Federaal parket - Organisatie en kenmerken

Hoe is het samengesteld?

1 federale procureur.
12 Franstalige federale magistraten, waarvan minstens 1/3 wettelijk tweetalig.
12 Nederlandstalige federale magistraten, waarvan minstens 1/3 wettelijk tweetalig.

Een administratief kader van 60 personeelsleden onder de leiding van een hoofdsecretaris.

Welk zijn de kenmerken?

Het federaal parket werd opgericht op 21 mei 2002. Het is niet verbonden met een bepaald gerecht.

Het federaal parket oefent de strafvordering uit bij de correctionele rechtbank, bij het hof van beroep of bij het assisenhof. Het federaal parket is uitsluitend samengesteld uit magistraten die een mandaat uitoefenen (7 jaar voor de federale procureur en 5 jaar, twee maal hernieuwbaar, voor de federale magistraten).

Het federaal parket is bevoegd over het gehele grondgebied van het Rijk.

Het federaal parket staat onder het enkele en rechtstreekse gezag van de Minister van Justitie en de werking ervan wordt geëvalueerd door het College van procureurs-generaal.