Parket Oost-Vlaanderen - Parket

Het parket van Oost-Vlaanderen bestaat uit drie afdelingen: Dendermonde, Gent en Oudenaarde.

Bij het parket van Oost-Vlaanderen werken ongeveer 335 mensen. Het gaat om (een kader van) 86 magistraten, 9 parketjuristen, 3 criminologen en (een kader) van 237 administratieve medewerkers. Iedere afdeling staat onder de dagelijkse leiding van de procureur des Konings en de hoofdsecretaris, die in elke afdeling worden bijgestaan door een afdelingsprocureur en een afdelingssecretaris. Het parket ontvangt ook elk jaar enkele gerechtelijke stagiairs en hogeschool- of universiteitsstudenten die een korte stage bij het parket doorlopen.

Het directiecomité van het parket Oost-Vlaanderen, dat bestaat uit de procureur, de drie afdelingsprocureurs en de  hoofdsecretaris, wordt bijgestaan door een beleidscel, een communicatiecel, een directiesecretariaat en drie afdelingssecretariaten.

Het parket Oost-Vlaanderen bestaat in de drie afdelingen uit verschillende fenomeengerichte teams (zoals oa algemene en zware criminaliteit, verkeer, jeugd- gezin en burgerlijke zaken, verdovende middelen,…). Sommige fenomenen zijn evenwel gecentraliseerd in één afdeling (zoals oa cybercriminaliteit, economische en financiële misdrijven, hormonen, wapens, mensenhandel en mensensmokkel, terrorisme, …).

Voor sommige materies werken magistraten van het parket Oost-Vlaanderen op ressortelijk niveau (voor Oost- en West-Vlaanderen), zoals SURB (strafuitvoeringsrechtbank), fiscale misdrijven, …

 

Zie hiervoor het organogram