Admin login Login  
Main menu banner image
Random banner image
NL | FR
Logo Openbaar Ministerie
RSS icon
 
 
Openbaar ministerie > Oude versie / beveiligde tabbladen > Expertisenetwerken > Strafuitvoering
  • Home
  • Over het OM
  • Wat te doen als...
  • Het OM in uw buurt
  • Werken bij het OM
  • Contact
  • Actualiteit
  • Links
Het expertisenetwerk inzake strafuitvoering en uitvoering van veiligheidsmaatregelen en interneringen functioneert onder het beheer van de procureur-generaal te Antwerpen. Dit kadert in diens opdracht zoals bepaald door art. 1,2° van het koninklijk besluit van 5 mei 1997 betreffende de specifieke taken van de leden van het College van procureurs-generaal.

Het expertisenetwerk werd opgericht gezien het belang van de uitvoering van de door hoven en rechtbanken uitgesproken straffen en maatregelen voor de gehele strafrechtsketen. Het expertisenetwerk heeft als missie bij te dragen aan een adequate en correcte strafuitvoering en aan een coherente uitwerking van het beleid. Daartoe kan het door het College van Procureurs-generaal worden belast met elke ondersteuningsopdracht met het oog op de uitoefening van zijn bevoegdheden, zoals het voorbereiden van richtlijnen, aanbevelingen en adviezen.

Het expertisenetwerk bestaat uit leden van het Openbaar Ministerie , van de Federale en de Lokale Politie, van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, van de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, van de Dienst Justitiehuizen en van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie.

Het expertisenetwerk onderhoudt eveneens contacten met andere personen en diensten die extern aan het openbaar ministerie betrokken zijn bij de problematiek van de strafuitvoering en uitvoering van veiligheidsmaatregelen en interneringen.


Last update: Mon 18-04-2011