Actualités

16-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht omstreeks 00u30 gebeurde een dodelijk verkeersongeval in de Stationsstraat in Eeklo. Een voetganger, een 76-jarige man afkomstig uit Ronsele, werd, toen hij de rijbaan wou oversteken, aangereden door een personenwagen die in de richting van Maldegem reed. Voor de voetganger kon geen hulp meer baten. Hij stierf ter plaatse. De bestuurder van de personenwagen, een 65-jarige man afkomstig uit Maldegem, legde een negatieve ademtest af. Het parket stelde een verkeersdeskundige, alsook een wetsarts aan om de precieze omstandigheden van het ongeval en het overlijden na te gaan.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

15-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Het parket Oost-Vlaanderen organiseert de komende weken een aantal themazittingen met betrekking tot inbreuken op de kieswet (artikelen 44, 45, 46, 47 lid 1, 48, 49, 50 lid 1, en 240 Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011) nav de verkiezingen van 14 oktober 2018.

Een aantal opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters, en een paar opgeroepen voorzitters kwamen niet (tijdig) opdagen en konden naderhand ook geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen.

De personen die niet ingingen op de door het parket voorgestelde minnelijke schikking van 250 euro, dienen te verschijnen voor de correctionele rechtbank. 

Het gaat in totaal om 7 themazittingen, waarbij op elke zitting een paar tiental personen is gedagvaard.

De eerste (thema)zitting gaat door op maandag 18 februari 2019 op de correctionele rechtbank in Oudenaarde. Voor deze zitting werden door het parket OVL 30 personen gedagvaard.

De volgende zittingen vinden plaats op:

-          25 februari 2019 – Dendermonde

-          4 maart 2019 – Dendermonde

-          7 maart 2019 – Gent

-          11 maart 2019 –Dendermonde

-          25 maart 2019 – Gent

-          4 april 2019 – Oudenaarde

Deze personen riskeren een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 => van 400 tot 1.600 euro).

Het parket Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijn van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van beroep (Omzendbrief Col. 12/2018 dd. 11 oktober 2018).

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

15-02-2019 - Parket Leuven

De Federale Gerechtelijke Politie van Leuven heeft in samenwerking met lokale en federale politiediensten en Europol een Albanees-Belgische dadergroepering opgerold. Op 4, 5 en 6 februari ’19 kwamen deze politiediensten tussen tijdens een grote actie op verschillende plaatsen in België en Zwitserland. Zes personen werden inmiddels aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het onderzoek werd gestart in het najaar van 2017 op basis van informatie dat een Belgisch-Albanese organisatie op grote schaal bezig was met de in- en uitvoer van verdovende middelen. Deze vaststellingen hebben geleid tot een gecoördineerde tussenkomst die op maandag 4 februari 2019 van start ging. In totaal werden in België 24 huiszoekingen uitgevoerd. Simultaan vonden er ook acties plaats in Zwitserland. Uit het onderzoek bleek immers dat de organisatie Europese vertakkingen zou hebben.

De acties leidden tot de ontdekking van zes cannabisplantages met in totaal ongeveer 4500 cannabisplanten. Zo troffen de speurders onder meer een actieve cannabisplantage aan in de voormalige stripteasebar EXIT in Aarschot, waar een 1000-tal volgroeide cannabisplanten werden aangetroffen. De plantage werd bewaakt door twee verdachten van Albanese origine. Ook bij andere plantages werden onder meer Albanezen die illegaal in het land verblijven, ingezet voor het onderhoud en de bewaking van de planten.

In Rillaar, Tielt-Winge, Charleroi, Wielsbeke en Strombeek-Bever werden actieve cannabisplantages ontdekt en ontmanteld. Daarnaast werden nog grote hoeveelheden cannabis, vuurwapens, kogelwerende vesten en tienduizenden euro’s cash geld in beslag genomen. Het verdere onderzoek moet uitwijzen hoeveel geld de cannabisplantages en de activiteiten van de criminele organisatie precies opbrachten.

In totaal werden 22 verdachten gearresteerd. Zes verdachten werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter te Leuven. Vier mannen tussen 23 jaar en 36 jaar en allen van Albanese origine, verschenen op vrijdag 8 februari voor de raadkamer die hun voorlopige hechtenis bevestigde. Eén vrouw, een 57-jarige Griekse uit Aarschot, verscheen dinsdag 12 februari voor de raadkamer. Zij blijft ook in de cel.  Eén persoon, een 32-jarige Albanees die in Zwitserland verbleef, werd inmiddels uitgeleverd aan België en verschijnt op vrijdag 15 februari voor de raadkamer. Drie Albanezen die illegaal in België verbleven, werden na beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken opgesloten in een gesloten instelling met het oog op repatriëring.

Dankzij de betrokkenheid en de uitstekende samenwerking met de lokale politiezones,  de centrale diensten, de speciale eenheden van de Federale Politie en de vlotte informatie-uitwisseling met Europol was het een geslaagde operatie tegen deze Belgisch-Albanese dadergroepering die vanuit Aarschot haar criminele activiteiten ontplooide. Het onderzoek wordt verdergezet door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven.

15-02-2019 - Parket Leuven

Op vrijdag 8 februari hield een oplettende verkoopster in de kledingwinkel Guess in de Diestsestraat in Leuven twee verdachte winkeldieven staande. Het koppel bevond zich rond het middaguur in de winkel, samen met een ander koppel. Beide koppels lieten zich verschillende keren helpen door de verkoopster. Toen de verkoopster achterin de winkel een zonnebril wilde halen, herkende ze op beveiligingsfoto’s de twee mannen en één vrouw van de koppels als verdachten van diefstallen in Guessfilialen in Antwerpen en Brussel. Ze verwittigde de politie en hield de koppels zolang mogelijk aan de praat. Eén koppel verliet de winkel voor de politie ter plaatse was. Het andere koppel, een Zuid-Amerikaanse man van 38 jaar en vrouw van 37 jaar, werd gefouilleerd. Ze hadden onder andere een loper van vitrine- en juwelenkastjes van de Guesswinkels bij zich. Ze komen ook in aanmerking voor diefstallen in de Guesswinkels in Antwerpen op 27 december 2018 en in Brussel op 5 januari 2019. Ze worden eveneens verdacht van de diefstal van €924 cash en ecocheques in boekhandel de Slegte in Leuven op 4 januari 2019. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek voor de diefstallen en vereniging van misdadigers. De beide verdachten werden aangehouden.

14-02-2019 - Parquet de Bruxelles

Faits : Décès

Date et lieu : 13 février 2019, 1050 Bruxelles

Suspect : -

Victime : S., femme, 18 ans

 

Suite à des questions de médias liées à la diffusion d’un avis de recherche, le parquet de Bruxelles souhaite communiquer les informations suivantes.

Dans le courant de la journée du 13 février 2019, la disparition d’une jeune femme âgée de 18 ans et étudiante à l’ULB a été signalée. Participant à une soirée organisée sur le campus de l’ULB à Ixelles, elle a été vue pour la dernière fois vers 1h30 le 13 février.

Plusieurs devoirs d’enquête ont été initiés afin de la retrouver.

Lors d’un ratissage effectué sur le campus du Solbosch de l’ULB, l’équipe de garde de la cellule personne disparue de la Police fédérale a découvert vers 1h00 ce 14 février 2019 le corps sans vie de la jeune fille.

Le procureur du Roi ainsi que le médecin légiste sont descendus sur les lieux.

Selon les premiers éléments, le décès n’est pas causé par l’intervention d’un tiers. La thèse de l’accident est privilégiée.

L’enquête est poursuivie et une autopsie sera effectuée demain matin.

 

Gilles DEJEMEPPE – Porte-parole

13-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend omstreeks 8u45 vond aan de Corneel Heymanslaan in Gent een incident plaats ter hoogte van een stakingspiket.

Uit de eerste vaststellingen en verhoren blijkt het volgende:

Het stakingspiket stond over de gehele lengte van de rijbaan opgesteld. Bij mondjesmaat werden bestuurders doorgelaten, in die zin dat de nadars af en toe opzij werden gezet om het verkeer door te laten.

Zo werd ook een voertuig Mercedes door een staker doorgelaten. Een politieman was getuige hoe dat voertuig daarop traag door het piket reed. Op een bepaald moment is blijkbaar verwarring en tumult ontstaan tussen de stakers over het al dan niet doorlaten van die autobestuurder. Daarop keerden de stakers zich tegen de bestuurder.

Op een gegeven moment zou laatstgenoemde door het open raam van zijn wagen fysiek zijn belaagd. Daarop nam één van de stakers het deurportier vast en hield hij zich met de andere hand vast aan het open raam. De bestuurder verklaarde door het tumult in paniek te zijn geraakt en in een reflex te zijn doorgereden.

De politie heeft de wagen doen stoppen (op 39 meter van het stakerspiket). De staker die zich aan de wagen vastgeklemd had, is op de grond terecht gekomen. De staker werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een check-up. De stakers die rond het voertuig bleven staan en zich tegen de bestuurder keerden, werden weggeleid door de politie.

De bestuurder van de wagen werd meegenomen voor verhoor en kon na zijn verhoor beschikken.

De precieze omstandigheden van het incident worden nog verder onderzocht.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

13-02-2019 - Parket Antwerpen

Het Hof van Cassatie heeft gisteren beslist dat het gerechtelijk onderzoek naar de studentendoop in Vorselaar verplaatst wordt naar de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

 

Bij de feiten van dinsdag 4 en woensdag 5 december 2018 is een 20-jarige man uit Edegem om het leven gekomen. Twee andere schachten, een 19-jarige uit Hove en een 20-jarige uit Zandhoven, raakten ook gewond. Het parket Antwerpen (afdeling Turnhout) had een onderzoeksrechter gevorderd. De feiten werden gekwalificeerd als onopzettelijke doding, onterende behandeling en het toebrengen van schadelijke stoffen.

Op 19 december heeft het parket Antwerpen een verzoekschrift neergelegd bij het Hof van Cassatie om dat gerechtelijk onderzoek te verplaatsen naar een andere rechtbank. Dat gebeurde op basis van artikel 542 van het wetboek van strafvordering. In dit onderzoek was aan het licht gekomen dat er een familiale band bestaat tussen een lid van de betrokken studentenclub en een rechter bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Het Hof van Cassatie heeft het verzoek gegrond verklaard, onttrekt de zaak aan de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen en verwijst ze naar de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

12-02-2019 - Parket Limburg

Op 09/02/2019 werd er in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst een gerichte verkeerscontrole in het kader van alcohol & drugs gehouden.

Op de Tongersesteenweg in Riemst werd er een voertuig met Franse kentekenplaten het dispositief ingeleid. In het voertuig zaten drie manspersonen van Roemeense afkomst. Tijdens de controle van het voertuig trof de politie allerhande inbrekersmaterialen aan, alsook vermoedelijke buit van een eerdere inbraak.

De personen werden op 9 februari voorgeleid voor de onderzoeksrechter die hen onder aanhoudingsmandaat plaatste.

12-02-2019 - Parket Antwerpen

Het Antwerpse gerecht heeft een omvangrijke criminele organisatie in kaart gebracht die zich inhield met verschillende criminaliteitsfenomenen en die geïnfiltreerd lijkt te zijn binnen verschillende maatschappelijke structuren. Vandaag zijn 46 huiszoekingen uitgevoerd en zijn er 15 verdachten opgepakt.

 

Het onderzoek ging van start in november 2017 na een melding van het bestaan van dergelijke organisatie. De Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen, kon via onder meer telefoontaps en bijzondere opsporingsmethodes een grote organisatie in kaart brengen. FGP Antwerpen besteedde aan dit onderzoek tot op dit moment 26.370 uren aan rechercheonderzoek.

Het doel van de organisatie is blijkbaar om een zo groot mogelijk crimineel vermogen te verwerven en om zo veel mogelijk macht op verschillende fronten te verwerven, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Binnen de organisatie blijkt een wisselende machtsstructuur, wat wijst op een onderlinge concurrentiestrijd. Dat blijkt uit verschillende interne gewelddadige incidenten .

De organisatie tracht mogelijk ook invloed te verwerven bij de politie, stadsdiensten, de haven, de politiek, het bankwezen en de kerk in ons land, maar er zijn ook contacten ontdekt met prominente en invloedrijke personen in Turkije. Contacten in het bankwezen zouden bankvorderingen van het gerecht meteen hebben doorgespeeld aan de organisatie.

De organisatie liet zich mogelijk verder in met :

• Drugs: er lijkt sprake van verschillende uithalingen en uithaalpogingen van cocaïne in de haven van Antwerpen

• Witwas: illegaal vermogensvoordeel werd vermoedelijk geïnvesteerd in bedrijven, vastgoed en wapens; geld werd ook versluisd naar Turkije

• Valsheid in geschriften: een corrupte stadsbeambte zou tegen betaling valse authentieke identiteitsdocumenten hebben geleverd aan de organisatie

• Wapens: uit onderzoek blijken aanwijzingen dat de organisatie wapens ter beschikking zou hebben

• Corruptie: mogelijk zijn verschillende politieagenten aangezocht om hand- en spandiensten te leveren voor de organisatie

Vandaag zijn er in het kader van dit lopend gerechtelijk onderzoek 46 huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen en directe omgeving. Daarbij zijn 15 mensen van hun vrijheid beroofd en ze worden vandaag en morgen voorgeleid. FGP Antwerpen ontving tijdens de actie van vandaag steun van de Bijzondere Eenheden, CSD Antwerpen en Oost-Vlaanderen, Scheepvaartpolitie, PZ Antwerpen en PZ Mechelen-Willebroek, de dienst hondensteun van de Federale Politie. In totaal namen iets meer dan 300 politieambtenaren deel aan de actie.

Het onderzoek wordt verder gevoerd door FGP onder leiding van de onderzoeksrechter.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

12-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond omstreeks 21u20 kwam bij de lokale politie van Gent een oproep binnen van een persoon met de mededeling dat hij meerdere geweerschoten zou gehoord hebben in het clublokaal van de Hells Angels gelegen aan de Brusselsesteenweg in Gentbrugge. Er zou volgens de melding een ruzie gaande zijn en enkele personen zouden het lokaal uitgevlucht zijn.

De politie kwam onmiddellijk ter plaatse. Alle aanwezige personen dienden het lokaal te verlaten en de politie voerde een zoeking uit. Er werd niets verdacht aangetroffen. De aanwezige personen (11) werden door de politie meegenomen voor verhoor.

De oproeper kon inmiddels geïdentificeerd en opgepakt worden door de politie. Tijdens zijn verhoor afgelopen nacht bekende hij dat de oproep vals was en dat hij de feiten verzonnen heeft.

De persoon die de valse oproep deed, een 44-jarige man uit Gent, is geen onbekende voor politie en gerecht. Hij zal door het parket strafrechtelijk vervolgd worden.

Alle andere opgepakte personen mochten na verhoor terug naar huis.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12-02-2019 - Parket Limburg

Zaterdagavond trof Politie CARMA drugs en cash geld aan bij controle van een voertuig. Een 36-jarige man uit Oudsbergen is gearresteerd.

 

Zaterdagavond merkte een politiepatrouille een verdachte wagen op in de Kasteelstraat. Na een korte achtervolging en observatie tot in de Bleumerstraat in Maaseik ging de politie over tot een controle. In de wagen vond de politie een grote som cash geld en een gebruikershoeveelheid cannabis. Een 36-jarige man uit Oudsbergen werd gearresteerd.

 

Bij een huiszoeking in zijn woning trof de politie drugs, drugsattributen en pepperspray aan. De man werd voor verhoor en verder onderzoek naar het commissariaat gebracht. Na een nacht in de cel verscheen hij maandagvoormiddag voor de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden.

11-02-2019 - Parket Leuven

In de nacht van donderdag op vrijdag 8 februari rond 1 uur vielen twee gemaskerde mannen een huis aan de Tiensestraat in Kortenaken binnen. In het huis waren twee zussen van 32 en 20 jaar en hun broertje van 12 jaar en een neefje van 3 jaar aanwezig. Ze drongen bruusk de woning binnen, eisten geld en juwelen en haalden het hele huis overhoop. Omdat ze niets van waarde vonden, zouden ze de oudste zus bedreigd hebben. Volgens hun verklaringen zouden de slachtoffers tijdens de overval vastgebonden zijn in de keuken. Uiteindelijk raakte niemand gewond maar de slachtoffers zijn erg onder de indruk.

De daders verdwenen met een televisietoestel, een ketting, een gsm-toestel en een auto die op de oprit geparkeerd stond. Het is deze auto die de politie op het spoor van de verdachten bracht. Een ploeg van PZ Demerdal die ter plaatse kwam, kruiste de gestolen auto op de E314 in de richting van Hasselt. De gestolen auto volgde een andere auto met Nederlandse nummerplaten. De politie liet de twee auto’s halthouden. De bestuurders, twee Bosniërs van 29 jaar en van 35 jaar, werden gearresteerd. Eén van de verdachten ontkent enige betrokkenheid bij de feiten. De andere man erkent de diefstal van het voertuig op de oprit maar zegt geen geweld te hebben gebruikt of bedreigingen te hebben geuit tegen de slachtoffers.

Beide verdachten werden op vrijdag 8 februari voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden. Ze verschijnen morgen voor de raadkamer. De federale gerechtelijke politie van Leuven voert het onderzoek.

11-02-2019 - Parquet général et Auditorat général de Bruxelles

Faits : saut par la fenêtre

Date et lieu : 11 février 2019, Woluwe-Saint-Lambert

Suspect : -

Victime : fille de 14 ans

 

Vu les nombreuses questions de différents médias, le parquet peut confirmer les informations suivantes concernant les faits qui se sont produits dans une école à Woluwe-Saint-Lambert.

Vers 11 h, une fille de 14 ans a sauté par la fenêtre de sa classe et est tombée de 10 mètres.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits se sont déroulés comme suit : la fille aurait demandé au professeur de pouvoir ouvrir la fenêtre et ensuite elle aurait sauté par la fenêtre.

Il n’y aurait pas d’intervention d’un tiers.

La fille a été transférée à l’hôpital avec des blessures graves, entre autres aux jambes. En ce moment, nous ne pouvons pas fournir plus d’informations sur son état médical.

Une enquête a été ouverte afin d’identifier les circonstances précises des faits. Nous ne pouvons pas encore donner des informations sur les motivations de la fille ou une raison éventuelle. La fille ne peut pas être entendue. La direction de l’école et le titulaire de classe sont entendus en ce moment.

 

Ine Van Wymersch

Porte parole

11-02-2019 - Parquet de Bruxelles

Faits : accident de roulage

Date et lieu : 8 février 2019, 1050 Bruxelles

Suspect : -

Victime : E. homme, né en 1955

 

Vu les nombreuses questions de différents médias, le parquet peut confirmer les informations suivantes concernant l’accident de roulage qui a eu lieu vendredi soir le 08/02 vers 18h35 à la place de Flagey à Ixelles.

Vers 18h35, un piéton à un arrêt de bus s’est retrouvé sous les roues d’un bus de la STIB. L’enquête a montré qu’il n’y a pas eu d’intervention d’un tiers. La thèse de l’accident est la piste privilégiée.

Nous ne pouvons pas dire si la victime a perdu l’équilibre pour une raison inconnue ou s’il s’est lancé devant le bus délibérément.

La victime a succombé aux conséquences de l’accident.

Le chauffeur du bus a fait un test d’haleine et le résultat était négatif. Aucune décision n’a été prise sur la responsabilité éventuelle du chauffeur de bus.

Plusieurs devoirs d’enquête ont été requis afin de vérifier les circonstances précises de l’accident : l’analyse des images de caméras de surveillance, l’audition du chauffeur et des témoins, la création d’un dossier photos exhaustif et un croquis du lieu de l’accident.

Le dossier a été transmis à la section Roulage du parquet de Bruxelles pour recevoir des suites.

Aucune information supplémentaire ne sera donnée concernant cet accident de roulage.

 

Ine Van Wymersch

Porte parole

07-02-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Op vrijdagavond 1/2/2019 werden twee verdachte voertuigen opgemerkt in de omgeving van de rotonde De Haring in Aalst. Bij controle door de politie van de voertuigen en de inzittenden werd een aanzienlijke som geld en 50 gram cocaïne aangetroffen. Tijdens de daaropvolgende huiszoekingen werden nog meer verdovende middelen aangetroffen.

3 verdachten werden gearresteerd en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van drughandel. De onderzoeksrechter plaatste twee mannen onder aanhoudingsmandaat, een man van 19 jaar uit Denderleeuw en een man van 20 jaar uit Antwerpen. De derde verdachte, een 23-jarige man uit Aalst, werd onder strikte voorwaarden vrijgelaten.

Uit navolgend onderzoek bleek dat een deel van de verdovende middelen bestemd waren voor een horecazaak gelegen aan het Vredeplein in Aalst. Op dinsdag 5/2/2019 werd naar aanleiding van bijkomende huiszoekingen nog een vierde verdachte, een 39-jarige man uit Liedekerke, gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De onderzoeksrechter besliste om de vierde verdachte aan te houden.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

Pages