Actualités

28-05-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht omstreeks middernacht werd de politie van Gent opgeroepen ivm schoten die zouden zijn afgevuurd op een geparkeerde wagen in de Edmond Ronsestraat in Oostakker.

De politie kwam ter plaatse en stelde vast dat de achterruit en de zijruit aan de bestuurderskant van een personenwagen werden vernield. Er raakte niemand gewond.

Het labo kwam ter plaatse om de nodige sporen op te nemen.

Er werden een aantal projectielen aangetroffen. Het zou gaan om plastic bolletjes.

Het voertuig werd getakeld voor verder sporenonderzoek.

Politie en parket voeren een onderzoek.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

28-05-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisteren omstreeks 18u werd in de buurt van het station van Denderleeuw een jongeman van 17 jaar uit Roosdaal beroofd door twee mannen.

Ze duwden het slachtoffer tegen een betonnen omheining en onder bedreiging van een mes diende hij zijn geld af te geven.

De politie werd verwittigd en kon ter plaatse een verdachte vatten.

De tweede verdachte had inmiddels de vlucht genomen.

Dankzij intensief onderzoek door de politie van PZ Denderleeuw/Haaltert kon de tweede verdachte later op de avond gearresteerd worden.

De verdachten zijn twee mannen van respectievelijk 20 en 23 jaar, beiden uit Denderleeuw.

Ze worden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.

Het parket vraagt hun aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

27-05-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 mei 2019 omstreeks 4 uur hield een politiepatrouille van de PZ Sint-Niklaas toezicht aan de discotheek EXO ter hoogte van de Heidebaan in Sint-Niklaas.

Op een bepaald moment werden ze ingelicht van een vechtpartij. Samen met een ander ploeg begaven ze zich naar de plaats van de vechtpartij.

Eén van de partijen van de vechtpartij was gewond en onder invloed van alcohol. Hij gedroeg zich weerspannig en toen hij eindelijk aangaf zich rustiger te houden, gaf hij alsnog een vuistslag in het gezicht van tussenkomende politie-inspecteur. De inspecteur was hierdoor 1 dag arbeidsongeschikt.

De verdachte werd gearresteerd en door het parket Oost-Vlaanderen gedagvaard in snelrecht voor feiten van slagen en verwondingen ten aanzien van een drager van de openbare macht en weerspannigheid.

Hij zal zich op 26 juni 2019 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. 

Annelies Verstraete, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

26-05-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

In Oosterzele is vrijdagavond een man opgepakt die ambulanciers bedreigd had met een vuurwapen. Achteraf bleek het te gaan om een nepwapen, een luchtdrukpistool met lange loop.

De feiten zijn gebeurd nadat de hulpdiensten waren opgeroepen voor een tussenkomst in een woning bij een onwel geworden man. Die tussenkomst verliep aanvankelijk vlot. Plots keerde de man zich tegen de ambulanciers en bedreigde hen met het wapen. Niemand raakte gewond.

De lokale politie van de Regio Rhode & Schelde pakte de 61-jarige man op en nam hem mee voor verhoor. Het parket OVL dagvaardde de man in snelrecht. Hij dient zich voor deze feiten te verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent op 13 juni 2019.

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

26-05-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

De lokale politie van Aalst pakte in de nacht van vrijdag op zaterdag twee verdachten op voor feiten van afpersing.

De arrestatie volgde nadat twee personen eerder die nacht ingesloten werden door de twee verdachten op straat in Aalst. De twee slachtoffers dienden onder bedreiging geld af te geven. Om hun dreiging kracht bij te zetten, lieten de twee verdachten verstaan dat ze over wapens beschikten. De beide slachtoffers overhandigden geld aan de verdachten, waarna laatstgenoemden het op een lopen zetten.

Mede dankzij camerabeelden konden de verdachten worden gelokaliseerd en opgepakt.

Het gaat om twee jongemannen die wonen in Aalst. Ze zijn allebei 21 jaar. Eén van hen is van Tanzaniaanse nationaliteit, de andere verdachte beschikt over de Nederlandse nationaliteit.

Het parket OVL bevestigde hun arrestatie en vorderde de onderzoeksrechter in Dendermonde, die hen allebei onder aanhoudingsmandaat plaatste.

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

25-05-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Een aantal opgeroepen bijzitters en plaatsvervangende bijzitters, en een paar opgeroepen voorzitters kwamen bij de verkiezingen van 14 oktober 2018 niet (tijdig) opdagen en konden naderhand ook geen geldige reden voor hun afwezigheid of laattijdigheid voorleggen. Zij kregen allemaal een minnelijke schikking toegestuurd.

 

Minnelijke schikkingen:

206 personen betaalden de minnelijke schikking van 250 euro.

 

Dagvaardingen:

170 personen die de minnelijke schikking niet betaalden, werden door het parket OVL gedagvaard op 7 themazittingen voor de correctionele rechtbank OVL, in de afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde tussen 18 februari en 4 april 2019.

De wet voorziet voor deze inbreuken een geldboete van 50 tot 200 euro (x 8 (opdeciemen) => van 400 tot 1.600 euro).

 

Uitgesproken straffen:

139 personen werden veroordeeld tot een geldboete (meest uitgesproken geldboetes: 50, 75 en 100 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen = x 8, dus 400, 600 en 800 euro) of (enkelen) tot een werkstraf + de gerechtskosten

5 personen kregen opschorting van straf (feiten bewezen maar geen straf opgelegd)

16 personen werden vrijgesproken (rechter oordeelde dat afwezigheid of laattijdigheid gerechtvaardigd was)

7 beklaagden konden op zitting bewijzen dat de minnelijke schikking toch tijdig was betaald

Voor 3 zaken volgt uitspraak op latere datum:

afdeling Gent: 1 zaak voor uitspraak op 27/6/2019

afdeling Oudenaarde:  2 zaken voor uitspraak op resp. 3/6/2019 en 17/6/2019

 

Het parket Oost-Vlaanderen volgt hiermee de richtlijnen van het College van procureurs-generaal (Omzendbrief COL 12/2018 dd. 11 oktober 2018) mbt het vervolgingsbeleid inzake inbreuken op de kieswet.

 

Ook voor de verkiezingen van 26 mei 2019, heeft het College van procureurs-generaal de richtlijnen van vervolgingsbeleid bepaald die door de parketten dienen te worden toegepast ten aanzien van kiezers en personen die zijn opgeroepen om te zetelen in een stem- of stemopnemingsbureau en die afwezig zijn zonder geldige reden. https://www.om-mp.be/nl/article/persbericht-vervolgingsbeleid-voor-verkiezingen-op-26052019

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

24-05-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend omstreeks 8u30 vond een dodelijk verkeersongeval plaats in Eeklo op de E34 richting Antwerpen, ter hoogte van de wegwerkzaamheden aan de brug over het Leopoldkanaal.

Volgens de eerste vaststellingen door de politie zou een bestelwagen door de signalisatie van de werken hebben gereden. Daarbij is een werknemer op de werf door het voertuig geraakt. Het voertuig is tot stilstand gekomen tegen een hoop stenen.

De werknemer, een 48-jarige man met de Roemeense nationaliteit, is ter plaatse overleden.

De bestuurder van de bestelwagen, een 61-jarige man uit Maldegem, werd in shock overgebracht naar het ziekenhuis. Hij kon nog niet verhoord worden.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het parket heeft tevens de onderzoeksrechter gevorderd.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

24-05-2019 - Parquet de Charleroi

Appel aux candidats pour un poste de procureur de division près le Parquet de Charleroi

 

1. Cadre légal

L’article 40 de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l’Ordre judiciaire et modifiant l’article 151 du Code judiciaire stipule notamment que :

 « Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un Procureur de division assiste le Procureur du Roi dans la direction du Parquet et de ses divisions. »

 L’article 61 de la même loi, modifiant l’article 259 quinquies du même Code précise notamment que « Le Roi désigne un Procureur de division ou un auditeur de division pour une période renouvelable de trois ans sur présentation motivée du chef de corps parmi deux magistrats de parquet qui se sont portés candidats auprès de lui ».

 Il y a lieu de préciser que le mandat de trois ans, contrairement au régime du mandat adjoint de premier substitut ne revêt jamais un caractère définitif.

 Le procureur de division fait partie du comité de direction du Parquet et y siège avec voix délibérative.

 

 

2. Profil

 Les textes légaux n’exigent aucune ancienneté comme magistrat du ministère public.

Le profil du candidat devra correspondre au profil tel que défini par l’arrêté royal du 18 avril 2017 (MB 25 avril 2017) déterminant les critères d’évaluation et leur pondération.

Afin de permettre aux candidats d’avoir une vision plus précise encore du profil recherché et des tâches principales qui relèveront de la compétence du procureur de division au sein du parquet de Charleroi, voici un relevé non-exhaustif de ses attributions.

  • Le procureur de division devra développer une approche visant l’intérêt du parquet de Charleroi dans son ensemble. En conséquence, ce mandat ne pourra être cumulé avec la direction d’une section du parquet.
  • En principe en cas d’absence (congé, maladie) du procureur du Roi, le procureur de division le remplacera dans toutes ses attributions.
  • Le procureur de division sera amené à remplacer le procureur du Roi au sein du conseil des procureurs du Roi en cas d’empêchement de celui-ci.
  • Le procureur de division participera aux réunions mensuelles de concertations PG/PR/AT.
  • Le procureur de division participera également aux réunions mensuelles de concertation de recherche de l’arrondissement et assistera le procureur du Roi dans la préparation de celles-ci ainsi que dans la mise à jour du moniteur de la CRA.
  • Le procureur de division devra assister à certains conseils zonaux de sécurité.
  • Le procureur de division sera responsable de la rédaction de l’ordre de service périodique.
  • Le procureur de division devra, en collaboration avec le procureur du Roi, s’atteler à la collecte et l’analyse des statistiques afin de vérifier la réalisation des objectifs du plan de gestion.
  • Le procureur de division sera amené à traiter notamment des dossiers mettant en cause des policiers, avocats, notaires, huissiers de justice.

3. Procédure

 Les candidatures doivent être transmises au Procureur du Roi pour le 15 juin 2019 au plus tard à l’adresse mail suivante : vincent.fiasse@just.fgov.be.  Les candidatures seront accompagnées d’un curriculum vitae conforme au modèle utilisé dans le cadre des postulations devant le CSJ et d’une lettre de motivation.

 

24-05-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze voormiddag besliste de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) in Gent dat de levenslange veroordeling van Kim De Gelder, uitgesproken door het Hof van Assisen in Gent op 22.03.2013, dient te worden omgezet in een internering.

De internering is een veiligheidsmaatregel die er tegelijk toe strekt de maatschappij te beschermen en ervoor te zorgen dat aan de geïnterneerde persoon de zorg wordt verstrekt die zijn toestand vereist.

Mocht de geestesstoornis van Kim De Gelder in de toekomst toch terug verbeteren, kan het  interneringsstatuut worden opgeheven en komt zijn levenslange gevangenisstraf opnieuw in uitvoering  (zoals voorzien door de interneringswet).

 

De procedure werd gestart na neerlegging van een verzoekschrift tot internering door de directie van de gevangenis van Oudenaarde in maart 2017. De KBM stelde een college van 5 deskundigen aan. Na een onderzoek van 2 jaar kwam het college unaniem tot de vaststelling dat Kim De Gelder op vandaag een ernstige geestesstoornis vertoont en behandeld dient te worden in de hoogst beveiligde instelling van ons land.

 

Het openbaar ministerie adviseerde, op basis van de huidige elementen in het dossier, dat betrokkene levenslang onder toezicht dient behandeld te worden om tegemoet te komen aan het hoge recidiverisico.

De veiligheid van de samenleving staat centraal en is van primordiaal belang. Het openbaar ministerie blijft dit zeer strikt opvolgen.

 

De huidige procedure betrof de omzetting van een veroordeling in een internering. De wet voorziet tijdens deze procedure geen tussenkomst van de burgerlijke partijen.

Van zodra het vonnis definitief is, d.w.z. wanneer de beroepstermijn verstreken is, zal betrokkene binnen de 3 maanden opnieuw moeten verschijnen voor de KBM. Dit betreft een eerste interneringszitting. Daar komen alle partijen (apart) aan het woord, dus ook de slachtoffers.

 

Aan de slachtoffers wordt vandaag nog een nieuwsbrief verstuurd met extra toelichting. De slachtoffers zullen via de dienst Slachtofferonthaal van Dendermonde eerstdaags uitgenodigd worden op een informatiemoment om hun volledige rechten te kennen tijdens de interneringsprocedure. Ook het parket Oost-Vlaanderen zal er toelichting verstrekken aan slachtoffers en nabestaanden.

 

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

23-05-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Op vraag van het parket Oost-Vlaanderen voerde de recherche van PZ Buggenhout/Lebbeke een onderzoek naar mogelijke kweek van cannabis in een loods in Wieze.
Op donderdag 16 mei 2019 werd in opdracht van de inmiddels gevorderde onderzoeksrechter in Dendermonde door de recherche een huiszoeking uitgevoerd op het betrokken adres. Bij de huiszoeking werd in de loods een actieve cannabisplantage met een 200-tal planten aangetroffen. Tevens werd diefstal van elektriciteit vastgesteld. Twee personen werden gearresteerd en verhoord.

Eén van de verdachten, een man uit Lebbeke, werd op woensdag 22 mei 2019 aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

 

23-05-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Woensdagochtend 15 mei 2019 stelden medewerkers van jeugdhuis Move, gelegen aan de Ouburg in Oudegem (Dendermonde) vast dat er werd ingebroken in het jeugdhuis.

De dieven raakten binnen via een opengebroken raam en namen oa de inhoud van de kassa mee, een mengpaneel,…

Enkele medewerkers ontdekten dat het mengpaneel op een tweedehandssite te koop werd aangeboden.

Ze maakten een afspraak met de aanbieders van het gestolen mengpaneel. De politie werd verwittigd.

Toen twee “verkopers”, twee mannen van respectievelijk 21 en 18 jaar uit Asse en Sint-Agatha-Berchem, naar de plaats van de afspraak kwamen, werden ze door de politie van Dendermonde gearresteerd. 

De 18-jarige verdachte mocht na verhoor beschikken.

De 21-jarige verdachte uit Asse werd op donderdag 16 mei 2019 voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

Hij bekende ook nog een andere diefstal in een jeugdhuis in Opwijk.

Op dinsdag 21 mei 2019 besliste de raadkamer in Dendermonde dat de verdachte aangehouden blijft.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

23-05-2019 - Parket Antwerpen

Er lopen twee gerechtelijke onderzoeken naar een moordpoging en een mogelijke zelfmoord woensdagnamiddag in Lichtaart (Kasterlee).

 

Een 74-jarige bewoner werd woensdag rond 13.45 uur aangetroffen op een servitudeweg naast zijn woning in Lichtaart door een passant. Het slachtoffer had een landhak in het hoofd. De hulpdiensten brachten het slachtoffer in kritieke toestand overgebracht naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout. Zijn toestand is nog steeds zeer ernstig.

Volgens de wijkagent had de bewoner al geruime tijd een twist met zijn buurman. Tijdens de daaropvolgende huiszoeking werd die buurman, een man van 57 jaar, dood aangetroffen. Op dit moment zijn er aanwijzingen dat de man zichzelf van het leven heeft beroofd, nadat hij zijn buurman had aangevallen. Het verdere onderzoek zal daar duidelijkheid over moeten scheppen.

Er is een voorgeschiedenis van een twist tussen de twee alleenstaande mannen, waarbij ook een opsporingsonderzoek loopt. De wijkagent heeft recent bemiddeld tussen de twee mannen. De aanleiding zal ook verder onderzocht worden.

Parket Antwerpen (afdeling Turnhout) heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord op de 74-jarige man en voor onopzettelijke doding van de 57-jarige man. De onderzoeksrechter, het parket, de wetsdokter en het labo zijn woensdagavond ter plaatse afgestapt. Het verdere onderzoek wordt gevoerd door PZ Turnhout onder leiding van de onderzoeksrechter.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

23-05-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Vrijdag 17 mei 2019 werd tijdens een verkeerscontrole in Zaffelare (Lochristi) door PZ Puyenbroek een bestuurder opgemerkt die naar aanleiding van zijn rijgedrag uit het verkeer werd gehaald.

Tijdens de controle van de bestuurder en het voertuig werden verschillende verboden wapens, drugs en een aanzienlijke hoeveelheid cash geld aangetroffen.

Bij de daaropvolgende huiszoeking op het adres van de verdachte werden toebehoren voor het kweken van cannabis en een geweer teruggevonden.

De verdachte, een 40 jarige man uit Stekene, werd gearresteerd en op vordering van het parket Oost-Vlaanderen op zondag 19 mei 2019 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde die hem onder aanhoudingsmandaat plaatste.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

23-05-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Op woensdag 15 mei 2019 kon de federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen in samenwerking met de Scheepvaartpolitie een 30-jarige havenarbeider uit Borgerhout arresteren in de haven van Antwerpen.
De man wordt er van verdacht betrokken te zijn geweest bij de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Het zou gaan om meerdere honderden kilo's cocaïne.

In zijn functie zou hij containers met cocaïne hebben verplaatst, zodat kompanen de drugs er uit konden halen.

Tijdens de arrestatie werd ook een aanzienlijke som cash geld aangetroffen.

De feiten kwamen mede aan het licht dankzij de actieve medewerking van het management van de betrokken containerterminal. 

De verdachte werd op donderdag 16 mei 2019 op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd aangehouden.

De raadkamer in Dendermonde besliste op dinsdag 21 mei 2019 dat hij aangehouden blijft.

Het Openbaar Ministerie en FGP Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: www.Onzehavendrugsvrij.be.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

21-05-2019 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen en de onderzoeksrechter geven een update in het moordonderzoek Sally Van Hecke na een rogatoire commissie in de Verenigde Staten. De buitenlandse opdracht sluit de piste Claudy Pierret voorlopig uit.

De feiten

Op 10 augustus 1996 werd Sally Van Hecke op brutale wijze vermoord op de Antwerpse Linkeroever. Sally was een jonge vrouw met een dochtertje van op dat moment twee jaar oud. Het gerechtelijk onderzoek startte onmiddellijk. Acht jaar lang zijn de speurders op zoek gegaan naar de dader of daders van deze gruwelijke moord. Daarbij werden 800 tips onderzocht, werden deskundigen aangesteld, zijn er meer dan dertig internationale opdrachten naar Nederland en Duitsland uitgevoerd en werd het programma ‘Oproep 2020’ ingeschakeld.

De gehoopte doorbraak bleef uit en daarom werd het gerechtelijk onderzoek in 2005 voorlopig afgesloten. Vanaf dat ogenblik werd het dossier passief opgevolgd. Dat betekent dat tips nog altijd onderzocht worden, maar dat er geen actieve onderzoeken meer zijn gebeurd.

Cold Case

In de loop van 2016 werd nieuwe informatie overgemaakt aan het Antwerpse gerecht. Het Antwerpse parket besliste daarop om het onderzoek volledig te heropenen en om de onderzoeksrechter opnieuw te gelasten met een gerechtelijk onderzoek. Getuigen hebben verklaard dat ze Sally Van Hecke in de nacht van 10 augustus 1996 Sally zagen instappen in een blauwe Amerikaanse oldtimer. In een recente VTM-reeks en in een boek van Kurt Wertelaers werd Claudy Pierret de hoofdverdachte genoemd, want hij zou de bestuurder van die oldtimer van zijn vriend S.B. zijn geweest en hij zou perfect in het profiel van de dader passen. S.B. gaf in de jaren negentig onderdak aan Pierret in het Nederlandse Koewacht, maar woont intussen terug in de Verenigde Staten.

Rogatoire commissie

In het gerechtelijk onderzoek werd begin januari 2019 een zogenaamde rogatoire commissie naar de Amerikaanse staat Arizona uitgesteld wegens de ‘shutdown’ van de Amerikaanse president Donald Trump. Als speurders en de onderzoeksrechter Amerikaanse autoriteiten en inwoners willen bevragen, kan dat enkel met toestemming van de Amerikaanse overheid en in samenwerking met FBI.

In de week van 6 mei 2019 is de rogatoire commissie uitgevoerd. De onderzoeksrechter en de speurders van FGP Antwerpen hebben er onder meer gesproken met S.B.  Uit officiële documenten die in samenwerking met de FBI werden opgespoord en uit het verhoor van S.B. in Amerika is informatie naar voor gekomen die nog verder zal worden geanalyseerd. De informatie wijst er wel op dat de blauwe Cadillac Deville die de getuigen hebben gezien niet diegene zou zijn van S.B. Intussen is Pierret ook verhoord door de onderzoeksrechter. Hij ontkent de feiten met klem. Eerder was al bekend uit een grondig onderzoek in een Nederlandse labo dat het DNA dat op de laarzen van Sally Van Hecke is gevonden niet van Pierret is.

Helaas heeft de buitenlandse opdracht niet tot een doorbraak geleid. De onderzoeksrechter zet het moordonderzoek verder. Er zijn nog verschillende onderzoekpistes aan de gang, ook op forensisch vlak. Op dit moment kan het parket daar geen informatie in het belang van het onderzoek. Het parket Antwerpen blijft vertrouwen op een doorbraak in dit dossier.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

Pages