Actualités

01-09-2017 - Parket Antwerpen

Ontmanteling drugplantage te Balen

Op maandag 28 augustus 2017 werd in Balen een cannabisplantage ontdekt.

De lokale Politie van Balen-Dessel-Mol heeft op maandag 28-08-2017 een huiszoeking uitgevoerd in een woning in Balen (Olmen), waarvan een vermoeden bestond dat er illegaal drugs geteeld werd.

Bij de uitvoering van de huiszoeking stootte de politie in de kelder op een cannabisplantage met ongeveer 1000 planten. De inrichting was vrij professioneel.

Op het ogenblik van de zoeking werden er drie personen in de woning gearresteerd, waaronder de huurster van het pand en twee andere verdachten.

De verdachten betreffen een Nederlandse vrouw van 56 jaar en twee mannen van Viëtnamese afkomst van respectievelijk 22 en 50 jaar.

Deze verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Turnhout en zij werden allen aangehouden.

Zij verschenen vandaag alle drie voor de raadkamer die hun voorlopige hechtenis handhaafde.

Het onderzoek wordt nog verder gezet.

 

I. DELISSEN, perswoordvoerster parket Antwerpen – afdeling Turnhout.

31-08-2017 -

Le 24 août 2017, le Collège des procureurs généraux a adopté 3 nouvelles circulaires. Découvrez-en vite le contenu :

la COL 7/2017, relative à la protection de l'identité des membres des services de police appartenant à des unités spéciales ou chargés d'enquêter ou d'intervenir sur des infractions particulièrement graves ;

la COL 8/2017, qui est un addendum 4 à la COL 07/2015 concernant l'échange d'ADN avec le Luxembourg ;

la révision de la COL 11/2006, relative au dépassement de la vitesse autorisée.

30-08-2017 - Parket Antwerpen

Gestolen bromfietsen en een fiets teruggevonden in Putte

In het kader van een lopend onderzoek gaan leden van de lokale recherche BODUKAP op
28 augustus 2017 in Putte over tot huiszoeking. Hierbij worden twee bromfietsen en een fiets, afkomstig van recente diefstallen, aangetroffen en in beslag genomen. Tevens worden restanten van drugs en hieraan gerelateerde voorwerpen gevonden.

Twee verdachten werden in de woning gearresteerd. Het gaat om een 32-jarige vrouw uit Putte en een 44-jarige man uit Willebroek. Het openbaar ministerie heeft een onderzoeksrechter in deze zaak gevorderd. Na verhoor werden beide verdachten onder strenge voorwaarden in vrijheid gesteld.

Contactpersoon: peter.peereboom@just.fgov.be

24-08-2017 - Parket Antwerpen

Inbreker apotheek ziekenhuis Duffel gevat

Op zaterdag 29 juli 2017 vond een diefstal met braak plaats in de apotheek van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten te Duffel waarbij twee laptops werden meegenomen. Medewerkers van het ziekenhuis hoorden omstreeks 21.30 uur het geluid van brekend glas, afkomstig van het raam van de apotheek. Nadien kregen ze al snel een verdachte in het visier. Terwijl ze de man op het terrein van het ziekenhuis volgden, werd de lokale politie BODUKAP verwittigd.

Op aanwijzingen van het ziekenhuispersoneel werd het domein van het ziekenhuis door de politiediensten doorzocht, maar de verdachte kon het terrein met een kompaan op een scooter verlaten. De verdachte heeft de buit tijdens zijn vlucht achter gelaten.

Op basis van de persoonsbeschrijving kon de identiteit van de verdachte, die reeds gekend was bij de politiediensten voor eerdere feiten,  snel achterhaald worden. Dit werd door beelden van bewakingscamera’s van het ziekenhuis bevestigd.

Na intensief speurwerk kon de verdachte die geen vaste verblijfplaats heeft, gelokaliseerd en gearresteerd worden. De man werd voor de onderzoeksrechter geleid die zijn aanhouding beval. Ondertussen werd deze aanhouding ook door  de raadkamer bevestigd.

Of deze persoon nog gelinkt kan worden aan andere misdrijven, wordt verder onderzocht door de lokale recherche BODUKAP.

Contactpersoon: peter.peereboom@just.fgov.be

 

22-08-2017 - Parket Antwerpen

Vrouw op heterdaad betrapt.

Op vrijdag 18 augustus 2017, omstreeks 10 uur ontvangt de lokale politie BODUKAP een oproep van een inwoner van de Aldolphe Stocletlaan te Duffel. In zijn woning trof hij namelijk een onbekende vrouw aan.

De bewoner slaagt erin de indringster ter plaatse te houden terwijl interventie- en rechercheploegen van de politiezones BODUKAP en LIER ter plaatse gaan. De vrouw wordt gearresteerd.

Bij een buurtonderzoek verneemt de politie dat ook een andere woning ongewenst bezoek kreeg. Uit één van de twee woningen verdween een geldsom.

De gearresteerde vrouw, een 28-jarige vrouw uit Roemenië, was reeds gekend bij de politiediensten voor een gelijkaardig feit. Ze werd voor de onderzoeksrechter geleid, die haar verder aanhield. Het onderzoek zal worden verder gezet door de lokale recherche BODUKAP.

Contactpersoon : peter.peereboom@just.fgov.be

10-08-2017 - Parket Leuven

Glabbeek – Twee aanhoudingen na vondst cannabisplantage

Op donderdag 10 augustus werden twee Nederlanders van Turkse origine voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. De twee mannen van 40 jaar en 28 jaar werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het tweetal werd op woensdag  9 augustus  gearresteerd bij een huiszoeking in een woning in de Kapelstraat in Glabbeek. Bij de huiszoeking in en rond het huis werd een aanzienlijk aantal cannabisplanten teruggevonden. De recherche van zone Hageland voert het verdere onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter.

 

10-08-2017 - Parket Antwerpen

Op 19 juli 2017 kreeg het parket van de procureur des Konings van Antwerpen de melding van het FAVV dat na hun onderzoek was gebleken dat een Belgisch bedrijf illegaal de stof fipronil zou toevoegen aan ontsmettingsmiddelen voor de bestrijding van bloedluis bij pluimvee. Er waren ook aanwijzingen dat deze verboden stoffen in de voedselketen terecht waren gekomen.

De gespecialiseerde milieusectie van het parket van de procureur des Konings van Antwerpen heeft onmiddellijk prioriteit gegeven aan deze melding en diezelfde dag nog een gerechtelijk onderzoek gevorderd lastens de zaakvoerder van het Belgische bedrijf, wegens invoer en verkoop van anti-parasitaire middelen en inbreuken op de Europese wetgeving  inzake farmacologisch werkzame stoffen en maximumwaarden voor residuen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, en dit met het oog op een huiszoeking in de bedrijfsruimten en woning van de betrokken zaakvoerder.  

De dag nadien, op 20 juli 2017, vonden huiszoekingen plaats op bevel van de onderzoeksrechter, uitgevoerd door de milieucel van de federale gerechtelijke politie met bijstand van leden van het FAVV.

Er werden documenten en informaticamateriaal, en nadien nog bijna 6000 liter verboden producten in beslag genomen.

De zaakvoerder zelf werd verhoord en nadien door de onderzoeksrechter onder strikte voorwaarden vrijgelaten.

Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt de mogelijke betrokkenheid van nog andere personen en bedrijven in België, en uiteindelijk komen er 26 verdachten in beeld, natuurlijke personen en hun bedrijven.

De onderzoeksrechter werd door het parket ook bijkomend gelast met feiten van  criminele organisatie, schriftvervalsing, het illegaal verhandelen van diergeneesmiddelen, illegale uitoefening van diergeneeskunde en inbreuken op Europese regelgeving inzake levensmiddelenwetgeving.

Op 17 juli 2017 werd in Nederland ook reeds een gelijkaardig onderzoek opgestart tegen Nederlandse verdachten. Er werd daarom een gemeenschappelijk onderzoeksteam opgericht (“Joint Investigations Team – JIT”), met bijstand van Eurojust.

Vandaag, 10 augustus 2017, vonden zowel in België als in Nederland simultaan huiszoekingen plaats. In België gaat het om 11 adressen, verspreid over het ganse land. De huiszoekingen werden uitgevoerd door een 70 – tal leden van de federale politie en van het FAVV, in opdracht van de gespecialiseerde onderzoeksrechter milieu. Ook in Nederland nemen er een 70 – tal leden van de gespecialiseerde diensten deel aan de actie.

Er werd belastend materiaal in beslag genomen. 

Het strafrechtelijk onderzoek is er op gericht het toevoegen en het verspreiden van de verboden producten voor het ontluizen van legkippenstallen stop te zetten, en de verdachten van deze fraude op te sporen en te vervolgen.

Het parket benadrukt dat het zeer zwaar tilt aan de feiten, gelet op de ernst, de omvang, het georganiseerde karakter en de internationale context ervan.

Door uit winstbejag verboden producten toe te voegen aan middelen die gebruikt worden in de voedingsindustrie komt de voedselveiligheid in het gedrang, en wordt tevens het vertrouwen van de burger in de voedingsindustrie ernstig geschaad.

Het gerechtelijk onderzoek loopt momenteel volop. Er zal ten gepasten tijde gecommuniceerd worden, in overleg met de betrokken diensten.

Tenslotte wenst het parket nogmaals te benadrukken dat specifieke vragen aangaande de voedselveiligheid en de gevolgen voor de volksgezondheid gericht dienen te worden aan het FAVV, waarmee reeds uitstekend werd samengewerkt.”

Sylvie Van Baden - Woordvoerder

10-08-2017 - Parket Leuven

Glabbeek – Twee aanhoudingen na vondst cannabisplantage

Op donderdag 10 augustus werden twee Nederlanders van Turkse origine voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Leuven. De twee mannen van 40 jaar en 28 jaar werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het tweetal werd op woensdag  9 augustus  gearresteerd bij een huiszoeking in een woning in de Kapelstraat in Glabbeek. Bij de huiszoeking in en rond het huis werd een aanzienlijk aantal cannabisplanten teruggevonden. De recherche van zone Hageland voert het verdere onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter.

 

07-08-2017 - Parket Leuven

Leuven – Inbrekers dringen via dak binnen in tankstation

Inbrekers zijn vannacht, maandag 7 augustus 2017, rond 3.30u binnengedrongen in een tankstation op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. De daders klommen op het dak via opeengestapelde paletten. Ze maakten een gat in de dakbekleding en raakten op die manier binnen in het gebouw. De daders gingen aan de haal met een lade van de kassa en met sigaretten. Het precieze nadeel is nog niet gekend. Hoewel de politie snel ter plaatse was doordat het rook- en geluidsalarm werd geactiveerd, konden de inbrekers ontkomen. Het parket stelde het labo aan om sporen op te nemen. De lokale recherche van PZ Leuven voert het onderzoek.

 

07-08-2017 - Parket Leuven

Leuven – Inbrekers dringen via dak binnen in tankstation

Inbrekers zijn vannacht, maandag 7 augustus 2017, rond 3.30u binnengedrongen in een tankstation op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. De daders klommen op het dak via opeengestapelde paletten. Ze maakten een gat in de dakbekleding en raakten op die manier binnen in het gebouw. De daders gingen aan de haal met een lade van de kassa en met sigaretten. Het precieze nadeel is nog niet gekend. Hoewel de politie snel ter plaatse was doordat het rook- en geluidsalarm werd geactiveerd, konden de inbrekers ontkomen. Het parket stelde het labo aan om sporen op te nemen. De lokale recherche van PZ Leuven voert het onderzoek.

 

03-08-2017 - Parquet de Bruxelles

Faits : vente ou présentation à la vente de stupéfiants sans autorisation

Date et lieu : 01/08/2017  vers 21h30, rue Léopold De Swaef (1070 Anderlecht)

Suspect : S.S., ♂, °1994, connu

Le 01/08/2017 vers 21h20, une patrouille de la zone de police locale Bruxelles-Ouest a repéré un véhicule suspect circulant sur la chaussée de Ninove à Molenbeek-Saint-Jean et a décidé de le suivre afin de procéder à un contrôle. Un des passagers dudit véhicule a jeté un objet par la fenêtre, que les policiers identifient comme étant susceptible de contenir des stupéfiants.

Une fois à l’arrêt rue Léopold De Swaef à Anderlecht, un des passagers a pris la fuite à pieds tandis que le véhicule repartait. Le piéton, porteur d'un pistolet d'alarme,  a pu être arrêté.  Une perquisition à son domicile a permis de découvrir environ 550 grammes de cannabis ainsi que du matériel laissant supposer qu'il vend des stupéfiants. L’objet lancé par la fenêtre de la voiture a lui aussi été retrouvé : il contenait 3,4 grammes de cocaïne. Le véhicule et ses occupants sont activement recherchés.

S.S. a été privé de liberté et mis à disposition du parquet de Bruxelles. Le parquet a saisi un juge d’instruction. Aucun mandat d’arrêt n’a été délivré. L’intéressé a été inculpé et s’est vu imposer des conditions. L’instruction est en cours.

Gilles DEJEMEPPE – Porte-parole

03-08-2017 - Parquet de Bruxelles

Faits : tentative d’assassinat       

Date et lieu : 03/08/2017 vers minuit, rue Bara (1070 Anderlecht)

Suspects : W.Z.M., ♂, °1997 – J.R., ♂, °1996

Victime : M.S., ♂, °1997

Ce 03/08/2017 vers minuit, une tentative d’assassinat a eu lieu rue Bara à Anderlecht. D’après les premières informations, W.Z.M. se serait présenté en compagnie d’un groupe de sept ou huit personnes  au domicile de son ex-copine, qui s’y trouvait avec son nouveau compagnon, M.S. Ce dernier aurait été emmené par le groupe hors du bâtiment. Les membres du groupe auraient sorti des couteaux. W.Z.M. aurait ensuite porté plusieurs coups de couteau à la victime. Le groupe aurait ensuite pris la fuite.

La compagne de la victime a immédiatement emmené cette dernière, grièvement blessée à l’abdomen, à l’hôpital. La victime a été prise en charge : son état est stable, mais elle n’est pas audible pour l’instant.

L’auteur principal et un des membres du groupe ont pu être arrêtés et privés de liberté. Les autres membres du groupe sont activement recherchés.

Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et a requis divers devoirs d’enquête, parmi lesquels la saisine d’un médecin légiste et du laboratoire scientifique de la police fédérale.

Gilles DEJEMEPPE – Porte-parole

25-07-2017 - Parquet de Bruxelles

Faits : Accident avec mort d’homme

Date et lieu : 22/07/2017 vers 16h, rue du Progrès (1030 Schaerbeek)

Conducteur : M.M., ♂, °1958

Victime : M., ♂, °1999

Le 22/07/2017, la police locale de Bruxelles-Nord a été appelée pour une personne écrasée par un bus. D’après les premières constatations, il s’agirait d’un jeune homme qui était caché sous un bus à destination de l’étranger. Au démarrage du bus, il aurait été traîné par terre sur une centaine de mètres avant de tomber à hauteur du boulevard Simon Bolivar. Le bus a continué sa route.

La victime a été transférée à l’hôpital dans un état grave. Elle y est décédée en fin d’après-midi. Il s’agit d’un jeune homme non inscrit en Belgique, qui serait originaire du Soudan.

Le bus concerné par l’accident a été identifié. Contacté par la police, son chauffeur s’est arrêté sur une aire d’autoroute à Middelkerke. Il n’était pas sous l’influence d’alcool ni de stupéfiants. Un expert automobile et le laboratoire scientifique de la police fédérale sont descendus sur les lieux. Plusieurs devoirs d’enquête ont été effectués sur réquisition du parquet.

Le chauffeur du bus a été auditionné puis relaxé. Il semblerait qu’il ne se soit pas rendu compte de la présence d’une personne sous son bus.

Une enquête est en cours afin de préciser les circonstances de cet accident.

Denis GOEMAN – Porte-parole

12-07-2017 - Parquet de Bruxelles

Faits : tentative de meurtre

Date et lieu : 10/07/2017 vers 16h à Molenbeek-Saint-Jean

Suspect : X

Victime :

Suite à plusieurs questions de journalistes, nous vous communiquons que lundi soir, un bébé de 10 mois a été transféré à l’hôpital en état critique. Les services de secours trouvaient la situation inquiétante et ont averti la police. Le parquet est descendu sur les lieux et a requis un juge d’instruction contre X pour tentative de meurtre. Hier, le juge d’instruction a placé un homme sous mandat d’arrêt. Le juge d’instruction demande explicitement de ne pas communiquer sur l’état du bébé, s’il est en vie ou non. Les faits se sont déroulés dans un domicile à Molenbeek.

Vu l’information limitée fournie par le juge d’instruction, j’estime qu’il n’est pas opportun de donner des citations ou des interviews concernant ce communiqué de presse.

Pierre GEERINCKX - Porte-parole

10-07-2017 - Parquet de Bruxelles

Faits : coups de couteau

Date et lieu : Place du Jeu de Balle, 08/07/2017, 10h30

Suspect : femme, M.D., °1959 (Belge)

Victime : homme, T.J., °1950 (Belge)

Ce samedi 8 juillet, vers 10h35, les inspecteurs de la police locale de Bruxelles CAPITALE Ixelles, ont été avertis par les services de secours présents du fait qu’un homme a été victime de coups de couteau.

L’auteur et la victime habiteraient ensemble dans un appartement au premier étage à la Place du Jeu de Balle. L’homme, la victime, aurait reçu les coups de couteau dans l’appartement et aurait appelé à l’aide.

Les services de secours ont transféré l’homme à l’hôpital pour y être soigné. Les jours de la victime sont en danger. La femme a été arrêtée sur place et le couteau ensanglanté a été retrouvé dans l’appartement.

La police locale de Bruxelles CAPITALE Ixelles établit un périmètre de sécurité et avertit le parquet. Le parquet requiert entre autres l’intervention du labo judiciaire, l’analyse des images de caméra de surveillance et une enquête de voisinage.

La femme, suspecte, est privée de sa liberté et a été mise à disposition du parquet. Un juge d’instruction a été requis pour tentative de meurtre. La suspecte, qui conteste les faits, a été placée sous mandat d’arrêt. L’instruction suit son cours d’autre devoir ayant été demandé par le juge.

Ine VAN WYMERSCH – Porte-parole

Pages