Parket West-Vlaanderen - Contact

 
Hoe contact opnemen?
 

1/ De onderstaande contactgegevens dienen uitsluitend voor het bekomen van informatie

Het wordt aangeraden om steeds het notitienummer en/of systeemnummer, zoals weergegeven op het proces-verbaal of in de briefwisseling van het openbaar ministerie, bij de hand te hebben alvorens u met het Parket West-Vlaanderen contact opneemt.

Ook bij elke vorm van schriftelijke communicatie is de vermelding van het notitienummer en/of systeemnummer aangewezen.

Dit nummer is essentieel om uw dossier vlot te kunnen opzoeken en u derhalve correct te kunnen informeren. De informatieverstrekking zal echter steeds gebeuren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en is afhankelijk van het stadium van het onderzoek. Er zal nooit informatie over derden worden verstrekt.

Indien u informatie wenst in te winnen aan het loket zal daarom ook steeds om uw identiteitskaart of om een ander geldig legitimatiebewijs (bv. advocatenpas) worden verzocht.

Voorbeeld:

 • Notitienummer: BG99.XX.888888-77
  • BG: afdeling Parket (BG = Brugge, IE = Ieper, KO = Kortrijk, VU = Veurne)
  • 99: preventiecode van de aard van het misdrijf (gelijklopend voor gans België)
  • XX: code van de verbaliserende overheid - verwijst naar de politiedienst (lokaal, federaal of andere)
  • 888888: feitelijk nummer van het proces-verbaal
  • 77: jaartal van dossier (aangifte)
 • Systeemnummer: 66XX55555
  • 66: jaartal van dossier (aangifte)
  • XX: klassementscode
  • 55555: feitelijk nummer van het proces-verbaal

 

2/ Indien u een strafklacht wenst in te dienen dient u zich te wenden tot het dichtstbijzijnde politiekantoor, alwaar een proces-verbaal zal worden opgesteld (opsporingsonderzoek). De contactgegevens van de lokale politiezones en hun openingsuren kunt u terugvinden op www.politie.be.

Vergeet ook zeker uw bewijsstukken niet mee te brengen of over te maken! Het kan gaan om: foto's, (GSM-)berichten, documenten, schadebestek of factuur, bankgegevens, camerabeelden, audio-opnames (voicemail), medische attesten, e-mailheaders, getuigenverklaringen, voorwerpen van het misdrijf, login-gegevens,...

TIP: een aangifte doet u best zo spoedig mogelijk en in de effectieve plaats van de feiten in functie van de heterdaad (het aantreffen van de dader), het buurtonderzoek (tijdsverloop), het sporenonderzoek (LTWP) en de territoriale bevoegdheid (feiten buitenland).

Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om (straf)klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen bij de onderzoeksrechter (gerechtelijk onderzoek).

 

3/ Indien u een klacht wenst in te dienen tegen een (individuele) magistraat of een medewerker van het Parket West-Vlaanderen, kunt u zich schriftelijk wenden tot de heer J.-M. Cool, Procureur des Konings West-Vlaanderen, Kazernevest 3, 8000 Brugge (of per e-mail: Park.srt.brugge@just.fgov.be). Voor een klacht over de algemene werking van het Parket West-Vlaanderen kunt u terecht bij de Hoge Raad voor de Justitie (Brussel). De contactgegevens van de Hoge Raad voor de Justitie en de procedures kunt u terugvinden via de algemene homepagina onder de rubriek "nuttige links".

 

Contactgegevens

Het Parket West-Vlaanderen bestaat uit 4 afdelingen: afdeling Brugge, afdeling Ieper, afdeling Kortrijk en afdeling Veurne.

Afdeling Brugge
 

     Kazernevest 3, 8000 Brugge

      050/47.30.00

    /

@   E-mailadressen Parket Brugge - correctioneel parket :
     
  Notitiedienst park.not.brugge@just.fgov.be
  Dagvaarding park.dagv.brugge@just.fgov.be
  Strafuitvoering park.uitv.brugge@just.fgov.be
  Jeugd en gezin park.jeugd-gezin.brugge@just.fgov.be
  Algemene zaken park.az1.brugge@just.fgov.be
  Zonder gevolg park.zg.brugge@just.fgov.be
  Secretariaat park.srt.brugge@just.fgov.be
   
  E-mailadressen Parket Brugge - politieparket :
   
  Wegverkeer wegverkeerbrugge@just.fgov.be 
  Aanrijdingen pol.park.abvw.brugge@just.fgov.be
  Dagvaarding pol.park.dagv.brugge@just.fgov.be
  Strafuitvoering pol.park.uitv.brugge@just.fgov.be

 

Openingsuren : 08:30 tot 12:30 - 13:30 tot 16:00

 

 

 

Afdeling Ieper
 

     Grote Markt 1, 8900 Ieper

     057/45.05.00

    057/45.06.43
 

@   E-mailadressen Parket Ieper - correctioneel parket :
     
  Dienst Notitie notitie.ieper@just.fgov.be
  Dienst Gerechtelijk Onderzoek ger-onderzoek.ieper@just.fgov.be
  Dienst Dagvaarding en Zittingsbeheer zittingsbeheer.ieper@just.fgov.be
  Dienst Strafuitvoering strafuitvoering.ieper@just.fgov.be
  Dienst Jeugd jeugd.ieper@just.fgov.be
  Dienst Burgerlijke Zaken burgerlijke-zaken.ieper@just.fgov.be
  Dienst Eerherstel eerherstel.ieper@just.fgov.be
  Dienst Gerechtskosten gerechtskosten.ieper@just.fgov.be
   
  E-mailadressen Parket Ieper - politieparket :
   
  Dienst Politieparket       politieparket.ieper@just.fgov.be  

 

Openingsuren : 08:00 tot 12:00 - 13:00 tot 17:00

 

 

Afdeling Kortrijk
 

     Burgemeester Nolfstraat 10A, 8500 Kortrijk

      056/26.93.11

    056/26.93.12

@   E-mailadressen Parket Kortrijk - correctioneel parket :
Algemeen

srt.parketkortrijk@just.fgov.be

 

@    E-mailadressen Parket Kortrijk - politieparket :

Algemeen

politieparketkortrijk@just.fgov.be

Notitie notitiedienst.politieparketkortrijk@just.fgov.be
Uitvoeringen uitvoeringen.politieparketkortrijk@just.fgov.be
Dagvaardingen dagvaardingen.politieparketkortrijk@just.fgov.be
Minnelijke schikkingen MinnelijkeSchikking.PolitieparketKortrijk@just.fgov.be

 

Openingsuren : 08:30 tot 12:00 - 13:30 tot 16:00

 

 

Afdeling Veurne
 

     P.Benoitlaan 2, 8630 Veurne

      058/29.63.11

 

     Parket :             058/29.63.78
           Jeugd & gezin: 058/29.64.49 
           Politieparket :   058/29.63.99

@  

  E-mailadres Parket Veurne
  Notitiedienst parket.veurne.notitie@just.fgov.be
  Secretariaat parketsecretariaat.veurne@just.fgov.be
  Jeugd & gezin parket.veurne.jeugdengezin@just.fgov.be
  Dagvaarding parket.veurne.dagvaardingen@just.fgov.be
   

E-mailadres Parket Veurne - sectie politieparket

  Politieparket pol.park.veurne@just.fgov.be

 

Openingsuren : 08:30 tot 12:30 - 13:00 tot 16:00