Nieuws

27-05-2015 - Parket Brussel

Op donderdag 21 mei 2015 werd er aangifte gedaan van de verdwijning van een man van 71, J.S. Zijn directe omgeving liet weten dat hij sinds woensdag 20 mei geen teken van leven meer gaf. De lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene heeft onmiddellijk een proces-verbaal opgesteld inzake onrustwekkende verdwijning.

Sindsdien werd er dag en nacht gezocht naar de heer J.S. in samenwerking met het parket Brussel, de cel verdwijningen van de lokale recherche van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene en de cel vermiste personen van de federale politie.

Dinsdag, hebben de onderzoekers in de loop van de dag, een verdachte kunnen identificeren, gelinkt aan de verdwijning van meneer J.S. Diezelfde dinsdag werd de onderzoeksrechter gevorderd voor “wederrechtelijke vrijheidsberoving”. De onderzoeksrechter leverde een huiszoekingsbevel af voor het appartement van de verdachte. Bij aankomst van de politie heeft de verdachte, J.H. een jonge veertiger, verklaard dat het slachtoffer overleden was en hij het lichaam in het water heeft gegooid.

De heer J.H. heeft aan de politie de plaats aangewezen waar hij het lichaam van slachtoffer heeft achtergelaten, dit is in een dicht beboste omgeving in het gerechtelijk arrondissement van Charleroi. Het parket, de onderzoeksrechter, de wetsdokter, het labo en de verschillende politiediensten zijn ter plaatse afgestapt. In de loop van de nacht werd het lichaam van de heer J.S teruggevonden.

De verdachte werd ’s nachts verhoord door de lokale recherche van de lokale politie Brussel HOOFDSTAD Elsene. In zijn verhoor beweert hij het slachtoffer gekneveld heeft wanneer hij het appartement van het slachtoffer doorzocht. Wanneer hij bij het slachtoffer terugkeerde, stelde hij vast dat het slachtoffer overleden was. Naar aanleiding van deze verklaringen heeft het parket Brussel bijkomende vorderingen genomen en de onderzoeksrechter gevorderd voor “doodslag om diefstal te vergemakkelijken” (roofmoord).

De autopsie zal vandaag plaatsvinden. De eerste vaststellingen wijzen erop dat het hier om een gewelddadig overlijden gaat.

De verdachte zal deze middag voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. Het parket heeft zijn aanhouding gevraagd.

Van zodra de beslissing van de onderzoeksrechter gekend is, zal het parket actief communiceren, tot dan, geen verdere commentaar.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

22-05-2015 - Parket Brussel

Op donderdag 21/05/2015 omstreeks 11u werd de lokale politiezone Brussel-Hoofdstad - Elsene opgeroepen voor een gewapende overval in een gokkantoor in Neder-over-Hembeek.

Volgens de beschikbare informatie zouden twee gemaskeerde personen de zaakvoerder bedreigd hebben met een vuurwapen. Ze zouden de inhoud van de kassa gestolen hebben en dan de vlucht hebben genomen. De zaakvoerder werd geslagen. Hij is niet in levensgevaar. De gestolen geldsom is nog niet bekend.

Het parket werd ingelicht over de feiten. Het labo van de federale politie

is ter plaatse gekomen voor een sporenonderzoek.

Het onderzoek loopt nog om de daders van de feiten te identificeren.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

21-05-2015 - Parket Brussel

Op 20 mei 2015 omstreeks 16u30 hebben een twintigtal personen zich toegang verschaft tot de kantoren van de Regie der Gebouwen. Terwijl een deel van hen de toegangsdeuren blokkeerden, gingen anderen over tot beschadiging van de maquette van de geplande gevangenis van Haren. Deze maquette bevond zich achter in de inkomhal. Nadien namen zij de vlucht.

Het parket neemt deze feiten zeer ernstig. Een onderzoek naar de daders van deze feiten loopt.

Jennifer Vanderputten - Woordvoerder

20-05-2015 - Parket Brussel

Uber-taxi-incidenten

Er is sprake van verschillende incidenten in dezelfde nacht van 15 op 16 mei 2015 waarbij Uber-taxichauffeurs en reguliere taxichauffeurs betrokken waren. Om hierin klaarheid te scheppen, geven we een overzicht van de verschillende feiten.

Om even voor half 1 ’s nachts krijgt een Uber-taxichauffeur een oproep om een klant op te halen in Sint-Gillis. Eens aangekomen, wordt de Uber-taxichauffeur meteen omsingeld door reguliere taxichauffeurs en ontstaat er een discussie. Later zal blijken dat de zogezegde klant in werkelijkheid ook een reguliere taxichauffeur is, doch die nacht niet aan het werk. De politie komt tussen en er wordt een PV opgemaakt van het incident. Het slachtoffer in deze zaak is een man A.M.M. (°1971). Er geraakte niemand gewond.

Tussen 1 en 2 uur ’s nachts doet er zich een gelijkaardig incident voor, een eind verderop op het grondgebied van de politiezone Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem, in de Rode straat, vlakbij het politiecommissariaat. Ook hier waren verschillende reguliere taxichauffeurs betrokken. Het slachtoffer, een “uber-taxichauffeur” M.M. (°1983) werd er opgewacht door een 40 tal reguliere taxichauffeurs. De politiediensten zijn onmiddellijk ter plaatse gegaan. Er was enkel sprake van verbale agressie. De politiediensten hebben de boel kunnen kalmeren en alle taxichauffeurs hebben vrijwillig de plaats verlaten. Ook hier geraakte niemand gewond en werd niemand aangehouden.

Van het hele incident werd er een proces-verbaal opgesteld, dat zal worden overgemaakt aan het parket.

Er werd bovendien aangifte gedaan van een derde incident, diezelfde nacht. Hier beweert het slachtoffer S.V. (°1982) een Uber-taxichauffeur te zijn en in eerste instantie het slachtoffer te zijn geweest van diefstal van zijn Gsm-toestel. Hij zou op weg naar een klant in Sint-Gillis omsingeld zijn door andere taxichauffeurs, deze zouden bij hem ingestapt zijn en hem verplicht hebben zijn gsm af te geven. Toen hij van deze feiten aangifte wou doen, werd hij getuige van het incident dat zich voordeed in de buurt van het politiecommissariaat te Ukkel (als tweede beschreven in dit persbericht). Daar zou hij door een taxichauffeur verplicht zijn plaats te nemen in zijn taxivoertuig. Men zou met hem naar het centrum van Brussel zijn gereden en hier nog een ander voertuig van een andere Uber-taxichauffeur hebben beschadigd.

Hiervan werd tot op heden geen aangifte gedaan.

Het slachtoffer S.V. is op dinsdag 19 mei 2015 teruggekeerd naar de lokale politie Brussel Zuid om zijn eerder afgelegde verklaring integraal in te trekken. Hij zegt dit hele verhaal te hebben verzonnen op vraag van Uber zelf.

Wat er wel of niet van aan is, zal moeten blijken uit verder onderzoek.

Voor alle drie de incidenten geldt hetzelfde principe: in de loop van de komende weken en dagen zullen de verschillende betrokkenen (slachtoffers, verdachten en getuigen) geïdentificeerd worden en verhoord. Waar mogelijk zal het onderzoek ook op andere punten verder gezet worden, zoals het bekijken van de beschikbare camerabeelden.

Van elk strafbaar feit zal er een Proces-verbaal worden opgesteld; dit wordt geval per geval bekeken.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

19-05-2015 - Parket Brussel

Naar aanleiding van verschillende persartikels en reportages in april 2015, gewijd aan de precaire financiële situatie van de gemeente Molenbeek, heeft de federale gerechtelijke politie van Brussel, het initiatief genomen een aanvankelijk (een nieuw) proces-verbaal op te stellen.

Dit proces-verbaal werd opgesteld lastens X en voor feiten die mogelijks gekwalificeerd kunnen worden als valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken door een openbaar ambtenaar.

Het parket van de Procureur des Konings te Brussel heeft de eerste plichten uitgeschreven en het is zo dat de eerste mogelijke getuigen inmiddels werden verhoord.

Het onderzoek op het Brusselse parket bevindt zich derhalve in een absoluut beginstadium en het is dan ook niet wenselijk hier verdere verklaringen over af te leggen.

Ine Van Wymersch - Woordvoerder

27-04-2015 - Parket Brussel

Het parket bevestigt dat verschillende klachten werden neergelegd lastens verschillende cipiers van de gevangenis van Vorst.

Deze klachten betreffen voornamelijk feiten van zwaar en herhaald geweld.

Een onderzoeksrechter werd eind december 2014 gelast om feiten van slagen en verwondingen met voorbedachtheid en met arbeidsongeschiktheid tot gevolg te onderzoeken.

Parallel daaraan, werden sinds eind december 2014 tot zeer recent verschillende dossiers geopend op het parket.

In het kader van het gerechtelijk onderzoek en in het kader van de verschillende dossiers die momenteel door het parket onderzocht worden, werden reeds verschillende cipiers verhoord.

Tot op heden werd niemand in verdenking gesteld.

De vooronderzoeken en het gerechtelijk onderzoek zijn volop aan de gang.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

23-04-2015 - Parket Brussel

Dans la nuit du 22 au 23 avril 2015, un corps sans vie a été sorti du canal à la hauteur du Quai des Charbonnages à Bruxelles.

Il s’agit de la dépouille d’un homme, qui n’a pas encore été identifié jusqu’à présent.

Un juge d’instruction a été saisi en vue d’une autopsie.

Jennifer VANDERPUTTEN - Woordvoerder

22-04-2015 - Parket Brussel

Georganiseerde BTW Fraude – operatie van 21 april 2015 - vervolg

De Brusselse onderzoeksrechter heeft drie verdachten gisteren in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en BTW-fraude. Twee onder hen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. S.V. en T.V. zullen aanstaande vrijdag voor de raadkamer moeten verschijnen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

21-04-2015 - Parket Brussel

Georganiseerde BTW Fraude – operatie van 21 april 2015

In de periode 2010 tot 2014, hebben twee juweliers uit Brussel een groot deel van hun omzetcijfer behaald door facturen zonder BTW aan te bieden, aan ambassades in België. Het onderzoek toont aan dat deze attesten inzake vrijstelling van BTW vals zijn. De werkelijke klanten bij deze juweliers, voor de aankoop van uurwerken en juwelen, zijn eigenlijk Belgische particulieren die weldegelijk BTW-plichtig zijn. Dit fraude systeem, vergelijkbaar met dan van “fictieve uitvoer”, heeft aan deze 2 bedrijven de mogelijkheid geboden om BTW te ontduiken.

In de wet is het voorzien dat een aantal personeelsleden van een ambassade van een vrijstelling van BTW kunnen genieten, en dit voor aankopen ten persoonlijke titel.

Een groot deel van de facturen betreft een hoeveelheid aankopen van uurwerken en andere juwelen, die het privé karakter ver overschrijden, welke is voorzien door de wet.

In 2010 bedroeg het gerealiseerde zakencijfer in de zogenaamde handel met de ambassades, rond de 80% van hun totale zakencijfer. Zelfs indien dit percentage de daarop volgende jaren sterk is gedaald, wordt het frauduleuze zakencijfer voor deze 2 bedrijven in de periode 2010 tot 2014 op verschillende miljoenen euro geraamd.

Dertien van de veertien betrokken (“betrokken” in de zin van “slachtoffer”) ambassades werden reeds ondervraagd over het fictieve karakter van de attesten, die door deze 2 bedrijven in kwestie in de boekhouding werden opgenomen.

Het onderzoek werd opgestart in januari 2015 naar aanleiding van een aangifte door de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) op het parket van de procureur des Konings te Brussel. De procureur des Konings vorderde de onderzoeksrechter voor feiten van valsheid, gebruik van valse stukken en schriftvervalsing voor wat betreft de facturen inzake de fictieve verkopen en inbreuken op de BTW wetgeving voor wat betreft het ontduiken van de BTW.

Het gerechtelijk onderzoek werd gevorderd lastens X en is volop aan de gang.

Vandaag vonder er huiszoekingen plaats in de winkels en ateliers van 2 juwelierszaken en ook op het privéadres van de zaakvoerders. Bij de huiszoeking werden verschillende juwelen en horloges in beslag genomen. De onderzoeksrechter beschikt over de mogelijkheid om beslag te leggen op die elementen die het voorwerp uitmaken van de fraude (in casu: juwelen en horloges).

De zaakvoerders van deze winkels werden ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter zal deze drie mensen later op de dag zelf verhoren.

Het parket zal zelf een persbericht verspreiden indien er meer nieuws is over eventuele inverdenkingstellingen.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

17-04-2015 - Parket Brussel

Tussen 12/04/2015 en 15/04/2015 werden de websites van de persgroep ROSSEL & Cie sa (Le Soir en de verschillende uitgaven van Sudpresse) het slachtoffer van hacking. Ten gevolge van deze feiten werd er op 13/04/2015 klacht neergelegd bij de politie en op 14/04/2015 op het parket.

Op 15/04/2015 heeft de groep IPM (La Libre Belgique en La Dernière heure) eveneens klacht neergelegd naar aanleiding van het feit dat hun websites eveneens werden gehackt.

Deze verschillende klachten werden gebundeld tot eenzelfde dossier.

Het onderzoek naar de cyber-criminaliteit werd gevoerd door de RCCU van de federale politie in Brussel. De RCCU is er in de avond van 15/04/2015 in geslaagd om de vermoedelijke daders te identificeren.

Op 16/04/2015 werd in de loop van de dag een Brusselse onderzoeksrechter gevorderd teneinde een onderzoek te voeren naar feiten van hacking en informatica sabotage, lastens M, geboren in 1999 en A, geboren in 1997 en X.

De onderzoeksrechter is overgegaan tot huiszoekingen op drie verschillende adressen. Op minstens één van de adressen werden elementen teruggevonden die gelinkt kunnen worden aan de feiten. Het onderzoek zal aantonen of er nog andere personen betrokken zijn bij de feiten.

De twee minderjarige verdachten zullen verhoord worden.

De in beslag genomen materiaal wordt geanalyseerd.

Indien het onderzoek aantoont dat er ook meerderjarige verdachten betrokken zijn bij de feiten dan riskeren zij mogelijks een gevangenisstraf die kan oplopen tot 5 jaar en een geldboete van zessentwintig tot honderdduizend euro. Bovendien zal ook de toegebrachte schade moeten vergoed worden.

Ine Van Wymersch en Rym Kechiche - Woordvoerders

16-04-2015 - Parquet de Bruxelles

Op woensdag 15/04/2015 omstreeks 18u25 werd de lokale politiezone Brussel-West opgeroepen voor een gewapende overval op die aan de gang zou zijn in een supermarkt AD Delhaize, in Jette.

Volgens de beschikbare informatie zou een persoon de kassierster bedreigd hebben met een vuurwapen. Hij zou de inhoud van de kassa gestolen hebben en dan te voet de vlucht hebben genomen.

De beschrijving van de verdachte werd onmiddellijk verspreid naar alle beschikbare politiepatrouilles op het terrein. De buurt werd uitgekamd en overgevlogen door de helikopter van de Federale politie. Om 18u38 werd de verdachte aangehouden door een politiepatrouille.

De verdachte (R.C., geboren in 1995, bekend voor andere feiten) werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking van het parket van de procureur des Konings te Brussel gesteld. Hij heeft de feiten erkend en aangewezen waar hij zijn vuurwapen verborgen had. De buit werd in zijn rugzak teruggevonden en teruggegeven aan het winkel. Er geraakte niemand gewond bij de feiten.

R.C. zal in de loop van de dag verhoord worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

16-04-2015 - Parquet de Bruxelles

Op woensdag 15/04/2015 omstreeks 18u25 werd de lokale politiezone Brussel-West opgeroepen voor een gewapende overval op die aan de gang zou zijn in een supermarkt AD Delhaize, in Jette.

Volgens de beschikbare informatie zou een persoon de kassierster bedreigd hebben met een vuurwapen. Hij zou de inhoud van de kassa gestolen hebben en dan te voet de vlucht hebben genomen.

De beschrijving van de verdachte werd onmiddellijk verspreid naar alle beschikbare politiepatrouilles op het terrein. De buurt werd uitgekamd en overgevlogen door de helikopter van de Federale politie. Om 18u38 werd de verdachte aangehouden door een politiepatrouille.

De verdachte (R.C., geboren in 1995, bekend voor andere feiten) werd van zijn vrijheid beroofd en ter beschikking van het parket van de procureur des Konings te Brussel gesteld. Hij heeft de feiten erkend en aangewezen waar hij zijn vuurwapen verborgen had. De buit werd in zijn rugzak teruggevonden en teruggegeven aan het winkel. Er geraakte niemand gewond bij de feiten.

R.C. zal in de loop van de dag verhoord worden.

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder

11-04-2015 - Parket Brussel

Op 10 april 2015, stelt de politie vast dat een café gelegen te Leopoldstraat te 1020 Laeken open is ondanks dat het parket de sluiting van het café gevraagd had, en dit omdat het de verkoop van verdovende middelen vergemakkelijkde. Op het moment dat de politie de plaats wenst te verzegelen gaat ze over tot de controle van het café en de verdachte die zich ter plaatste vindt.

De verdachte werd gefouilleerd. Hij had 13gr cannabis op zak evenals 1265€.

Een huiszoeking op heterdaad werd gevoerd op zijn woonplaats. Er werd er 216,7 gr cannabis terug gevonden.

Verdachte werd ter beschikking van het parket gesteld.

De verdovende middelen, het geld en 1 gsm werden in beslag genomen.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

11-04-2015 - Parket Brussel

Op 10 april 2015 werd de politie verwittigd van een home-jacking die plaats gevonden heeft rond de middag, in de Bockstaelwijk te Laeken.

Een verdachte heeft aangebeld aan de deur van een huis, waar op het moment van de feiten zich twee personen bevonden. Op het moment dat een van de 2 bewoners de deur open deed, is een van de verdachte met geweld binnen gegaan en heeft de 2 andere verdachten binnen gelaten. Slagen werden toegebracht aan het 1ste slachtoffer. Een van de verdachte heeft de deur op slot gedaan aan de binnenkant en heeft zich naar de salon begeven.

De slachtoffers werden verplicht te gaan zitten met gebogen hoofd en werden bedreigd met de dood indien ze hun hoofd zouden opheffen. Het is zo dat een van de verdachte gewapend was.

Na een lange fouillering, hebben verdachten de slachtoffers naar de kleder gebracht waar ze hun handen hebben vastgebonden.

Het parket heeft een veiligheidsperimeter gevorderd, het verhoor van de slachtoffers alsook dat het federale labo zich ter plaatste zou begeven.

Verscheidene goederen werd gestolen, waaronder 2 i-phone, computers, merkkledij, …

Rym KECHICHE - Woordvoerder

11-04-2015 - Parket Brussel

Op 11 april 2015 om 00:45 werd een vermoedelijk opzettelijke brandstichting vastgesteld in Schaerbeek in de Aerschotssestraat. Niemand werd ter plaatse aangetroffen. Er waren werken aan de gang in het gebouw.

Men vermoed dat de brand opzettelijk is aangestoken omdat de brand zich zeer snel verspreid heeft en omdat er een sterke “thinner” geur aanwezig was. Het huis werd volledig vernield door de brand en de trap is totaal ingestort.

Het parket heeft het labo en een branddeskundige ter plaatste gevorderd, evenals de verzegeling van het gebouw.

Rym KECHICHE - Woordvoerder

Pagina's