Nieuws

02-04-2015 - Parket Brussel

In de media verschijnen vandaag verschillende berichten in een dossier lastens de heer Stevaert.

Teneinde de integriteit van verdachte en slachtoffer maximaal te waarborgen en de goede procesgang niet in het gedrang te brengen, wenst het parket zich niet uit te spreken over de concrete omstandigheden van dit dossier.

Op 24 maart 2015 heeft de raadkamer van de Nederlandstalige rechtbank te Brussel beslist de heer Stevaert door te verwijzen naar de correctionele rechtbank te Brussel voor feiten van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid met de verzwarende omstandigheid dat de heer Stevaert misbruik gemaakt heeft van het gezag of de faciliteiten die zijn functies hem verlenen.

De feiten vonden plaats in september 2010 in Brussel. In januari 2013 heeft het slachtoffer een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend bij de Brusselse onderzoeksrechter. Er is in het belang van alle partijen in alle discretie een gerechtelijk onderzoek gevoerd naar de feiten. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het openbaar ministerie op 24 maart 2015 de correctionele verwijzing heeft gevraagd.

Zoals steeds wordt er voor elk dossier nagekeken of alle partijen rechtsgeldig werden opgeroepen, dit is in casu eveneens het geval.

Er is nog geen datum bekend waarop de zaak zal worden vastgesteld.

Marie-Rose BROUCKER - Woordvoerder

31-03-2015 - Parket Brussel

Zoals bepaald in de persberichten van het parket van 25 augustus 2008 en 28 januari 2015 meldt de procureur des Konings dat deze twee zaken ingeleid zijn op de zitting van 30 maart 2015 voor de 89ste correctionele kamer.

De raadsman van de heer Robert S, alias Lama Kunzang, verzoekt om een uitstel ten einde een vraag te stellen die hij later wenst te formuleren. In dit geval, betekent dit voor meneer S, actueel verblijvende in Spanje, om verhoord te worden door de rechtbank tijdens ondervraging op de zitting via een videoconference.

De geïnteresseerde, ziek, zou volgend de verdediging in de absolute onmogelijkheid verkeren om zich naar België te begeven en zich uit te drukken voor de rechtbank.

De procureur bepaalt van zijn kant:

- Toentertijd (2001) , Meneer S. gedomicilieerd te Ukkel, weigerde te antwoorden op de convocatie van de gerechtelijke Franse overheden(Digne-les-Bains). In eerste instantie pretendeerde hij dat hij het Belgische grondgebied niet mocht verlaten omwille van de voorwaarden verbonden aan diens vrijlating door de onderzoekrechter Leys. Daarna stelde zijn verdediging dat geïnteresseerde zijn gezondheid aangetast is door “ een mysterieuze ziekte”. Een rogatoire commissie werd via Frankrijk naar Belgie gestuurd voor verhoor. Meneer S weigerde zich naar de federale politie te begeven omwille van gezondheidsreden. De onderzoekers zijn uiteindelijk naar zijn woonstplaats te Ukkel gegaan waar er geen verhoor heeft plaats gevonden eigenlijk gezegd (Meneer S. overhandigt aan de onderzoekers een geschreven verklaring)

- Dat de mysterieuze ziekte Meneer S niet verhinderd heeft , tussentijds genezen om dan opnieuw ziek te vallen, een lange reis te voeren om zich daarna te gaan vestigen in het Zuiden van Spanje.

- Dat in het kader van de oorzaak 37.LL.62589/07, dezelfde absolute onmogelijkheid om te reizen werd ingeroepen in 2009 door de verdediging van meneer S. ondersteunt met medische attest. Deze had geweigerd om zich naar België te begeven om zich daar te verantwoorden. De Spaanse autoriteiten zijn via een internationale rogatoire commissie gevorderd geweest om overgaan tot verhoor van de geïnteresseerde en van diens medisch examen. De Spaanse wetsdokter stelde << dat er geen absolute contra-indicatie bestaat om te verschijnen op de plaats waar hij verwacht wordt maar dat de preventieve medische middelen moeten in acht worden genomen zowel tijdens de reis als tijdens het onderhoud>>;

- Dat het medisch certificaat heden aangevoerd door de verdediging van Meneer S besluit << de lange reizen niet (….) aangewezen >>;

- Dat het verhoor via videoconference, zoals gewenst door meneer S., enerzijds wettelijk niet mogelijk is en anderzijds van die aard is om het evenwicht dat tussen partijen aanwezig moet zijn te verbreken.

- Dat de nodige aanpassingen kunnen voorzien worden ten einde aan de geïnteresseerde te laten antwoorden op de vragen van de rechtbank;

Op basis van deze elementen, verzoekt de procureur des Konings dat de rechtbank de persoonlijke verschijning vordert van meneer S.

Deze zaak werd uitgesteld naar de zitting van 5 mei 2015 om volgende vragen te behandelen, enerzijds zijn persoonlijke verschijning anderzijds het videoverhoor door de rechtbank.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

30-03-2015 - Parket Brussel

Op 29 maart 2015 omstreeks 8u30 stond een groep personen voor een café op de Lemmonierlaan te discussiëren. Toen plots een man wegliep uit de groep, zetten verschillende anderen de achtervolging in. Ze grepen de man vast en brachten hem verschillende klappen en schoppen toe.

Het slachtoffer, E.M.N. geboren in 1987, heeft een arbeidsongeschiktheid van drie weken. Hij verklaart dat de groep zijn geld wilde ontvreemden.

Twee personen werden aangehouden en na verhoor vrijgelaten. Het betreffen E.A.A., geboren in 1993, gekend, en M.E., geboren in 1992, niet gekend. Zij ontkennen elke betrokkenheid.

Het onderzoek loopt.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

27-03-2015 - Parket Brussel

In de pers circuleren verschillende berichtgevingen inzake Tim C.

Het parket van Brussel kan volgende informatie bevestigen en meedelen.

In 2011 is er op het niveau van het parket een onderzoek gestart naar Tim C. inzake zedenfeiten ten aanzien van kinderen van een kleuterschool in het Brusselse. Wegens dezelfde feiten werden in 2012 verschillende klachten met burgerlijke partijstelling ingediend bij de onderzoeksrechter.

Terwijl het gerechtelijk onderzoek nog lopende was, heeft in 2014, het parket van Leuven het parket van Brussel ingelicht over nieuwe zedenfeiten ten aanzien van Tim C, deze keer in een familiale context.

Beide onderzoeken werden aan elkaar gelinkt en gecentraliseerd door het parket van Brussel.

In het algemeen is het onderzoek naar zedenfeiten niet evident, onder meer door de jonge leeftijd van de slachtoffers en door de moeilijke bewijslast van zedenfeiten in het algemeen.

Op 12 november 2014 werd Tim C. aangehouden en onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.

Tot op heden zit hij in voorlopige hechtenis.

Het parket heeft in februari 2015 aan de raadkamer de verwijzing naar de correctionele rechtbank gevorderd.

Op 17 april 2015 zal Tim C voor de 46ste kamer van de correctionele rechtbank van Brussel verschijnen teneinde zich te verantwoorden voor zedenfeiten die zich hebben afgespeeld tussen mei 2006 en augustus 2014, namelijk:

- aanranding op de eerbaarheid met geweld of bedreiging op een persoon onder de leeftijd van 16 jaar, in de familiale context;

- aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging op verschillende personen onder de leeftijd 16 jaar, vanuit zijn functie als kleuterleider;

- aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging op een persoon, jonger dan 16 jaar, in de familiale context.

Het parket zal hierover verder geen informatie geven teneinde niet vooruit te lopen op het proces.

Marie-Rose BROUCKER - Woordvoerder

24-03-2015 - Parket Brussel

Op 23/03/2015 hebben twee politie-inspecteurs van de lokale politie Brussel zuid, met mobiele patrouille, omstreeks 23u50, in Anderlecht een wagen (merk Audi) opgemerkt, die door het rood reed.

De politie heeft onmiddellijk de achtervolging ingezet. Even later kwam het voertuig Audi tot stilstand ter hoogte van de Prévinairestraat, hierop heeft een van de inzittenden een schot afgevuurd in de richting van de politiewagen. Er viel hierbij niemand gewond en het politievoertuig werd evenmin geraakt.

Daarop vertrok de Audi via de ring van Brussel, richting Bergen, nog steeds achtervolgd door het politievoertuig. Op de snelweg werd het voertuig uit het oog verloren. Een verbrandde Audi, die aan de beschrijving voldeed, werd later teruggevonden door de lokale politiezone Eigenbrakel. Het voertuig werd gerechtelijk getakeld voor verder.

Een veiligheidsperimeter werd ingesteld op de plaats waar de schoten werden gelost en er werd een huls teruggevonden. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam eveneens ter plaatse. Het parket heeft een ballistische deskundige aangesteld.

De camerabeelden op de reisweg van de Audi worden in beslag genomen en geanalyseerd.

Een onderzoek is volop aan de gang om de daders van de schoten te identificeren.

Ine VAN WYMERSCH – Woordvoerder

24-03-2015 - Parket Brussel

Op maandag 23/03/2015 omstreeks 17u werd de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad – Elsene opgeroepen ten gevolge van de ontdekking van Molotovcocktails in de gebouwen van het Koninklijke Conservatorium te Brussel, Regentschapsstraat 30.

Een aantal Molotovcocktails, brandbare middelen en een benzinespoor werden in verschillende lokalen ontdekt nadat studenten een benzinegeur hadden opgemerkt. De brandweer werd opgeroepen en de gebouwen werden ontruimd. Niemand werd gewond of heeft giftige stoffen ingeademd.

Het parket heeft een onderzoek ingesteld en een branddeskundige aangesteld. Een veiligheidsperimeter werd ingesteld. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam eveneens ter plaatse.

Momenteel is er nog geen link tussen deze feiten en de opzettelijke brandstichting van 12/01/2015 of de valse bomalarm ten opzichte van een aantal gebouwen in de Regentschapsstraat op 20/01/2015.

Op dit ogenblik werd er geen verdachte geïdentificeerd. Het onderzoek is volop aan de gang.

Marie-Rose BROUCKER - Woordvoerder

23-03-2015 - Parket Brussel

Op vrijdag 20 maart 2015, omstreeks 23u, werd de genaamde E.I., geboren in 1991, gewond door een kogel onderaan het hoofd, onder zijn oor. Het slachtoffer werd onmiddellijk afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar.

De verdachte, B.S.J. geboren in 1991, werd aangehouden en door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor poging doodslag en verboden wapendracht. Hij is gekend voor meerdere feiten.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er vlak voor de feiten een luide discussie plaatsvond tussen het slachtoffer, dat zich beneden en buiten bevond, en de verdachte, die zich in een appartement bevond op de zesde verdieping. De schoten werden afgevuurd vanuit dit appartement in het Parc Peterbos te Anderlecht.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

20-03-2015 - Parket Brussel

Jelle F. de Nederlandse verdachte inzake de zuuraanval te Antwerpen van 20 februari is deze morgenin aanwezigheid van zijn raadsman overgaan tot bekentenis voor de onderzoeksrechter Anne Gruwez

Waarom en hoe is het zo ver kunnen komen?

Jelle F. verklaart dat zijn dubbele daad: enerzijds de afpersing ten aanzien van Delhaize anderzijds de zuuraanval, door het feit dat hij zich uitgesloten voelde door de maatschappij. Hij heeft enkel Delhaize geviseerd zonder hiermee een band te hebben maar wenste een grote winkelketen te treffen gelegen buiten de Nederlandse grens. De gegevens van de beheerders van Delhaize zijn blijkbaar diegene die het makkelijkste te verkrijgen zijn via het internet. Blijkbaar zijn gelijkaardige bedreigingen als de zijne reeds geuit tegen Albert Hein in Nederland, vandaar het idee om zo te handelen bij hem ontstaan is.

Jelle F. is het tweede kind van een Amsterdams kunstschilder. Hij heeft gedurende 3 jaar rechten gestudeerd en zat gedurende een jaar en half zonder werk wat hem somber stelde.

Tijdens de periode dat hij door justitie werd opgespoord leefde hij in zijn wagen.

Heden is de gevoerde proceduretaal het Frans. Jelle F. is Nederlandstalig. De proceduretaal zal dus moeten gewijzigd worden naar het Nederlands. Binnen de komende dagen zal mevrouw Gruwez het dossier aan meneer de procureur meedelen met het oog op diens uithandengeving waarna een Nederlandstalige onderzoeksrechter te Brussel zal gevat worden.

Heden zou de zaak eventueel kunnen worden doorverwezen naar assisen. Het parket zal hierover beslissen wanneer het dossier haar opnieuw zal worden meegedeeld en zal het parket beslissen voor rechtbank Jelle F. zich zal moeten verantwoorden.

Betreffende het slachtoffer is haar toestand aan het verbeteren maar zal zij het zicht aan één oog helaas waarschijnlijk definitief verliezen

Bij de laatste raadkamer van vandaag 20 maart 2015, werd zijn aanhoudingsmandaat bevestigd. De volgende zitting voor de raadkamer zal in deze zaak plaatsvinden op 20 april 2015.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

20-03-2015 - Parket Brussel

Op 19/03/2015 rond 23u werd de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad – Elsene opgeroepen voor een schietpartij tussen de Lakenweversstraat en de Koninklijke-Prinsstraat.

Bij hun aankomst hebben de politieagenten een slachtoffer met schotwonden aan zijn been aangetroffen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorgen. Zijn dagen zijn niet meer in gevaar. De gestolen wagen van het slachtoffer werd via brand volledig beschadigd en teruggevonden in Molenbeek.

Het parket werd ingelicht. Het labo van de federale en een deskundige inzake ballistiek zijn afgestapt op de plaats delict. Getuigen werden verhoord.

Het onderzoek is lopende ten einde de omstandigheden van de feiten te onderzoeken en de dader te identificeren.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

16-03-2015 - Parket Brussel

Afpersing Delhaize en zuuraanval

Het parket van Brussel kan bevestigen dat de verdachte die in Frankrijk gearresteerd werd in de afpersingszaak tegen Delhaize en de zuuraanval Antwerpen, morgen voormiddag aan de Belgische autoriteiten zal worden uitgeleverd.

Vervolgens zal hij in de namiddag ondervraagd worden door de Belgische speurders van de federale gerechtelijke politie van Brussel.

Later, en mogelijks laat, op de avond zal hij voor de Brusselse onderzoeksrechter verschijnen. Het is pas op dat moment dat zal duidelijk worden of en waarvoor hij in verdenking gesteld zal worden.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

18-02-2015 - Parket Brussel

Vanaf maandag 23 februari zullen er een aantal wijzigingen zijn in de manier waarop de relaties tussen parket en pers georganiseerd worden.

De gekende afspraken en belangrijkste wijzigingen op een rijtje :

 • 1 telefoonnummer waarop de persmagistraat – woordvoerder te bereiken is: 02/508.71.67
 • 1 mailadres waarop de persmagistraat – woordvoerder te bereiken is Press.Portalis@just.fgov.be
 • Alle persberichten uitgaande van het parket van Brussel zullen terug te vinden zijn op de website van het openbaar ministerie. U kan zich op deze website inschrijven om automatisch de nieuwe berichten te ontvangen via de RSS-flux. De juiste pagina is eenvoudig te vinden door door te klikken op de link terug te vinden op de facebookpagina van het parket van de procureur des Konings van Brussel :

Op weekdagen :

 • Tussen 09u en 12u kan u telefonisch contact opnemen met de woordvoerder van dienst.
 • Vanaf 12u worden vragen over lopende dossiers alleen via e-mail gesteld. De vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.
 • Vanaf 12u is de woordvoerder slechts telefonisch bereikbaar voor toelichting bij lopende evenementen / acute actuele dossiers.
 • Er is dagelijks een perspunt om 11u in de perszaal van het parket van Brussel (Portalisgebouw, Quatre-Brasstraat 4, 1000 Brussel, gelijkvloers)
 • Indien u de woordvoerder wenst te interviewen, neemt u eerst telefonisch contact op met de woordvoerder.
 • Indien u cijfers/statistieken wenst, kan u deze vraag steeds per mail stellen. U dient rekening te houden met gemiddeld een week opzoekingstijd.

In het weekend en de feestdagen :

 • Er is geen perspunt in het weekend
 • De persmagistraat – woordvoerder verstuurt voor 12u een mail met daarin persberichten uitgaande van het parket of politie, indien er persberichten zijn. Indien er niets mee te delen valt, krijgt u eveneens een mail met die vermelding.
 • De persmagistraat is telefonisch bereikbaar voor toelichting bij lopende evenementen / acute actuele dossiers.
 • De vragen over niet-actuele lopende dossiers dienen op weekdagen te worden gesteld.

We hopen met deze “vernieuwde” manier van werken tot een nog betere samenwerking te komen.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

11-02-2015 - Parket Brussel

Belangrijke verduidelijkingen

De onderzoeksrechter wenst te verduidelijken dat geen enkel internationaal aanhoudingsmandaat werd afgeleverd lastens de bestuurders van de bank. Gelet op het feit dat de bank een voorstel geformuleerd heeft om haar medewerking te verlenen, een voorstel dat zij respecteert en gelet op het feit dat wie opgeroepen wordt, gevolg geen aan de oproepingen, is het niet aan de orde dergelijke maatregelen te overwegen. Hetzelfde kan niet gezegd worden over een tussenpersoon die de bank reeds verschillende jaren verlaten heeft, deze zou wel het voorwerp kunnen uitmaken van een dergelijke maatregel.

Voor wat betreft de houding van de Zwisterse overheden, wenst de onderzoeksrechter te verduidelijken dat hij in spanning afwacht hen te lezen, zonder enige andere grief.

Ine Van Wymersch – woordvoerder

09-02-2015 - Parket Brussel

Het dossier naar eventuele witwaspraktijken bij HSBC is al sedert mei 2013 in gerechtelijk onderzoek bij de heer Claise, onderzoeksrechter te Brussel.

In het kader van dat gerechtelijk onderzoek werden verschillende huiszoekingen uitgevoerd, en uiteindelijk is de onderzoeksrechter op 17 november 2014 overgegaan tot de inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND) voor volgende feiten: ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, criminele organisatie en onwettige uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon.

Sindsdien loopt het gerechtelijk onderzoek verder . De onderzoeksrechter laat ons vandaag weten dat hij 2 maanden geleden een rogatoire commissie gericht heeft aan de Zwitserse autoriteiten. Volgens de onderzoeksrechter zou er hier nog geen (afdoende) antwoord op gekomen zijn vanuit de Zwitsers.

De vraagt tot informatieverstrekking berust op het een anti-witwaspraktijk verdrag.

Los van deze rogatoire commissie is er permanent contact tussen het Belgische gerecht en de bank HSBC met het oog op het verkrijgen van informatie vanuit de bank, op vrijwillige basis.

Indien er geen doeltreffende samenwerking mogelijk is, overweegt de onderzoeksrechter om de vroegere maar misschien ook de huidige directeurs van de bank, zowel in België als in Zwitserland onder internationale aanhoudingsmandaat te plaatsen. Dit laat de onderzoeksrechter vandaag weten aan het Brusselse parket, naar aanleiding van de media-aandacht die er is voor een lijst met namen van bedrijven en natuurlijke personen die Zwitserse bankrekeningen zouden hebben en aldus belastingen zouden ontduiken.

Ine Van Wymersch - woordvoerder

03-11-2014 - Parket Brussel

Dossier HSBC : Inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITERSLAND) in België

In het kader van een onderzoek ten laste van HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND), waarmee onderzoeksrechter CLAISE belast werd en waarvoor huiszoekingen werden uitgevoerd in oktober 2013, is onderzoeksrechter CLAISE, in samenwerking met de leden van de financiële afdeling van de federale gerechtelijke politie van BRUSSEL (OA4), overgegaan tot de inverdenkingstelling van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND) voor volgende feiten: ernstige en georganiseerde fiscale fraude, witwassen, criminele organisatie en onwettige uitoefening van het beroep van financieel tussenpersoon.

De verdenkingen ten laste van de bank HSBC PRIVATE BANK NV (Zwitserland) zijn gebaseerd op haar aanwezigheid en haar illegale tussenkomst, gedurende verschillende jaren, in België om welgestelde cliënten, in het bijzonder afkomstig uit de Antwerpse diamantwereld, te benaderen en hun vermogensbestanddelen te beheren.

De Zwitserse bank wordt er ook van verdacht bewust fiscale fraude bevorderd en zelfs aangemoedigd te hebben door offshorebedrijven ter beschikking te stellen van bepaalde bevoorrechte cliënten. Deze offshorebedrijven zijn meer bepaald gesitueerd in Panama en de Maagdeneilanden. Zij hebben geen enkele economische activiteit en hun enige doel is de vermogensbestanddelen van de cliënten te verbergen. HSBC Private Bank (Zwitserland) zou offshorebedrijven aan bepaalde cliënten verkocht hebben om de richtlijn 2003/48/CE van de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de spaarfiscaliteit te omzeilen. Deze richtlijn staat de lidstaten toe om belastingen te heffen op de inkomsten uit spaargelden van hun belastingplichtigen, zelfs als deze inkomsten verkregen werden in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Zwitserland werkt mee aan deze richtlijn ingevolge een bilateraal akkoord dat getekend werd in 2004 tussen Zwitserland en de Europese Unie. Zo maken bepaalde inkomsten op spaargelden die Belgische belastingplichtigen in Zwitserland verkregen, het voorwerp uit van een inhouding aan de bron van 15% vanaf 1 juli 2005 en van 35% vanaf 2011. Deze maatregel beoogde, in het bijzonder, fraude te bestrijden.

Meer dan duizend Belgische belastingplichtigen zouden betrokken zijn voor bedragen die kunnen oplopen tot meerdere miljarden dollars die geplaatst, beheerd en/of overgeschreven werden tussen 2003 en heden.

Het nadeel voor de Belgische staat dat door de praktijken in kwestie veroorzaakt wordt, wordt geschat op honderden miljoenen euro’s. Hieraan kunnen nog veel hogere sommen toegevoegd worden die mogelijk witgewassen werden en die Justitie nog in beslag zou kunnen nemen. De betrokken belastingplichtigen zijn zowel cliënten die de FOD Financiën niet op de hoogte stelden van hun buitenlandse vermogensbestanddelen als cliënten die fiscale regularisaties (EBA) en akkoorden met de fiscus ondertekenden.

In deze fase van het onderzoek zullen verschillende leidinggevenden en bedienden van de HSBC PRIVATE Bank opgeroepen worden om binnenkort verhoord te worden door de onderzoeksrechter Michel CLAISE en zijn speurders, die rekenen op de best mogelijke medewerking van HSBC PRIVATE BANK NV (ZWITSERLAND), gezien de buitengewone ernst van deze feiten en de omvang van het geleden nadeel.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

20-05-2014 - Parket Brussel

Deze nacht omstreeks half drie werd de politie van Brussel zuid opgeroepen voor een inbraak in een drankgelegenheid in de Kuregemwijk. Daar aangekomen stellen zij vast dat de kassa-inhoud werd meegenomen. Van de daders is geen spoor.

Tijdens de fouille gaat plots een alarm af op een nabijgelegen werf. Daar treft de politie een persoon aan die zich verschuilt en onmiddellijk de vlucht neemt. Er volgt een achtervolging te voet, waarbij de politie de vluchtende man meermaals mondeling aanmaant om te blijven staan. De man doet dit evenwel niet en springt uiteindelijk in het kanaal. De politie verliest hem uit het oog en vordert onmiddellijk de brandweer en de duikers van de haven, die om 3u20 (20 minuten na de interventie) het levenloze lichaam van de man uit het kanaal halen. In zijn zakken wordt een geldsom aangetroffen die kan overeenstemmen met de gestolen kassa-inhoud van het café. Verder onderzoek zal uitsluitsel moeten geven over de mogelijke link tussen de persoon en de diefstal.

Op het Brusselse parket werd een onderzoek geopend naar de feiten van de diefstal en een onderzoek naar het overlijden van de man. Op dit ogenblik hebben we geen redenen om aan te nemen dat de politie-interventie niet correct zou verlopen zijn.

Pagina's