Arbeidsauditoraat Antwerpen - Organisatie

Het arbeidsauditoraat Antwerpen bestaat uit een korps van magistraten onder de leiding van de arbeidsauditeur. Samen vervullen zij het ambt van Openbaar Ministerie.

In de uitoefening van zijn bevoegdheid in burgerlijke zaken en in strafzaken wordt het Openbaar Ministerie ondersteund door een parketsecretariaat. De hoofdsecretaris werkt nauw samen met de arbeidsauditeur en leidt de administratieve diensten. Deze bestaan uit burgerlijke, strafrechtelijke en functionele teams van secretarissen en administratieve medewerkers.

Organogram