Nieuws

02-03-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Na maanden intensief speurwerk slaagde de lokale politie van Geraardsbergen-Lierde er in om een bende in kaart te brengen die zich reeds geruime tijd bezig hield met handel in verdovende middelen in Geraardsbergen en omgeving.

Bij een huiszoeking in een woning in Lessines werden 422 gram speed en 130 gr cannabis in beslag genomen.

Bij verdere huiszoekingen in Geraardsbergen, Brakel, Lierde en Lessines werden ook nog eens drie auto’s en één motorfiets in beslag genomen.

In totaal werden 6 personen opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde.

Vier verdachten werden aangehouden; twee verdachten werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Het gaat om vijf mannen en één vrouw tussen de 27 en 43 jaar en allen afkomstig uit Geraardsbergen en omgeving. Zij zijn geen onbekenden voor het gerecht.

Eva Brantegem, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

01-03-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht omstreeks 2 uur werden op een parking in de Oeverstraat in Temse twee mannen door de politie gecontroleerd omdat ze zich verdacht gedroegen. Bij controle bleken zij in het bezit van werkmateriaal en een laptop, ontvreemd uit een vlakbij geparkeerd voertuig.

De twee verdachten, een 24-jarige man uit Antwerpen en een 20-jarige Nederlander zonder gekende woonplaats, werden gearresteerd en worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt hun aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

01-03-2018 - Parquet de Bruxelles

Dans le courant du mois de septembre 2017, l’Unité Spéciale d’Enquête de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a reçu une plainte anonyme décrivant la vente, via Facebook, de « médicaments Brûleur Minceur » favorisant la perte de poids, sur tout le territoire belge mais également vers divers pays dans et hors de l’Union européenne.

Ce produit est décrit à tort sur Facebook comme un complément alimentaire et plusieurs commentaires d’utilisateurs sur Facebook décrivent des effets indésirables survenus suite à l’utilisation du produit.

Suite à cette plainte anonyme le Procureur du Roi de Bruxelles a saisi un juge d’instruction. Dans le cadre de ce dossier, M.M. né en 1989 a été placé sous mandat d’arrêt.  Il est inculpé d’infraction à la législation relative aux médicaments et blanchiment d’argent.

Si des citoyens disposent encore du produit Bruleur Minceur, ils ne doivent en aucun cas le consommer. Ils doivent les déposer chez leur pharmacien en vue de le détruire.

Si des citoyens ressentent des effets secondaires qu’ils attribuent éventuellement à ce produit, ils doivent prendre contact avec leur médecin et l’informer que le produit Bruleur Minceur contient de forte doses de caféine.

Denis GOEMAN – Porte-parole

 

01-03-2018 - Parket Brussel

In de loop van september 2017 heeft het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) een anonieme klacht ontvangen over de verkoop via Facebook van het geneesmiddel ‘Brûleur Minceur’, bedoeld om gewicht te verliezen, op het Belgische grondgebied, maar ook aan verschillende andere landen binnen en buiten de Europese Unie.

Dit product wordt op Facebook valselijk beschreven als een voedingssupplement en verschillende Facebook-gebruikers hebben commentaren achtergelaten waarin ze de ongewenste bijwerkingen van dit product beschrijven.

Naar aanleiding van deze anonieme klacht heeft de procureur des Konings een onderzoeksrechter gevorderd. In het kader van dit dossier werd M. M., geboren in 1989, onder aanhoudingsbevel geplaatst. Hij wordt in verdenking gesteld van een inbreuk op de wetgeving inzake geneesmiddelen en het witwassen van geld.

Indien burgers nog beschikken over het product ‘Brûleur Minceur’, mogen ze dit in geen geval innemen. Ze dienen het naar hun apotheker te brengen zodat deze het kan vernietigen.

Indien burgers bijwerkingen ondervinden die eventueel te wijten zijn aan dit product, dienen ze contact op te nemen met hun arts en hem of haar te informeren dat het product ‘Brûleur Minceur’ een hoge dosis cafeïne bevat.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

28-02-2018 - Auditorat du travail du Brabant Wallon

Ce 28 février 2018, l’auditorat du travail du Brabant wallon a organisé avec différents partenaires (plusieurs services d’inspection, police locale Nivelles-Genappe, SPF Mobilité, SPF Finances) un contrôle des sociétés de distribution actives sur le site de GLS  à Nivelles. 25 employeurs ont été contrôlés. Différentes infractions ont été constatées et plusieurs véhicules ont été immobilisés le temps nécessaire à la régularisation des prestations des chauffeurs.

26-02-2018 - Parket Antwerpen

Politie-inspecteurs van de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout voerden een huiszoeking uit in een boerderij met paardenstallen en bijgebouwen in Geel. De agenten troffen er in één van de bijgebouwen een middelgrote cannabisplantage aan. Het onderzoek wordt verdergezet. 

Horen, zien en melden

Veiligheid is een gedeelde zorg. Zie of hoor je iets verdachts, meld dit dan direct aan de politie. Mogelijke aanwijzingen voor een drugsplantage zijn verdachte gedragingen aan/in leegstaande panden (regelmatig korte aanwezigheid van voertuigen met vreemde nummerplaten, beweging in het pand op ongewone momenten,…), specifieke geur in de omgeving van pand,… In de strijd tegen drugsplantages is informatie van burgers heel belangrijk. Dus twijfel niet en meld ons verdachte gedragingen.

23-02-2018 - Parket Leuven

De voorbije weken heeft de lokale recherche van politie Tienen zes mannen tussen 44 jaar en 24 jaar opgepakt die verdacht worden van cannabisteelt.  Twee cannabisplantages, één te Tienen en één te Meise, werden opgedoekt.

De drugsrecherche werd in november 2017 via de wijkwerking ingelicht over een verdachte toestand aan een woning in de Wijngaardestraat te Tienen.  Zo zouden er regelmatig personen langskomen die witte zakken en bidons uitladen, was er vaak activiteit aan de achterzijde van de woning en was er een zoemend geluid te horen. 

Het parket van Leuven vorderde de onderzoeksrechter voor het verdere onderzoek te verrichten; dit leidde op 31 januari 2018 tot een inval in de woning.  Er werd vastgesteld dat er een cannabisplantage in bedrijf was die vijf kweekruimtes en een droogkamer omvatte.  Niet minder dan 2100 cannabisplanten en ruim 3,5 kg geoogste cannabis werden aangetroffen.  Drie Albanezen die aan het werk waren in de plantage en een Belg van Albanese origine werden ter plaatse gearresteerd.  Tijdens de vaststellingen van de politie kwam nog een vijfde man ter plaatse toe.  Ook hij werd gearresteerd.  De man, die in Meise woont, ontkende alle betrokkenheid.  Bij een huiszoeking in zijn woning en domein te Meise troffen de speurders opnieuw een Albanese man aan die bezig was om cannabisplanten te vernietigen.  In de hoeve werd opnieuw een cannabisplantage met een geschatte capaciteit van een tweeduizendtal planten aangetroffen.  De plantage omvatte 8 kweekruimtes waarvan de helft al volledig opgeruimd was.  375 cannabisplanten konden nog worden in beslag genomen.

Op beide locaties bleek op illegale wijze stroom afgetakt om de cannabisplantages van elektriciteit te voorzien.

De zes verdachten werden door de Leuvense onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van bezit, verkoop en vervaardiging van verdovende middelen in vereniging en elektriciteitsdiefstal.  De raadkamer handhaafde hun voorlopige hechtenis

23-02-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Sinds de inwerkingtreding op 16 november 2017 van de wet van 18/10/2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (kraakwet), zijn er bij het parket Oost-Vlaanderen tot op heden 15 klachten binnengekomen (9 in 2017 + 6 in 2018).

 

1 klacht (2017) had betrekking op een bewoond pand in Gent:

De woning werd onmiddellijk ontruimd en de onrechtmatige bewoners (een moeder en haar zoon) werden gearresteerd en gedagvaard in snelrecht wegens inbreuken op de nieuwe wetgeving. Op 11 januari 2018 deed de correctionele rechtbank in Gent uitspraak. De vrouw kreeg een gevangenisstraf van 7 maanden (met uitstel 3jaar) en een geldboete van 800 euro (100 euro x8). De zoon kreeg opschorting van straf.

 

De 14 andere klachten hadden betrekking op onbewoonde panden in: Evergem (1), Sint-Niklaas (1), Gavere (1), Lokeren (1), Gent (10)

* In 3 gevallen (Evergem en 2x Gent) verlieten de bewoners na tussenkomst van de politie onmiddellijk het pand.

 

* In 9 gevallen werd een bevel tot ontruiming aangeplakt.

In 2 van deze 9 dossiers tekenden de onrechtmatige bewoners beroep aan tegen de beslissing van het parket waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt voor de vrederechter.

In het eerste dossier oordeelde de vrederechter dat de termijn tot ontruiming met één maand kon verlengd worden. Inmiddels hebben deze personen het pand verlaten.

In het andere dossier oordeelde de vrederechter dat het verzoekschrift tot beroep tegen het bevel tot ontruiming vanwege de kraker ongegrond was. De krakers zijn het pand aan het verlaten.

In 6 gevallen hebben de bewoners voor of bij het verstrijken van het bevel tot ontruiming, het pand verlaten, waarvan in 1 geval (Gent-Ledeberg) de bewoners onmiddellijk werden gedagvaard. Zij kregen van de rechtbank in Gent op 8/2/2018 opschorting van straf.

In 1 dossier verstrijkt de beroepstermijn op 27/02/2018 om middernacht.

 

* In 2 gevallen werden de bewoner(s) gearresteerd: in de eerste zaak (pand in Sint-Niklaas) betrof de bewoner een illegale vreemdeling die werd overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. In de andere zaak (pand in Lokeren) werd de onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek zit in een eindfase.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

23-02-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Op woensdag 21 februari 2018 omstreeks 20u30 werd door de lokale politie van Wetteren-Laarne-Wichelen langs de Oosterzelesteenweg in Wetteren een voertuig onderschept. In het voertuig werd een aanzienlijke hoeveelheid drugs (speed) aangetroffen.

De bestuurder, een 30-jarige man uit Galmaarden, wordt er van verdacht om in drugs te handelen.

Hij werd gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De man werd vrijgelaten onder voorwaarden.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

22-02-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht werden twee inbrekers op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een woning in de Hugo Verrieststraat in Denderleeuw. Het parket bevestigde de arrestatie van de verdachten. Het gaat om 2  Colombiaanse mannen die in Denderleeuw wonen en die respectievelijk 39 en 35  jaar zijn. Beide mannen worden vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt hun aanhouding.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen 

22-02-2018 - Parket Brussel

Omstreeks 8u deze morgen heeft een man van Poolse origine een verwarrende verklaring afgelegd bij een sociaal werker over bedreigingen waarvan hij het slachtoffer zou zijn geweest, op een adres in de buurt van het Saint-Denisplein. De lokale politie van Brussel Zuid is meteen een onderzoek gestart. Enige tijd later (in de loop van de voormiddag) heeft de politie uit de verklaringen van de man menen te begrijpen dat er op een wel bepaald adres, ook in de buurt van het Saint-Denisplein in Vorst, een moord zou kunnen gepleegd zijn. uit de verklaringen van anderen in het eerste onderzoek, heeft de politie kunnen opmaken dat er zich mogelijks gewapende mannen in een woning bevonden.

De lokale politie van Brussel Zuid heeft geen enkel risico genomen en uit voorzorg een ruime veiligheidsperimeter ingesteld. Er werd eveneens bijstand gevraagd van de federale politie. De gebouwen waarin er mogelijks criminele feiten zouden zijn gepleegd of waar er zich mogelijks gewapende personen zouden bevinden, werden grondig doorzocht. Deze zoeking nam uiteraard enige tijd in beslag.

Uiteindelijk heeft de politie niets verdachts kunnen aantreffen en werd de veiligheidsperimeter omstreeks 15u05 opgeheven.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

21-02-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend omstreeks 10u was er een verkeersongeval op de Dendermondsesteenweg in Lebbeke. Een 39-jarige vrachtwagenbestuurder uit Juprelle die rechtsaf wilde slaan, kwam in aanrijding met een 63-jarige fietsster uit Lebbeke. De vrouw werd met verschillende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis . Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

21-02-2018 - Parket Antwerpen

Het Openbaar Ministerie wil proactief en repressief de criminaliteit beheersen en verminderen en aldus bijdragen tot een leefbare en veilige samenleving.
Het Openbaar Ministerie wil transparant zijn en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.
(uit de Missie, waarden en visie van het Openbaar Ministerie)

Het parket Antwerpen neemt actief deel aan de realisatie van het Stroomplan en zetelt hiertoe in verschillende werkgroepen.

In het verleden bouwde het parket Antwerpen een uitgebreide expertise op in de strijd tegen  internationale drughandel en de hiermee gepaard gaande georganiseerde criminaliteit. Dit vertaalt zich in een ijzersterke samenwerking met de partners op het terrein (Douane en FGP) , aanzienlijke inbeslagnames,  talrijke arrestaties , veroordelingen tot zware gevangenisstraffen en indrukwekkende verbeurdverklaringen en geldboetes.

Er wordt ingezet op 5 verschillende domeinen :

-         Het voeren van onderzoeken naar internationale drughandel

-         Het voeren van onderzoeken naar gerelateerde geweldscriminaliteit

-         De buitgerichte recherche

-         De internationale samenwerking

-         Het verlenen van medewerking aan de bestuurlijke handhaving

Een afzonderlijke drugsectie werd ingericht waar 7 gespecialiseerde drugmagistraten en 3 parketjuristen werkzaam zijn. Zij buigen zich o.a. over de onderzoeken naar internationale drughandel en naar de activiteiten van de drugclans.

De gerelateerde geweldscriminaliteit wordt opgevolgd door gespecialiseerde magistraten binnen de arrondissementele sectie G4.

Witwas – en vermogensonderzoeken worden geleid en gecoördineerd binnen de arrondissementele sectie Ecofin.

Ten gevolge van de uitbreiding van de haven op Linkeroever werd inmiddels ook een interressortelijke pool ingericht met magistraten van de arrondissementen Antwerpen en Oost – Vlaanderen. Deze pool benaarstigt een gemeenschappelijk beleid en samenwerking alsook kennisdeling.

Voorts wordt nauw samengewerkt met het parket – generaal (oprichting ressortelijk netwerk drugs) , het Federaal Parket en Justitie in het buitenland (in het bijzonder O.M. in Rotterdam) om de internationale samenwerking te optimaliseren. Op niveau van het parket Antwerpen werd een IRC  opgericht in de afdeling Turnhout dat alle uitleverings – en rechtshulpverzoeken van over de hele wereld afhandelt.

In het kader van de bestuurlijke handhaving worden protocols voorbereid met de bevoegde overheden teneinde op een geïntegreerde en aanklampende wijze de door de drugsclans gepleegde overlast – en ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Een capaciteitsverhoging bij politie – en inspectiediensten in het kader van het “Stroomplan” zal logischerwijze ook moeten leiden tot een uitbreiding van de capaciteit op parketniveau.

Tot slot meent het parket Antwerpen dat er in de strijd tegen de internationale drughandel en hiermee gepaard gaande criminaliteit bijzondere aandacht moet gaan naar de doorlooptijden van onderzoeken , naar het toezicht op de naleving van bepaalde havengerelateerde voorwaarden (bvb. een plaatsverbod) bij invrijheidstellingen en naar de strafuitvoering met inbegrip van de tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaringen en opgelegde geldboeten in samenwerking met het COIV en de FOD Financiën.

Contactpersoon:

Stéphanie Chomé 
Ken Witpas ( beschikbaar voor eventuele quote’s )

Eventuele verdere communicatie :

Het O.M. is desgevallend op vraag bereid om in de loop van de volgende dagen ruimer in te gaan op de rol van het O.M. binnen de strijd tegen internationale drughandel en het Stroomplan.

20-02-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond werden 3 mannen op heterdaad betrapt bij een diefstal in een apotheek in Brakel. De verdachten, allen van Georgische nationaliteit, zijn respectievelijk  41, 34 en 33 jaar en hebben geen gekende woonplaats in België. Een toevallige voorbijganger kon één van de verdachten bij het wegvluchten in bedwang houden. Ook de twee andere verdachten konden door de lokale politie van Brakel worden ingerekend. Het parket bevestigde de arrestatie van de drie betrokkenen. Zij worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van diefstal en bendevorming. Het parket vraagt hun aanhouding.

Julie van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen (0470/21 25 74)

19-02-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Iets over 10u deze voormiddag vond een dodelijk verkeersongeval plaats in Gent. Een 51-jarige vrachtwagenbestuurder die rechtsaf sloeg, reed een 16-jarige fietser op het fietspad aan. Het meisje overleed ter plekke.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden volop onderzocht.

Uit de eerste vaststellingen van de door het parket aangestelde verkeersdeskundige, blijkt inmiddels dat de bestuurder van de vrachtwagen het meisje in principe had moeten kunnen zien of opmerken.

Het rijbewijs van de vrachtwagenbestuurder werd onmiddellijk ingetrokken.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

Pagina's