Actualités

18-03-2019 - Parket Leuven

Vorige week vrijdag 15 maart 2019 leidde de onderzoeksrechter in Leuven een 26-jarige man voor op verdenking van de verkrachting van een 55-jarige vrouw na de carnavalsfuif in Zichem  op 6 maart. Op woensdag 6 maart ’19 tussen 3.30u en 5 uur werd de 55-jarige verkracht langs de openbare weg in Ter Elzen in Zichem. De vrouw had kort daarvoor te voet de carnavalsfuif op de Markt in Zichem verlaten. Het slachtoffer maakte meteen melding van de feiten bij de politiemensen die toezicht hielden op het carnavalsgebeuren op de Markt. De politie van Demerdal-DSZ startte onmiddellijk een uitgebreid onderzoek, hoorde getuigen en bestudeerde camerabeelden. Na negen dagen kon de recherche een verdachte identificeren. Op donderdag 14 maart vorderde het parket de onderzoeksrechter die dezelfde dag een huiszoeking beval in de woning in Scherpenheuvel-Zichem waar de verdachte zou verblijven. De 26-jarige man werd tijdens de huiszoeking gearresteerd. Hij werd op vrijdag 15 maart 2019 verhoord door de politie en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De verdachte ontkent dat hij de vrouw zou verkracht hebben. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter en verschijnt morgen voor de raadkamer.

15-03-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Op 14 maart 2019 werden bij een controle van een verdacht voertuig door de politie van Zottegem twee personen opgepakt die gelinkt konden worden aan een diefstal met braak gepleegd in een woning in de Heldenlaan in Zottegem op 28 januari 2019.

Eén van die personen kon eveneens gelinkt worden aan een poging diefstal in Asse gepleegd op 14 december 2016.

De verdachten, twee vrouwen van resp. 33 en 29 jaar, beiden zonder gekende woonst in het Rijk, worden op vraag van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde op verdenking van diefstal met braak, poging diefstal en bendevorming. Het parket vraagt hun aanhouding.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

15-03-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Bij de controle van een schip geladen met fruitsap heeft de Douane 1375 kg cocaïne aangetroffen. Het schip was afkomstig uit Brazilië. Het onderzoek is lopende.

Op 14 maart 2019 heeft de Douane een controle uitgevoerd van een schip dat fruitsap vervoert van Brazilië naar België, meer bepaald naar de North Sea Port. Op basis van een risico-analyse aangevuld met informatie uit Brazilië werd beslist tot de controle van het schip.

In containers op het dek werden meerdere sporttassen gevuld met cocaïne  aangetroffen. In totaal werd er 1375 kg cocaïne aangetroffen.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft de federale gerechtelijke politie Oost-Vlaanderen belast met het verder onderzoek naar deze vangst. Het onderzoek is ondertussen lopende. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

In het belang van het onderzoek kan er geen bijkomende informatie verstrekt worden.

Sarah Demeyer, persmagistraat Oost-Vlaanderen

15-03-2019 - Parket Leuven

Twee mannen van 25 jaar en 22 jaar moeten begin april voor de rechter verschijnen nadat ze eergisteren, woensdag 13 maart 2019, een zwaar verkeersongeval veroorzaakten op de Leuvenselaan in Tienen en daarna slagen uitdeelden aan de politieagenten die ter plaatse kwamen. De bestuurder, een 25-jarige man uit Koekelberg, verkeerde onder invloed van drank en drugs. Zijn passagier was een 22-jarige man uit Bierbeek.

Rond 20.30 uur botste de auto van de verdachten met hoge snelheid tegen zijn voorligger op de Leuvenselaan in Tienen. De twee auto’s belandden in de voortuin van een woning. Geen van de betrokken inzittenden raakten bij de botsing gewond. Toen de politie ter plaatse kwam, reageerden de bestuurder en de passagier van de aanrijdende auto erg agressief. Ze verzetten zich op gewelddadige manier tegen hun arrestatie. Eén vrouwelijke agente kreeg een kopstoot, de andere agenten kregen slagen en stampen terwijl ze hen probeerden te bedwingen. De twee mannen worden ook verdacht van een ander geval van verkeersagressie dat plaatsvond rond 20.30u op de Leuvensesteenweg in Boutersem. Ze zouden hinderlijk kort achter een andere auto hebben gereden en met de lichten geflikkerd om de andere auto uit de weg te laten gaan. Toen de bestuurster van de andere auto zich parkeerde bij een broodautomaat, stopten de verdachten ook. Volgens de verklaring van de bestuurster, trokken de verdachten aan de gesloten portieren van de auto en stampten ze tegen de carrosserie.

15-03-2019 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het lopend federaal gerechtelijk onderzoek naar een criminele organisatie in de voetbalwereld, valsheid in geschrifte, witwassen van geld en private corruptie (Operatie ‘Zero’) werd heden aan de Onderzoekscoördinator Competitievervalsing van het Bondsparket bij de KBVB inzage en afschrift gegeven van een aantal stukken uit het strafdossier, gerelateerd aan het zgn. ‘luik matchfixing’.

Dit is gebeurd op schriftelijk verzoek van de Onderzoekscoördinator en na goedkeuring door de onderzoeksrechter en het federaal parket.

De Onderzoekscoördinator werd door de Bondsprocureur aangesteld als leider van het disciplinaire onderzoek inzake mogelijke competitievervalsing in de eindfase van het vorige voetbalseizoen.

De toelating tot inzage en afschrift is beperkt tot een lijst van 35 stukken die relevant zijn voor de disciplinaire finaliteit en waarvan de vrijgave de belangen van het strafonderzoek niet in het gedrang brengt.

 

****

 

Dans le cadre de l’enquête judiciaire fédérale en cours sur une organisation criminelle dans le monde du football, faux en écritures, blanchiment d’argent et corruption privée (opération « Zéro »), le coordinateur de l’enquête pour fraude à la compétition du parquet de l’Union auprès de l’URBSFA a reçu aujourd’hui accès à et copie de certaines pièces du dossier pénal relatif au « volet matchs truqués ».

Cela a eu lieu sur demande écrite du coordinateur de l’enquête disciplinaire et après approbation du juge d’instruction et du parquet fédéral.

Le coordinateur de l’enquête disciplinaire a été désigné par le procureur de l’Union pour mener l’enquête disciplinaire concernant la possibilité de fraude à la compétition dans la phase finale de la dernière saison de football.

L’autorisation de consultation et de copie est limitée à une liste de 35 pièces pertinentes pour la finalité disciplinaire et dont la divulgation ne porte pas préjudice aux intérêts de l’enquête pénale.

 

****

 

In the context of the ongoing federal judicial investigation into a criminal organisation, forgeries, money laundering, and private corruption operating in the football world, the investigative coordinator for the prosecutor’s “Falsification of Competition” service at the KBVB/URBSFA has been given, today, the copy of a number of documents from the criminal file pertaining to the so-called “match fixing section”.

This occurred due to the written request of the investigative coordinator after approval from the investigating judge and the Federal Public Prosecutor’s Office.

The investigative coordinator was appointed by the Football Union’s prosecutor in order to lead the disciplinary investigations regarding the possible falsification of competition during the final phase of the previous football season. 

The authorisation to access and take a copy is limited to a list of 35 documents that are relevant to the disciplinary purpose and whose disclosure do not jeopardise the interests of the criminal investigation.

 

 

14-03-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Op donderdag 28 februari 2019 in de namiddag merkte een medewerker van het ziekenhuis AZ Glorieux in Ronse een man op die bakken leeggoed aan het ontvreemden was aan de achterzijde van het gebouw.

De politie van Ronse werd verwittigd en na onderzoek werd vastgesteld dat vermoedelijk gedurende de ganse maand februari 2019 soortgelijke feiten werden gepleegd op deze plaats.

Twee verdachten konden door de politie geïdentificeerd en opgepakt worden. Het gaat om twee 36-jarige mannen uit Ronse. Ze zijn gekend voor analoge feiten.

Het parket heeft de beide personen gedagvaard in snelrecht voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde. Ze zullen zich op 1 april 2019 moeten verantwoorden voor deze feiten.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14-03-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenmiddag omstreeks 12u20 brak brand uit in een appartementsgebouw aan de Burgschelde in Oudenaarde. De brandweer van Oudenaarde kwam onmiddellijk ter plaatse.

De brand heeft gewoed in de kelder van  het appartementsgebouw, waardoor het appartementsgebouw onbewoonbaar werd verklaard wegens het gevaar op CO-intoxicatie.

Er werd niemand gewond. De bewoners werden opgevangen door de stadsdiensten en het OCMW.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een branddeskundige aan om de precieze omstandigheden van deze brand te onderzoeken.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

14-03-2019 -

La première vente publique des crypto-monnaies saisies pénalement a rapporté 285.719 livres sterling (à savoir 332.987 euros). Les bitcoins ont été démantelés par la police et la Justice belges dans le cadre du trafic de drogue.

 

L'État belge a attribué un marché public à la maison nord-irlandaise de ventes aux enchères Wilsons Auction afin de traiter et de vendre les valeurs virtuelles saisies. Le 28 février et le 1er mars 2019, la société a vendu environ 318 bitcoins, bitcoins cash et bitcoins gold, via des enchères physiques et en ligne.

 

La demande était forte : les 69 lots sont vite partis. La maison de ventes aux enchères a reçu 6400 offres émanant de plus de 100 pays à travers le monde. Cette société est spécialisée dans la vente de crypto-monnaies, de voitures de luxe, de montres et d’articles design, délivrés par les départements de services publics, la police et des curateurs du monde entier.

 

Démantèlement des bitcoins belges sur le Darknet

 

Le 12 mars 2015, la police judiciaire fédérale du Limbourg a saisi 104,9909228 bitcoins. Deux belges vendaient de la drogue, notamment sur le Darknet, qu'ils envoyaient par la poste aux quatre coins du monde. Certaines transactions étaient payées en valeurs virtuelles. Durant la perquisition, la police a trouvé des porte-feuilles bitcoins sur l’ordinateur du principal suspect.

 

Le 10 novembre 2016, la Cour d'appel d’Anvers a condamné l’accusé principal à une peine de prison de 4 ans et a confisqué les bitcoins. La clé de l’adresse bitcoin a été transmise au receveur du SPF Finances chargé de l’exécution de la confiscation prononcée dans les jugements et arrêts définitifs. A cette époque, il n’existait toutefois pas de règlement prévu pour la vente de données virtuelles.

 

Réforme de la loi OCSC

 

Grâce à la réforme du 4 février 2018 de la loi OCSC par le ministre de la Justice Koen Geens, l’OCSC (L’Organe Central pour la Saisie et la Confiscation) a été le service désigné pour traiter obligatoirement les valeurs virtuelles saisies. Auparavant, cette mission était relevée par les services de police ou au sein des greffes. Cette loi prévoit de pouvoir vendre les valeurs virtuelles saisies au cours de la procédure judiciaire. Étant donné leur évaluation variable, une conservation en nature peut entrainer une perte de valeur.

 

En raison de l’expertise technique, de la conservation sécurisée et de la valorisation des valeurs virtuelles, l’OCSC et le SPF Justice ont lancé un marché public dans lequel un partenaire expérimenté pourrait à tout moment recevoir, conserver, traiter et vendre les valeurs saisies ou confisquées (bitcoin, litcoin, etc.).

 

Méthode de travail fixe

 

Prochainement, le ministre de la Justice Koen Geens et le Collège des procureurs généraux signeront une circulaire visant à établir cette méthode de travail pratique, depuis le démantèlement des crypto-monnaies jusqu’à leur vente, pour l’ensemble du ministère public et des services de police.

 

 

OCSC

14-03-2019 - Parket Antwerpen

Een man van 30 is gisteren door de onderzoeksrechter in Turnhout aangehouden voor handel en bezit van verdovende middelen. Een vrouw van 25 die ook werd opgepakt, is terug vrij zonder voorwaarden.

In het kader van het lopend gerechtelijk onderzoek werden op dinsdag 12 maart twee simultane huiszoekingen uitgevoerd op twee verschillende adressen in Hoogstraten. Vlak voor de huiszoeking werden de twee verdachten door een arrestatieteam van de lokale politie regio Turnhout gearresteerd op de openbare weg.

Bij een van de huiszoekingen werd 4 kilogram cannabis, weegschaaltjes en lege plastic zakken aangetroffen.

Woensdag werden de twee voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De mannelijke verdachte werd aangehouden en verschijnt vrijdag voor de raadkamer. De vrouwelijke verdachte mocht na de voorleiding beschikken. Het onderzoek wordt verdergezet.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

13-03-2019 - Parquet de Bruxelles

Faits : Incendie   

Date et lieu : 13/03/2019 à 1050 Ixelles, Avenue de la Toison d’Or (Hôtel)

Suspect : X

Victime : D.,♀, °1970

 

Le 13.03.2019 vers 3h du matin un incendie s’est produit dans l’hôtel Sofitel à Ixelles.

Selon les premières déclarations un incendie s’est déclaré dans une cuisine externe de l’hôtel et la fumée se serait propagée via les conduits d’aération.

Toutes les personnes dans l’hôtel ont été évacuées vers l’hôtel « The HOTEL ». Un poste médical avancé a été établi au rez-de-chaussée.

10 personnes seraient intoxiquées et une femme née en 1970 a été transportée vers l’hôpital de Neder-over-Heembeek. Ses jours sont considérés en danger.

Vers 4h12 l’incendie était sous contrôle.

 

Le parquet de Bruxelles a été contacté et a désigné un expert incendie. Ce derniers et le labo de la police fédérale se sont rendus ce matin sur place.

A l’heure actuelle la cause de l’incendie est encore indéterminée selon le rapport provisoire du commandant des pompiers.

 

D’après les premières constatations de l’expert incendie la cause du feu est accidentelle.

La victime a été transféré vers un hôpital à Louvain. Là elle devra rester quelques jours aux soins intensifs. Selon les médecins la situation de la victime évoluera positif.       

 

 

Denis Goeman

Porte-parole

12-03-2019 - Parket Antwerpen

In het onderzoek naar de vondeling werd een 38-jarige Poolse vrouw uit Antwerpen opgepakt en voorgeleid. De onderzoeksrechter heeft haar deze voormiddag vrijgelaten.

Een week geleden werd een pasgeboren baby gevonden in de hal van een appartementsgebouw aan Grote Koraalberg in het centrum van Antwerpen. Via onder meer camerabeelden kon de lokale recherche jeugd en gezin van PZ Antwerpen een 38-jarige vrouw identificeren. Maandagavond werd ze van haar vrijheid beroofd.  Ze bekende dat ze de moeder is en dat ze de baby heeft achtergelaten.

De vrouw was ongewenst zwanger en niemand zou daarvan op de hoogte zijn. Nadat ze in de nacht van 4 op 5 maart alleen bevallen was, panikeerde ze en heeft ze een plaats gezocht om het kind achter te laten. Naar eigen zeggen had ze nooit eerder van de vondelingenschuif gehoord.

Het parket Antwerpen heeft beslist om de vrouw voor te leiden bij de onderzoeksrechter voor de kwalificatie ‘verlaten van een minderjarig kind’. Daarop staat een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en een geldboete van 26 tot 300 euro.

De onderzoeksrechter heeft na een uitgebreid verhoor beslist om de vrouw vrij te laten. In het verdere onderzoek zullen de verklaringen van de vrouw verder afgetoetst worden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

12-03-2019 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen vraagt woensdag aan de raadkamer om een 50-jarige man uit Sint-Niklaas naar de rechtbank te verwijzen voor onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke brandstichting na de gigantische ontploffing aan de Paardenmarkt in Antwerpen.

 

Bij de ontploffing op 15 januari 2018 werden drie huizen op de Paardenmarkt volledig verwoest. Twee mannen van 26 en 39 jaar lieten die avond het leven. 27 bewoners raakten gewond en de materiële schade was enorm. Uit het gevoerde gerechtelijke onderzoek is aan het licht gekomen dat de 50-jarige man uit Sint-Niklaas Paardenmarkt 101 huurde en dat hij de studio’s op de eerste en tweede verdieping verder onderverhuurde. In dat onderzoek werd ook een branddeskundige aangesteld die besloot dat het om een gasexplosie ging op de eerste verdieping van pand nummer 101. Daar had gas zich kunnen opstapelen, nadat er in de kelder een oude gasmeter was opengedraaid en gas zich via een oude gasbuis had verplaatst. De gasexplosie is dan vermoedelijk ontstaan door het aansteken van een sigaret of een kaars.

Enkele maanden eerder had er zich een gaslek voorgedaan. De huurder was daarvan op de hoogte, maar hij zou er onvoldoende gevolg aan gegeven. Een degelijke en professionele herstelling van de gasbuis zou het drama kunnen hebben voorkomen.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

11-03-2019 - Parket Limburg

Bij een achtervolging door Bree en Bocholt tot over de Nederlandse grens zijn drie verkeersongevallen met politievoertuigen gebeurd. Vijf inspecteurs raakten daarbij gewond. Een dertiger uit Peer werd gearresteerd.

In de Rode Kruislaan in Bree is omstreeks 14u een voertuig op de vlucht geslagen bij een controle. Politie CARMA had opgemerkt dat de BMW een duplicaat nummerplaat had. De bestuurder vluchtte weg in de richting van Bocholt.

Op de Veldhovenstraat gebeurde een eerste verkeersongeval en verderop, op dezelfde baan, gebeurde een tweede ongeval.

De wagen vluchtte via Lozen de Nederlandse grens over en keerde daarna terug naar Bocholt.

De bestuurder haalde snelheden tot 190 km/u en beging meerdere verkeersovertredingen.

Op het kruispunt van de Hamonterweg en de Oudeweg gebeurde het derde verkeersongeval.

Op deze locatie werd de bestuurder, een dertiger uit Peer, in de boeien geslagen wegens gewapende weerspannigheid.

Vijf politie-inspecteurs raakten gewond bij de verkeersongevallen. Drie politievoertuigen van Politie CARMA raakten beschadigd en twee ervan zijn mogelijk onherstelbaar beschadigd.

De vaststellingen van de verkeersongevallen werden uitgevoerd door de politiezones Maasland, HANO en LAMA.

De bestuurder van de BMW bleek onder invloed te zijn van drugs en is reeds gekend bij de politie.

Hij wacht thans in de cel op verdere afhandeling.

11-03-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond omstreeks 18h00  begaf de lokale politie Vlaamse Ardennen zich naar de Winston Churchillstraat in Kruishoutem naar aanleiding van een binnengekomen oproep over een man die op straat liep met messen.

Uit de eerste bevindingen blijkt dat de verdachte, een 39-jarige man uit Kruishoutem, een buurtbewoner met de messen had aangevallen. Het slachtoffer, een 34-jarige man uit de buurt, werd geraakt in de hals; hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie werd ter plaatse geconfronteerd met een verdachte die gewapend was met 3 messen.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat ondanks herhaaldelijke aanmaningen om de messen neer te leggen, en vervolgens na een waarschuwingsschot in de lucht en in een volgende fase een schot in het been, de verdachte de politie dreigend bleef toestappen met de messen ter hand. De man werd uiteindelijk dodelijk getroffen.

Het parket OVL en de onderzoeksrechter uit Oudenaarde zijn ter plaatse afgestapt, samen met een wetsgeneesheer en wapendeskundige.

Zoals de standaardprocedure voorziet, loopt er enerzijds een onderzoek naar de feiten die het voorwerp uitmaakten van de tussenkomst van de politie, en anderzijds een onderzoek naar het schietincident.

Sarah Demeyer, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

11-03-2019 - Auditorat du travail du Brabant Wallon

Un contrôle de l’ONEm a été effectué ce samedi 9 mars en soirée dans la zone de Chaumont-Gistoux. Plusieurs établissements ont été contrôlés. A la demande de l’auditorat du travail des scellés judiciaires ont été placés sur un établissement en raison de différents manquements constatés ( absence de dimona pour certains travailleurs, certains travailleurs en séjour illégal, personne bénéficiant d’indemnités AMI occupée au travail, etc). L’établissement ne sera réouvert qu’après régularisation des manquements constatés.

Pages