Parket Leuven - Over ons - Parket

Het parket van Leuven

Bij het parket van Leuven werken een 80-tal mensen. Het gaat om 22 magistraten, 4 parketjuristen, 1 criminologe en 54 administratieve medewerkers. Zij staan onder de dagelijkse leiding van de procureur des Konings en de hoofdsecretaris. Het parket ontvangt ook elk jaar enkele gerechtelijke stagiairs en hogeschool- of universiteitsstudenten die een korte stage bij het parket doorlopen.

Het parket van Leuven bestaat uit vier fenomeengerichte teams. De grootste afdeling is het team lokale criminaliteit, met een sectie eigendommen en een sectie drugs. Het functioneel team van het parket richt zich op de bestrijding van de georganiseerde fraude, de mensenhandel en –smokkel en het radicalisme. Het team jeugd en gezin, met twee secties, bekommert zich om het intrafamiliaal geweld, de jeugdzaken en zedenmisdrijven. Het team verkeer, tenslotte, legt zich toe op de handhaving van de verkeersveiligheid in het arrondissement.