Admin login Login  
Main menu banner image
Random banner image
NL | FR
Logo Openbaar Ministerie
RSS icon
Parket Leuven
 
 
Openbaar ministerie > Oude versie / beveiligde tabbladen > Parketten, auditoraten en COIV > Lokale parketten > Ressort Brussel > Parket Leuven > Verkeer > Minnelijke schikking
 • Parket Leuven
 • Onthaal
 • Contact
 • Strafzaken
 • Verkeer
  • Taakomschrijving parket
  • Intrekking rijbewijs
  • Maatregelen voertuig
  • Minnelijke schikking
  • Dagvaarding
  • Gerechtelijk onderzoek
  • Veelgestelde vragen / FAQ
  • Links
 • Jeugd
 • Burgerlijke zaken
 • Slachtofferzorg Parket
 • Persberichten
 • Opsporingsberichten

Minnelijke schikking


Onmiddellijke inning


De politie stelt verkeersinbreuken vast en maakt daarvan een proces-verbaal op.

Voor lichte verkeersinbreuken zal de politie een onmiddellijke inning voorstellen. Je ontvangt dan eerst een afschrift van het proces-verbaal met een antwoordformulier. Daarna ontvang je een brief van de politie met de mogelijkheid om de onmiddellijke inning te betalen via overschrijvingsformulier.

Bij tijdige en correcte betaling van de onmiddellijke inning blijft het proces-verbaal bij de politie en wordt het dossier op deze wijze afgesloten.Wil je de tarieven van de onmiddellijke inning kennen, klik dan hier

Minnelijke schikking


Als je de onmiddellijke inning niet tijdig betaalt, maakt de politie het proces-verbaal over aan het parket. De procureur des Konings zal je dan in de regel een voorstel tot betaling van een minnelijke schikking opsturen. Het bedrag van de minnelijke schikking is steeds de onmiddellijke inning, vermeerderd met 10 euro.

Bij tijdige betaling van de minnelijke schikking vervalt de strafvordering en wordt het dossier definitief afgesloten. Als je de minnelijke schikking niet tijdig betaalt, zal je door de procureur des Konings gedagvaard worden om voor de politierechter te verschijnen.

Indien je van mening bent dat de politie je ten onrechte heeft geverbaliseerd, kan je je grieven en argumenten schriftelijk overmaken aan het parket van de procureur des Konings. De bevoegde parketmagistraat kan het dossier dan opnieuw bekijken en verdere informatie bevragen bij de politie. Indien je argumenten gegrond blijken, kan hij/zij eventueel beslissen om het strafdossier van je overtreding zonder gevolg te rangschikken.

Last update: Wed 06-10-2010