Actualités

14-06-2022 - Parket Leuven

Op 12 juni 2022 omstreeks 22u20 werd de politie van PZ Getevallei opgeroepen voor een brand in twee aanpalende woningen in de Aandorenstraat te Tienen. Er was niemand aanwezig in de woningen en er vielen geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse. Tijdens de bluswerken werd een cannabisplantage van minstens 140 cannabisplanten aangetroffen. Op maandag 14 juni 2022 kwam een branddeskundige, die werd aangesteld door het Parket van Leuven, ter plaatse. Volgens de eerste bevindingen van de deskundige ligt een kortsluiting in een van de installaties aan de basis van de brand.

 

Het onderzoek zal worden verdergezet door de recherche van PZ Getevallei.

13-06-2022 - Parket Leuven

Leuvens Zorgcentrum na Seksueel Geweld gaat van start op campus Gasthuisberg

7 dagen op 7 medisch-forensische zorg en psychische ondersteuning voor slachtoffers van seksueel geweld

Maandag 13 juni 2022 — Op woensdag 15 juni opent in Leuven het Zorgcentrum na Seksueel geweld (ZSG) op campus Gasthuisberg. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er 24 uur op 24 terecht voor medische zorg, psychische ondersteuning en forensisch onderzoek. Wie wil, kan een klacht neerleggen in het zorgcentrum. Slachtoffers kunnen op eigen initiatief naar het ziekenhuis gaan of een doorverwijzing vragen via de huisarts of politie.

Zowel volwassenen als kinderen kunnen terecht in het nieuwe Leuvense Zorgcentrum. Iedereen die te maken krijgt met een aanranding of (poging tot) verkrachting kan er hulp zoeken, ook zonder een klacht te willen indienen. Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen een ziekenhuis, de politie en het parket. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen er 7 dagen op 7 op kosteloos medisch-forensische zorg en psychische ondersteuning krijgen.

Dr. Joke Wuestenbergs, forensisch specialist UZ Leuven en medisch coördinator van het Leuvense ZSG: “Tot nu konden patiënten bij de spoedgevallendienst terecht voor een sporenonderzoek nadat ze een klacht hadden ingediend. In het nieuwe centrum ben je ook welkom voor forensische, medische of psychische zorg als je nog niet zeker bent of je klacht wil indienen. Dat is een grote vooruitgang. Door het sporenonderzoek los te koppelen van een klachtneerlegging, krijgt het slachtoffer de tijd om een weloverwogen beslissing te nemen. Zo proberen we meer slachtoffers te bereiken en het lage aangiftecijfer na seksueel geweld te verbeteren.”

Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven: “Het is belangrijk dat slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk gespecialiseerde lichamelijke en psychologische zorg krijgen. In het Leuvense Zorgcentrum gebeurt dat in een veilige en vertrouwelijke omgeving. Het centrum is dag en nacht bereikbaar en werkt samen met de politie en het parket van Leuven.”

Gespecialiseerde opleiding

De focus van het Zorgcentrum ligt op slachtoffers van acuut seksueel geweld: de eerste 7 dagen na de feiten zijn belangrijk om kwalitatief sporenonderzoek te kunnen doen. Dat is nodig wanneer het slachtoffer een klacht wil indienen. Als een slachtoffer klacht wil neerleggen, komt er een zedeninspecteur ter plaatse om een verhoor af te nemen. Maar ook wie na die 7 dagen nog behoefte heeft aan psychische ondersteuning, juridische hulp of medische opvolging, kan terecht in het ZSG. Het Zorgcentrum volgt de slachtoffers verder op na de eerste aanmelding: ze nemen op regelmatige tijdstippen contact op om te kijken hoe het gaat en verwijzen zo nodig door naar andere hulpverlening.

Alle zorgverleners en zedeninspecteurs kregen een gespecialiseerde opleiding om met slachtoffers van seksueel geweld om te gaan. Een belangrijke rol is weggelegd voor de psychologen. Bijzondere aandacht zal ook gaan naar minderjarigen, voor wie veiligheid en bescherming na een aanmelding extra belangrijk zijn. Het ZSG werkt dan ook nauw samen met het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Sarah Schlitz, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen: “Vandaag openen we het zevende Zorgcentrum in ons land, er volgen er nog 3 andere. De recente getuigenissen over seksueel geweld in de academische wereld confronteren ons opnieuw met het feit dat er dagelijks nog te veel slachtoffers vallen. De strijd tegen seksueel geweld is dé prioriteit van de federale regering. Ik dank de vele partners die daaraan bijdragen. De Zorgcentra zijn 24/7 bereikbaar, ongeacht de achtergrond van het slachtoffer. Mijn boodschap aan slachtoffers is: hier wordt naar je geluisterd, hier krijg je hulp.”

Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: "We investeren 11,7 miljoen euro in de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Niet alleen om de juiste zorg te bieden op een laagdrempelige manier, maar ook om via deze Zorgcentra het centrale aanspreekpunt te zijn voor de slachtoffers en alle andere hoofdrolspelers in zo’n verhaal: de politie, het parket, slachtofferhulp, de behandelende artsen, jeugdzorg, noem maar op. Zorg op maat in een veilige en geborgen omgeving, en vooral op het ritme van de slachtoffers. Dat is wat we nu doen. Leuven is het zevende Zorgcentrum dat we openen. Volgend jaar volgen er nog 3, zodat we in heel België een aanbod kunnen voorzien."

Lies Corneillie, Leuvens schepen van gelijke kansen: “Voor de aanpak van familiaal en seksueel geweld hebben we de voorbije jaren sterke samenwerkingen op poten gezet met onder meer de politie, CAW Oost-Brabant en het parket van Leuven. We weten dat heel wat slachtoffers van seksueel geweld de weg niet vinden naar hulp. De opening van dit Zorgcentrum moet die drempel verlagen. We zien het centrum als een spil in de bredere samenwerking om seksueel geweld te voorkomen en aan te pakken, net zoals we een geïntegreerde aanpak hebben tegen intrafamiliaal geweld. Gezien het belang en de meerwaarde van dit zorgcentrum voor Leuven maken we als stad, bovenop de federale middelen, nog eens 240.000 euro vrij.”

Strijd tegen seksueel geweld

Politie en parket hebben de handen in elkaar geslagen om een team van gemotiveerde zedeninspecteurs te selecteren en op te leiden. Zij zullen de klok rond paraat staan voor slachtoffers die een klacht willen neerleggen. Samen met de andere partners werden de nodige procedures en werkprocessen uitgewerkt om naast de medische, psychosociale en forensische zorg op dat ogenblik ook de nodige politionele en justitiële zorg voor slachtoffers in het Zorgcentrum na Seksueel Geweld te verzekeren.

Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie: “Deze week wordt in de Kamer finaal gestemd over mijn voorstel voor de hervorming van het seksueel strafrecht. Daders van seksueel geweld strenger straffen is één ding. Justitie moet ook slachtoffers van seksueel geweld beter begeleiden. Vaak merken we dat slachtoffers bang zijn om klacht neer te leggen. Of ze weten niet bij wie ze terechtkunnen. Daarom zijn er onze Zorgcentra na Seksueel Geweld, een plek waar iedereen die met seksueel geweld te maken kreeg terecht kan. Daar krijgen de slachtoffers hulp op maat: van medische verzorging en psychologische bijstand tot het neerleggen van een klacht. Met dit nieuwe centrum zorgen we ervoor dat slachtoffers snel adequate hulp kunnen krijgen. Ook kan zo’n Zorgcentrum sporen afnemen. Dat is cruciaal voor een snelle vergaring van bewijsmateriaal vooraleer het te laat is. Bij een bezoek aan een zorgcentrum stijgt de aangiftebereidheid bij slachtoffers met 70 procent.”

Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken: “Slachtoffers van seksueel geweld moeten erop kunnen vertrouwen dat ze op professionele wijze worden onthaald en geholpen. In de Zorgcentra na Seksueel Geweld creëren we een veilige omgeving. Zedeninspecteurs maken er, dankzij hun gespecialiseerde opleiding, echt het verschil. Slachtoffers moeten zich begrepen en veilig voelen bij de politie en andere hulpverleners."

Hans Van Espen, procureur des Konings parket Leuven: “In een veilige samenleving is geen plaats voor seksueel geweld. De komst van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld is een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen seksueel geweld. Het slachtoffer wordt er onmiddellijk met alle nodige zorgen omringd en kan eventueel een klacht indienen. Een forensisch verpleegkundige neemt de nodige stalen, die minstens 6 maanden bewaard worden. Als het slachtoffer beslist om klacht neer te leggen, onmiddellijk of later, komt een speciaal opgeleide zedeninspecteur ter plaatse om een verhoor van het slachtoffer af te nemen. Zo is er een stevige basis voor het verdere strafonderzoek en strafdossier, waardoor we meer daders van deze ernstige misdrijven kunnen vervolgen voor de rechtbank. We rekenen erop dat dat zal leiden tot een grotere aangiftebereidheid bij de slachtoffers.”

Jan Spooren, provinciegouverneur Vlaams-Brabant: “De operationele start van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) in UZ Leuven is opnieuw een positieve stap voor slachtoffers van acuut seksueel geweld. Met dit nieuwe centrum in Vlaams-Brabant krijgen slachtoffers van seksueel geweld professionele en gespecialiseerde opvang, zorg en opvolging. De nauwe samenwerking tussen medische en justitiële diensten, lokale en federale politie, federale en Vlaamse overheden en de multidisciplinaire aanpak staan ervoor garant dat dit centrum de belangen en rechten van het slachtoffer op de meest efficiënte wijze behartigt. Het stemt mij tevreden dat we met de politieschool van het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding Vlaams-Brabant momenteel 36 zedeninspecteurs (ZIP) hebben opgeleid, die onder andere in het ZSG ingezet kunnen worden.”

Praktische info

Het ZSG Leuven is overdag bereikbaar via de algemene ontvangsthal van campus Gasthuisberg en ’s nachts via spoed. Zowel de slachtoffers van seksueel geweld zelf als iemand uit hun omgeving kunnen 24 uur op 24 contact opnemen met het Zorgcentrum. Dat kan via telefoon of mail, via de hulpdiensten of de politie of door zich direct ter plaatse aan te melden in het ziekenhuis. Het Leuvense ZSG bevindt zich in het ziekenhuis op campus Gasthuisberg, gele pijl derde verdieping. Je kan het ZSG telefonisch contacteren via 016 341111 en via mail op zsg@uzleuven.be. De locatie van het Leuvense ZSG is tijdelijk: eind 2022 zal het centrum definitief onderdak krijgen in een speciaal daarvoor ingerichte afdeling naast de ingang van spoed.

https://www.uzleuven.be/zsg

13-06-2022 - Parket Leuven

Een 21-jarige man wordt ervan verdacht op 10/06/2022 omstreeks 16u57 een winkeldiefstal te hebben gepleegd in de INNO te Leuven.

Een ploeg van PZ Leuven stelde omstreeks 16u55 vast dat de verdachte zich zenuwachtig gedroeg voor de ingang van de INNO. Wanneer hij de winkel betrad, werd hij gevolgd door de politie. Ook in de winkel gaf hij een zenuwachtige indruk en keek hij schichtig om zich heen. Nadat hij een aantal petten paste, begaf hij zich in een versnelde pas naar de uitgang van de winkel. Wanneer hij de winkel verliet, trachtte hij om zijn draagtas boven de elektronische beveiligingspoort te houden. Aangezien hij de draagtas niet voldoende hoog hield, ging het alarm alsnog af. De verdachte werd geïnterpelleerd en gearresteerd.

In de draagtas werden 2 lederen schoudertassen, een lederen handtas en een lederen portefeuille voor een totale waarde van € 397,80 aangetroffen. De goederen werden teruggenomen door de INNO. De verdachte erkende de diefstal in zijn verhoor. Naar eigen zeggen zou hij de ontvreemde goederen verkopen.

De verdachte, zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, werd onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij dient zich in juli 2022 te verantwoorden voor de correctionele rechtbank te Leuven voor winkeldiefstal.

09-06-2022 - Collège du ministère public

Le Collège du ministère public publie aujourd’hui les statistiques annuelles 2021 des parquets correctionnels et des parquets de la jeunesse. Vous pouvez consulter ces données sur le site Internet du ministère public en cliquant sur le lien www.om-mp.be/stat.

 

Affaires correctionnelles

Flux d’entrée/Flux de sortie

Au sein du ministère public, entre 2020 et 2021, le flux d’entrée des affaires pénales (r)ouvertes dans les parquets correctionnels a connu une diminution de près de 4 %, leur nombre passant de 641.682 à 613.026. L’augmentation qui a été observée entre 2019 et 2020 (+12 %) est principalement liée à la politique de poursuite menée par le ministère public dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 : en effet, 121.309 affaires liées à des infractions à la législation relative au coronavirus étaient entrées dans les parquets en 2020 contre 85.088 en 2021.

Le nombre d’affaires pénales clôturées par les parquets correctionnels correctionnels a quant à lui évolué à la hausse entre 2020 et 2021 (+4%), leur nombre passant de 599.840 à 621.717. 

La tendance à la hausse principalement des proportions de transactions pénales payées et des citations directes, observée tant en 2020 qu’en 2021, est largement à imputer aux directives édictées dans la circulaire COL 6/2020 qui favorisent le règlement des affaires liées à la COVID-19 par ces deux types de décision.

En 2020, les parquets ont clôturé 81.609 affaires liées à des infractions à la législation relative au coronavirus ; en 2021, ils en ont clôturé 97.737.

 

Infractions enregistrées

Comme prévu, le flux d’entrée des affaires liées à des infractions à la législation relative au coronavirus (santé publique) présente une diminution en 2021 par rapport à l’année 2020 (-27 %). Le nombre d’affaires avait en effet été multiplié par 12 entre 2019 et 2020, en raison des affaires liées à des infractions à la législation relative au coronavirus en 2020.

Parallèlement à cette première constatation, il semble que la pandémie ait également une influence – moins marquée – sur l’évolution de certaines catégories de prévention en 2021 qu’en 2020.

Si on constate une diminution du nombre d’affaires de vol et extorsion en 2021 (-10 % entre 2020 et 2021), cette baisse est toutefois moins importante que celle qui avait été enregistrée au cours de l’année 2020 (-21 % par rapport à 2019). Cela se traduit par une chute de 28 % en deux ans (2019-2021).

Les rubriques affaires financières générales et affaires économiques connaissent elles aussi une diminution de respectivement 14 % et 11 % entre 2020 et 2021 ; cette diminution était plus marquée pour les affaires financières entre 2019 et 2020 (-29 %).

En outre, on constate que les augmentations de certains phénomènes criminels observées entre 2019 et 2020 sont toujours bien présentes, même si c’est dans une moindre mesure.

Entre 2020 et 2021, les parquets ont enregistré une augmentation du nombre d’affaires de fraude informatique (+4 %), alors que cette hausse était de 32 % entre 2019 et 2020 sur deux ans, entre 2019 et 2021, cette rubrique a augmenté de 37 %

Les affaires de recel et blanchiment étaient à nouveau en hausse (+37 %), bien que celle-ci ait été plus prononcée entre 2019 et 2020 (+54 %). 

Les affaires liées à la violence intrafamiliale ont connu une augmentation tant entre 2019 et 2020 (+6 %) qu’entre 2020 et 2021 (+9 %) cela constitue donc une augmentation de 15 % depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Les affaires de viol et attentat à la pudeur, celles-ci étaient en hausse (+17 %) en 2021 par rapport à 2020, bien qu’elles aient enregistré une légère baisse entre 2019 et 2020 (-4 %).

Soulignons également la forte augmentation des affaires de débauche et exploitation sexuelle enregistrée entre 2019 et 2020 (+34 %) ; cette hausse était de 3 % entre 2020 et 2021.

 

Traitement judiciaire

Une augmentation particulièrement marquée est observée pour les affaires clôturées par une citation directe (+26 % entre 2020 et 2021) ; elle l’était d’autant plus entre 2019 et 2020 (+50 %).

Le nombre de probations prétoriennes a également continué son ascension en 2021 avec une augmentation de 20 %, alors que l’augmentation observée entre 2019 et 2020 était de l’ordre de 17 %.

Les affaires clôturées par transactions payées avaient explosé entre 2019 et 2020 (+224 %) et ont continué à augmenter entre 2020 et 2021 (+15 %). Cette augmentation était en grande partie due aux amendes liées au coronavirus qui ont été perçues.

Les médiations et mesures réussies qui avaient diminué de 5 % entre 2019 et 2020 sont reparties à la hausse en 2021 (+6 % par rapport à 2020).

Par ailleurs, le nombre d’affaires clôturées par un règlement sans poursuites pénales reste stable (avec 341.840 affaires en 2020 et 341.720 en 2021).

Sur les dix dernières années (évolution 2012 - 2021), le flux de sortie a par contre diminué de 14 %.  Sur la même période, le flux de sortie des affaires clôturées par une transaction pénale payée (+709 %), par une probation prétorienne (+328 %) et par une citation directe (+94 %) a augmenté. Un glissement du mode de poursuite pénale traditionnelle (instruction judiciaire et citation directe) vers des mesures alternatives est constaté depuis plusieurs années dans le flux de sortie.

Cependant, la tendance à la hausse des proportions de transactions pénales payées et des citations directes, observée tant en 2020 qu’en 2021, est largement à imputer aux directives édictées dans la circulaire COL 6/2020 qui favorisent le règlement des affaires liées à la COVID-19 par ces deux types de décision.

Enfin, le nombre d’affaires auxquelles les parquets ont donné suite (poursuite ou mesures alternatives) a considérablement augmenté entre 2019 et 2020 (+50 %). Cette augmentation se poursuit entre 2020 et 2021 (+15 %). Cela est notamment à mettre en relation avec le grand nombre d’affaires liées à la COVID-19 clôturées en 2020 et en 2021 via une transaction pénale payée ou via une citation directe.

 

Affaires relatives à la protection de la jeunesse (FQI et MD)

En 2021, les parquets de la jeunesse ont enregistré 163.193 nouvelles affaires relatives à la protection de la jeunesse, soit un peu plus qu’en 2020 et en 2019, respectivement 161.177 et 161.515 affaires ayant alors été enregistrées.

La répartition de ces affaires relatives à la protection de la jeunesse montre qu’en 2021, les faits qualifiés infraction (FQI) ont diminué de 6 % par rapport à 2020 (passent de 69.779 affaires en 2020 à 65.377 en 2021), alors que les affaires de mineurs en danger (MD) ont augmenté de 7 % (passent de 91.398 affaires en 2020 à 97.816 en 2021). L’année précédente, le contraire avait encore été observé : le nombre d’affaires FQI avait alors augmenté de 12 % par rapport à 2019, alors que le nombre d’affaires MD avait diminué de 8 %. Ces évolutions sont inextricablement liées à l’évolution de la pandémie de coronavirus : l’augmentation des affaires FQI en 2020 était principalement due au flux d’entrée soudain et sans précédent d’affaires liées à la COVID-19. À la suite de l’année de crise 2020, l’assouplissement de ces mesures en 2021 s’est traduit par une forte chute du flux d’entrée des dossiers corona (-46 %, leur nombre passant de 17.243 en 2020 à 9.361 en 2021).

Quels sont les faits qualifiés d’infraction (FQI) ?

L’évolution de la pandémie de coronavirus semble également avoir une influence sur la composition du flux d’entrée des affaires FQI. Ainsi, dans la plupart des grandes catégories de prévention, une tendance à la hausse est à nouveau observée en 2021 par rapport à 2020. Une augmentation frappante est constatée dans les délits contre la personne (+20 %) ; une légère hausse est observée dans les infractions contre la famille et la moralité publique (+10 %), les infractions contre l'ordre et la sécurité publics (+9 %), les nuisances publiques et infractions de roulage (+5 %) ainsi que les infractions contre la propriété (+3 %). Nous ne constatons une baisse qu’au niveau des infractions liées aux stupéfiants (-7 %) et de celles contre la santé publique (notamment celles à la législation relative au coronavirus) (-45 %).

En 2021, les chiffres donnent donc une toute autre image de la composition du flux d’entrée que lors de l’année de crise 2020 : en comparaison avec 2019, il y avait alors – outre l’énorme augmentation des infractions contre la santé publique – uniquement une hausse des affaires relatives à des infractions contre la famille et la moralité publique (+9 %), alors que dans toutes les autres grandes catégories de prévention, la tendance était à la baisse : les infractions contre la propriété (-21 %), les infractions contre les personnes (-20 %), les infractions contre l'ordre et la sécurité publics (-16 %), les infractions liées aux stupéfiants (-10 %) et les nuisances publiques et infractions de roulage (-8 %).

Si, pour les deux dernières « années corona » (2020 et 2021), nous retirons les dossiers corona du flux d’entrée des affaires FQI, nous observons que ces dernières repartent à la hausse en 2021, après avoir chuté en 2020. 

Enfin, il est à noter que, pour les affaires FQI en 2021, le ratio garçons/filles est de 81/19. Les filles représentent donc à peine un cinquième des mineurs impliqués dans une affaire FQI. Il s’agit d’un mineur ayant entre 16 et 18 ans dans un peu plus de la moitié des affaires FQI.

Affaires de mineurs en danger (MD)

En 2021, le nombre d’affaires MD* enregistrées a augmenté de 7 % (passant de 91.398 en 2020 à 97.816 en 2021).

Pour ces affaires, il y a eu autant de notifications pour les garçons que pour les filles (50/50), et il s’agissait d'enfants de moins de 12 ans dans plus de la moitié des cas (53 %).

*Dans le cadre d'une affaire MD, les faits en eux-mêmes ne sont pas imputés au mineur, mais le parquet de la jeunesse ouvre un dossier car il reçoit des informations inquiétantes relatives à la situation d’un mineur ou de sa famille. Il peut s’agir, par exemple, de négligence, de mauvais traitement, d’abus, de fugue ou d’absentéisme scolaire.

Le Collège du ministère public souligne que les chiffres de 2021 doivent cependant être quelque peu nuancés. Il est par conséquent utile – en vue d'une interprétation et d'une mise en contexte correctes – de les analyser en tenant compte de l’évolution des dix dernières années. Un résumé des principales constatations relatives aux tendances générales et évolutions des données chiffrées des dix dernières années calendaires (2012-2021) pour les parquets correctionnels et pour ceux de la jeunesse peut être téléchargé ci-dessous :

09-06-2022 - Auditorat du travail de Liège

Ce 8 juin 2022, un accident du travail grave est survenu à Neupré.

La victime, un ouvrier âgé de 25 ans, était occupé à retirer un système de ventilation pour installer une climatisation sur une habitation privée. Pour ce faire, il est monté sur une échelle pour atteindre le toit. Il a malheureusement chuté.

Lorsque les secours ont pris en charge la victime, ses jours étaient en danger. A l’heure actuelle, son état est stable. Il est en salle d’opération.

La Zone de police Seraing/Neupré a avisé l’auditeur du travail de garde de la survenance de l’accident. Celui-ci est descendu sur place, accompagné d’un inspecteur du Contrôle du Bien-Être, chargé d’analyser la situation, en termes de santé et de sécurité au travail.

L’objectif de cette descente sur les lieux est de tenter de comprendre les circonstances exactes de l'accident et de déterminer si une infraction a été commise. L’inspecteur du Contrôle du Bien-Être a  rédigé une injonction. Le chantier est ainsi mis à l’arrêt et l’entreprise doit se confirmer aux mesures prescrites par cet inspecteur, avant de pouvoir reprendre les travaux.

Rappelons que l’objectif de l’Auditorat du travail en matière d’accident du travail, est notamment de veiller à ce que cet accident ne se produise plus.

Les éventuelles infractions sont passibles d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou d’une amende de 4.800 € à 48.000 €.

 

 

Personne de contact :

Pascale Malderez

Magistrat de presse

liege.auditorat.presse@just.fgov.be

04/222.72.99 – 0471/36.25.49

 

08-06-2022 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter heeft vandaag een tiental huiszoekingen laten invoeren in een onderzoek rond de invoer van in totaal meer dan 16 ton cocaïne. De leider van deze criminele organisatie, een 35-jarige man uit Deurne, en verschillende medeverdachten zouden intussen in Dubai verblijven.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

In dit onderzoek wordt een 35-jarige man uit Deurne beschouwd als de leider van een criminele organisatie die zich zou bezighouden met de invoer van grote partijen cocaïne. Hij deed beroep op familieleden en kennissen om containers naar loodsen te rijden en voor de handel in cocaïne. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie gebruik maakt van verborgen ruimtes in auto's en verborgen ruimtes in appartementen.

Op dit moment zou de organisatie gelinkt worden aan de invoer van 16,2 ton cocaïne via de haven van Antwerpen tussen januari 2020 en november 2020.

Het gerechtelijk onderzoek wordt gevoerd door een gemengd team van Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen en PZ Antwerpen. Dankzij de samenwerking kon het dossier verder opgebouwd worden en dat heeft geleid tot de tussenkomst van vandaag.

Er konden zes verdachten gearresteerd worden na huiszoekingen in Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Merksem, Wijnegem en Brussel. Het gaat om mannen tussen 29 en 37 jaar.

De onderzoeksrechter zal beslissen over hun aanhouding.

 

07-06-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

De federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen heeft in het kader van een financieel dossier van parket Oost-Vlaanderen bij twee huiszoekingen een grote hoeveelheid zilveren en gouden munten alsook cryptocurrency en NFT’s in beslag genomen. Dit vertegenwoordigt een waarde van meer dan 547 000 euro. Het is de eerste maal dat er in België NFT’s in beslag worden genomen.

Eind 2018 heeft de FGP Oost-Vlaanderen een financieel onderzoek opgestart in het kader van witwassen. Het parket Oost-Vlaanderen vorderde de onderzoeksrechter in Oudenaarde.  

Op 18 mei werden twee huiszoekingen uitgevoerd. Tijdens deze huiszoekingen werden er een grote hoeveelheid zilveren munten alsook een kleinere hoeveelheid gouden stukken aangetroffen, samen ter waarde van ongeveer 346 000 euro.

Tevens werd er ook gezocht naar virtuele valuta. Er werd  cryptogeld ter waarde van €175 000 en  NFT’s  ter waarde van €26 000 in beslag gesteld.

NFT staat voor ‘Non-fungible token’ en betekent ‘een niet-vervangbare koppeling’. Een digitaal item (bijvoorbeeld een foto, afbeelding, audiofragment,…) wordt als NFT op een blockchain vastgelegd zodat de koper er aanspraak kan opmaken als eigenaar. Zo werd bijvoorbeeld de allereerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey als NFT verkocht voor ruim 2,9 miljoen dollar.

Tegenwoordig wordt dit veel toegepast voor digitale kunst en verzamelobjecten en wordt er ook op de waarde gespeculeerd . De koper kan immers zijn bewijs van eigendom van de digitale kunst opnieuw verkopen.

Deze markt is echter niet gereguleerd en dus risicovol, en alzo niet te vergelijken met de traditionele eigendom van een kunstwerk.

FGP Oost-Vlaanderen streeft ernaar dat ‘misdaad zeker niet loont’ en tracht de verdachten maximaal te plukken. Dit houdt in dat er niet alleen naar tastbare waarden gezocht wordt zoals cash geld, goud, dure wagens,…. en de gelden op de Belgische en buitenlandse rekeningen, maar evenzeer naar ‘digitale waarden’ zoals cryptogeld (bitcoin, ethereum,…) en NFT’s.

Al deze inbeslag genomen waarden worden overgemaakt aan het COIV (Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring) dat instaat voor de verdere afhandeling ten voordele van de Staatskas.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

02-06-2022 - Collège des procureurs généraux

Aujourd’hui, ​Ignacio de la Serna, procureur général de Mons, président du Collège des procureurs généraux et président du Collège du ministère public, a prêté serment en tant que conseiller auprès de la Cour de cassation. Le procureur général Pierre Vanderheyden (Liège) reprend le flambeau en tant que président du Collège pour le reste de l'année judiciaire. Le premier avocat général Jean-Paul Lété occupe la fonction de procureur général de Mons faisant fonction. Nous remercions Ignacio pour son grand investissement et son engagement pour le ministère public et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle fonction !

Les cinq procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble le Collège des procureurs généraux. Le Collège des procureurs généraux est l'organe suprême du ministère public. Les procureurs généraux président le Collège (annuellement) à tour de rôle. Le président du Collège des procureurs généraux (questions de politique) est également le président du Collège du ministère public (questions de gestion).

Le Collège des procureurs généraux dirige le ministère public et sa mission est d'élaborer une politique criminelle cohérente et uniforme. Dans ce but, il peut prendre des directives contraignantes pour les procureurs généraux, le procureur fédéral, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et tous les membres du ministère public qui sont sous la surveillance et la direction de ceux-ci. Généralement, ces directives sont coulées dans une circulaire. Le Collège des procureurs généraux a également pour mission de conseiller le ministre de la Justice sur tous les dossiers qui concernent le ministère public.

Pour l'exécution de ses missions, le Collège des procureurs généraux se réunit une fois par semaine. En outre, des réunions de concertation ont lieu avec le ministre de la Justice et d'autres parties prenantes de la Justice.

 

 

02-06-2022 - Parket Leuven

Op 31 mei 2022 rond 4u34 werd een bewoner in de Mechelsestraat te Leuven gewekt door het gerinkel van glas. Toen hij uit het raam keek zag hij hoe 2 mannen zich met behulp van een koevoet toegang probeerden te verschaffen tot een wijnhandel. Hij heeft naar de mannen geroepen, waarop zij zijn weggevlucht. Beiden konden echter al snel geïntercepteerd worden door de politie.

Ondertussen was er ook een melding binnengekomen van een inbraak in een apotheek, eveneens gelegen in de Mechelsestraat. De eigenares van de apotheek werd gewekt door lawaai en zag vanuit het raam hoe 2 mannen aan het inbreken waren. De buit betrof enkele geldbriefjes.

De 2 verdachten konden tevens gelinkt worden aan de inbraak in een kapsalon gelegen op de Bondgenotenlaan, waarbij een Ipad en geldlade werden gestolen.

Middels een botscan kon vastgesteld worden dat beide verdachten, die geen gekende woonplaats in ons land hebben, meerderjarig zijn.

Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek lastens beide verdachten wegens (poging) diefstal met braak en vereniging van misdadigers. Zij werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hun aanhouding heeft bevolen en dienen vrijdag voor de raadkamer te verschijnen.

Het onderzoek zal worden verder gezet onder leiding van de onderzoeksrechter.

02-06-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend werd het levenloze lichaam van een 39-jarige man aangetroffen in een politiecel in Aalst.

Parket OVL heeft een onderzoeksrechter gevorderd om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

De onderzoeksrechter, parket, wetsarts, labo en het afstappingsteam van de FGP OVL zullen ter plaatse afstappen.

Comité P voert het onderzoek.

Gelet op het geheim van het onderzoek, zal er in de huidige fase geen verdere informatie meegedeeld worden. Het onderzoek is volop lopende.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

27-05-2022 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft de aanhouding van twee havenarbeiders bevestigd in een onderzoek naar de invoer van cocaïne. Voor een derde verdachte werd de behandeling met een week uitgesteld.

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

In een nieuw onderzoek komt de invoer van in totaal 32 kilo cocaïne (uithaling van 11 kg en poging invoer van 21 kg) in 2020 naar voren. Het onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen leidde naar twee havenarbeiders, een man van 27 uit Ranst en een man van 34 uit Wuustwezel, en een 27-jarige man uit Deurne.

Afgelopen dinsdag voerde de FGP in opdracht van de onderzoeksrechter verschillende huiszoekingen uit op de privé- en werkadressen. De drie mannen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Het gerechtelijk onderzoek loopt verder.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

26-05-2022 - Parket Leuven

Een 34-jarige man wordt ervan verdacht op 24 mei 2022 verschillende winkeldiefstallen in de Leuvense binnenstad te hebben gepleegd. Een getuige merkte op dat de verdachte, die twee zakken in zijn handen had, zich verdacht gedroeg. De verdachte draaide wat rond en begaf zich vervolgens naar de struiken, gelegen langs een appartementsgebouw aan Sint-Maartensdal. Nadat hij wat om zich heen keek, verstopte hij één van de twee zakken diep in de struiken. De verdachte ging nog verschillende malen terug, waarbij hij goederen vanuit de zak die hij vasthad overlaadde in de zak die hij eerder in de struiken had verstopt.

De politie van PZ Leuven kwam ter plaatse en trof in de struiken een zak aan waarin zich kledij, schoenen en scheermessen bevonden. De alarmsystemen waren nog aan deze goederen bevestigd. De binnenkant van de aangetroffen zak was bekleed met aluminiumfolie om de alarmen van de winkels te ontwijken. Wanneer de verdachte terug ter plaatse kwam, werd hij door de politie gearresteerd. In de zak die hij bij zich had, werd er nog kledij aangetroffen.

Na verder onderzoek achterhaalde de politie dat de slachtoffers van de diefstallen (kleding)winkels, gelegen in de Bondgenotenlaan en de Diestsestraat, betroffen. De totale buit bedroeg ongeveer 627 €. De gestolen goederen konden onbeschadigd worden teruggegeven aan de winkels.

De verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht.

De verdachte, die onwettig in ons land verblijft, werd onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Hij dient zich in juli 2022 te verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor verschillende winkeldiefstallen, evenals illegaal verblijf in België.

26-05-2022 - Parket Leuven

Op woensdag 18 mei 2022 kreeg de PZ VoDi een melding van een inbraak. Rond 11u30 kwam de bewoonster van de woning thuis, wanneer ze ontdekte dat iemand het schuifraam had geforceerd door het in te slaan. Ze merkte ook op dat er aan een tweede schuifraam eveneens schade werd toegebracht. Wat er werd meegenomen, was nog niet duidelijk voor het slachtoffer.

Uit het buurtonderzoek bleek dat enkele buren het alarm omstreeks 11u hebben horen afgaan. Het labo kwam ter plaatse om sporen op te nemen.

Rond 11u15 werd in Hoeilaart door een controle een voertuig met Franse nummerplaten uit het verkeer gehaald. Gezien de bestuurder geen geldig rijbewijs kon voorleggen, ging men over tot een verdere controle van het voertuig. Daarbij werden verschillende verdachte goederen aangetroffen zoals een koevoet, slijpschijf, hamer, handschoenen, nekverwarmers/bivakmutsen, een verlengdraad, etc. Na het aantreffen van het mogelijke inbrekersmateriaal, werden de drie inzittenden gearresteerd. Het gaat om drie mannen van 18, 25 en 27 jaar oud.

De PZ Druivenstreek nam vervolgens contact op met de PZ VoDi om na te gaan of er bij hen melding werd gemaakt van inbraken. Zij linkten de verdachten aan de inbraak hierboven vermeld. De drie verdachten ontkennen de feiten.

Het parket van Leuven heeft de onderzoeksrechter gevorderd. De drie verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die de aanhouding bevestigde voor de diefstal met braak van 18 mei 2022, evenals de bendevorming. Het onderzoek zal verdergezet worden door de onderzoeksrechter. Er zal worden onderzocht of de verdachten nog in aanmerking komen voor andere feiten. Op de zitting van de raadkamer van 24 mei 2022 werd de aanhouding van de drie verdachten bevestigd.

24-05-2022 -

Het parket heeft een onderzoek geopend naar een verdacht overlijden in Sint-Pieters-Leeuw vanochtend.

 

Het slachtoffer betreft een 27-jarige man uit Sint-Lambrechts-Woluwe.

 

De verdachte betreft een 27-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw, die de man in zijn appartement gedood zou hebben. Beiden waren kennissen van elkaar. Het motief is momenteel onduidelijk, de verdachte zal later vandaag nog worden verhoord.

 

Er werd nog een andere persoon aangetroffen op het appartement, een 28-jarige man uit Sint-Pieters-Leeuw. Volgens de eerste spontane verklaringen zou deze in paniek opgebeld zijn door de verdachte (die een werknemer van hem zou zijn), is hij dan ter plaatse gekomen en heeft hij de hulpdiensten gebeld. Deze zal ook nog worden verhoord.

 

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord lastens de 27-jarige verdachte, en is vanmiddag ter plaatse afgestapt met de onderzoeksrechter, het gerechtelijk labo en de wetsdokter. Er zal morgen nog een autopsie gebeuren, volgens de eerste vaststellingen is het slachtoffer om het leven gekomen door steekwonden.

23-05-2022 - Parket Leuven

Op 20 mei 2022 omstreeks 9u16 ontving PZ Lubbeek een melding van een poging tot diefstal met braak in een woning te Lubbeek. Wanneer de eigenaar zijn woning betrad, merkte hij aan het schuifraam aan de achterzijde van zijn woning een 28-jarige en een 35-jarige man op. Nadat hij de politie had verwittigd, sprak het slachtoffer de verdachten aan. Zij verklaarden dat zij ziek waren en water nodig hadden. Wanneer de verdachten de plaats verlieten, achtervolgde het slachtoffer hen. De verdachten konden een 400-tal meter verderop door de politie worden gearresteerd. De fouille van beide verdachten resulteerde negatief.

Er werd vastgesteld dat het schuifraam van de woning beschadigd was en een inkeping vertoonde. Het onbekend voorwerp dat werd gebruikt om de braak te plegen kon noch ter plaatse noch in de nabije omgeving worden aangetroffen. Het buurtonderzoek resulteerde negatief. De woning werd niet betreden door de verdachten en er werd niets ontvreemd uit de woning.

Tijdens hun verhoor verklaarden de verdachten dat ze dorst hadden en aan de woning een waterkraan zagen. Nadat ze hadden gedronken, zouden ze terug vertrekken. Voor het overige betwistten zij elke betrokkenheid bij de feiten.

De dienst vreemdelingenzaken werd in kennis gesteld. Beide verdachten mochten beschikken na de betekening van een bevel om het grondgebied te verlaten.

Een van de verdachten, een 35-jarige man, wordt eveneens verdacht van een poging tot diefstal met braak in een leegstaande woning te Kessel-Lo op 09/05/2022. PZ Leuven stelde de dienst vreemdelingenzaken in kennis. De verdachte mocht beschikken na een betekening van het bevel om het grondgebied te verlaten.

Beide verdachten van Algerijnse afkomst en zonder vaste woonplaats in België zullen zich in juli dienen te verantwoorden voor de correctionele rechtbank voor een poging tot diefstal met braak in een woning te Lubbeek en hun illegaal verblijf in België. De 35-jarige verdachte zal zich eveneens dienen te verantwoorden voor een poging tot diefstal met braak in een leegstaande woning te Kessel-Lo.

Pages