Bericht van het College van procureurs-generaal

Op 29 juni 2017 heeft het College van Procureurs-generaal het evaluatierapport met betrekking tot het tijdelijk huisverbod goedgekeurd. De conclusies terzake kan u hier vinden :

- Het evaluatierapport

- Synthese van het evaluatierapport