Actualités

03-03-2020 - Federal Public Prosecutor’s Office

Concerne : une filière albanaise de trafic d’êtres humains active en Belgique démantelée

Suite à une enquête approfondie menée par la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Bruxelles un groupe d’auteurs criminels albanais a pu être interpellé.  Il s’adonnait à un trafic d’êtres humains à destination du Royaume-Uni. Après une première intervention sur le territoire belge, plusieurs suspects ont été arrêtés à l’étranger.

En juillet 2018 la PJF Bruxelles a commencé à suivre de près les activités de plusieurs Albanais, soupçonnés d’organiser un transfert clandestin de citoyens albanais au départ de Bruxelles et à destination du Royaume-Uni. Vu l’ampleur du trafic et les supposées ramifications dans d’autres pays européens, entre autres la France et le Royaume-Uni, le dossier judiciaire a alors été pris en charge par le Parquet Fédéral.

Les premiers éléments de l’enquête ont démontré que les victimes étaient emmenées d’Albanie vers la Belgique pour ensuite être placées dans des hôtels en attente de leur départ en camion vers le Royaume-Uni.

La branche belge de l’organisation était composée de deux cellules. Les consignes pour le transport des victimes étaient données depuis le Royaume-Uni, où les chefs supposés du réseau étaient établis. 

Le 19 décembre 2019, les enquêteurs de la PJF Bruxelles, assistés de leurs collègues d’Anvers, Halle-Vilvoorde et Mons, sont intervenus simultanément à sept adresses différentes.

Lors de cette opération, sept suspects, tous de nationalité albanaise, ont été interpellés, dont six ont été déférés devant juge d’instruction.  Deux personnes l’ont été pour de nouveaux faits de trafic de stupéfiants. Lors de l’opération, les enquêteurs ont en effet découvert de la cocaïne, une balance de précision ainsi qu’une sorte de « comptabilité ».

Au même moment, et en concertation avec les services de police britanniques, le chef de l’organisation a pu être arrêté au Royaume-Uni. Cinq autres membres de l’organisation ont également pu être interceptés dont deux suspects au Royaume-Uni, un suspect en Grèce, un suspect en Italie et finalement un suspect au Monténégro. L’extradition de ces suspects vers la Belgique est en cours afin de permettre leur comparution devant la justice.

Grâce à la solide collaboration internationale, cette filière de trafic d’êtres humains peut être considérée comme largement démantelée.

 

****

 

Betreft: ontmanteling van een Albanese mensensmokkelorganisatie die in België actief was

 

Na een doorgedreven onderzoek door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) van Brussel werd een groep Albanese criminelen gearresteerd.  Zij waren betrokken bij de mensensmokkel naar het Verenigd Koninkrijk. Na een eerste interventie op Belgisch grondgebied werden verschillende verdachten in het buitenland gearresteerd.

In juli 2018 is de FGP Brussel begonnen met het nauwlettend volgen van de activiteiten van verschillende Albanezen, die ervan verdacht worden clandestien Albanese onderdanen van Brussel naar het Verenigd Koninkrijk over te brengen. Gezien de omvang van de handel en de vermeende vertakkingen in andere Europese landen, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, is de strafzaak vervolgens overgenomen door het Federaal Parket.

Uit de eerste elementen van het onderzoek bleek dat de slachtoffers van Albanië naar België werden gebracht en vervolgens in hotels werden ondergebracht om hun vertrek per vrachtwagen naar het Verenigd Koninkrijk af te wachten.

De Belgische tak van de organisatie bestond uit twee cellen. De instructies voor het vervoer van de slachtoffers werden gegeven vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar de vermeende leiders van het netwerk gevestigd waren. 

Op 19 december 2019 kwamen de onderzoekers van FGP Brussel, bijgestaan door hun collega's uit Antwerpen, Halle-Vilvoorde en Bergen, gelijktijdig tussen op zeven verschillende adressen.

Tijdens deze operatie zijn zeven verdachten, allen van Albanese nationaliteit, gearresteerd, waarvan er zes werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.  Twee personen werden gearresteerd voor nieuwe drugshandelsdelicten. Tijdens de operatie ontdekten onderzoekers cocaïne, een precisieweegschaal en een soort van “boekhouding".

Tegelijkertijd werd, in overleg met de Britse politiediensten, het hoofd van de organisatie in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd. Ook zijn vijf andere leden van de organisatie onderschept, waaronder twee verdachten in het Verenigd Koninkrijk, één verdachte in Griekenland, één verdachte in Italië en ten slotte één verdachte in Montenegro. De overlevering van deze verdachten aan België is aan de gang om hen in staat te stellen voor de rechtbank te verschijnen.

Dankzij de sterke internationale samenwerking kan deze mensensmokkelorganisatie als grotendeels ontmanteld worden beschouwd.

 

02-03-2020 - Parket Leuven

Op zaterdag 29 februari 2020 brak een dispuut over drugs tussen twee mannen uit in een vechtpartij. Om 17 uur ging een 31-jarige man uit Hoegaarden langs in het appartement van een 27-jarige in Sint-Maartensdal in Leuven. Hij zou er naar verluidt drugs hebben willen kopen.  De 27-jarige zou gezegd hebben dat hij geen drugs had waarop een vechtpartij ontstond. De man uit Hoegaarden zou de twintiger bedreigd hebben met een mes. Deze man uit Hoegaarden zou tijdens de schermutseling gevallen zijn en zou dan zelf hebben uitgehaald met een schaar in het been van de twintiger. De twintiger sloeg een fles stuk op het hoofd van de 31-jarige toen die uit het appartement wou vluchten. Tijdens het gevecht sneuvelde ook de toegangsdeur van het appartementsgebouw. De politie arresteerde de twee vechtersbazen. Zij werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket paste snelrecht toe en dagvaardde beide mannen onmiddellijk. Ze zullen zich begin april moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank op verdenking van slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg, gebruik van een voorwerp als wapen en het toebrengen van vernielingen.

28-02-2020 - Parket Limburg

In de maand januari van dit jaar stelde de politie van Lommel een proces-verbaal op voor racistische uitlatingen in een open chatgroep op het sociaal platform Facebook ®.

De verdachte werd uitgenodigd voor een verhoor bij de politie van de zone LOMMEL waarna hij meteen een onderhoud had met een parketmagistraat. Op deze manier kon het parket meedelen dat er voor racisme geen plaats is in onze maatschappij en werd de verdachte doorverwezen naar een educatief programma over racisme bij het ‘Huis over Grenzen’ in Lommel.

Het parket Limburg tracht in dossiers die binnen een relatief korte tijdspanne kunnen afgerond worden, een lik-op-stuk-beleid te voeren. Dit gebeurt binnen de werking van de nieuwe Sectie M, die sedert 1 januari 2020 werd opgericht. De politiezones CARMA, LRH en LOMMEL werken momenteel volgens dit principe.

Afhankelijk van verschillende parameters, waaronder de achterliggende context en het standpunt van de verdachte, kiest de magistraat van de sectie M voor de meest gepaste afhandeling en trachten we op deze manier snel maatwerk te bieden.

27-02-2020 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag 66 personen verwezen naar de correctionele rechtbank in een dossier van free fights. Dat zijn georganiseerde vechtpartijen tussen hooligans van voetbalclubs.

Dit dossier bouwde verder op wat in het onderzoek naar de raid op een bus met Beerschotfans in de zomer van 2017 in Mortsel aan het licht was gekomen. Leden van de harde supporterskern van eersteklasser R. Antwerp FC organiseerden in het geheim illegale gewelddadige bijeenkomsten tegen rivaliserende supportersploegen. 

Die gevechten vinden plaats op afgelegen plaatsen, maar wel op de openbare weg. Dat de deelnemers toestemming zouden hebben gegeven, rechtvaardigt de feiten niet. Het is de taak van het Openbaar Ministerie om een duidelijk signaal te geven dat deze illegale gevechten niet thuishoren in onze maatschappij.

De raadkamer in Antwerpen heeft 66 mensen tussen 21 en 53 jaar verwezen in dit dossier. De feiten zijn gekwalificeerd als opzettelijke slagen en verwondingen met voorbedachtheid, aanstoker van een vereniging, lid van een vereniging en verboden wapenbezit. Het gerechtelijk onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat betrokkenen deel zouden uitmaken van een private militie. Zij worden daarvoor niet vervolgd.

In een volgende fase zal het dossier worden ingeleid voor de correctionele rechtbank.

Er loopt nog een gelijkaardig dossier met hooligans van Beerschot. Dat zal opnieuw voor de raadkamer worden vastgesteld na een eerdere vraag tot extra onderzoek.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

27-02-2020 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag het zogenaamde Fipronil-dossier verwezen. Zeven personen en vier firma’s zullen zich op een latere datum voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

 

Op 2 juni 2017 verwittigde een eierbrekerij uit Sint-Niklaas aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat de stof ‘fipronil’ was aangetroffen in eieren bestemd voor menselijke consumptie. Fipronil is een stof met een anti-parasitaire werking en mag in de Europese Unie niet gebruikt of toegediend worden aan voedselproducerende dieren wegens risico’s voor de volksgezondheid.

Het FAVV startte een onderzoek. De eieren had de eierbrekerij ontvangen van een pluimveehouderij in Lokeren. Een Nederlandse firma had daar de stallen een bloedluisbehandeling gegeven. De stof ‘fipronil’ zou bewust zijn toegevoegd aan een 100% natuurlijk product om onder meer bloedluizen bij pluimvee te bestrijden.

Op 19 juli 2017 werd een gerechtelijk onderzoek geopend in Antwerpen, een dag later werden in het kader van dat onderzoek verschillende huiszoekingen uitgevoerd.  Het gerechtelijk onderzoek heeft volgens het Openbaar Ministerie een illegale handel aan het licht gebracht, waarbij anti-parasitaire producten, waaronder fipronil, werden toegevoegd aan legale producten met mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.

De raadkamer heeft vijf mannen van 27, 35, 48, 52 en 64 uit Ravels, Kortemark, Torhout, Melle, Houthalen-Helchteren en Libramont-Chevigny, twee vrouwen van 36 en 37 uit Antwerpen en Chaam (NL) en vier bedrijven uit Ravels, Torhout, Melle en Hamois doorverwezen naar de rechtbank.

De feiten zijn gekwalificeerd als :

•             criminele organisatie

•             valsheid in geschriften

•             witwas,

•             invoer, uitvoer, fabricage, vervoer, verkoop, te koop aanbieden, bezit, aflevering of verkrijgen van stoffen met hormonale, anti-hormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infectieuze, anti-parasitaire en anti-inflammatoire werking

•             groothandel zonder vergunning in diergeneesmiddelen waarvoor geen vergunning voor het in de handel brengen werd verleend

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

26-02-2020 - Parket Antwerpen

In het kader van een gerechtelijk onderzoek naar een verdacht overlijden wil het parket Antwerpen waarschuwen voor een bepaalde fles rode wijn.

Een 41-jarige vrouw uit Puurs is op 17 december vorig jaar overleden in het ziekenhuis van Sint-Niklaas, nadat ze vijf dagen eerder met spoed was opgenomen . Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat het slachtoffer een dodelijke hoeveelheid MDMA en MDA in het bloed had. Het slachtoffer kon in het onderzoek niet gelinkt worden aan het gebruik van harddrugs.

Het slachtoffer had de dag van haar opname een glas rode wijn gedronken. Volgens een getuige die erbij was, had het slachtoffer na één slok de fles uitgegoten omdat de wijn slecht smaakte. Korte tijd later werd de vrouw onwel, verloor ze het bewustzijn, waarop de getuige de hulpdiensten verwittigde.

Op dit moment is de herkomst van fles onduidelijk. Het gaat om fles ‘RED Merlot Cabernet Sauvignon 2016’ van het merk Black & Bianco. De foto’s vindt u in bijlage. De originele fles heeft een zwarte kurk met het logo van Black & Bianco. De aangetroffen fles had een andere kurk.  De onderzoekers gaan er vanuit dat de fles gemanipuleerd werd en dat drugs aan de wijn werd toegevoegd.

Het parket Antwerpen heeft op dit moment enkel weet van deze ene fles.

Wie een dergelijke fles in bezit heeft en waarvan de originele kurk en omhulsel gemanipuleerd zou zijn, wordt uitdrukkelijk gevraagd om die niet te openen en om de politie van PZ Klein-Brabant te verwittigen op het nummer 03/293 22 32.  Ook wie informatie heeft over de herkomst van deze fles, wordt gevraagd om de politie op hetzelfde nummer te contacteren.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

26-02-2020 - Parket Antwerpen

PZ BoDuKap heeft maandagavond een 30-jarige man gearresteerd. De onderzoeksrechter heeft hem vrijgelaten onder voorwaarden, maar het gerechtelijk onderzoek wordt onverminderd verdergezet.

Op 24 februari 2020 rond 23 uur trof de politiezone BoDuKaP een voertuig aan op een gekende overlastplaats in Duffel. De bestuurder, een 30-jarige man uit Duffel, kon geen uitleg geven over de reden van zijn aanwezigheid op die locatie. Daarop besliste de politie om de man te controleren en om het voertuig te doorzoeken. De inspecteurs vonden zes zakjes cocaïnepoeder, dertien XTC-pillen, zeven valse briefjes van 50 € en een alarmpistool. De spullen werden samen met het voertuig en de drie gsm’s van de verdachte in beslag genomen. Tijdens een huiszoeking op zijn adres werden nog eens vier gsm’s, 2 laptops en een grote hoeveelheid gripzakjes in beslag genomen.

De verdachte werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter die de dertiger onder strikte voorwaarden heeft vrijgelaten. Het gerechtelijke onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale recherche van de politiezone BoDuKaP.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

25-02-2020 - Parket Limburg

De federale gerechtelijke politie (FGP) Limburg heeft in het kader van een drugsonderzoek in de gemeente Lanaken een drugslab ontdekt. In tegenstelling tot de andere, recente ontdekkingen van drugslabo’s in Limburg ging het hier om een heroïne-lab.

Op 25-02-2020 in de vroege ochtend werden er in opdracht van de onderzoeksrechter synchroon op 5 plaatsen huiszoekingen uitgevoerd, waarvan 4 in België (gemeente Lanaken) en 1 in Nederland (Maastricht). Dat gebeurde in samenwerking met de lokale politie, PZ Lanaken-Maasmechelen, en de Nederlandse politie.

Bij de 4 huiszoekingen in Lanaken werden er materialen aangetroffen die werden gebruikt bij de productie van heroïne, o.a. twee hydraulische persen. Maar liefst 35 kilo onversneden heroïne werd in beslag genomen. Deze partij vertegenwoordigt een straatwaarde van om en bij de 1.400.000 €.

Er werden eveneens meerdere voertuigen in beslag genomen.

Vier verdachten, allen van Iraanse afkomst (en waarvan 2 de Nederlandse nationaliteit, één de Belgische nationaliteit en een vierde verdachte een onbekende nationaliteit heeft) werden gearresteerd. Eén van hen blijkt een chemicus te zijn, die op één van de doorzochte panden in Lanaken verbleef. Zij worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.  

Het onderzoek wordt verder gezet door FGP Limburg.

25-02-2020 - Parket Limburg

Op zaterdag 22 februari 2020 is de politie van de zone HEUSDEN-ZOLDER een onderzoek gestart naar de omstandigheden van vermoedelijk verkeersongeval met dodelijke afloop in de Kapelstraat in HEUSDEN-ZOLDER.

Daar waar eerst werd vermoed dat het om een aanrijding met vluchtmisdrijf zou gaan, wordt dit thans tegengesproken door bijkomend onderzoek van de recherchediensten. Uit o.m nazicht van camerabeelden en uit de medisch-forensische vaststellingen van de autopsie op het lichaam van het overleden slachtoffer, zou mogen blijken dat het slachtoffer na een incident met het voertuig om het leven is gekomen.

De getuige die aanvankelijk verhoord werd, is thans door de recherche van de PZ HEUSDEN-ZOLDER gearresteerd en wordt als verdachte verhoord.

Gisteren 24/2 werd een onderzoeksrechter gevat voor “opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg”.

25-02-2020 - Parquet de Bruxelles

Le parquet de Bruxelles a ouvert une information judiciaire, le 26 décembre 2019, suite à la publication sur les réseaux sociaux de menaces ou autres commentaires appelants à commettre des crimes ou des délits envers Monsieur Michel Lelièvre en liberté conditionnelle.

L’enquête a conduit à l’identification d’un suspect : S.V. né en 1988, connu des autorités judiciaires pour des faits de roulage et de port d’arme prohibée.

Ce 24 février 2020 en matinée, S.V. s’est rendu au commissariat de Waterloo suite au passage des services de police à son domicile.

L’intéressé a été privé de sa liberté et mis à disposition du parquet de Bruxelles en début d’après-midi.

Le procureur du Roi, après avoir auditionné S.V., a décidé de le convoquer à comparaitre au tribunal correctionnel de Bruxelles le 3 avril prochain dans le cadre d’une procédure accélérée afin de répondre du chef de plusieurs infractions :

  • provocation à commettre des crimes ou des délits
  • menaces écrites
  • harcèlement
  • harcèlement au moyen de communications électroniques

Les peines prévues pour de telles infractions peuvent conduire à 3 ans d’emprisonnement et 24.000 euros d’amende, il convient de rappeler que S.V. est présumé innocent des faits qu’on lui reproche.

24-02-2020 - Parquet de Bruxelles

Le parquet de Bruxelles a pris connaissance, en fin de journée ce lundi 24/02/2020, d’un article publié sur le site de VRT nieuws relatif au dossier dit « fuel gang », le contenu de cet article fut, par ailleurs, repris par d’autres médias. 

 

Le parquet de Bruxelles constate que la VRT se fasse l’écho d’une question parlementaire posée par le Vlaams Belang à laquelle le ministre de la Justice a déjà pu répondre en son temps.

 

L’enquête a été menée correctement, deux dossiers ont été ouverts au parquet de Bruxelles au sujet de faits comparables.

 

- Au mois d’août 2019, un dossier a été ouvert suite à une information policière selon laquelle une ou plusieurs jeunes filles se prostitueraient dans une habitation.  Plusieurs devoirs d’enquête ont été effectués depuis le mois d’août 2019 mais n’ont pas permis d’objectiver cette information avant le mois d’octobre 2019 ; l’enquête était à ce moment toujours en cours lorsqu’une nouvelle information policière est parvenue au parquet de Bruxelles relatant le même type de faits et mentionnant une autre adresse à laquelle des jeunes filles se prostitueraient.  Des liens objectifs ayant pu être effectués entre les deux informations, le procureur du Roi a saisi immédiatement un juge d’instruction en sollicitant un mandat d’amener à l’encontre d’un suspect, c’est alors au juge d’instruction que revient la charge de l’enquête.

 

- Au mois de décembre 2019, une nouvelle information judiciaire a été ouverte suite à la disparition d’une jeune fille en France qui s’adonnerait à la prostitution en Belgique via le même modus operandi que dans le dossier précédent. Une fois encore, le parquet de Bruxelles a immédiatement saisi un juge d’instruction.

 

Les deux instructions ont dès lors été jointes dans la mesure où elles concerneraient potentiellement les mêmes suspects.

 

L’enquête concernant le dossier évoqué ci-dessus étant toujours en cours, nous ne pouvons communiquer davantage d’informations relative à celle-ci,  à ce stade.

 

Enfin, il est interpellant de constater que bien que l’on mentionne à plusieurs reprises dans l’article en question le rôle du parquet de Bruxelles, la VRT ainsi que les autres médias qui ont repris l’article n’ont pas estimé utile d’interroger le parquet avant publication de leur article.

 

Le parquet de Bruxelles confirme avec la meilleure conviction que la lutte contre la traite des êtres humains et les infractions concernant les mœurs est une priorité absolue, les victimes de ce celles-ci font l’objet de notre plus grande préoccupation.

 

Denis GOEMAN

Porte-parole

21-02-2020 - Parket Antwerpen

PZ Balen-Dessel-Mol voert een gerechtelijk onderzoek naar een handel in verdovende middelen. Donderdag werden 14 arrestaties verricht, 8 mensen zijn intussen aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het onderzoek naar inbreuken op de drugswetgeving is in het najaar van vorig jaar van start gegaan. In opdracht van de onderzoeksrechter in Turnhout werden op donderdag 20 februari 2020 negen simultane huiszoekingen uitgevoerd. Daarvoor werd samengewerkt met PZ Kempen Noord-Oost, PZ Geel-Laakdal-Meerhout en PZ Lommel. Speurders doorzochten 7 woningen in Mol en Balen, 1 woning in Lommel en 1 in Arendonk. Er werden grote hoeveelheden hard- en softdrugs aangetroffen: 5,038 kilo speed, 0,85 liter GHB, 700 gram cannabis, 40 gram cafeïne, nog kilo’s van verschillende aanmaakproducten en 7.196 euro.

11 mensen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het gaat om 2 vrouwen van 41 en 42 uit Balen en Mol en om 9 mannen tussen 29 en 52 jaar uit Balen, Mol, Geel en Lommel.

Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

21-02-2020 - Parket Antwerpen

Tijdens een KALI-actie in samenwerking met inspectiediensten zijn gisteren in Antwerpen 6 telecomwinkels gesloten of verzegeld.FOD Economie heeft 1.323 gms's en bijna 2.000 accessoires (laders, kabels,...) in beslag genomen.

KALI-COAC coördineert multidisciplinaire controleacties in de strijd tegen de Antwerpse drugsclans en de gerelateerde criminele industrie. In dat kader kregen op donderdagnamiddag 20 februari 2020 een 20-tal telecomwinkels op de as Carnotstraat – Dambruggestraat – Offerandestraat een bezoek. De doelstelling was om te controleren op parallelle import en verkoop van smartphones, op schijnzelfstandigheid, in kader van heling van gestolen goederen, op de stedelijke uitbatingsvergunning en op uitbating.

De Economische Inspectie Antwerpen is sinds de aanvang van het Stroomplan een belangrijke partner en verleent zijn volledige medewerking aan de acties die worden georganiseerd. In het kader van hun bevoegdheden stellen zij de nodige processen-verbaal op. Bij deze actie trad de Economische Inspectie op in het kader van zijn bevoegdheden inzake de Wet Intellectuele Eigendomsrechten, naast andere bevoegdheden in het kader van het Wetboek Economisch Recht, witwaswetgeving. Er werd gecontroleerd op parallelle import en verkoop van smartphones en andere toestellen in nauwe samenwerking en overleg met de politiediensten en het parket.

De naleving van de stedelijke uitbatingsvergunning voor telecomshops werd gecontroleerd door het Wijkteam in samenwerking met Maatschappelijke Veiligheid van de Stad Antwerpen. De stedelijke uitbatingsvergunning voor telecomshops werd ingevoerd na vaststelling van grootschalig misbruik op de wettelijke verplichting tot identificatie van de werkelijke gebruiker van simkaarten uitgegeven door Lycamombile.

In totaal werden 20 panden gecontroleerd en na controle werden 2 zaken gesloten op basis van inbreuken op het reglement van uitbatingsvergunningen, werd 1 zaak verzegeld op basis van inbreuken op het reglement van uitbatingsvergunningen en werden 3 panden gerechtelijk verzegeld.

Tijdens de actie werden drie illegale personen aangetroffen en werd een vaststelling van zwartwerk gedaan. Een gestolen toestel dat afkomstig bleek van een diefstal met geweld is teruggevonden.

Bij de KALI-actie van gisteren kon beroep gedaan worden op 90 mensen van de Federale Politie, PZ Antwerpen, RSZ, FOD Economie en stad Antwerpen.

KALI / COAC (2); KALI / DIFA (11); KALI / INTEL (5); KALI / PLUK (5)

FOD Economie (11)

RSZ (4)

Stad - Maatschappelijke Veiligheid (2)

PZA : Wijkteam (9), Lokale Recherche (10), Mobiele eenheid (31)

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

 

20-02-2020 - Parket Antwerpen

De Federale Gerechtelijk Politie Antwerpen heeft vanochtend 5 arrestaties uitgevoerd tijdens een gecoördineerde actie in een gerechtelijk onderzoek.

Het onderzoek startte in september 2019 naar aanleiding van verdachte contacten die een 46-jarige havenarbeider uit Zwijndrecht onderhield met gekende criminelen.

Uit het verdere onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen bleek dat de havenarbeider betrokken zou zijn bij de invoer van containers met cocaïne uit Zuid-Amerika en kwam aan het licht dat in oktober 2019 een invoer met eindbestemming Nederland gelukt zou zijn.  Er konden duidelijke bindingen aangetoond worden met meerdere Nederlandse criminele organisaties.

Zo konden directe linken gelegd worden naar een woonwagenkamp in het Nederlandse Oss. Dit kamp kwam eerder naar voor in gerechtelijke onderzoeken in Nederland naar aanleiding van betrokkenheid bij bijvoorbeeld grootschalige drugs- en wapenhandel en afrekeningen in het milieu.

Tijdens het onderzoek kon deze organisatie in verband gebracht worden met een inbeslagname op kaai 1700 op 9 april 2019 van 315 kilo cocaïne die verstopt zat tussen klei.

Vanochtend werd een 10-tal huiszoekingen uitgevoerd in België (Antwerpen, Beveren, Hamme, Hemiksem, Kallo, Kapellen en Zwijndrecht) en één in Nederland (Putte). Vijf mensen zijn gearresteerd: het gaat om mannen van 35, 35, 44, 46 en 56 jaar. Tijdens de zoekingen werden verschillende cryptofoons, twee voertuigen, één motorfiets en cash geld in beslag genomen.

De onderzoeksrechter beslist tijdens de voorleidingen of de vijf mannen worden aangehouden. Het gerechtelijk onderzoek wordt volop verdergezet.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

 

20-02-2020 - Parket Oost-Vlaanderen

Op dinsdag 18 februari 2020 vond er een gecoördineerde actie plaats van de drugsafdeling van de Federale gerechtelijke politie Antwerpen met bijstand van verschillende andere Federale en Lokale politiediensten onder leiding van de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Het onderzoek startte in mei 2019 nadat de douane Antwerpen 392 kg cocaïne aantrof tussen een deklading parkethout uit Bolivia.

In samenwerking met de Boliviaanse autoriteiten konden hierbij meerdere arrestaties worden verricht in Zuid-Amerika.

Het Belgische onderzoek leidde tot de ontdekking van een nieuw transport, waardoor in november 2019 opnieuw 775 kg cocaïne kon worden in beslag genomen. Deze keer werden de drugs en de deklading hout verzonden vanuit Ecuador.

Verder bleek dat een eerdere inbeslagname door de Antwerpse douane van 315 kg cocaïne in maart 2019 ook aan deze organisatie kon worden toegeschreven.

Deze drugs waren toen verborgen in metaalschroot. De criminele organisatie heeft nadien nog op spectaculaire wijze de container gestolen op de terreinen waar deze gestald stond. Gelukkig waren de drugs toen al verwijderd door de douane.

In tussentijd was de organisatie ook bezig met het opzetten van een nieuwe drugslijn tussen Colombia en Antwerpen. Hierbij wilde men gebruik maken van tweedehandsvoertuigen.

Er werden daarbij directe contacten vastgesteld tussen criminele organisaties in Nederland.

De actie resulteerde in een 14-tal huiszoekingen uitgevoerd in de streek rond Aalst en Brussel.

Daarbij werden negen personen gearresteerd. Sommigen zijn reeds gekend voor eerdere feiten van lidmaatschap van een criminele organisatie.

Er werden bijkomend ook 2 voertuigen inbeslaggenomen die gebruikt werden voor het plegen van de feiten.

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft 8 personen onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

Pages