenten blijft dan ook een prioriteit voor zowel het Parket Brussel, als de Brusselse politiediensten en de federale gerechtelijke politie Brussel in het bijzonder.

De 7 verdachten zijn:

A. A.  33 jaar (Staatloos - Palestijnse herkomst)

A. A.  27 j (Staatloos - Palestijnse herkomst)

A. A.  32 J (Staatloos - Palestijnse herkomst)

K. A.  20 j (Staatloos - Palestijnse herkomst)

S. M. 32 j (Algerijn)

M.A. 26 J (Staatloos - Palestijnse herkomst)

Deze 6 werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

M. A.26 j (Staatloos - Palestijnse herkomst)

Deze laatste kon beschikken na verhoor.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

06-12-2016 - Parquet de Bruxelles

UNE FILIÈRE DE TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS D’ORIGINE PALESTINIENNE DÉMANTELÉE

La vigilance des services de police et de la justice à l’égard de la problématique de la fabrication et  de l’utilisation de faux documents d’identité mène à nouveau, dans le cadre du plan Canal, à un nouveau succès.

Fin octobre 2016, la Police fédérale Judiciaire de Bruxelles a débuté une enquête suite à des informations policières au sujet d’une possible organisation criminelle active dans le trafic d’êtres humains, dirigée par une personne résidant sur le territoire de la commune de ETTERBEEK. Le suspect, un candidat réfugié d’origine palestinienne, résidait depuis novembre 2015 sur le territoire belge.

L’enquête nous démontrera que ce dernier n’opérait pas seul mais qu’il se faisait assister par plusieurs membres de sa famille ainsi que par d’autres suspects dans le cadre de ses activités criminelles. L’enquête menée a permis l’identification et la localisation de  7 membres de cette organisation sur le territoire belge.

En ce qui concerne les victimes identifiées, nous avons pu constater qu’elles sont toutes apatrides et d’origine palestinienne. Ceux-ci devaient débourser à la filière  la somme de 4500 à 7000 dollars US pour leur transfert illégal depuis leur pays d’origine jusqu’en Belgique. Des faux documents d’identité ou des faux visas étaient utilisés pour le trajet des victimes .

Ces faux documents ont été fabriqués en Belgique pour être ensuite envoyés aux victimes dans les pays d’origine ou de transit. Ces faux documents d’identité ont été utilisés en combinaison avec des billets d’avion.

En ce  qui concerne le trajet utilisé par cette filière, l’enquête a pu démontrer que  la plupart des victimes partaient de l’Egypte vers la Malaisie et Cambodge/Vietnam pour ensuite arriver en Belgique via la Thaïlande. Une autre  route possible fait état d’un transit par la Turquie, puis la Grèce à destination finale de la Belgique.

Une fois arrivées sur le territoire belge, les victimes sollicitaient le statut de réfugié.

Le 06 décembre 2016, la police fédérale Judiciaire de Bruxelles a procédé à l’exécution de 7 mandats de perquisition, autant sur l’agglomération bruxelloise que sur le territoire des arrondissements de Liège, Eupen, Mons et Namur.

Sept suspects ont été interpellés et ramenés dans les locaux de la Police Judicaire Fédérale de Bruxelles pour audition. Durant les perquisitions menées ce 06.12.2016, des éléments de preuve supplémentaires ont pu être retrouvés. Finalement, 6 suspects ont été mis à disposition du juge d’Instruction en charge du dossier.

Cette enquête nous démontre, comme prévu dans le Plan Canal, que la problématique des documents d’identité faux et/ou falsifiés n’est pas qu’une infraction en soi, mais est aussi très souvent un élément facilitateur et indispensable pour d’autres formes de criminalités graves.

La lutte contre la fabrication et la vente de faux documents reste une priorité, tant pour le Parquet de Bruxelles que pour les services de police, et en particulier pour la Police Judicaire Fédérale de Bruxelles .

Les 7 suspects sont:

A. A.  33 ans (apatride – origine palestinienne)

A. A.  27 ans (apatride – origine palestinienne)

A. A.  32 ans (apatride – origine palestinienne)

K. A.  20 ans (apatride – origine palestinienne)

S. M. 32 ans (algérien)

M.A. 26 ans (apatride – origine palestinienne)

Les 6 suspects ont été déféré devant le juge d’instruction

M. A.26 ans (apatride – origine palestinienne)

Ce dernier a été relaxé après audition.

Ine Van Wymersch - Porte-parole

05-12-2016 - Parket Brussel

Feiten : Vermiste persoon

Datum en plaats :  Molenbeek, 02/12/2016

Slachtoffer : M., ‰, °2002 (teruggevonden)

Vrijdag 01.12.2016 omstreeks 22.30 u meldde een vrouw zich aan bij een politiebureau in Molenbeek om de verdwijning te melden van haar zoon van 14 jaar oud, M. Volgens haar verklaringen zou hij het ouderlijk huis verlaten hebben rond 12.45 u en zou hij daarna niet meer teruggekeerd zijn.

Het parket van Brussel werd ingelicht en M. werd geseind als vermiste persoon. Er werd een onderzoek gestart om de vermiste persoon te vinden.

M. werd uiteindelijk op 5.12.2016 gezond en wel teruggevonden bij zijn vriendin in het Brussels Gewest.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

05-12-2016 - Parquet de Bruxelles

Faits : Personne disparue

Date et lieu : Molenbeek, 02/12/2016

Victime : M., ‰, ° 2002 (retrouvé)

Vendredi 01/12/2016 vers 22h30, une dame s’est présentée dans un commissariat de police de Molenbeek afin de signaler la disparation de son fils M. âgé de 14ans. Selon ses déclarations, ce dernier aurait quitté le domicile familial vers 12h45 et ne serait pas rentré depuis.

Le parquet de Bruxelles a été avisé et M. a été signalé comme personne disparue. Une enquête a été ouverte afin de retrouver le disparu.

Finalement, M. a pu être retrouvé sain et sauf le 05/12/2016 chez sa copine en région bruxelloise.

Ine VAN WYMERSCH – Porte-parole

29-11-2016 - Parket Brussel

In het kader van een grootschalig onderzoek naar witwassen in verband met internationale drugshandel in Marokko, Frankrijk, België en Nederland werden er in deze vier landen op 21, 22 en 23 november 2016 gelijktijdig grootschalige operaties uitgevoerd waarbij honderden politiemensen werden gemobiliseerd.

Nadat de Franse douaniers in juni 2015 dicht bij Avignon twee individuen konden onderscheppen in een voertuig waarin een grote som contant geld was verstopt, kon men aan de hand van de uitgevoerde onderzoeken de weg waarlangs het geld fysiek werd getransporteerd reconstrueren. Zo werden de activiteiten blootgelegd van een criminele organisatie die actief was in een internationaal witwascircuit dat gelinkt kon worden aan drugshandel.

Aan de hand van zorgvuldige onderzoeken door een gemeenschappelijk onderzoeksteam van Frankrijk, België en Nederland kon men achterhalen hoe dit netwerk te werk ging. Het netwerk vroeg bepaalde uitvoerders aanvankelijk om grote sommen geld afkomstig van drugshandel op te halen in verschillende steden in Frankrijk en Spanje, en zette nog andere uitvoerders in om tientallen geldtransporten uit te voeren in verschillende steden in Frankrijk, België en Nederland.

De belangrijkere geldtransacties zouden vervolgens uitgevoerd zijn geweest in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten en in Marokko, waar de opdrachtgevers dit geld witwasten via vennootschappen in Casablanca.

Het geld dat tijdens deze periode werd overgemaakt in de verschillende landen bedraagt tussen de 3 en 400 miljoen euro.

Verschillende onderzoekselementen hebben geleid tot de identificatie van de kopstukken die op het Belgische grondgebied handelden. Vervolgens werden er 11 huiszoekingen uitgevoerd, waarbij 7 personen werden aangehouden en op 3 plaatsen grote sommen geld in beslag werden genomen met een totaalbedrag van 2 miljoen 820.000 euro. Er werden ook luxeproducten (Louis Vuitton-tassen, Rolex-horloge, enz.) in beslag genomen, onder meer in een verborgen opslagplaats in Jette waar 4 kassa’s met bankbiljetten ter waarde van 2,5 miljoen euro werden gevonden.

Er werden ook 7 voertuigen, 78 computeronderdelen en 2 vuurwapens in beslag genomen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Internationale Criminaliteit van de FGP van Bergen-Doornik in samenwerking met de financiële afdeling (OA4) en het laboratorium van de FGP van Brussel, alsook het laboratorium van de FGP van Asse.

Er werden al meer dan 13.000 uren werk geïnvesteerd in dit dossier en er werd beroep gedaan op 92 federale politiemensen om de operaties van deze week uit te voeren, waaronder leden van de dienst hondensteun en de diensten voor sociale bijstand.  Twee Franse politieagenten en vier leden van Europol hebben meegewerkt aan de interventies en de lokale politie Brussel-West heeft eveneens haar medewerking verleend bij de beveiliging van de tussenkomende diensten.

De onderzoeksrechter die belast is met de zaak heeft twee van de kopstukken van dit netwerk onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Er zal geen verdere toelichting worden gegeven bij dit dossier. Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet.

Verdachten :

J. K., ‰, °1982, wonende in België, bekend

I.B.H., ‰, °1976, wonende in België, bekend

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

Pagina's