Actualités

30-04-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond omstreeks 22u30 ontstond er een brand aan een rij geparkeerde opleggers op een bedrijventerrein gelegen in de Nieuwstraat in Stekene. Bij de brand raakte niemand gewond , maar zes opleggers werden zwaar beschadigd. Het parket stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

27-04-2018 - Parket Antwerpen

Op 26 april 2018 iets over half negen ’s avonds is bij de lokale politie Neteland de melding binnengekomen van een wandelaar dat hij in Olen nabij de kanaaldijk een lichaam had aangetroffen in het struikgewas, verstopt in het kreupelhout.

Volgens deze getuige was de persoon overleden.

Het slachtoffer is inmiddels geïdentificeerd als de 45-jarige vrouw uit Grobbendonk die sinds zondag 22 april 2018 omstreeks 20 uur vermist werd en voor wie gisteren een opsporingsbericht werd verspreid.

De eerste vaststellingen wijzen uit dat de vrouw meer dan waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gebracht.

De onderzoeksrechter heeft een autopsie bevolen die de exacte doodsoorzaak zal moeten uitwijzen.

De autopsie zal normaal vandaag in de loop van de dag plaatsvinden.

Het onderzoek wordt gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie onder leiding van de onderzoeksrechter.

Er werd nog geen verdachte gearresteerd voor deze feiten maar het onderzoek wordt uiteraard volop voortgezet.

Inge Delissen

27-04-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Woensdagnamiddag 25 april 2018 omstreeks 14u30 werden 4 personen gevat na een diefstal in een kledingzaak in de Lostraat in Aalter.

De uitbaatster van de winkel had opgemerkt dat 4 personen (3 vrouwen en 1 man) een tijdje in de winkel hadden rondgelopen en waren vertrokken zonder iets te kopen. Ze stelde nadien vast dat er meerdere kledingstukken verdwenen waren.

De politie werd verwittigd en kon de 4 verdachten vatten. In hun voertuig werd een groot aantal gestolen kledingstukken (hoofdzakelijk dameskledij) aangetroffen, afkomstig van de winkel in de Lostraat en van kledingzaken JBC en Bel & Bo. Er werden ook verzorgingsproducten aangetroffen, gestolen in het Kruidvat in Aalter.

De verdachten werden gearresteerd en meegenomen naar het politiecommissariaat. Er zijn aanwijzingen dat het gaat om een georganiseerde bende.

De verdachten, 3 vrouwen van resp. 46, 55 en 59 jaar en een 44-jarige man, allen met de Congolese nationaliteit en ingeschreven in het Brusselse, werden donderdag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die ze alle 4 heeft aangehouden.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

27-04-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft gisteren de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep van Brussel de voorlopige hechtenis van Ali E.H.A. met twee maanden verlengd.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre des mises en accusation près de la Cour d’Appel de Bruxelles a confirmé hier la prolongation de deux mois de la détention préventive de Ali E.H.A.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the Brussels pre-trial Chamber of the Court of Appeal of Brussels confirmed yesterday the prolongation for two months of the temporary custody of Ali E.H.A.

27-04-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van een dossier van het federaal parket werd er op 25 en 26 april een Europese simultane gecoördineerde actie gehouden in België, Bulgarije, Frankrijk, Nederland, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Deze actie werd gecoördineerd vanuit het hoofdkwartier van Europol door het EU IRU (European Union Internet referral Unit) dat deel uitmaakt van het ECTC (European Counter Terrorism Centre).

Deze operatie is specifiek gericht tegen het propaganda apparaat, genaamd AMAQ, van de terroristische organisatie IS (Islamic State).

De bedoeling is om door de inbeslagname en de buitenwerkingstelling van servers die worden gebruikt om IS propaganda te verspreiden via het internet, dit apparaat grondig te destabiliseren en de administrators van deze servers te identificeren en aan te houden.

Er werden reeds servers in beslag genomen en buiten werking gesteld in Bulgarije, Frankrijk, Roemenië, Nederland, Canada en de Verenigde Staten. In België wordt het onderzoek in samenwerking met de federale politie van Gent gevoerd.

In het belang van het onderzoek kan er geen verdere informatie vrijgegeven worden.

****

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral, une action coordonnée européenne a été menée lieu simultanément les 25 et 26 avril en Belgique, en Bulgarie, en France, aux Pays-Bas, en Roumanie, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis.

Cette action a été coordonnée depuis le siège d’Europol par l’IRU (European Union Internet Referral Unit), qui fait partie de l’ECTC (European Counter Terrorism Centre).

Cette opération vise spécifiquement l’appareil de propagande (appelé AMAQ) de l’organisation terroriste EI (État islamique).

L’objectif est de déstabiliser fortement ce dispositif et d’identifier et d’interpeller les administrateurs de ces serveurs en saisissant et en fermant les serveurs utilisés pour diffuser la propagande de l’EI sur Internet.

Des serveurs ont déjà été saisis et fermés en Bulgarie, en France, en Roumanie, aux Pays-Bas, au Canada et aux États-Unis. En Belgique, l’enquête est menée en coopération avec la police fédérale de Gand.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucune autre information ne peut être divulguée.

****

Within the framework of a Belgian case file, last 25 and 26 April a European coordinated and simultaneous police action was carried out in Belgium, Bulgaria, France, the Netherlands, Romania, United Kingdom, Canada and the United States.

It was coordinated from Europol Headquarters by the EU IRU (European Union Internet referral Unit) that forms part of the ECTC (European Counter Terrorism Centre).

The operation was specifically aimed at the Propaganda Apparatus, called AMAQ of the terrorist organization IS (Islamic State).

The objective is to destabilize this apparatus by seizing and dismantling servers used to diffuse IS propaganda and to identify and arrest its administrators.

Servers have already been seized in Bulgaria, France, Romania, the Netherlands, Canada and the United States. In Belgium the investigation is carried out in cooperation with the Federal Police of Ghent. Page 3

In the interest of the inquiry no further information will be issued.

26-04-2018 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen, voert, onder leiding van de onderzoeksrechter, onderzoek naar voetbalgerelateerd geweld, in bende, gepleegd door verschillende harde kern supportersgroepen van voetbalclubs Antwerp en Beerschot – Wilrijk. In het kader van dit onderzoek naar zogenaamde “free fights” werden deze ochtend 17 huiszoekingen uitgevoerd. 14 verdachten werden voor de onderzoeksrechter geleid, die zal beslissen over hun verdere aanhouding. In het belang van het onderzoek wordt voorlopig geen verdere inhoudelijke informatie verstrekt.  S. Van Baden

26-04-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft vandaag de Raadkamer van Brussel de voorlopige hechtenis van Mohamed A., Ossama K. en Bilal E.M. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé aujourd’hui la prolongation de deux mois de la détention préventive de Mohamed A., Ossama K. et Bilal E.M.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of Brussels confirmed today the prolongation for two months of the temporary custody of Mohamed A., Ossama K. and Bilal E.M.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

26-04-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het onderzoek naar de aanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016, organiseren de onderzoeksrechters, in aanwezigheid van het federaal parket, een tweede infosessie voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Deze infosessie zal doorgaan op vrijdag 27 april 2018, om 14h, in de gebouwen van de Katholieke Universiteit van Leuven.

Deze infosessie kadert, zoals de eerste infosessie van oktober 2016, in het inzagerecht van de slachtoffers in het lopend gerechtelijk dossier.

De infosessie zal dan ook hoofdzakelijk gaan over de stand van het onderzoek.

****

Dans le cadre de l’enquête sur les attentats de Bruxelles et Zaventem du 22 mars 2016, les juges d’instruction organisent, en présence du parquet fédéral, une deuxième session d’information pour les victimes et leurs proches.

Cette session d’information aura lieu le vendredi 27 avril 2018 à 14h, dans les bâtiments de l’Université Catholique de Louvain.

Comme la première session d’information d’octobre 2016, cette session s’inscrit dans le cadre du droit des victimes de consulter le dossier judiciaire en cours.

La session d’information portera donc principalement sur l’état d’avancement de l’enquête.

****

Within the framework of the inquiry into the Brussels and Zaventem terrorist attacks of 22 March 2016 the Investigative Judges organize, in the presence of the Belgian Federal Public Prosecutor’s Office, a second info session on behalf of the victims and their relatives.

This info session will take place next Friday 27 of April at 2 pm in the premises of the KUL, the Catholic University of Leuven.

The info session fits into the right of consultation of the current case file, as was also the case on the occasion of the first info session of October 2016.

It will principally be about the state of affairs of the inquiry.

25-04-2018 - Parquet de Bruxelles

Chronologie :

En janvier 2018, le procureur de Bruxelles a pris l’initiative d’attirer l’attention du chef de corps de la police locale de Bruxelles MIDI sur le nombre croissant de dossiers de violence contre la police dans le quartier « Parc Peterbos ». Des directives concrètes ont été données afin d’assurer une enquête qualitative et l’identification des auteurs.

En mars 2018, le procureur du Roi a expliqué son approche dans une lettre au bourgmestre d’Anderlecht; une approche qui était à ce moment déjà en vigueur depuis quelques semaines.

Approche du parquet pour « Parc Peterbos » :

Lors de chaque incident dans le quartier « Parc Peterbos », le magistrat de service est contacté pour les instructions.

Les procès-verbaux des faits commis dans le quartier « Parc Peterbos » sont transmis à la section de première ligne du parquet dans les 24 h : « la Permanence ». Au sein de cette section, il y a 1 magistrat qui centralise tous les dossiers.

lors des briefings hebdomadaires pour les magistrats de service pendant la journée, la nuit et le week-end, des instructions spécifiques sont données pour l’approche des faits dans le quartier « Parc Peterbos ».

Ce méthode de travail est déjà appliqué depuis quelques semaines et sera maintenue aussi longtemps qu’il est nécessaire . Il y a des concertations régulières avec les services de police qui sont actifs dans ce quartier et avec leur chef de corps afin que les informations soient communiquées efficacement et afin qu’on puisse réagir rapidement.

Concrètement :

une dizaine d’informations sont en cours pour faits de « tentative de meurtre », ces enquêtes sont poursuivies activement.

un suspect a déjà été arrêté et déféré devant le juge d’instruction. Le juge d’instruction a placé le suspect sous mandat d’arrêt.

Ine VAN WYMERSCH - porte-parole

25-04-2018 - Parquet de Bruxelles

Faits : véhicule endommagé
Date et lieu : 23/04/2018, quartier « Peterbos »
Suspects : inconnu
Victime : VRT

Hier, une équipe de tournage de la VRT a déposé plainte au commissariat de la zone Bruxelles-Midi afin de signaler des dommages sur leur véhicule.

Alors que des journalistes de la rédaction étaient en train de travailler sur un reportage dans le quartier, un individu a projeté une pierre en direction de leur véhicule. Celle-ci a heurté la voiture en y laissant un impact visible.

Le suspect portait des vêtements gris, des lunettes de soleil et avait le visage couvert. Par conséquent, l’équipe n’a pas été en mesure de reconnaître l’individu.

L’équipe de la VRT a immédiatement quitté les lieux. Personne n’a été blessé.

Aucun suspect n’a été interpellé à ce jour.

Ine Van Wymersch - Porte-parole

25-04-2018 - Parquet de Bruxelles

Faits : coups et blessures volontaires et vol avec violence
Date et lieu : 22 avril 2018 à 1070 Anderlecht
Suspect : inconnu
Victime : O.°78; U.°77; B.°88;

Le parquet de Bruxelles a reçu plusieurs questions de divers media sur les faits qui se sont produits le 22 avril 2018 en soirée à 1070 Anderlecht, Boulevard Maria Groeninckx – De May.

Lors d’un contrôle de ticket de transport effectué par la STIB, une des personnes contrôlés s’est’énervée. Une vingtaine de jeunes se trouvant sur les lieux, se sont fondus dans le groupe de personnes contrôlées et ont commencé à s’agiter. Quelques jeunes ont agressé les trois employés de la STIB. Ces derniers ont été blessés et transférés vers l’hôpital.

Lors des faits deux tablettes de la STIB ont été volé.

Le parquet a été informé des faits et à ordonner plusieurs devoirs d’enquête.

Ine VAN WYMERSCH - Porte-parole

25-04-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend omstreeks 06u00 vond op de Rooigemlaan in Gent, thv het kruispunt met de Gaaipersstraat, een aanrijding plaats tussen een voetganger en een personenwagen.

De voetganger, een 29-jarige man uit Gent, werd, toen hij de Rooigemlaan wou oversteken, aangereden door een voertuig dat in de richting van Ekkergem reed. Hij raakte zwaar gewond en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de wagen, een 43-jarige man uit Gent, legde een negatieve ademtest af.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

24-04-2018 - Parket Antwerpen

Mechelen, Winketkaai: Zondagnamiddag 22 april 2018 omstreeks half vijf kwam een slachtoffer op de politiepost te Mechelen aangifte doen van een autodiefstal.  Betrokkene had zijn voertuig niet-slotvast achtergelaten op een openbare parking op de Winketkaai.  Tijdens het noteren van de klacht werd de nummerplaat van het gestolen voertuig onmiddellijk ingegeven in het ANPR-systeem (nummerplaatherkenning). Korte tijd later (omstreeks 17 uur) ontving de politie via de ANPR-camera’s een ‘hit’ dewelke het voertuig situeerde in de Caputsteenstraat.  Een patrouilleploeg kon het voertuig op de Liersesteenweg intercepteren.  De bestuurder, een man van 28 jaar uit Mechelen, werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter.  Die besliste om de verdachte verder aan te houden.  Het voertuig wordt terug aan het slachtoffer overhandigd.

Nele Poelmans

24-04-2018 - Parquet de Bruxelles

Faits : homme menaçant avec couteau – coup de feu tiré par la police
Date et lieu : 22/04/2018
Suspects : M.F. (°1986)

M.F . sort de son appartement avec un couteau en main et se dirige directement vers les policiers.

La  police a évacué les habitants et un périmètre de sécurité a été mis en place.

Le suspect sort à plusieurs reprises de son habitation, à chaque fois avec le couteau en mains et refuse de déposer son couteau, après plusieurs injonctions de la police.

La brigade anti-agression (BAA) de la police de Bruxelles CAPITALE IXELLES était rapidement sur place. La BAA lui a demandé à plusieurs reprises de déposer son couteau. La BAA a finalement utilisé du gaz (pepperspray) et a tiré plusieurs fois avec une arme à air comprimé, mais en vain.

Quand le suspect s’est approché et a voulu poignardé un membre de la BAA, ces derniers ont tiré un coup de feu en sa direction.

M.F. a été neutralisé et confié au services de secours, déjà sur place.

Environ une heure plus tard, M.F. est décédé des suites de ses blessures.

Comme la procédure le prescrit, deux enquêtes parallèles ont été entamée :

  • Une enquête sur les menaces proferées par M.F.
  • Une enquête sur l’usage de l’arme à feu par les services de police

Le labo de la police fédérale est requis sur place. Plusieurs témoins ont été entendus. Un expert balistique a été désigné et, dans le courant de la journée, une autopsie aura lieu. D’autres devoirs d’enquête sont également en cours.

Des premiers éléments d’enquête sur l’usage de l’arme, il semblerait que les procédures auraient été suivies.

Ine Van Wymersch - Porte-parole

24-04-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Op zondag 22 april 2018 omstreeks 17u40 werd door de lokale politie van Wetteren-Laarne-Wichelen een voertuig onderschept langs de Zuidlaan in Wetteren. In het voertuig werd een aanzienlijke hoeveelheid cannabis aangetroffen.

De bestuurder, een 42-jarige man uit Erpe-Mere, en de passagier, een 23-jarige man uit Ninove, worden er van verdacht om in drugs te handelen. Beide personen werden gearresteerd en op vordering van het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

De eerste verdachte (de bestuurder) werd vrijgelaten onder voorwaarden en de tweede verdachte (de passagier) werd aangehouden.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

Pages