Actualités

05-01-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht werden verschillende huizen geëvacueerd wegens een gasgeur komende uit een woning gelegen in de Dwarsstraat in Nieuwerkerken.

Een bewoner, een 52-jarige man, werd gearresteerd en wordt vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen 

04-01-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Paris the 13th of November 2015, the Brussels pre-trial Chamber ordered today the prolongation for two months of the temporary custody of Mohamed B. If he appeals against this decision, he will appear within fifteen days before the Court of appeal.

***

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte suite aux attentats à Paris le 13 novembre 2015, la Chambre du conseil près le Tribunal de première instancede Bruxelles a ordonné aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Mohamed B. pour une durée de deux mois. S’il interjette appel contre cette décision, il comparaîtra devant la Cour d’appel dans les quinze jours.

***

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Parijs op 13 november 2015 heeft de Raadkamer bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed B. met 2 maanden verlengd. Indien hij tegen deze beslissing hoger beroep aantekent, zal hij binnen de vijftien dagen voor het Hof van beroep verschijnen.

 

04-01-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In connection with the investigation on the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the Brussels pre-trial Chamber ordered today the prolongation for two months of the temporary custody of Mohamed A. and Ossama K. If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the Court of appeal.

***

Dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte suite aux attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la Chambre du conseil près le Tribunal de première instance de Bruxelles a ordonné aujourd’hui la prolongation de la détention préventive de Mohamed A. et Ossama K. pour une durée de deux mois. S’ils interjettent appel contre cette décision, ils comparaîtront devant la Cour d’appel dans les quinze jours.

***

In het kader van het gerechtelijk onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 heeft de Raadkamer bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel vandaag de voorlopige hechtenis van Mohamed A. en Ossama K. met 2 maanden verlengd. Indien zij tegen deze beslissing hoger beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor het Hof van beroep verschijnen.

 

29-12-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht zag een getuige hoe een jongeman verschillende ruiten en deuren van woningen gelegen aan de Brabantdam te Gent beschadigde. De deuren en ramen werden zodanig beschadigd dat ze niet meer konden dienen als afsluiting. De verdachte, een 25-jarige Fransman woonachtig in Frankrijk, kon naar aanleiding van zijn persoonsbeschrijving worden gearresteerd.

Hij werd gedagvaard in snelrecht en zal zich op 25 januari 2018 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent.

Julie Van Hoorebeke, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

28-12-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond werd een 84-jarige vrouw slachtoffer van een grijpdiefstal met geweld ter hoogte van het postgebouw aan het Woodrow Wilsonplein in Gent.

Het slachtoffer werd eerst geduwd waardoor ze ten val kwam. Hierna namen twee mannen haar handtas en vluchten weg via het Zuidpark. Het slachtoffer kon na enige tijd op eigen houtje weer recht staan en begaf zich naar huis waar ze de politie verwittigde. Het slachtoffer werd even later met een gebroken schouder afgevoerd naar het UZ Gent. Later op de avond werd de handtas teruggevonden in de buurt van het Keizerspark. Alles wordt in het werk gesteld om de verdachten op te sporen.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen 

27-12-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag werd een 40 - jarige vrouw, zonder vaste verblijfplaats in België, op heterdaad betrapt op diefstal van parfum ten nadele van een filiaal van de Inno in Sint-Niklaas. De verdachte is geen onbekende voor politie en justitie. Zij wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt haar aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

23-12-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenmiddag rond 12u30 raakte aan het Lieven Plumionplein in Gent een man gewond nadat hij slagen had gekregen van een buurtbewoner.

Volgens een getuige zou de verdachte voor veel overlast zorgen in de buurt, zou hij gevaarlijk rijgedrag vertonen en hierdoor ook kinderen in gevaar brengen.

Het slachtoffer passeerde de verdachte die uit zijn wagen stapte en sprak hem aan over zijn rijgedrag en de zeer luide muziek die uit zijn wagen kwam.

Daarop kreeg het slachtoffer onmiddellijk slagen te incasseren, ook toen hij ten val.

Het slachtoffer, een 58-jarige man uit Gent, werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Hij hield aan de feiten oa een gebroken pols en diverse verwondingen in het aangezicht over.

De verdachte, een 30 jarige man uit Gent, werd gearresteerd. Hij werd door het parket gedagvaard in snelrecht en dient zich voor deze feiten te verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent op 25/01/2018.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

23-12-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag werden twee winkeldieven gevat in de Mediamarkt in Oostakker. Een winkeldetective kon de verdachten op heterdaad betrappen. Zij hadden een smartphone en fotoreflexcamera ontvreemd. De politie van Gent kon de beide mannen, allebei 38 jaar en wonende in Georgië arresteren. Zij waren in het bezit van professioneel dievenmateriaal.

Uit de eerste vaststellingen blijkt bovendien dat er aanwijzingen zijn dat betrokkenen voor enkele dagen naar België zijn gekomen om er gericht diefstallen te plegen. 

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd en vraagt hun aanhouding.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

22-12-2017 - Collège des procureurs généraux

Le Collège des procureurs généraux a le plaisir de vous communiquer son rapport annuel pour l’année 2016. Marquée par les attentats djihadistes qui ont nécessité un engagement total des magistrats du pays, cette année a néanmoins vu le Collège poursuivre très activement son travail d’élaboration de la politique criminelle et d’actualisation des circulaires en vigueur.

Sans attendre, découvrez dans ce rapport toutes les évolutions et développements qui ont vu le jour au cours de l’année 2016, concernant la politique criminelle et les évaluations en application de la loi.

Bonne lecture !

22-12-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht, omstreeks 4u vond een diefstal met braak plaats in een filiaal van de Mediamarkt aan de Oudenaardsesteenweg in Gent(Zwijnaarde).

Daarbij werd gebruik gemaakt van een in Frankrijk gestolen voertuig, met een gestolen Belgische nummerplaat.

De verdachten zijn in de vitrine van de zaak gereden en hebben een aantal goederen kunnen ontvreemden.

Nadien hebben ze het voertuig waarmee ze de ramkraak hebben gepleegd, in brand gestoken.

Het parket OVL voert samen met de federale politie een onderzoek terzake. Ook het labo is ter plekke gekomen voor sporenonderzoek. Alles wordt in het werk gesteld om de verdachten op te sporen.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

18-12-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Vorige zaterdag 16 december 2017 heeft de Gentse recherche 3 cocaïnedealers opgepakt die al enkele maanden actief waren in de Brugse Poort. Bij de daarop volgende huiszoekingen werden cocaïne, geld en een verboden wapen in beslag genomen. In een garagebox werden ook nog verschillende gestolen elektrische bakfietsen terug gevonden. De totale waarde van deze fietsen wordt geschat op 20.000 euro.

De drie verdachten, mannen van respectievelijk 34, 37 en 45 jaar en allen uit Gent, werden gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent en aangehouden. Woensdag beslist de raadkamer over hun verdere aanhouding. 

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

18-12-2017 - Parket Antwerpen

De recente PANO uitzending over het drugsfenomeen in de stad Antwerpen heeft behoorlijk wat inkt doen vloeien.

Niettegenstaande moeten wij vaststellen dat het geïntegreerd drugsbeleid van het parket Antwerpen onvolledig en onjuist in beeld gebracht wordt. 

Sedert vele jaren stelt het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen de nodige prioriteit aan het drugsbeleid met onder andere de ontplooiing van een afzonderlijke drugssectie, die instaat voor een geïntegreerde aanpak, waarbij de aandacht wordt gevestigd op zowel  :

  • de aanbod- als de vraagzijde ;
  • de grote, internationale trafiek, als de kleine handel ;
  • de buitgerichte recherche;
  • het repressieve als het curatieve en het preventieve.    

Het Parket Antwerpen voert in samenwerking met politie en in uitvoering van de respectieve beleidsplannen, inderdaad een repressief beleid t.a.v. illegale drughandel, drugsmokkel en drugproductie hetzij de zogenaamde aanbodzijde.

De inspanningen van het parket Antwerpen en haar partners ( douane & FGP Antwerpen ) resulteerde in het jaar 2016 onder andere in de inbeslagname van circa 30 ton cocaïne in de haven van Antwerpen en een 87-tal onderzoeken bij de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen naar de criminele organisaties achter deze internationale trafieken. 

De strijd tegen de georganiseerde drughandel in de stad Antwerpen resulteerde dan weer in  101 onderzoeken door de lokale recherche drugs van de politie Antwerpen.

Een gespecialiseerde drugkamer bij de rechtbank van Antwerpen buigt zich drie keer per week , het hele jaar door over de behandeling van deze zaken waarbij niet zelden zeer zware gevangenisstraffen en omvangrijke verbeurdverklaringen  uitgesproken worden.

Het parket Antwerpen hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van elke vorm van drughandel, wat echter in de praktijk niet betekent dat voor elke drugdealer zware gevangenisstraffen gevorderd en uitgesproken worden.

Naast de georganiseerde criminaliteit bestaat ook een aanzienlijke hoeveelheid overlastgerelateerde criminaliteit, die een aanpak op maat vereist, naargelang de ernst van de feiten en het profiel van de verdachte.

Zo implementeerde het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen met ingang van 1 september 2013 het systeem van de onmiddellijke minnelijke schikking waarbij meerderjarige drugbezitters en/of druggebruikers, die op de openbare weg of op het publieke terrein op heterdaad betrapt werden in hun bezit en/of gebruik, vanwege de politie een onmiddellijke minnelijke schikking  aangeboden krijgen waarvan het bedrag afhankelijk is van de aard van de drugs ( 75,00 EURO voor cannabis en 150,00 EURO voor overige verdovende middelen en/of psychotrope                stoffen ).

Voor elke drugbezitter en/of –gebruiker die onder de toepassing van een O.M.S. - proces-verbaal valt, wordt -betaling of geen betaling- automatisch een voorstel tot ‘therapie-advies’ aangeboden.

Bij gebreke aan betaling biedt het parket met de verschillende hulpverleningsdiensten van de stad Antwerpen en het justitiehuis een hulpverleningstraject aan. Wordt het beoogde traject met succes doorlopen, wordt het dossier zonder gevolg geklasseerd.

Bij mislukking wordt de verdachte gedagvaard.

Samengevat : de onmiddellijke minnelijke schikking heeft onder meer tot doel deze druggebruikers naar de hulpverlening te leiden, minstens om problematische druggebruikers in kaart te brengen en overlast maximaal te beperken.

Uit de cijfers blijkt dat er in 2017 tot nu toe reeds 114 keer hulpverlening werd aangeboden door het OM waarbij het dossier uiteindelijk kon worden afgesloten dankzij het goede verloop van de hulpverlening. In 2014 was dit in 1 dossier, in 2016 in 48 gevallen.

Daarnaast werden er in 2017 tot op heden ook reeds 153 PV’s van bezit opgemaakt waar de verdachte reeds in enige vorm van hulpverlening liep ( zie hieronder ), en waarbij de nodige informatie werd doorgegeven in het kader van de drugopvolging.

Wie denkt aan drugbegeleiding, denkt automatisch aan instanties zoals De Sleutel of VAGGA, instanties die op het terrein prachtig werk leveren, doch die doorgaans beperkt zijn ingevolge de vrijwilligheid van de therapie. Voor sommige van deze gebruikers is wegens een gebrek aan probleemherkenning, ‘vrijwilligheid’ echter volledig zoek.

Om deze probleemgebruikers niettemin op te vangen, werden verschillende trajecten uitgewerkt m.o.o. een ‘geforceerde’ begeleiding van deze mensen, inzonderheid :   

  • de stad Antwerpen installeerde vanuit haar dienst SAMEN LEVEN reeds in 2009 een ‘justitiële casemanager’ met als opdracht een rehabilitatieproject uit te werken met de verslaafde veelplegers die hun vanuit Justitie worden aangereikt. Met dit doel werden er trouwens binnen de Antwerpse rechtbank ook 2 gespecialiseerde onderzoeksrechters aangeduid die in samenspraak met de justitiële casemanager tot een dergelijk traject trachtten te komen, traject dat finaal door de strafrechter als probatietraject kan gegoten worden.

 

  • met eenzelfde opzet installeerde de stad Antwerpen eind 2014 een justitiële casemanager MINDERJARIGEN m.o.o. trajectbegeleiding van minderjarigen die onder toezicht staan van hetzij het jeugdparket, hetzij in een verder stadium de jeugdrechter.

 

  • geldt er een verhoogde doorverwijzing naar het Antwerpse Justitiehuis via het afhandelingssysteem ‘Bemiddeling in strafzaken’, waarbij het Antwerpse Justitiehuis zich zelfs inzet om ook probleemgebruikers die hun inschrijving niet in het Antwerpse hebben ( maar wel binnen de provincie Antwerpen ), op te vangen.

 

  • organiseerde de stad Antwerpen met medewerking van het Antwerpse parket een multidisciplinair aanpak ( KADANS ) rond verslaafde daklozen ;     

 

  • startte het Antwerpse parket en rechtbank sedert maart 2016 voor het arrondissement Antwerpen, met de organisatie van een drugopvolgingskamer.

 

Het betreft een aparte kamer (zitting) binnen de rechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, welke specifiek is bedoeld voor de dealers die drugs verkopen, doch enkel om alzo in hun eigen gebruik te kunnen voorzien.

Gedurende een maximumtermijn van 10 maanden dient de verdachte zich maandelijks voor de rechtbank aan te bieden en wordt hij al die tijd actief opgevolgd door een justitieassistent, die tevens op de zitting aanwezig is en verslag uitbrengt. Verschillende levensdomeinen (tewerkstelling, financiële begeleiding, etc.) worden bekeken en de beklaagde wordt – voor wat betreft zijn verslavingsproblematiek – georiënteerd (door de Sleutel) naar de gepaste hulpverlening.

Indien er zich binnen deze periode van 10 maanden een gunstige evolutie voordoet in de toestand van de beklaagde en de nodige perspectieven naar de toekomst worden geboden, zal de rechtbank ondermeer een strafopschorting kunnen uitspreken.  

Uit eerste cijfers blijkt dat de DOK positieve, hoopgevende resultaten kent. Reeds 36 van zulke vonnissen werden intussen uitgesproken en slechts vier veroordeelden dienden na het vonnis verder te worden opgevolgd door het Justitiehuis.

Vanaf januari 2018 wordt trouwens ook in de rechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen gestart met  een DOK kamer.

Voornoemde , jarenlange inspanningen hebben tot gevolg dat in de afdeling Antwerpen gemiddeld 98 % van de vaststellingen inzake drugs , een gevolg kregen, zowel repressief als curatief van aard.

Het openbaar ministerie staat in voor de handhaving van de strafwetten, de opsporing en vervolging van misdrijven en de verdediging van het openbaar belang. Met haar drugsbeleid en in samenwerking met haar partners,  tracht het parket Antwerpen maximaal aan deze opdracht te beantwoorden zonder het oog te verliezen voor het belangrijke sociale component dat deze vorm van criminaliteit kenmerkt.

 

 

16-12-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag omstreeks 18u probeerden twee mannen en twee vrouwen in de Mediamarkt te Oostakker een kassierster te verwarren met een wisseltruc.  De kassierster was zeer oplettend waardoor het viertal de zaak verliet zonder buit.  Onmiddellijk nadien probeerden de verdachten hetzelfde in de nabij gelegen Auto 5.  De medewerker van deze zaak werd eveneens afgeleid met een wisseltruc.  Uiteindelijk konden de verdachten daar weglopen met de inhoud van de kassa ter waarde van 885 euro.  De politie kon de verdachten, die inmiddels waren weggereden met de auto, iets verderop onderscheppen.  Het betreft een 26- en een 27- jarige vrouw en twee 33-jarige mannen van naar eigen zeggen Iraanse nationaliteit, zonder gekende verblijfplaats in België. Ze worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Gent.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

15-12-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag omstreeks 17u vond in de Brusselsesteenweg in Sint-Amandsberg, ter hoogte van de toegang naar de garageboxen gelegen naast het postgebouw, een incident plaats tussen twee autobestuurders.

Een autobestuurder, een man van 72 jaar uit Blankenberge, wees een andere bestuurder erop dat hij de inrit van de garageboxen blokkeerde. De andere bestuurder, een 43-jarige man uit Gent, reed hierop door maar keerde kort nadien terug om toch nog te proberen om daar te parkeren. Beide bestuurders stapten uit en de situatie escaleerde.

De 43-jarige man wordt er van verdacht met de vuist in het aangezicht van het 72-jarige slachtoffer te hebben geslagen en, toen het slachtoffer op de grond lag, hem op het lichaam en hoofd te hebben geschopt. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

De 43-jarige man werd gearresteerd. Het parket dagvaardde hem in snelrecht voor de zitting van de correctionele rechtbank in Gent op 25 januari 2018.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

15-12-2017 - Parket Oost-Vlaanderen

De raadkamer in Gent bevestigde deze voormiddag de aanhouding van Jeroen Piqueur en Ruben Piqueur.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen 

Pages