Actualités

10-06-2021 - Collège des procureurs généraux

Mise à jour du 06 juin 2021

Jusqu’au 6 juin inclus, 222.158 dossiers de prévenus impliqués dans des infractions aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (infractions « corona ») ont été ouverts au niveau des parquets correctionnels (196.405), des parquets de la jeunesse (23.901) et des auditorats du travail (1.852).

 

Téléchargez le rapport du 06/06/2021

 

 

 

 

10-06-2021 - Parket Antwerpen

Een 36-jarige douanier verschijnt morgen voor de raadkamer in Antwerpen. Hij werd eerder deze week aangehouden in een gerechtelijk onderzoek van de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen.

De douaneambtenaar uit Brecht werd zelf het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek naar de invoer van verdovende middelen via de haven van Antwerpen. In zijn functie als douaneambtenaar was de dertiger bevoegd voor het selecteren van containers voor controle. Bij controle van zijn opzoekingen kwamen containers in beeld die tekenen tonen van vermoedelijk geslaagde uithalingen. In verschillende containers werd ook cocaïne aangetroffen. Er zijn ook opzoekwerken naar voren gekomen buiten de werkuren en in het weekend.

Dinsdagochtend heeft FGP Antwerpen de man gearresteerd. De onderzoeksrechter plaatste hem na verhoor onder aanhoudingsmandaat. De raadkamer buigt zich vrijdag over de verdere aanhouding.

De feiten zijn gekwalificeerd als (mede)daderschap invoer en handel verdovende middelen in vereniging en deelname aan een criminele organisatie.

Het gerechtelijk onderzoek loopt verder.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

09-06-2021 - Parket Halle-Vilvoorde

Op zaterdag 12 juni 2021 start de politiezone Grimbergen met een verkeersactie ‘zwaar vervoer’ in bepaalde wijken. Deze verkeersactie, die twee maanden zal duren, heeft als doel de verkeersveiligheid te verhogen en de leefbaarheid voor de omwonenden .

De actie focust zich enerzijds op een zone met tonnagebeperking tot 3,5 ton waar een maximaal toegelaten snelheid van 30km/u of 50km/u geldt. In deze zone is de inrichting van de straten niet voorzien op zwaar verkeer gelet op de beperkte breedte van de rijbaan en de vestiging van verschillende scholen. Het kruisen van vrachtverkeer met andere voertuigen is moeilijk en in veel gevallen onmogelijk zonder daarbij de berm of trottoir op te rijden. Daarnaast ontbreken hier vaak (afgescheiden) fietspaden, waardoor deze weggebruikers extra in gevaar komen. Kortom, zwaar vrachtverkeer, inclusief de landbouwvoertuigen die niet voor landbouwactiviteiten gebruikt worden, horen in deze zone niet thuis.

Anderzijds focust de actie zich ook op een kleinere zone met tonnagebeperking tot 7,5 ton waar een maximaal toegelaten snelheid van 50 km/u geldt. Deze zone bestaat uit verbindingswegen, die veelvuldig gebruikt worden door fietsers. Desondanks de hogere tonnagebeperking worden er heel wat inbreuken gemeld. 

Bij vaststelling van inbreuken zal er streng opgetreden worden door het intrekken van het rijbewijs van de bestuurder gedurende 8 dagen.

Door de aankondiging van de actie willen politie en parket de bestuurders en hun werkgevers sensibiliseren tot het respecteren van de geldende tonnagebeperkingen.

09-06-2021 - Parquet de Bruxelles

Le 31 mai 2021, le juge d’instruction avait inculpé un suspect et l’avait placé sous mandat d’arrêt sur base des indices de culpabilité sérieux disponibles à ce-moment-là. La détention préventive avait été prolongée par la chambre du conseil le 4 juin 2021.

Aujourd’hui, le juge d’instruction a décidé de lever le mandat d’arrêt et de libérer ce suspect. Les premiers indices de culpabilité envers cette personne ne sont pas confirmés par l’enquête et il n’y a plus de raison de le considérer comme suspect.

Une autre personne a été inculpée du chef de meurtre et a été placée sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction depuis le vendredi 4 juin 2021. La chambre du conseil a prolongé la détention préventive aujourd’hui.

L’enquête suit son cours et dans l’intérêt de celle-ci, le parquet ne fera aucun autre commentaire.

 

Willemien BAERT

Substitut du procureur du Roi – Porte-parole

 

 

08-06-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Vandaag bracht minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, een bezoek aan de drugbehandelingskamer (DBK) in Gent. Het doel van dit bezoek was om de werking van de DBK te bekijken.

De drugbehandelingskamer is een gespecialiseerde kamer binnen de rechtbank van eerste aanleg die toelaat om beklaagden onder toezicht aan hun drugprobleem te laten werken. De duurtijd van de gesuperviseerde drugbehandeling varieert van zes tot twaalf maanden afhankelijk van de inzet en vooruitgang van de beklaagde. Als het behandelingstraject succesvol verloopt, zal daar bij het eindvonnis rekening mee worden gehouden. Als het traject niet wordt gevolgd, zal er onmiddellijk worden overgegaan tot het eindvonnis.

In Gent bestaat de DBK sinds 2008. Intussen zijn er ook reeds een aantal andere rechtbanken die met een opvolgkamer werken. Minister Van Quickenborne wil dit systeem van opvolgingskamers graag ontplooien over het hele land. Het doel is dat verslaafden via deze hulpverlening van hun verslaving afraken en dat op die manier recidive voorkomen wordt.

De drugbehandelingskamer zetelt elke dinsdag in zaal 1.4 van het gerechtsgebouw gelegen aan de Opgeëistenlaan 401 in Gent.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

08-06-2021 - Parket Leuven

Op maandag 7 juni 2021 betrapte een agent in burger op de snelwegparking van de E40 in Heverlee twee verdachten van een poging tot diefstal. De agent zag dat de eigenaar van de auto naar de winkel stapte terwijl hij zijn auto afsloot. Eén van de betrapte mannen stak zijn hand snel tussen de autodeur voor die sloot. Hij kroop in de auto. De agent kwam snel tussenbeide en greep de verdachte vast. Zijn vriend die op de uitkijk stond, liep weg. Hij werd snel door de politie geïntercepteerd.

De twee mannen, één man die illegaal in België verblijft en een 46-jarige Fransman, werden onmiddellijk gedagvaard in toepassing van het snelrecht. Ze zullen zich in augustus voor de rechter moeten verantwoorden op verdenking van poging tot diefstal.

07-06-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

De eindvordering van het parket werd op 27/5/2021 neergelegd in het dossier.

Over de inhoud van de eindvordering kunnen we heden geen communicatie verstrekken, alvorens alle partijen kennis hebben kunnen nemen van het standpunt van het parket.

De zaak komt voor de raadkamer in Gent op vrijdag 25 juni 2021.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen  

04-06-2021 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag omstreeks 16u kwam een bommelding binnen bij de gemeentelijke basisschool De Windwijzer in Kalken. Een persoon zei dat een bom ging ontploffen.

Er zaten op dat moment nog kinderen in de naschoolse opvang.

De gebouwen werden onmiddellijk ontruimd en er werd een perimeter ingesteld. Er kwam een explosievendetectiehond ter plaatse en er volgde een sweeping van de gebouwen.

De sweeping was negatief.

Er kon een verdachte worden geïdentificeerd. Hij werd opgepakt en gearresteerd.

De verdachte, een 26-jarige man, zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

03-06-2021 - Parket Antwerpen

De onderzoeksrechter in Antwerpen heeft woensdag drie mannen aangehouden voor hun rol bij een actieve cannabisplantage in Aartselaar.

Dinsdag kreeg PZ Hekla een melding van geurhinder in de buurt van een bedrijventerrein langs de Boomsesteenweg. De politie verwittigde het parket en kreeg toelating om het bewuste pand binnen te gaan.

In de bedrijvenunit werd een actieve cannabisplantage van 1.361 planten aangetroffen in een professionele omgeving. Een 22-jarige man met Turkse nationaliteit werd in een opslagruimte aangetroffen. Een 49-jarige Bulgaar had zich op de eerste verdieping verstopt in een vals plafond. In de volgende fase bood de 39-jarige man zich aan bij de politie. Hij huurde het bewuste pand.

Het parket liet de drie mannen voorleiden bij de onderzoeksrechter. Die besliste om het trio aan te houden voor teelt van verdovende middelen in vereniging en diefstal.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

02-06-2021 - Parket Halle-Vilvoorde

Op 9 april 2021 heeft zich een zeer zware brand voorgedaan in een appartementsgebouw in de Kloosterstraat in Opwijk, waarbij verschillende appartementen zijn uitgebrand.

De aangestelde branddeskundige heeft ondertussen zijn onderzoek afgerond en zijn verslag aan het parket bezorgd. Hieruit blijkt dat de brand zeer waarschijnlijk werd veroorzaakt door een technisch defect in de zolderruimte dewelke niet gecompartimenteerd was. Dit aspect heeft een significante rol gespeeld bij de zeer snelle ontwikkeling van de brand. Er werden geen elementen weerhouden die zouden wijzen in de richting van een opzettelijke brandstichting. Op niveau van het parket zal het dossier bijgevolg dan ook worden afgesloten.

01-06-2021 - Parquet de Bruxelles

A la suite des faits de meurtre commis à Evere ce dimanche 30/05/2021 et suite aux questions de divers médias, le parquet de Bruxelles est en mesure de confirmer les informations suivantes :

La personne interpellée dans la soirée du 30/05/2021 a été entendue ce jour par le juge d’instruction. Cette personne a été inculpée du chef de meurtre, et placée sous mandat d’arrêt.

L’enquête suit son cours et dans l’intérêt de celle-ci, le parquet ne fera aucun autre commentaire. 

 

Martin François

substitut du procureur du Roi – Porte-parole

 

31-05-2021 - Parket Halle-Vilvoorde

In samenwerking met de opsporingsdienst van de douane Zaventem, de CDGEFID en de BBI, voert het parket van Halle-Vilvoorde sinds oktober 2020 meerdere onderzoeken naar ernstige BTW-fraude door Aziatische webwinkels. Deze worden ervan verdacht consumentengoederen naar Europa te verzenden met frauduleuze douaneaangiften.

In totaal werd ondertussen dertig ton aan goederen in Brucargo op de luchthaven van Zaventem geblokkeerd.  De goederen omvatten zowel hoogwaardige artikels zoals mobilofoons en tabletten, als goedkopere plastic voorwerpen en toestellen.

De aan de douane voorgelegde waarde van de goederen lijkt tot 20 keer lager aangegeven te zijn dan de werkelijke waarde. De webwinkels worden ervan verdacht op die manier BTW en de importrechten te ontduiken, waardoor ze de producten veel goedkoper kunnen aanbieden dan de webwinkels die wel correct functioneren.

De importeurs lijken misbruik te maken van dezelfde fraude-technieken als BTW-carroussels.  Zo wordt gebruik gemaakt van gestolen identiteiten van (eerlijke) Belgische bedrijven.  Ook wordt gefactureerd op naam van ‘missing traders’ (slapende vennootschappen die geen BTW meer betalen).   De verzenders zijn brievenbus-vennootschappen uit Hong-Kong.

Er zijn momenteel een gerechtelijk onderzoek en twee opsporingsonderzoeken lopende. Na het eerste onderzoek werd bij de diverse logistieke operatoren in Brucargo, aangedrongen op een nauwer toezicht op de verzonden pakketten. Nadien hebben verschillende operatoren spontaan melding gedaan bij de Douane van gelijkaardige verdachte zendingen.

Een deel van de in beslag genomen goederen werd reeds geïnventariseerd en wordt via FinShop verkocht.  De meest waardevolle goederen worden via de webshop van FinShop verkocht, de goedkopere artikelen worden per palet aan professionelen verkocht. In het kader van de verdere afhandeling is FinShop op zoek naar professionele kopers die bereid zijn om niet-geïnventariseerde ladingen op te kopen.  Het volume en de diversiteit van de goederen maakt het immers onmogelijk om alles tot in detail te inventariseren.

De Belgische consumenten dienen webwinkels te wantrouwen die onverklaarbaar goedkoper zijn dan hun gekende concurrenten!

31-05-2021 - Parquet de Bruxelles

Ce dimanche 30/05/2021, aux environs de 19h40, une femme âgée de 36 ans, qui se promenait en rue avec son bébé dans une poussette, a reçu des coups au moyen d’un objet tranchant au niveau du cou, au croisement de la rue des Deux Maisons et de l’Avenue du Cimetière de Bruxelles, à Evere.

La victime est décédée à l’hôpital, des suites de ses blessures.

Le bébé n’a pour sa part pas été blessé. La famille de la victime a été prise en charge par les services d’aide aux victimes.

Le parquet de Bruxelles a saisi un juge d’instruction du chef de meurtre et est descendu sur place avec lui. Le laboratoire de la police technique et scientifique est également descendu sur les lieux des faits.

Divers devoirs d’enquête sont actuellement en cours aux fins de faire la lumière sur les circonstances exactes de ces faits.

Un suspect a été interpellé dans la soirée et a été privé de sa liberté.  Il sera auditionné par le juge d’instruction dans le délai de 48 heures de privation de liberté.

 

Martin François

substitut du procureur du Roi – Porte-parole

 

27-05-2021 - Federal Public Prosecutor’s Office

Betreft: zoektocht naar een potentieel gewapende en gevaarlijke man

In het onderzoek van het federaal parket naar de vuurwapengevaarlijke militair, heeft de Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) haar technisch verslag neergelegd.

Op datum van 18 mei 2021 werd de tussenkomst van de dienst gevraagd naar aanleiding van het aantreffen van een voertuig in het natuurgebied Heuvelsven te 3650 DILSEN-STOKKEM. Het bleek om het voertuig van de voortvluchtige te gaan, waarin zich een verdachte constructie bevond rond een trip flare (lichtvalstrik).

DOVO kon op een professionele en adequate manier het voertuig veiligstellen.

In het voertuig werd bijkomende munitie gevonden, evenals o.a. 4 raketlanceerders in hun logistieke verpakking.

DOVO beschrijft in haar verslag dat de mogelijke gevolgen van het afgaan van de trip flare in combinatie met de aangetroffen munitie en het ander materiaal zeer moeilijk tot zelfs onmogelijk in te schatten zijn. De kans op een hevige brand met bijkomende ontploffingen is dan niet uitgesloten.

***

Concerne : recherche d’un homme potentiellement armé et dangereux

Dans le cadre de l’enquête du parquet fédéral sur le militaire muni d’armes à feu, le Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs (SEDEE) a déposé son rapport technique.

En date du 18 mai 2021, l’intervention du service a été demandée suite à la découverte d’un véhicule dans la réserve naturelle de Heuvelsven à 3650 DILSEN-STOKKEM. Il s’est avéré qu’il s’agissait du véhicule de l’homme en fuite, dans lequel se trouvait un dispositif suspect, à savoir un FLARE TRIP (piège lumineux).

Le SEDEE est parvenu à sécuriser le véhicule de manière professionnelle et adéquate.

D’autres munitions ainsi que, entre autres, 4 lance-roquettes dans leur emballage logistique ont été retrouvés dans le véhicule.

Dans son rapport, le SEDEE décrit que les conséquences potentielles du déclenchement du FLARE TRIP en combinaison avec les munitions découvertes et les matériaux supplémentaires sont très difficiles voire impossibles à prévoir. Le risque d’un violent incendie avec explosions supplémentaires n’est pas exclu.

 

 

26-05-2021 - Parket Antwerpen

De raadkamer in Antwerpen heeft gisteren de aanhouding bevestigd van vijf Roemenen en een Irakees tussen 30 en 43 jaar. Ze werden vorige week aangehouden in een loods in Stabroek.

Roemeense autoriteiten konden op 1 mei een partij van 1.428 kilogram heroïne onderscheppen in een lading stenen in de haven van Agigea Constanta. De stenen waren bestemd voor een firma in Stabroek. Op 14 mei vertrok een konvooi van zes vrachtwagens richting België. De truckchauffeurs waren niet op de hoogte van de inbeslagname, maar de Roemeense autoriteiten stuurden ons land wel een Europees Onderzoeksbevel (EOB). Op basis van het EOB heeft het parket Antwerpen een eigen gerechtelijk onderzoek gevorderd.

Bij de aankomst op 19 mei in een loods in Stabroek greep de politie in. De Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen kreeg daarbij bijstand van de speciale eenheden en van PZ Grens en PZ Noord.

In de loods konden de zes mannen opgepakt worden. Ze werden een dag later aangehouden wegens invoer van verdovende middelen in vereniging en deelname aan een criminele organisatie.

Het onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter wordt verdergezet door FGP Antwerpen.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

Pages