Actualités

29-09-2022 - Parket Limburg

"Zaterdag jongstleden werd een 85-jarige vrouw 's nachts overvallen in haar woning te Hasselt. Drie personen braken in de woning in via de voordeur en verplichtten het slachtoffer op een stoel te gaan zitten. Het slachtoffer werd geweld ontdaan van haar juwelen en ook het cash geld werd meegenomen. Het labo voor technische en wetenschappelijke politie van FGP Limburg kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.

Snel kwam een voertuig in beeld waarmee de daders zich mogelijk verplaatsten. Dit voertuig kon na intens zoekwerk gelokaliseerd worden in Deurne bij Antwerpen. Dankzij een vlotte samenwerking tussen de federale politie Limburg (FGP, de noodcentrale en de autowegenpolitie) en  de lokale polities Antwerpen, Beringen-Ham-Tessenderlo, Heusden-Zolder en Hasselt kon het voertuig met zes inzittenden dinsdagavond geïntercepteerd worden op de E314 te Zonhoven.

Vier van de zes verdachten werden op donderdag door een Limburgse Onderzoeksrechter aangehouden en opgesloten in de strafinstelling te Hasselt.”

 

29-09-2022 - Parket Leuven

In de nacht van 26 op 27 augustus 2022 vond een reeks woninginbraken plaats in Herent.

Deze vonden plaats op de Nieuwe steenweg en in de Kroonstraat. De slachtoffers merkten dat er elektronische apparaten en geld van hen ontvreemd was. Verder lagen de woningen er doorzocht bij en kon men een aantal braaksporen vaststellen.

Dankzij een doorgedreven onderzoek van PZ Herko, o.a. door analyse van camerabeelden, kon donderdag 21 september een verdachte voor deze inbraken gevat worden aan het station van Brussel Noord. Hij was in het bezit van een rugzak met daarin geld, juwelen, gsm's en kledij.

De verdachte betreft een man die in Brussel verblijft en volgens eigen verklaring nog minderjarig is maar uit het gevoerde leeftijdsonderzoek blijkt dat betrokkene meerderjarig is.

Tijdens het verhoor bij de politie ontkende hij zijn betrokkenheid bij de woninginbraken.

Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek voor diefstallen met verzwarende omstandigheden.

De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter die zijn aanhouding heeft bevolen en hij verscheen op 27 september voor de raadkamer, die besliste om de aanhouding te bevestigen.

Het onderzoek zal worden verdergezet onder leiding van de onderzoeksrechter en in het kader van het gerechtelijk onderzoek zal onderzocht worden of de verdachte gelinkt kan worden aan andere woninginbraken.

28-09-2022 - Parket Antwerpen

Persbericht 28/9/2022

Bij een versterkte huiszoeking in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek (zie persbericht van het federaal parket) werd een 36-jarige man dodelijk geraakt door een politiekogel.

 

De huiszoeking in het onderzoek werd uitgevoerd door de speciale eenheden van de federale politie. Bij het binnenvallen van de woning aan de Molenlei in Merksem ontstond een schietpartij, waarbij de bewoner geraakt werd. De hulpdiensten werden meteen ter plaatse geroepen, maar de dertiger is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

Slachtofferbejegenaars hebben zich ontfermd over de familieleden van het slachtoffer. Via hen laat de familie van het slachtoffer weten dat ze niet met de media willen communiceren. Ook voor de leden van de speciale eenheden is er bijstand voorzien.

Het parket Antwerpen heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor doodslag. Het onderzoek ter plaatse werd uitgevoerd door het labo, de wetsdokter en de wapendeskundige. De onderzoeksrechter heeft samen met het parket, comité P en de lokale recherche van PZ Antwerpen een afstapping georganiseerd.

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop.

 

Persbericht FedParket 28/9/2022

 

In het kader van een dossier van het federaal parket, dewelke zich situeert binnen de voorbereidingen van een terroristische aanslag en inbreuken op de wapenwetgeving zijn vanmorgen in de regio Antwerpen een tiental huiszoekingen verricht. De zaak situeert zich vermoedelijk in het extreem rechts milieu en wordt behandeld door een onderzoeksrechter in Antwerpen.

De huiszoekingen vonden plaats in de gemeenten Merksem, Zandvliet, Antwerpen, Deurne, Berchem, Kasterlee en Gent.

Bij deze huiszoekingen is een groot aantal wapens in beslag genomen. Deze zullen de komende dagen verder worden onderzocht en geïnventariseerd. Sommige van de aanwezige wapens werden legaal geregistreerd.

Tijdens één van deze interventies vond een vuurgevecht plaats tussen de politie en één van de aanwezigen in een gebouw. Deze persoon is overleden. Als gevolg hiervan, werd vanmorgen door het Antwerpse parket een tweede dossier geopend omtrent het schietincident. Voor meer informatie over het schietincident verwijzen wij u door naar de persdienst van het parket van Antwerpen.

28-09-2022 - Parket Leuven

Op maandag 26 september omstreeks 16u50 kreeg de politie van PZ Leuven melding van een winkeldiefstal in de Colruyt in de Lombaardenstraat te Leuven.

Een winkelinspecteur zag hoe een man 2 fardes sigaretten in zijn rugzak stak en de kassa passeerde zonder deze te betalen. Hij kon de verdachte staande houden tot de politie ter plaatse was.

De verdachte betreft een man zonder gekende woon- of verblijfplaats in ons land. Hij bekent de feiten en de goederen konden worden teruggegeven aan het warenhuis.

Het parket heeft de man via de snelrechtprocedure gedagvaard voor diefstal en hij zal zich in november voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

28-09-2022 - Parket Leuven

Op woensdag 21 september 2022 rond 13u30 zag de winkeldetective van de Colruyt in Leuven hoe een man 4 pakken roltabak in zijn winkelwagen legde. De man stak even later 1 van de pakken in zijn broek, de andere 3 verstopte hij tussen de wasmiddelen. Vervolgens ging hij naar de kassa, waar hij enkele kleine zaken afrekende. Hij vertrok zonder de tabak af te rekenen, de winkeldetective kon hem tegenhouden en verwittigde de politie. Gezien er tabak werd verstopt in de winkel, was er het vermoeden dat er buiten nog kompanen aan het wachten waren. Een patrouille van PZ Leuven kon op straat een geparkeerd voertuig met Franse nummerplaten aantreffen met 2 inzittenden. Tijdens een fouillering konden 28 pakken roltabak worden aangetroffen onder het dashboard. Het gaat om 3 verdachten van 35, 37 en 46 jaar oud, allen afkomstig uit Georgië.

Bij nazicht in andere winkels kon de winkeldetective de 3 verdachten herkennen op camerabeelden in het filiaal van Heverlee.

Tijdens de verhoren geeft een verdachte één diefstal toe, de anderen ontkennen of beroepen zich op hun zwijgrecht.

Het parket van Leuven heeft de onderzoeksrechter gevorderd voor de winkeldiefstallen in Leuven en Heverlee en voor vereniging van misdadigers. De onderzoeksrechter heeft hen op vrijdag 23 september aangehouden en op dinsdag 27 september zijn ze voor de raadkamer verschenen, alwaar hun aanhouding werd bevestigd.

De onderzoeksrechter zal het onderzoek verder leiden.

 

28-09-2022 -

Op 4 oktober is het opnieuw Werelddierendag, een dag die in veel landen wordt aangegrepen om extra stil te staan bij dieren, dierenrechten en dierenbescherming. Dat dit thema ook bij ons leeft, zien we aan de vele evenementen en acties die worden georganiseerd naar aanleiding van deze speciale dag.

Uit cijfers van Dierenwelzijn Vlaanderen blijkt dat in 2021 maar liefst 810 dieren in beslag werden genomen in het arrondissement Halle-Vilvoorde, zowel door de politie als door hun eigen inspecteurs. Meer dan een derde hiervan (37 %) waren vogels, voornamelijk pluimvee. Daarna volgden konijnen en knaagdieren (24 %), runderen, paardachtigen en kleine herkauwers (18 %), honden (12 %), katten (5 %), en reptielen (4 %). 

Het Parket Halle-Vilvoorde is dan ook van mening dat dieren en hun leefomstandigheden in het algemeen de nodige aandacht moeten krijgen, en daarom organiseert het op 29 september opnieuw een themazitting omtrent dierenwelzijn, waar 15 beklaagden zich zullen moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

De dossiers die worden behandeld tijdens deze zitting, gaan over feiten die werden vastgesteld tussen 2019 en 2022. Deze vaststellingen gebeurden vaak nadat een ongeruste buur of passant aan de lokale politie of aan de inspectie Dierenwelzijn meldde, dat dieren werden gehouden zonder de aangepaste voeding, verzorging en/of huisvesting.

De feiten zijn van allerlei aard. In de meerderheid van de dossiers kon men vaststellen dat de aangetroffen dieren niet goed verzorgd werden of in erbarmelijke en onhygiënische leefomstandigheden verbleven, wat soms leidde tot het overlijden van de dieren in kwestie. In andere dossiers is er dan weer sprake van fysieke mishandeling. Eén specifiek geval betreft het vervoer van een groot aantal vogels zonder vergunning, zonder aangepast vervoersmiddel en zonder voedsel en water voor de vogels. Ook een zaak in verband met het onverdoofd en onvergund slachten van een geit komt aan bod.

De strafmaat voor mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen is sinds dit jaar fors opgetrokken, met boetes die kunnen oplopen tot 800.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar. Voor de oudere feiten is nog de lagere strafmaat van toepassing, met boetes tot 16.000 euro en gevangenisstraffen tot 6 maanden. Ook kan het openbaar ministerie vorderen dat de rechtbank een tijdelijk of een levenslang verbod op het houden van dieren oplegt, of een sluiting voor maximum 3 jaar van de inrichting waar de feiten plaatsvonden (bv. een landbouwbedrijf).

Voor de dieren die in beslag werden genomen, werd telkens bekeken of ze nog konden terugkeren naar hun eigenaars, mits deze bepaalde voorwaarden naleefden. In veel gevallen bleek dit echter niet mogelijk en werden de dieren opgenomen in een asiel of andere opvangplaats, zodat er via die weg een nieuwe en veilige thuis voor hen gevonden kon worden.

De zitting gaat door in de 25ste correctionele kamer van de Nederlandstalige rechtbank van Brussel, en start om 8u45.

 

Parket Halle-Vilvoorde

22-09-2022 -

Op 23 september 2020 omstreeks 03.30u vond een brutale ramkraak plaats op een bankfiliaal van CRELAN in Kapelle-op-den-Bos. Drie gemaskerde daders trachtten de geldautomaat van de bank uit te breken met een bulldozer die kort ervoor was gestolen in Kapelle-op-den-Bos. De daders gingen hierbij zo driest te werk dat het gebouw, waarvan de eerste verdieping bewoond wordt door een gezin, diende gestut te worden ingevolge instortingsgevaar. Een auto die toevallig passeerde aan de plaats van de feiten, werd bekogeld met stenen en raakte beschadigd.

 

De daders maakten tevens gebruik van een SUV met aanhangwagen die ook gestolen bleek te zijn in een naburige straat. Gezien de daders niet slaagden in hun opzet, namen ze te voet de vlucht. De gestolen SUV en de bulldozer werden ter plaatse achtergelaten. De daders stalen kort nadien in Kapelle-op-den-Bos opnieuw een voertuig waarmee ze hun vlucht verderzetten. Dit voertuig werd in de uren nadien teruggevonden in de omgeving van het Nederlandse Breda.

 

Het onderzoek werd overgedragen aan de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde. Door grondig sporenonderzoek konden meerdere DNA-profielen van de daders teruggevonden worden. Via internationale uitwisseling van DNA-gegevens konden twee van de drie daders geïdentificeerd worden. Door de onderzoeksrechter te Brussel werden Europese en Internationale aanhoudingsbevelen uitgevaardigd waarna de twee daders dankzij internationale politiesamenwerking konden worden gelokaliseerd in Italië waar ze momenteel een straf uitzitten voor gelijkaardige feiten. Na het uitzitten van deze straf zullen betrokkenen worden overgeleverd aan België.

 

De zaak wordt komende dinsdag 27 september 2022 ingeleid voor de correctionele rechtbank van Brussel (24e kamer – 08.45u) waar het dossier bij verstek zal worden behandeld  lastens de twee daders (een 26-jarige en 35-jarige Roemeen).

 

Parket Halle-Vilvoorde

22-09-2022 - Parket Antwerpen

Na een nieuwe aanslag gisterenavond in Berchem heeft de Landelijke Eenheid op Nederlands grondgebied twee verdachten kunnen arresteren. De onderzoeksrechter leidt het verdere onderzoek.

 

Een verdachte heeft woensdagavond rond 20.30 uur een boodschap aangebracht op een huis aan Deken De Winterstraat in Berchem. Daarna werd ook op de woning geschoten, maar er was gelukkig niemand in het huis aanwezig.

Een alerte voorbijganger had de verdachte en zijn voertuig gezien. Via een samenwerking met Communicatie- en Informatiecentra Antwerpen (CICANT) werd de Nederlandse politie gealarmeerd. De wagen reed Nederland binnen, waarop de Nederlandse politie het voertuig na een achtervolging aan de kant kon zetten. De twee inzittenden van 19 en 20 jaar werden gearresteerd.

Dinsdagavond werd een incident gemeld aan de Visserstraat in Rumst. Onbekenden lieten daar een boodschap achter op de deur van een appartementsgebouw en gooiden stenen door een raam op de eerste verdieping. In de flat was niemand aanwezig. Er raakte niemand gewond.

Voor beide feiten werd de gespecialiseerde onderzoeksrechter gevorderd. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen zal de verdere onderzoeken voeren.

Op dit moment zijn in de verschillende onderzoeken rond dit druggerelateerd geweld sinds juni 2022 13 personen aangehouden door de onderzoeksrechter, vier minderjarigen zijn geplaatst door de jeugdrechter. Door een samenwerking met Nederland konden 10 verdachten in Nederland worden gearresteerd. Eerder deze week werden drie mannen overgeleverd aan ons land en aangehouden door de onderzoeksrechter. Het trio verschijnt morgen voor de raadkamer. Zij worden verdacht van betrokken te zijn bij feiten in Zeevaartstraat op 7 september.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

22-09-2022 - Auditorat du travail de Liège

Ce 21 septembre 2022, un accident du travail mortel est survenu à Marchin, vers 16 heures. La victime, un ouvrier âgé de 40 ans, était occupée avec un collègue à des travaux de terrassement. Une pelleteuse a heurté une colonne et des grosses pierres sont tombées sur la victime qui est
décédée peu après.

La Zone de police Condroz a avisé l’auditeur du travail de garde de la survenance de l’accident. Celui-ci est descendu sur place, accompagné d’un inspecteur du Contrôle du Bien-Être, chargé d’analyser la situation, en termes de santé et de sécurité au travail.

Des auditions ont été réalisées.

L’objectif de cette descente sur les lieux est de tenter de comprendre les circonstances exactes de l'accident et de déterminer si une infraction a été commise. L’inspecteur du Contrôle du Bien-Être a rédigé une injonction. Le chantier est ainsi mis à l’arrêt et l’entreprise doit se conformer aux mesures prescrites par cet inspecteur, avant de pouvoir reprendre les travaux.

Rappelons que l’objectif de l’Auditorat du travail en matière d’accident du travail, est notamment de veiller à ce que cet accident ne se produise plus.

Les éventuelles infractions sont passibles d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou d’une amende de 4.800 € à 48.000 €, sur la base du code pénal social, outre une éventuelle infraction d’homicide involontaire.

 

Personne de contact :

Pascale Malderez
Magistrat de presse
liege.auditorat.presse@just.fgov.be
04/222.72.99 – 0471/36.25.49

 

22-09-2022 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft dinsdag de aanhouding van een 78-jarige vrouw voor een tweede keer bevestigd. Samen met een 53-jarige man is ze aangehouden voor moord in juli.

 

Op 16 juli 2022 trof een patrouille van PZ Antwerpen het lichaam aan van een 65-jarige vrouw aangetroffen in een appartement op de Antwerpse Linkeroever. De politie had gereageerd op een noodoproep. Bij de eerste vaststellingen werden duidelijke sporen van geweld op het lichaam opgemerkt. Daarop heeft het parket de onderzoeksrechter gevorderd wegens moord. Diezelfde nacht werd er een afstapping georganiseerd.

 

De 78-jarige bewoonster van het appartement legde een verklaring af over de bewuste dag en het verloop van de feiten. De onderzoeksrechter heeft haar na een voorleiding onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De lokale recherche van PZ Antwerpen heeft het onderzoek verdergezet en daarbij kwamen ze te weten dat er nog een man in het appartement zou wonen. De 53-jarige man bood zich uiteindelijk op 29 juli aan bij de politie.

De onderzoeksrechter heeft hem daarna onder aanhoudingsmandaat geplaatst, omdat de man aangaf die dag ook in het appartement aanwezig te zijn geweest.

 

Op dit moment in het onderzoek lijkt het erop dat het slachtoffer, die in Wilrijk woonde, 's namiddags op bezoek ging bij haar vriendin op Linkeroever. Beide hebben roots in Kirgizië. Er zou veel alcohol gedronken zijn, waarna er 's avonds een ruzie is ontstaan die dan helemaal uit de hand is gelopen. De 78-jarige bewoonster heeft familieleden gevraagd om ter plaatse te komen. Zij hebben de politie gebeld, maar de bewoonster had verder gezwegen over de aanwezigheid van de vijftiger.

Het gerechtelijk onderzoek naar de precieze omstandigheden wordt verdergezet.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

20-09-2022 - Parket Leuven

Op zaterdag 17/9/2022 heeft de onderzoeksrechter in het kader van het gerechtelijk onderzoek naar de drievoudige moord van 11/6/2022 in Kessel-Lo een 23-jarige man aangehouden.

Uit het doorgedreven onderzoek van de federale gerechtelijke politie zijn een aantal elementen naar voren gekomen die wijzen op de betrokkenheid van de verdachte bij de drievoudige moord.

Op donderdag werd verdachte gearresteerd en werd er nog een bijkomende huiszoeking verricht in de woning waar verdachte verblijft. In die woning vond eerder ook al een huiszoeking plaats.

De verdachte is een 23-jarige man uit Leuven die behoort tot de kennissenkring van de zoon die op 11/6/2022 samen met zijn moeder en een vriend des huizes slachtoffer werd van de moord.

 

Verdachte ontkent iets met de feiten te maken te hebben.

 

De onderzoeksrechter heeft hem onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van moord. Vandaag diende hij de voor de raadkamer te verschijnen om te horen oordelen over de handhaving van de voorlopige hechtenis. Op vraag van de verdachte werd de behandeling van de zaak uitgesteld naar de zitting van 27/9/2022.

  

Het gerechtelijk onderzoek wordt in alle intensiteit verder gezet onder leiding van de onderzoeksrechter.

 

19-09-2022 - Parket Leuven

Op zaterdag 17 september iets voor middernacht werd op de parking achter een appartementsgebouw in de Kardinaal Mercierlaan het lichaam gevonden van een vrouw. Het was een buur die de ontdekking deed.

De verwittigde hulpdiensten, die snel ter plaatse kwamen, konden enkel de dood vaststellen  van de vrouw. De overledene is een 56-jarige vrouw, bewoonster van het betreffende appartementsgebouw.  

Op vordering van het parket kwamen het labo, het afstappingsteam en de wetsarts ter plaatse. Gelet op een aantal verdachte elementen werd de onderzoeksrechter gevorderd om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.

Gisterenavond werd een verdachte gearresteerd door de politie . Het gaat om een 36-jarige man uit Lubbeek, die het slachtoffer kende. Hij bekende betrokken te zijn bij de dood van het slachtoffer.

Vandaag vond de autopsie plaats waaruit blijkt dat het slachtoffer om het leven is gekomen door de impact op de grond ingevolge haar val uit haar raam.

De verdachte zal morgen worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter, die na zijn verhoor zal beslissen over de aanhouding van de verdachte.

 

19-09-2022 - Parket Leuven

Op donderdag 15 september kreeg de politie omstreeks 10u34 melding van een inbraak en diefstal op de terreinen van de Groendienst van de stad Leuven, gelegen op de begraafplaats in de Nieuwe Kerkhofdreef.

Werknemers van de Groendienst zouden een man betrapt hebben die zich toegang had verschaft tot 1 van de kleedruimtes en hij bleek in het bezit te zijn van een aantal spullen die hij zou weggenomen hebben in een nabijgelegen loods op het terrein. Er zou ook een portefeuille van een werknemer ontvreemd zijn.

De verdachte, een 34-jarige man uit Leuven, gaf de feiten gedeeltelijk toe en mocht na verhoor beschikken.

Een paar uur later, omstreeks 19u52, kreeg de politie melding dat een onbekende persoon voorwerpen zou hebben gestolen uit kleedkamers in de sporthal te Kessel-Lo. Er werd onder andere een telefoon gestolen en via de lokalisatie van deze telefoon kon verdachte aangetroffen en geïntercepteerd worden in de Zavelstraat. Verdachte bleek in het bezit te zijn van een aantal van de gestolen goederen.

Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek voor diefstal door middel van valse sleutels en gewone diefstallen en de verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter die zijn aanhouding bevolen heeft. De man zal dinsdag 20 september voor de raadkamer verschijnen.

Het onderzoek zal worden verdergezet door de onderzoeksrechter.

 

19-09-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Zondagochtend 18 september 2022 omstreeks 5u30 ontstond brand in de spoedafdeling van ZH Maria Middelares in Gent.

De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle.

Bij de brand kwam een 44-jarige man uit Gent, die op dat moment in de isolatiecel verbleef, om het leven.

Het parket stapte ter plaatse af, samen met het labo en de federale politie.

Het parket stelde een branddeskundige en een wetsarts aan, en vorderde een onderzoeksrechter.

Het onderzoek is nu in handen van de onderzoeksrechter in Gent.

In belang van het onderzoek kan er actueel geen verdere info gegeven worden.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

15-09-2022 - Parket Leuven

Op dinsdag 13 september omstreeks 15u38 kreeg de politie melding van een poging tot fietsdiefstal in de fietsenstalling op het Benedenplein te Leuven. Op camerabeelden werd gezien dat een verdachte probeerde om een fiets te stelen.

Ter plaatse gekomen merkten verbalisanten 2 mannen op en 1 van hen, die een fiets aan de hand had, voldeed aan desbetreffende persoonsbeschrijving. Hij kon bovendien aan de hand van camerabeelden ook gelinkt worden aan een fietsdiefstal op 4 september in de fietsenparking op het Martelarenplein te Leuven, waarbij de fiets van een 41-jarige vrouw uit Leuven werd gestolen.

De verdachte betreft een 26-jarige man zonder gekende verblijfplaats in ons land. De fiets die hij in zijn bezit had was gegraveerd en bleek toe te behoren aan een 13-jarige jongen uit Leuven. Uit onderzoek bleek ook dat de fiets van diens vriend in dezelfde fietsenstalling verplaatst werd en het slot van deze fiets werd beschadigd.

De verdachte weigerde een verhoor af te leggen. Hij werd bij toepassing van het snelrecht gedagvaard voor diefstal, poging diefstal en onwettige binnenkomst of onwettig verblijf in het Rijk en hij dient zich in oktober te verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

De andere man die geïnterpelleerd werd door de politie ontkende de feiten en hij mocht na verhoor beschikken.

Pages