Actualités

10-10-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Vanochtend vond in de Kraaigemstraat in Bassevelde een dodelijk verkeersongeval plaats. Een wagen kwam terecht tegen een boom, vermoedelijk na een inhaalmaneuver.

De bestuurder, een 19-jarige man uit Bassevelde, overleed ter plaatse. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen 

08-10-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Vannacht werd de politie opgeroepen naar de Edward Pynaertkaai te Gent.  In een appartementsgebouw, dat de afgelopen tijd geteisterd wordt door een inbrakenplaag in de ondergrondse kelderboxen, zag een getuige hoe een man zich verdacht gedroeg.  De politie kwam ter plaatse en kon de man aantreffen.  Het betreft een 27-jarige man zonder gekende verblijfplaats.  De man had zaken bij zich die vermoedelijk afkomstig zijn van diefstallen.  Hij had ook inbrekersmateriaal bij zich.  Momenteel wordt onderzocht of de man nog gelinkt kan worden aan eerdere feiten.  Voor de feiten van vannacht zal de man vandaag worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Gent.  Het parket vraagt zijn aanhouding.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

06-10-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Naar aanleiding van het opsporingsbericht dat afgelopen woensdag werd verspreid inzake de feiten in Zelzate van dinsdagnamiddag 3 oktober 2017, kunnen we melden dat er inmiddels een paar tientallen tips zijn binnengekomen. Deze worden allemaal zeer grondig onderzocht.

Tips en nuttige info zijn nog steeds welkom en kunnen gemeld worden op het gratis nummer 0800 30 300 of via  opsporingen@police.belgium.eu

Het opsporingsbericht kan steeds nagelezen worden op de website van de politie : www.politie.be

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

05-10-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Maandagavond 2 oktober jl. werd een 75-jarige man uit Dendermonde het slachtoffer van een gewelddadige overval bij hem thuis. Het slachtoffer werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Zes verdachten zijn inmiddels gevat. Vier meerderjarige verdachten, mannen van respectievelijk 18, 19 en 24 jaar afkomstig uit Dendermonde en Lebbeke, werden aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde. Twee minderjarige verdachten werden door de Jeugdrechter in Gent geplaatst in een gesloten instelling.

Gelet op het geheim van het onderzoek, kan er in huidig stadium geen verdere informatie gegeven worden.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

04-10-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag werd een vrouw van 57 jaar levenloos aangetroffen in haar winkel in Zelzate. Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer op gewelddadige wijze om het leven is gekomen. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd en is deze nacht samen met de onderzoeksrechter en een wetsgeneesheer ter plaatse afgestapt.

Het onderzoek loopt volop.

In het belang van dit onderzoek kan er momenteel geen verdere info gegeven worden.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

28-09-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht brak brand uit in een woning gelegen in de Vrije Heide in Zele. De brand ontstond in de keuken van de woonst met een enorme rookontwikkeling tot gevolg. De op dat moment aanwezige bewoners werden met rookintoxicatie overgebracht naar het ziekenhuis. 

Het parket stelde een branddeskundige aan. Volgens de eerste bevindingen van de deskundige zou het om een accidentele brand gaan.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

28-09-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

De lokale politie van de Vlaamse Ardennen werd gisterenavond opgeroepen naar aanleiding van een schietincident in de Serpentstraat in Eine. Een man zou naar aanleiding van een discussie een vuurwapen uit zijn voertuig hebben genomen. Daarop zou hij het slachtoffer bedreigd hebben en loste een schot in de lucht. Hij verliet daarop de plaats van de feiten maar kon kort nadien gearresteerd worden aan de nabijgelegen visvijver.

De verdachte, een 39-jarige man uit Oudenaarde, die gekend is voor soortgelijke feiten, werd deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde en aangehouden.

Hij stond eveneens geseind voor feiten van verkeersagressie waarvoor hij ook werd voorgeleid en aangehouden.

Eva Brantegem, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

27-09-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

DENDERMONDE – Winkeldieven op heterdaad betrapt

Gisterenmiddag omstreeks 12u30 werden drie personen op heterdaad betrapet bij diefstal van flessen alcohol in het filiaal van de Colruyt in Dendermonde. 

Een winkelbediende merkte het verdachte trio op. De verdachten, twee vrouwen van 32 en 38 jaar en een man van 35 jaar, alle drie wonende in Haaltert, zouden gelinkt kunnen worden aan nog andere winkeldiefstallen. Op vordering van het parket werden de verdachten vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde die hun aanhouding bevestigde.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen 

27-09-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

LEBBEKE (Wieze) – Dodelijke aanrijding met vlucht

Gisterenavond omstreeks 22u was er in Wieze in de Kruisabeel een dodelijk verkeersongeval waarbij de aanrijder de vlucht nam. Het slachtoffer is een man van 38 jaar uit Aalst. Het parket stelde een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aan. 

De precieze omstandigheden van het ongeval worden volop onderzocht. De aanrijder wordt opgespoord. 

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

27-09-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

BEVEREN - Fietser zwaargewond bij verkeersongeval

Gisterenmiddag omstreeks 15u deed zich een verkeersongeval voor tussen een vrachtwagen en een fietser in de Elzestraat in Beveren. De fietser, een 78-jarige man uit Beveren, werd door het ongeval levensgevaarlijk gewond en verkeert nog steeds in kritieke toestand. 

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

27-09-2017 - Parket Brussel

Gisteren werd op initiatief van de Procureur des Konings een proces-verbaal opgesteld naar aanleiding van de reclamecampagne « Rich meet beautiful » . het Proces-verbaal werd opgesteld lastens “X” voor feiten van “aanzetten tot ontucht door een meerderjarige op een openbare plaats” (art. 380 bis Sw). Het onderzoek is erop gericht uit te maken of de reclamecampagne een strafrechtelijke inbreuk uitmaakt.   

In het kader van dit opsporingsonderzoek heeft de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene het voertuig en de aanhangwagen waarop het reclamepaneel gemonteerd stond, actief opgespoord.

In de loop van de avond en nacht werd zowel het voertuig als de aanhangwagen staande gehouden door de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene. De chauffeur en de passagier werden geïdentificeerd. Zij zijn niet gekend bij de politiediensten en verleenden hun medewerking. Het onderzoek wordt verdergezet om na te gaan wie er precies verantwoordelijk is voor deze reclamecampagne.

De reclameaffiche werd in beslag genomen en neergelegd ter correctionele griffie.

Voor vragen en toelichting bij de eventuele maatregelen op administratief niveau, verwijzen we u naar de bevoegde administratieve overheden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

27-09-2017 - Parquet de Bruxelles

A l’initiative du Procureur du Roi du Parquet de Bruxelles un PV a été rédigé, hier, à charge de « X » pour « incitation à la débauche d’une personne majeure dans un lieu public » (art. 380 Bis CP). Une enquête est ouverte afin de déterminer si la campagne publicitaire « Rich meet beautiful », est constitutive d’une infraction pénale.

Dans le cadre de cette enquête les services de police de la zone Bruxelles CAPITALE Ixelles ont recherché activement la voiture et la remorque sur laquelle la publicité est affichée.

Au courant de la soirée et de la nuit le véhicule et la remorque ont été interceptée par la police Bruxelles CAPITALE Ixelles. Le chauffeur et son compagnon ont été identifiés. Ils ne sont pas connus de la justice et ont collaboré avec les services de police. L’enquête se poursuit afin de déterminer qui est exactement responsable de la campagne publicitaire concernée.

La bâche publicitaire a été saisie et sera déposée au greffe correctionnel.

Pour toutes les initiatives au niveau administratif, nous vous renvoyons aux autorités administratives compétentes.

Ine VAN WYMERSCH - Porte-parole

26-09-2017 - Parquet de Bruxelles

Dans le cadre d’une instruction ouverte au Parquet de Bruxelles en 2014, une perquisition a eu lieu ce matin dans les locaux du secrétariat d’état à la lutte contre la Pauvreté, à l’Egalité des chances et à la Politique scientifique. Les documents recherchés ont été saisis par les enquêteurs, ce qui a justifié la perquisition. Par l’intermédiaire de son avocat, Madame la secrétaire d’Etat estimait que les documents saisis étaient frappés par la confidentialité qui n’est pourtant pas opposable au juge d’instruction.

Il importe de rappeler que Madame la Secrétaire d’Etat n’est pas visée dans le cadre de la procédure en cours.

Aucune autre information ne sera communiquée ultérieurement. 

Gilles DEJEMEPPE – Porte-parole

Ine VAN WYMERSCH - Porte-parole

25-09-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

SINT-NIKLAAS (E17) – Ongeval met zwaar gekwetste

Deze middag omstreeks 13u deed zich een kop- staartaanrijding voor tussen twee vrachtwagens op de E17 richting Antwerpen, ter hoogte van de verkeerswisselaar Sint-Niklaas.

De chauffeur van de vrachtwagen die is ingereden op zijn voorligger werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het gaat om een Roemeen van 64 jaar.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

25-09-2017 -

Le 14 septembre 2017, le Collège des procureurs généraux a diffusé une nouvelle circulaire relative à la politique criminelle en matière de ransomwares (logiciels de rançon). Les instructions contenues dans une circulaire du Collège sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.

Cette circulaire a été préparée par un groupe de travail multidisciplinaire spécifique, regroupant les principaux acteurs impliqués dans la lutte contre les logiciels de rançon. Des représentants spécialisés des parquets locaux et du réseau d'expertise « Cybercriminalité » du Collège des procureurs généraux ont été épaulés par des experts de la police locale et de la Police Fédérale, ainsi que du Centre pour la Cybersécurité Belgique et du CERT.be.

Le phénomène des ransomwares (ou virus preneurs d'otage) s'amplifie dans le monde entier et n'épargne pas les particuliers et les entreprises belges. Il s’agit d'un programme informatique malveillant qui exécute une manipulation indésirable dans le système informatique de la victime (souvent, le verrouillage ou le cryptage des données) et qui réclame ensuite une rançon pour que le système fonctionne à nouveau normalement.

Il est nécessaire d'harmoniser l'approche pénale en matière de logiciels de rançon. Actuellement, la Justice ne dispose pas encore d'une image exacte du phénomène, car, d'une part, les signalements d'infections ne sont pas enregistrés avec suffisamment de précision et, d'autre part, de nombreuses contaminations ne sont même jamais dénoncées à la police. Partant, la problématique est sous-estimée et la réaction de la police et de la justice n'est pas adéquate.

La circulaire vise à y remédier en apportant des améliorations dans les différentes phases des chaînes de répression : la procédure d’enregistrement des plaintes, l'accroissement de la qualité des premières constatations, l'acquisition d'une image nationale et internationale complète du phénomène, la définition d'une politique de recherche et de poursuite performante (aussi dans un contexte international) et l’intégration dans une approche intégrée et intégrale.

Chaque plainte pour ransomware déposée à la police sera encodée sous le délit d'extorsion (article 470 du Code pénal) et de sabotage informatique (article 550ter du Code pénal). Il n'est pas simple pour le préposé à l’accueil de procéder à un enregistrement qualitatif d'une matière aussi technique. C'est la raison pour laquelle un modèle de procès-verbal spécifique a été élaboré. Celui-ci accompagne l’agent verbalisateur lors de l’enregistrement de la plainte et rassemble toutes les informations nécessaires afin de permettre de poursuivre l'enquête pénale.

La circulaire vise à ce que la plainte soit rapidement communiquée à la police judiciaire fédérale (PJF) de l'arrondissement qui se chargera de la suite de l'enquête. La PJF évaluera plus particulièrement s'il est opportun de prendre une copie légale du système infecté et avisera le magistrat de parquet en charge du dossier de la campagne dont relève la contamination signalée.

Toutes les plaintes sont ensuite traitées par le même magistrat de parquet, plus spécifiquement, le magistrat de référence « Cybercriminalité » de l'arrondissement.

La Federal Computer Crime Unit, un service central spécialisé de la police Judiciaire Fédérale, a reçu pour tâche de dresser et de mettre à jour une image nationale et internationale globale du phénomène de ransomware. Les chiffres de plaintes seront étoffés par des informations complémentaires provenant de sources ouvertes et de partenaires impliqués dans la lutte contre les logiciels de rançon (services de police d'autres pays, Europol, CERT.be et industrie antivirus). Cet aperçu de la situation actuelle et de la future menace est mis à la disposition de tous les services de la police et de la justice afin de soutenir les enquêtes pénales en matière de ransomware. Les renseignements seront collectés sur une page web interne spécifique consacrée aux rançongiciels dans le système informatique de la police judiciaire fédérale.

La circulaire fournit un certain nombre de lignes directrices aux magistrats de parquet qui souhaitent mener une enquête pénale concernant ce genre d'attaque. Elle décrit aussi les objectifs éventuels des investigations ainsi que les options d'enquête possibles. Bien qu'en principe, un classement sans suite pour motifs d’opportunité soit déconseillé, la circulaire énumère tout de même plusieurs critères pouvant être pris en compte au moment d'opérer des choix entre des enquêtes concurrentes (par exemple, lorsque la capacité d'enquête spécialisée est insuffisante pour réaliser les deux enquêtes simultanément).

Une infection n'est jamais isolée. Elle fait toujours partie d'une « campagne de ransomware ». Dirigée par le même groupe d'auteurs, celle-ci cible de nombreux systèmes informatiques dans toute la Belgique et même à l'échelle internationale. La circulaire indique que la réalisation, en ordre dispersé, d'une enquête pénale pour chaque plainte induirait une perte inutile de capacité spécialisée. C'est pourquoi elle édicte des procédures visant à regrouper le plus rapidement possible toute plainte individuelle avec d'autres dans une seule enquête pénale dans le cadre de la même campagne de ransomware. Dans un premier temps, au sein de la Belgique, et, ensuite, au niveau international. En effet, il est peu sensé d'ouvrir une enquête pénale en Belgique si un autre pays se trouve déjà à un stade plus avancé de l'enquête sur la campagne concernée et inversement. Par ailleurs, la circulaire commente le rôle spécifique que le parquet fédéral et Eurojust peuvent jouer à cet égard.

Enfin, la circulaire mise fortement sur une approche intégrée de la lutte contre les logiciels de rançon en collaboration avec les principaux partenaires qui sont actifs en Belgique dans le domaine de la prévention et de la sensibilisation. Ainsi, elle souligne l'importance de la coopération avec le Centre pour la cybersécurité Belgique et le CERT.be. La circulaire mentionne également l'important projet « no more ransom », un projet de coopération internationale publique-privée, auquel le CERT.be et la Police Fédérale ont adhéré, et renvoie au site Internet y afférent : www.nomoreransom.org.

La circulaire garantit que, le cas échéant, tous les partenaires se renverront mutuellement les victimes afin de soutenir celles-ci au mieux. L'attention du magistrat de parquet est attirée sur la nécessité de partager, dès que le secret de l’instruction le permet, des informations sur une enquête pénale avec les partenaires, dans l'intérêt de la cybersécurité. Pour ce faire, il ne faut certainement pas attendre que l'enquête pénale soit clôturée. Enfin, l'accent est également mis sur l’importance d'une bonne communication calculée avec la presse. Si les partenaires se coordonnent comme il se doit, la communication produira un effet maximal, tant envers les futures victimes (prévention) et que vis-à-vis des auteurs (dissuasion).

 

 

Pages