Actualités

15-12-2018 - Parquet de Bruxelles

Faits : menace avec arme, suspect neutralisé par la police

Date et lieu : 15/12/2018, à 1000 Bruxelles

Suspect : R.A., ♂, 1967

Ce matin, les services de police de la police locale Bruxelles CAPITALE Ixelles ont été appelés par les parents du suspect, disant que leur fils se montrait extrêmement violent dans leur appartement (parents et fils cohabitaient).

Les services de police se sont dépêché sur place et ont constaté que R.A. était en possession d’un sabre. Le suspect aurait cassé la fenêtre avec son arme et aurait tenté de sauter à travers cette même fenêtre. La police a tenter d’entamer des négociations avec le suspect, mais en vain.

Ils l’ont sommé à plusieurs reprises de déposer son arme et ont fait usage du gaz lacrymogène afin de neutraliser le suspect. Finalement le suspect aurait attaqué un policier avec son sabre et le policier a fait usage de son arme. Le suspect a reçu 3 balles dans le ventre. Il a été pris en charge par les services de secours, mais est décédé dans le courant de la matinée. Le policier n’a pas été blessé.

Le parquet  a demandé de maintenir les lieux, le labo est requis sur place et un expert en balistique. Comme la procédure standard le prévoit, deux enquêtes sont menées en parallèle. Une enquête sur la menace par arme de R.A. et une autre enquête sur l’usage de l’arme par les services de police. Le sabre du suspect  et l’arme du policier ont été saisies. 

L’enquête sur l’usage de l’arme est confié au service du contrôle interne et au Comité P.

Ine VAN WYMERSCH

Porte-parole

14-12-2018 - Parket Leuven

Twee overheidsambtenaren van het Agentschap van Natuur en Bos en Landbouw en Visserij zijn officieel in verdenking gesteld van omkoping in het kader van hun ambt. Beide ambtenaren, waarvan één officier van gerechtelijke politie is, zouden zich volgens het onderzoek schuldig hebben gemaakt aan corruptie, inbreuken op de wapenwet en inbreuken op het milieu-, soorten- en jachtdecreet. Het gaat om een 44-jarige man uit Laakdal en een 40-jarige man uit Herselt.

Het onderzoek is opgestart door de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven naar aanleiding van een melding van het Agentschap van Natuur en Bos over wantoestanden binnen hun organisatie. Twee ambtenaren zouden misbruik maken van hun functie om zelf illegale jachtpartijen met bevriende jagers te organiseren. Buiten de jachtpartijen zelf zouden de betrokken ambtenaren er een lucratieve hobby van maken om het geschoten wild te verwerken in vleesbereidingen en te verkopen. 

Het gevoerde onderzoek wees uit dat er op locaties in de regio Aarschot en Laakdal Chinese muntjakken gekweekt werden, vermoedelijk om hen in de natuur vrij te laten. De Chinese muntjak is een diersoort die hier normaal niet voorkomt en ook niet mag vrijgelaten worden.

Bij een gecoördineerde actie op woensdag 12 en donderdag 13 december heeft de Federale Gerechtelijke Politie van Leuven in nauwe samenwerking met de diensten van het Agentschap van Natuur en Bos en FAV tien huiszoekingen uitgevoerd in woningen en op terreinen waar onder andere muntjakken gekweekt werden. De huiszoekingen vonden plaats in Leuven, Herselt, Langdorp en Laakdal. De actie werd uitgevoerd door 45 politiemensen, gesteund door een tiental mensen van FAVV en Agentschap Natuur en Bos. Op diverse locaties werden effectief tientallen illegale muntjakken aangetroffen. Om redenen van natuurbeheer moesten deze dieren worden gedood. Op twee locaties werd ook effectief wild, vlees en vleesbereidingen aangetroffen, vermoedelijk met het oog op de verkoop ervan. Dit houdt mogelijk ernstige risico’s in voor de algemene voedselveiligheid. Het FAVV, verantwoordelijk voor de controle op de voedselveiligheid, verrichtte de nodige vaststellingen en stelde de inbreuken vast.

Beide ambtenaren werden gearresteerd en voorgeleid bij de behandelend onderzoeksrechter te Leuven. Ze werden aangehouden en verschijnen volgende week dinsdag voor de raadkamer.

14-12-2018 - Parket Leuven

Vanochtend, op vrijdag 14 december 2018, werd de Carrefour Market aan de Maria Christinastraat in Kortenberg overvallen door twee gemaskerde mannen.  De mannen kwamen rond 8 uur toe aan de supermarkt. Ze waren gemaskerd door sjaals voor hun gezicht te binden en waren in het zwart gekleed. In de supermarkt waren al ongeveer twintig werknemers aanwezig. Vijf personen kwamen daadwerkelijk in contact met de overvallers. Ze verklaren dat ze op de knieën werden gezet en bedreigd met een vuurwapen. Niemand raakte fysiek gewond maar de slachtoffers zijn onder de indruk van de  gebeurtenissen. De overvallers konden geen buit maken. Er wordt momenteel onderzocht of er ook effectief gevuurd werd en wat de aard is van het wapen.  De daders vluchtten weg voor de politie toekwam. De recherche van PZ HerKo onderzoekt de zaak en ook FGP en het labo kwamen ter plaatse.

14-12-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen en de politiezone Aalter/Knesselare zijn erin geslaagd 10 drugplantages op te rollen waarvan 8 in Oost-Vlaanderen en 2 in West-Vlaanderen. Tevens werden 10 verdachten opgepakt. Opvallend is dat de bende ook gebruik maakt van mobiele plantages in grote koeltrailers. 

ONDERZOEK FGP OOST-VLAANDEREN

In maart 2018 is de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen een onderzoek gestart naar een goed georganiseerde vereniging die zich inlaat met het opzetten van industriële cannabisplantages.

In de loop van het onderzoek heeft het parket de onderzoeksrechter in Gent gevorderd om het onderzoek verder te zetten. Het onderzoek wees in de richting van een plantage in Merendree. Op 12 september is de politie op dit adres binnengevallen en werden er meer dan 5000 planten aangetroffen.

ONDERZOEK PZ AALTER/KNESSELARE

Het rechercheteam van de lokale politie Aalter/Knesselare had in diezelfde periode een onderzoek lopen naar een plantage in Aalter. Hun grondig recherchewerk leidde ertoe dat er op 10 oktober op 3 locaties plantages werden ontdekt: een plantage in Aalter die niet meer actief was maar waar nog wel 27 kg cannabis van een eerdere oogst werd gevonden; een loods in Aalter waarin 5 koeltrailers stonden die ingericht waren als plantage maar op dat moment niet in gebruik; en een derde kleine plantage van 150 planten in Nazareth.

Verder onderzoek gaf aan dat de bende opslagruimte huurde in Gent. Bij een zoeking in 2 boxen ontdekten de speurders materiaal om een plantage op te zetten, zakken met cannabis, alarmpistolen en een vuurwapen, nummerplaten, alsook meer dan 400.000 euro cash.

Tevens bleek dat er in Vinkt (Deinze) ook nog een kleine plantage van 120 planten aanwezig was.

LINKEN TUSSEN DE DOSSIERS

Verbanden tussen de beide onderzoeken gaven aan dat het mogelijk over dezelfde bende ging. Hierop heeft het parket Oost-Vlaanderen beslist beide dossiers samen te brengen bij eenzelfde onderzoeksrechter en het onderzoek te laten verderzetten door de FGP Oost-Vlaanderen in nauwe samenwerking met de PZ Aalter/Knesselare.

Het verder gezamenlijk onderzoek leidde nog tot de ontmanteling van :

een plantage in Oostakker 

een plantage in Deinze (500 planten)

een loods in Wetteren, waarin 5 koeltrailers met elk een actieve plantage (200 per trailer; 1000 in totaal)

een plantage in Gullegem, met 1500 planten en 9 kg verwerkte planten van een eerdere oogst

een plantage in opbouw in Gistel

VERDACHTEN OPGEPAKT

In de loop van het onderzoek werden 10 verdachten opgepakt.

De onderzoeksrechter in Gent plaatste 3 personen onder aanhoudingsmandaat : drie Duitsers van respectievelijk 47, 54 en 57 jaar. Vijf verdachten werden vrijgelaten onder strenge voorwaarden (3 Belgen, 1 Duitser, 1 Armeniër). Eén Litouwse verdachte werd niet aangehouden maar blijft wel in verdenking gesteld.

Een Europees Aanhoudingsbevel werd uitgevaardigd voor een 46-jarige Belg die een hoofdrol vervult in de bende. Deze werd in opdracht van de onderzoeksrechter in Gent door de politie in Portugal opgepakt en op 13/12/2018 door de FGP overgebracht naar België. Betrokkene wordt vrijdag 14/12/2018 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

13-12-2018 - Parket Limburg

Enduromotorfietsen, quads en all-terrain voertuigen veroorzaken herhaaldelijk overlast in bossen en op terreinen die beheerd worden ten behoeve van het natuurbehoud.

Het Agentschap voor Natuur en Bos is samen met de politie bevoegd om het verbod op gemotoriseerd verkeer in bos en natuur te handhaven.  Sinds afgelopen voorjaar hebben het Parket Limburg, de bevoegde lokale politiezones en de Natuurinspectie een actieplan waarbij aangepaste hulpmiddelen kunnen worden ingezet.  Overtreders komen in een soort opvangtrechter terecht waaruit ontsnappen niet mogelijk is.  Vroeger werden de stoptekens van bevoegde personen immers regelmatig genegeerd om zich zo van de controle te onttrekken. 

In 2018 werden succesvol gecoördineerde acties uitgevoerd in de politiezones HANO (Hamont-Achel), Lommel en CARMA (Meeuwen). Zo konden natuurinspecteurs, boswachters en de lokale politie in totaal 8 overtreders op een veilige manier staande houden. 2 overtreders zijn gekend bij Natuurinspectie voor gelijkaardige feiten.  Alle enduromotorfietsen werden in beslag genomen door het Parket Limburg. Uit deze controles blijkt dat wildcrossen nog steeds populair is in de uitgestrekte Limburgse natuur en waarbij zelfs meer extreme plaatsen niet worden ontzien. Motorfietsen rijden tot op de top van de mijnterrils en doordringen zelfs de absoluut ontoegankelijke militaire domeinen. Ook veroorzaken wildcrossers schade aan kwetsbare biotopen zoals heide en landduinen. Veel bos- en natuurgebieden genieten internationale bescherming doordat zij deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (de zogenaamde Speciale Beschermingszones: Vogel- en Habitatrichtlijngebieden).  Jaarlijks ontvangt de overheid ook vele klachten van burgers die zich ergeren.

In de Limburgse Hoge en Lage Kempen zullen, ook in 2019, onaangekondigde controles plaatsvinden.

Overtreders worden geverbaliseerd en riskeren een geldboete van minimum  800 euro en/of een gevangenisstraf van 1 maand tot 2 jaar. De motorfietsen kunnen daarenboven door de rechter verbeurd verklaard worden.

13-12-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Op maandagavond 10 december 2018 werd het parket OVL ingelicht van een verdacht overlijden van een 93-jarige vrouw in een rusthuis in Eke. De vrouw bleek met geweld om het leven te zijn gekomen. 

De verdachte van de feiten is een bejaarde vrouw die in het rusthuis op dezelfde afdeling als het slachtoffer verbleef. Ze werd op dinsdag 11 december 2018 voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

De vrouw werd aangehouden en is overgebracht naar een gespecialiseerde afdeling van de gevangenis, waar ze de nodige medische zorgen zal krijgen.

De onderzoeksrechter stelde een college van deskundigen aan om haar geestestoestand te onderzoeken.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12-12-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

En date du 06 décembre 2018, la Chambre des mises en accusation de Bruxelles a rendu deux arrêts aux termes desquels elle renvoie cinq personnes devant la Cour d’assises de Bruxelles, pour des faits commis en 1994 au Rwanda, dans le cadre du génocide des Tutsis et du massacre des Hutus modérés.

Dans le premier dossier, E.G. est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres et viols), E.N est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres, tentatives de meurtre et viol) et F.N. est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres et tentatives de meurtre). Dans le deuxième dossier, T.K est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres) et M.B est renvoyé pour crime de génocide et crimes de guerre (meurtres et tentatives de meurtre).

C’est la première fois qu’une Cour d’ assises belge aura à connaître de faits qualifiés de crime de génocide. Dans les quatre premiers procès relatifs au même contexte historique rwandais, qui se sont tenus en Belgique entre 2001 et 2009, la Cour d’assises n’avait été saisie que de crimes de guerre. Dans les deux affaires en cours, elle devra donc aussi se prononcer sur le crime de génocide.

Les cinq accusés bénéficient toujours à ce stade de la présomption d’innocence et disposent d’un délai de quinze jours à dater du prononcé des arrêts pour éventuellement se pourvoir en cassation.

 

******

 

Op 6 december 2018 heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel twee arresten geveld waarbij vijf personen werden verwezen naar het Hof van Assisen van Brussel, voor feiten van in 1994 in Rwanda en dit in het kader van de genocide op de Tutsis en het bloedbad op gematigde Hutus. 

In het eerste dossier werden E.G. (moorden en verkrachtingen), E.N. (moorden, pogingen tot moord en verkrachting) en F.N. (moorden en pogingen tot moord) verwezen voor genocide-en oorlogsmisdaden. In het tweede dossier werden T.K. (moorden) en M.B. (moorden en pogingen tot moord) verwezen voor genocide-en oorlogsmisdaden.

Het is voor het eerst dat een Belgisch Assisenhof kennis zal nemen van feiten die gekwalificeerd staan als genocidemisdaden. In de eerste vier processen die gerelateerd waren aan dezelfde Rwandese historische context en die tussen 2001 en 2009 zijn behandeld werd het Assisenhof enkel gevat voor oorlogsmisdaden. Bij deze nog twee lopende zaken zal het hof zich dus ook moeten uitspreken over genocidemisdaden.

De vijf beschuldigden genieten in dit stadium nog steeds van het vermoeden van onschuld en hebben dus nog vijftien dagen de tijd, te rekenen vanaf de uitspraak van de twee arresten, om eventueel cassatieberoep aan te tekenen.

 

******

 

On 6 December 2018, the Brussels Pre-Trial Chamber issued two judgments referring five persons to the Assize Court of Brussels for acts committed in 1994 in Rwanda in connection with the genocide of Tutsis and the massacre of moderate Hutus.

In the first case, E.G. is referred for genocide and war crimes (murders and rapes), E.N. is referred for genocide and war crimes (murders, attempted murders and rape) and F.N. is referred for genocide and war crimes (murders and attempted murders). In the second case, T.K. is referred for genocide and war crimes (murders) and M.B. is referred for genocide and war crimes (murders and attempted murders).

This is the first time that a Belgian Assize Court will have to deal with facts qualified as genocide crimes. In the first four trials relating to the same Rwandan historical context, which were held in Belgium between 2001 and 2009, only war crimes were brought before the Assize Court. In the two ongoing cases, it will therefore also have to rule on the crime of genocide.

At this stage, the five accused still benefit from the presumption of innocence and have a period of fifteen days from the date of issuance of the judgments to possibly lodge an appeal in cassation.

 

 

 

12-12-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

In de nacht van maandag 10 op dinsdag 11 december 2018 omstreeks middernacht waren passanten op de Korenmarkt in Gent getuige van een ruzie tussen een man en een vrouw. De vrouw kreeg vuistslagen toegediend door de man.

Vier passanten kwamen tussenbeide en de man keerde zich tegen hen. Ze kregen op hun beurt slagen van de man.

Tijdens de schermutseling viel de handtas van één van de slachtoffers op de grond. De verdachte nam ze op en liep er mee weg.

De politie werd verwittigd en kon de verdachte kort nadien oppakken. Hij was nog in het bezit van de handtas.

Bij zijn arrestatie was de man weerspannig en beledigde hij de agenten.

2 van de 4 passanten zijn door de slagen enkele dagen arbeidsongeschikt. De vrouw aan wie hij vuistslagen gaf, liep een neusbreuk op.

De verdachte, een 22-jarige man uit Antwerpen, werd gisteren voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent wegens opzettelijke slagen en verwondingen, diefstal met geweld, weerspannigheid en smaad. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

12-12-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen maanden werden in Ninove, Haaltert (voornamelijk in deelgemeente Denderhoutem), Denderleeuw, Liedekerke en andere omliggende gemeenten, meer dan tachtig feiten van vandalisme gepleegd.

Daarbij werden vooral autoruiten van voertuigen vernield maar ook het glas van bushokjes en vensters van woningen, winkels en horecazaken.

Door een intensieve samenwerking van de politiezones Ninove, Denderleeuw/Haaltert en TARL (Teralfene, Affligem, Roosdaal en Liedekerke), en na doorgedreven onderzoek, konden op dinsdag 11 december 2018 twee verdachten worden gearresteerd naar aanleiding van een aantal huiszoekingen in Ninove.

De verdachten, een 26-jarige man en een 27-jarige man, beiden uit Ninove, werden op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. 

De 26-jarige man werd door de onderzoeksrechter aangehouden. De 27-jarige man werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

11-12-2018 - Parket Antwerpen

De lokale politie Klein-Brabant heeft vijf verdachten van een straatoverval in de Broekstraat in Bornem opgepakt. Twee mannen van 20 jaar uit Willebroek zijn aangehouden door de onderzoeksrechter in Mechelen en verschijnen vrijdag voor de raadkamer.

 

Een patrouilleploeg van de politie zagen zondag 9 december, even na 3 uur, in de Broekstraat in Bornem een man op de grond liggen met vlak in de buurt een groep van 5 jongeren. De jongeren zetten het op een lopen, toen ze de politie zagen. De agenten konden twee mannen arresteren. Het slachtoffer, een 27-jarige man uit Bornem, verklaarde dat hij was geslagen en beroofd door datzelfde groepje.

Na verder onderzoek konden in de loop van zondag ook de drie anderen worden geïdentificeerd en gearresteerd. Het gaat in totaal om twee mannen van 18, twee mannen van 20 uit Willebroek en een minderjarige. Twee van hen werden aangehouden door de onderzoeksrechter, één werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden en één werd vrijgelaten. De minderjarige werd voorgeleid bij de jeugdrechter te Antwerpen, afdeling Mechelen. De jeugdrechter besliste om hem te plaatsen in een gesloten instelling.

De twee aangehoudenen verschijnen vrijdag voor de raadkamer.

 

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

10-12-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond omstreeks 19u20 werd een nachtwinkel in de Heerweg-Noord in Zwijnaarde overvallen door twee gemaskerde personen.

De vrouw die achter de toonbank stond, diende onder bedreiging van een mes de kassa te openen. De twee verdachten, beiden met een bivakmuts over het hoofd, ontvreemdden geld uit de kassa en vluchtten te voet weg. Een klant was getuige van de feiten. Er werd niemand gewond.

De politie kon kort nadien thv de Nieuwescheldestraat in Zwijnaarde twee verdachten onderscheppen. Ze werden beiden gearresteerd. Ze bleken minderjarig te zijn.

Beide verdachten komen mogelijk ook nog in aanmerking voor andere feiten.

Ze worden vandaag in de loop van de dag op vordering van het parket voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10-12-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond voerde de politie drugscontroles uit aan de Ghelamco-arena, kort voor de aanvang van de voetbalmatch KAA Gent – KAS Eupen.

Deze drugscontroles kaderen in het ‘Keep The Stadium Clean’-project, een samenwerking tussen KAA Gent, de politie van Gent en het parket Oost-Vlaanderen, waarbij op geregelde tijdstippen zowel preventieve als bestuurlijke en gerechtelijke acties worden verricht om drugs uit het stadion te weren.

Deze keer betrof het een kleinschalige actie waarbij zowel aan de hoofdingang als aan de ingang Ottergemsesteenweg bezoekers werden gecontroleerd op het bezit van drugs. Hierbij werd een drughond ingezet.

Een 200-tal bezoekers werden gecontroleerd in een line-up van telkens 4 tot 6 personen. De drughond kon 11 personen aanduiden die in het bezit waren van drugs of die kort voordien drugs gebruikt hadden.

De personen bij wie effectief drugs werden aangetroffen, dienden onmiddellijk een boete te betalen (‘onmiddellijke minnelijke schikking’).

De club, de politie en het parket willen met deze acties een sterk signaal geven dat druggebruik in een stadion met een familiale sfeer niet getolereerd wordt.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10-12-2018 - Parket Leuven

Op zondag 9 december rond 8.15 uur betrapte de politie van Leuven een man die een fiets wilde stelen in de fietsenstalling onder het station. De verdachte had de zadelpen van een andere fiets losgemaakt en probeerde met deze pen het fietsslot van een andere fiets stuk te draaien. Hij werd hierbij op heterdaad betrapt door de politie. De 23-jarige man uit Leuven is bij de politie en het gerecht gekend voor gelijkaardige feiten. Het parket dagvaardde hem daarom onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. De man zal begin januari voor de rechter in Leuven moeten verschijnen op verdenking van diefstal van de zadelpen en poging fietsdiefstal.

07-12-2018 - Parket Limburg

Op donderdag 6 december te 18 uur 30 werden twee mannen van respectievelijk 34 en 35 jaar en een vrouw van 29 jaar op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in een winkelcentrum te Maasmechelen.

De verdachten van Spaanse nationaliteit werden door de security reeds geïntercepteerd en overgedragen aan de politie Lanaken-Maasmechelen.

De verdachten hadden kleding gestolen en worden via snelrecht gedagvaard voor de rechtbank.

07-12-2018 - Parket Limburg

In de Nieuwe Kuilenweg in Genk werd woensdagavond een winkel overvallen. De verdachte kon even later gevat worden met de buit op zak.

Woensdag om 19u50 kreeg Politie CARMA een oproep over een gewapende overval in een supermarkt op de Nieuwe Kuilenweg. Een man met een bivakmuts en een wapen dwong het personeel om het geld uit de kassa te halen. Daarna vluchtte de man op de fiets weg richting Evence Coppéelaan. De politie stuurde meteen meerdere ploegen ter plaatse.

De verdachte kon vrij snel gevat worden in de omgeving van de winkel. Het gestolen geld droeg hij bij zich. De fiets, de bivakmuts en het alarmpistool werden nadien ergens langs de weg teruggevonden. De 24-jarige man uit Houthalen-Helchteren werd donderdagnamiddag door het parket Limburg voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem vervolgens besloot aan te houden.

 

 

Pages