Actualités

05-12-2022 - Parquet de Namur

Le 03/12/2022, un homme né en 1992 est interpellé pour coups et blessures volontaires sur un homme né en 1983, Rue Grande à Dinant.

La victime a une incapacité de travail de 15 jours. Une dispute à propos de stationnement serait à l’origine des coups et blessures.

La scène a été filmée par des caméras de surveillance.

Le suspect a été privé de liberté, entendu par les services de police puis relaxé.

Il comparaîtra en Chambre de Justice accélérée.

 

Qu’est-ce que la nouvelle Chambre de Justice accélérée ?

La nouvelle Chambre de Justice accélérée tient des audiences depuis novembre 2022. Elles sont destinées à assurer un traitement rapide des dossiers comme celui des coups et blessures évoqué ci-dessus.

Les audiences sont fixées une fois par mois au Palais de Justice de Dinant (le 3ème vendredi du mois) et au Palais de Justice de Namur (le 2ème jeudi du mois).

Cette nouvelle Chambre traitera les dossiers pour lesquels :

  • Le procès-verbal initial (PVI) a été rédigé moins de six mois avant le moment où l’affaire est introduite au fond
  • Ne nécessitant pas d’audience d’introduction
  • Appelant des débats de 30 minutes maximum
  • Comportant un nombre limité de préventions, présentant un faible degré de complexité

 

Quels sont les objectifs de cette Chambre de Justice accélérée ?

La Chambre de Justice accélérée est destinée à favoriser :

  • Une justice pénale de proximité
  • Une réaction pénale rapide
  • Une mise en œuvre à brefs délais des mesures probatoires
  • Un contact direct avec le justiciable et une transmission de parole aisée
  • Les alternatives à la détention préventive

 

Communiqué du 05/12/2022 disponible sur la page "Presse et médias" du parquet de Namur

05-12-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

De afgelopen 4 jaar vonden 4 interventies plaats op het adres waar het koppel samenwoonde omwille van moeilijkheden in de relatie.

Elke oproep werd onmiddellijk beantwoord door de politie waarbij telkens een gesprek plaats vond. Geen van beide partners wenste een verklaring af te leggen of de nodige vaststellingen ter ondersteuning van de grieven te laten doen.

Er werd mevrouw telkens op het hart gedrukt dat ze steeds beroep kon doen op de politie.

Van elke tussenkomst werd een proces-verbaal opgesteld waarin de omstandigheden, de gemoedstoestand en de motivatie om geen klacht in te dienen werd genoteerd.

Gelet op het onderzoek dat thans volop wordt gevoerd, kan op de inhoud van de gesprekken en moeilijkheden niet worden ingegaan.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

02-12-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een personeelslid van de basisschool Pius X in Destelbergen.

In kader van dit lopend gerechtelijk onderzoek werd gisteren een man, personeelslid van de school, voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De man is aangehouden.

Parket Oost-Vlaanderen roept op tot rust zodat het onderzoek in alle sereniteit kan gevoerd worden en wil aan de ouders dan ook vragen om geen initiatieven te nemen om hun eigen kinderen te verhoren of uit te horen.

Een gespecialiseerd team van onderzoekers doet het nodige om de juiste toedracht van de feiten aan het licht te brengen.

We vragen ook aan de pers enige terughoudendheid.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

02-12-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Verkeersveilige week Oost-Vlaanderen: nee tegen drugs en alcohol in het verkeer

Naar aanleiding van de jaarlijkse BOB-campagne organiseren het Parket Oost-Vlaanderen en de gouverneur van Oost-Vlaanderen i.s.m. de lokale politiezones en de federale wegpolitie een actieweek over de gevaren van alcohol – en druggebruik in het verkeer. Van zaterdag 3 t.e.m. zaterdag 10 december 2022 zullen er extra controles georganiseerd worden, met als sluitstuk de 26e editie van de ‘Verkeersveilige Nacht Oost-Vlaanderen’ op vrijdag 9 december 2022. Op meer dan 100 plaatsen in de provincie worden dan tussen 19u00 en 07u00 de volgende ochtend alcohol- en drugscontroles uitgevoerd.

Stijging van alcohol- en druggebruik in het verkeer

In Oost-Vlaanderen wordt sinds de vorige editie van de ‘Verkeersveilige Nacht’ in 2021 op vraag van het parket bij elk ongeval een alcohol- en drugstest afgenomen. Dankzij een nieuw federaal raamcontract voor de aankoop van drugstesten – een jarenlange vraag van de gouverneur en de lokale politiezones – konden daadwerkelijk voldoende drugstesten aangeschaft worden om aan deze vraag tegemoet te komen. Hierdoor verhoogde niet alleen de pakkans, maar kreeg de maatschappij ook een correct beeld van de werkelijke omvang van de problematiek.

Zo gebeurden er in Oost-Vlaanderen in de eerste 9 maanden van dit jaar 538 ongevallen met een bestuurder onder invloed van alcohol (1). Dat is het hoogste cijfer sinds 2018. Ook het aantal verkeersongevallen waarbij bestuurders onder invloed rijden van drugs stijgt jaarlijks. (zie hieronder cijfers parket over mbt vaststellingen drugs in het verkeer (2))

Uit de 10de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête blijkt tevens dat de coronapandemie een negatief effect heeft gehad op het druggebruik achter het stuur. Op twee jaar tijd is het percentage bestuurders tussen 18 en 34 jaar dat toegeeft maandelijks te rijden na druggebruik gestegen van 11 naar 19% (3).

De gevaren zijn nochtans groot. Na cannabisgebruik bijvoorbeeld loop je tot 3 keer meer risico om betrokken te raken bij een zwaar of dodelijk ongeval dan wanneer je nuchter bent. Wordt druggebruik gecombineerd met alcohol, dan loop je zelfs tot 100 keer meer risico (4).

Drugs- en alcoholgebruik in het verkeer blijven dus zorgwekkend. Sensibiliseren en controleren zijn noodzakelijk om de maatschappelijk bewustwording te verhogen.

(1)VIAS Institute (2022). Veiligheidsbarometer.

(2) consultatie databank parket OVL

(3)VIAS Institute (2021). Nationale VerkeersONveiligheidsenquête.

(4)Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Drugs, VAD (2019). Dossier middelgebruik en verkeer.

Bezoek aan een controlepost

De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, brengt tijdens de Verkeersveilige Nacht een bezoek aan enkele controleposten om haar appreciatie uit te drukken voor de inzet van de politiediensten.

20u00: Politiezone Dendermonde + Politiezone Buggenhout/Lebbeke, gezamenlijke actie op grondgebied Dendermonde/Buggenhout (grens)

22u00: Politiezone Schelde&Leie, actie op grondgebied De Pinte

Wilt u aanwezig zijn tijdens één van deze bezoeken, dan vragen we om vooraf aan te melden (persdienst.gouverneur@oost-vlaanderen.be of 0474 798 359). U ontvangt vervolgens de exacte locatie.

Beleid parket OVL

Het parket OVL streeft naar een verkeersveilige samenleving. Om die reden past het parket een consequent beleid toe bij vaststelling van inbreuken in dit verband.

Min 0,35 mg/l uitgeademde lucht of 0,8 promille in combinatie met verkeersonveilig gedrag: Onmiddellijk intrekking Rijbewijs (OIRB)

Min 0.65 mg/l uitgeademde lucht of 1,5 promille: OIRB

Staat van dronkenschap: OIRB

Positieve speekseltest: OIRB

Het parket gaat vervolgens over tot dagvaarding van de overtreder voor de politierechtbank.

Indien het parket meent dat er sprake is van een problematiek, bijv. een alcohol- of drugsverslaving, in hoofde van de bestuurder, zal een deskundige worden aangesteld om te beoordelen of betrokkene lichamelijk of geestelijk geschikt is om te rijden. Indien de deskundige oordeelt dat er sprake is van rijongeschiktheid zal het parket de overtreder verzoeken vrijwillig zijn rijbewijs in te leveren en vervolgens voor de politierechtbank vorderen dat de bestuurder  rijongeschikt wordt verklaard (artikel 42 wet betreffende de politie over het wegverkeer).

Dit houdt in dat de bestuurder geen voertuig meer mag besturen zolang hij geen bewijs van rijgeschiktheid heeft voorgelegd aan de politierechter. Een herziening kan ten vroegste zes maanden vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan gevraagd worden.

Themazittingen politierechtbank OVL

Tijdens de verkeersveilige week organiseert parket OVL themazittingen voor de Oost-Vlaamse politierechtbanken. Tijdens deze zittingen worden uitsluitend zaken behandeld met inbreuken inzake rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, eventueel in combinatie met de toepassing van artikel 42 (zie hoger) en/of andere overtredingen.

PRB GENT: alle dagen. Op vrijdag 9/12 zijn er 2 zittingen.

PRB DENDERMONDE: dinsdag 06/12/202, woensdag 07/12/2022 en vrijdag 09/12/2022

PRB OUDENAARDE : vrijdag 09/12/2022

PRB SINT-NIKLAAS: maandag 05/12/2022

PRB AALST: maandag 05/12/2022 en donderdag 08/12/2022

Resultaten

De coördinatie- en steundirectie Oost-Vlaanderen van de federale politie verzamelt dankzij de input van de deelnemende eenheden alle cijfers van de controles en overtredingen van 3 december t.e.m. de Verkeersveilige Nacht. Deze cijfers zullen door de gouverneur op zaterdagmiddag 10 december 2022 aan de pers ter beschikking gesteld worden.

De resultaten van de themazittingen zullen door de politierechtbank op het einde van de actieweek meegedeeld worden.

Carina Van Cauter, gouverneur Oost-Vlaanderen:

“Met deze gezamenlijke verkeersveilige week willen we de maatschappelijke bewustwording over de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer verhogen door te sensibiliseren, te controleren en te wijzen op de gevolgen. Misbruik van alcohol en drugs in het verkeer kan immers heel wat menselijk leed veroorzaken, maar kan ook leiden tot ernstige aandoeningen en bijgevolg de rijongeschiktheid van de bestuurder. Tijdens de Verkeersveilige Nacht hopen we dus dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en veilig zal sturen. Want hoe mooi zou het zijn om na een week van voorafgaande controles een verkeersveilige nacht zonder overtredingen te kunnen optekenen.”

Bart Van den Branden, afdelingsprocureur parket OVL:

“Het parket Oost-Vlaanderen streeft samen met politie op het terrein voor een verkeersveilige samenleving. Om die reden past het parket een consequent beleid toe. Wie wordt betrapt op het rijden onder invloed van drugs en/of alcohol wordt vervolgd. Niettegenstaande het consequent beleid merken wij dat het aantal bestuurders die onder invloed rijden, nog steeds stijgt. Met deze actieweek willen wij blijven sensibiliseren en inzetten op veilig verkeer op onze wegen.”

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

01-12-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Van 17 november tot 25 november 2022 organiseerde parket Oost-Vlaanderen een tweede actieweek tegen het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur.

In alle Oost-Vlaamse politiezones werd hierop extra gecontroleerd. Er werden in kader van deze actie door parket Oost-Vlaanderen 611 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor acht dagen.

De bestuurders wiens rijbewijs werd ingetrokken, zullen zich op latere datum nog moeten verantwoorden voor de politierechtbank.

Naar aanleiding van de eerste sensibiliseringsactie in mei 2022, vonden in de week van 21 november 2022 in alle afdelingen van de politierechtbank Oost-Vlaanderen themazittingen plaats waarbij de personen wiens rijbewijs ingevolge deze overtreding werd ingetrokken, zich voor de rechter moesten verantwoorden.

Er werden door de politierechters boetes opgelegd variërend van 30 tot 75 euro (maal 8) en rijverboden variërend van 8 dagen tot 21 dagen. Voor professionele bestuurders werden boetes opgelegd tot 100 euro (maal 8) en 1 maand rijverbod.

Vanaf een boete van 26 euro dient de veroordeelde ook een bijdrage te betalen aan het Slachtofferfonds van 200 euro.

Er worden door parket Oost-Vlaanderen in de toekomst nog acties gepland tegen het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

29-11-2022 - Parket Antwerpen

Bij een tussenkomst door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen in een onderzoek naar de invoer van verdovende middelen zijn vandaag 5 verdachten gearresteerd. 

Tijdens een gerechtelijk onderzoek naar een mogelijke dienstverlenende criminele organisatie die ervan verdacht wordt bewust geëncrypteerde telefoontoestellen te verschaffen aan het crimineel milieu, zijn specialisten van politie erin geslaagd om de geëncrypteerde berichten van Sky ECC te kraken. Die data leveren elementen op in lopende dossiers, maar er komen ook nieuwe strafbare feiten aan het licht.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) heeft vandaag in opdracht van onderzoeksrechter vijf huiszoekingen uitgevoerd in Antwerpen, Deurne, Merksem en Wommelgem in het kader van een onderzoek naar invoer, uitvoer en vervoer van middelen. Vijf mannen van 23, 24 en 25 jaar zouden gelinkt kunnen worden aan de invoer van minstens 20 kilogram cocaïne.  Ze zouden daarvoor gebruik gemaakt hebben van SKY-communicatie. Bij de huiszoekingen werden 40.000 euro cash, luxehorloges en een geldtelmachine aangetroffen.

Twee verdachten van 24 en 25 jaar werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en kregen daarna voorwaarden opgelegd. 

Het parket van Antwerpen en Oost-Vlaanderen en FGP Antwerpen willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: www.onzehavendrugsvrij.be.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

26-11-2022 - Parquet général et Auditorat général de Bruxelles

“De procureur-generaal van Brussel heeft op vraag van de procureur des Konings van Waals-Brabant via de Minister van Justitie een verzoek verstuurd tot opheffing van de immuniteit van een diplomaat van een Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie wegens drie snelheidsmisdrijven. Voor deze feiten werd door het Openbaar Ministerie aan de betrokken diplomaat voorstellen tot minnelijke schikking gedaan waarop niet ingegaan werd. De  opheffing van de immuniteit moet het Openbaar Ministerie de mogelijkheid bieden de diplomaat te dagvaarden voor de politierechtbank”
 
« A la demande du procureur du Roi du Brabant wallon, le procureur général de Bruxelles a envoyé, par l’intermédiaire du Ministre de la Justice, une requête de levée d’immunité concernant un diplomate d’une représentation permanente auprès de l’Union européenne, du chef de trois infractions de vitesse pour lesquelles le Ministère Public avait proposé des transactions qui sont restées impayées. La levée de l’immunité doit permettre au Ministère Public de citer le diplomate devant le tribunal de police. »

 

 

25-11-2022 - Parquet de Namur

Le 24/11/2022, dans le cadre d’un contrôle dans un dossier en cours, les services de police de la ZP Namur Capitale ont interpellé un suspect né en 1999.

Il était en possession : de stupéfiants, d’environ 1 600€ en liquide et de deux smartphones.

Lors de son interpellation vers 5h30 du matin, il a déclaré spontanément vendre des stupéfiants depuis quelques mois.

Lorsque les services de police lui ont demandé de donner les codes de ses smartphones en vue d’une exploitation des données, le suspect a refusé.

Ce refus de communiquer son code de smartphone/GSM est une infraction pénale. Le suspect risque jusqu’à 3 ans d’emprisonnement.

Le dossier a été mis à l’instruction en vue de solliciter un mandat d’arrêt pour la détention et la vente de stupéfiants. 

 

Communiqué du 25/11/2022 disponible sur la page "Presse et médias" du parquet de Namur

25-11-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Op donderdag 24/11/2022 omstreeks 08u35 werden de Scheepvaartpolitie Gent, de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen en Douane Opsporingen Gent opgeroepen naar aanleiding van het aantreffen van 33 kilogram cocaïne in een schip afkomstig uit Colombia met als bestemming de Gentse haven. De drugslading werd aangetroffen in een ruim van het schip, tussen een bulklading kolencokes.

De speurders van de Federale Gerechtelijke Politie OVL en parket OVL voeren een onderzoek naar de herkomst en bestemming van de aangetroffen cocaïne.

De FGP OVL, de Scheepvaartpolitie Gent, de Douane en het Parket OVL blijven de krachten bundelen om de Gentse haven veiliger te maken en de drugimport een halt toe te roepen.

Sinds kort kunnen verdachte situaties in het Gentse havengebied ook anoniem gemeld worden op www.meldpunt-havik.be

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

25-11-2022 -

Chaque année, le ministère public reçoit en moyenne 50 000 procès-verbaux concernant des violences intra-familiales. Quels types de violence sont les plus courants ? Quel peut être le facteur déclencheur ? Et quelle politique mène le ministère public ? Veerle Cielen, premier substitut au parquet du Limbourg, apporte un éclairage supplémentaire sur cette question.

Veerle Cielen : « Le ministère public reçoit chaque année un total de 50 000 procès-verbaux pour violences intrafamiliales. C'est un nombre très important. Il s'agit uniquement de procès-verbaux émanant de la police, lorsqu'un signalement a été fait à la police ou lorsque quelqu'un a contacté la police en réponse à une situation inquiétante. Il y aura toujours de nombreuses situations violentes dont nous n'avons pas connaissance parce qu'aucune plainte n'a été déposée auprès de la police. Par ailleurs, il est rare que les gens se rendent immédiatement à la police dès les premiers coups. En moyenne, 35 incidents surviennent avant que la démarche auprès de la police ne soit engagée. En fait, la violence au sein de la famille est la forme de violence la plus courante à laquelle 1 personne sur 4 sera confrontée à un moment donné de sa vie.»

Obstacles

Le premier pas est encore trop difficile à franchir pour de nombreuses victimes aujourd'hui. C'est une chose que Veerle aimerait voir changer.

Veerle : « Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les victimes ne portent pas plainte immédiatement. Toutes vos sécurités sont en jeu : financière, les enfants, les conditions de vie... Il faut être prêt à se jeter dans le grand bain. Les barrières existantes doivent également être franchies par les victimes. Par exemple, de nombreuses femmes considèrent comme un obstacle le fait de devoir d'abord prendre rendez-vous par voie numérique pour déposer une plainte au commissariat de police. Cela vise évidemment à optimiser les opérations, mais nous devons voir quel effet cela a dans la réalité. »

« Il arrive également que les victimes soient plus enclines à signaler un problème à la police plutôt que de déposer une plainte officielle. Mais elles ne peuvent pas. Selon la circulaire sur la violence entre partenaires, un procès-verbal de police doit être établi. Après tout, il est important pour nous, représentants du ministère public, de pouvoir constituer des dossiers et d'avoir une vue d'ensemble de tous les faits. C'est pourquoi il est si essentiel de disposer d'organisations de soutien où les victimes peuvent se rendre rapidement et facilement pour obtenir des conseils, de l'aide et de l'assistance. »

« Je rêve d'un centre de soins pour les victimes de violences intrafamiliales où il y aurait une collaboration avec différents partenaires. Et où les femmes et autres victimes peuvent se rendre pour obtenir de l'aide, où elles peuvent déposer une plainte... C'est en analogie avec le Centre de soins pour donner suite à des violences sexuelles. La violence intrafamiliale est un problème complexe et diversifié, sur lequel nous devons coopérer avec des professionnels experts en la matière. En effet, il existe souvent des problèmes sous-jacents qui jouent un rôle dans cette violence. »

5 types de situations de violence

La violence intrafamiliale ne peut être classée dans une seule catégorie. Il existe différents types de situations de violence qui jouent un rôle ou qui constituent un élément déclencheur de la violence.

Veerle : « Une étude récente de l'Institut néerlandais Verwey-Jonker sur la violence dans les familles et les moyens d'y mettre fin a distingué cinq profils de situations de violence. Et chacun de ces profils de violence nécessite une approche particulière. Un premier profil est le terrorisme intime, qui implique un contrôle, une coercition, des abus, une peur extrême et une violence qui ne s'arrête pas lorsque la relation prend fin. C'est aussi un profil dans lequel on rencontre souvent le harcèlement. Je me souviens d'un cas où nous avions imposé une ordonnance d'interdiction temporaire de résidence à la suite de graves violences. La femme s'est présentée à l'audience et son partenaire l'avait violemment battue, non seulement avec ses poings, mais il lui avait presque entièrement coupé les cheveux et les cils. C'était très violent à voir et un exemple clair de terrorisme intime où l'homme voulait un contrôle absolu sur la femme. »

« Un autre profil est la violence situationnelle. Il s'agit souvent d'une violence mutuelle, ce qui rend difficile de déterminer qui est l'auteur et qui est la victime. Le déclencheur est un ou plusieurs facteurs de stress, tels que les finances, l'éducation des enfants, l'absence de logement décent, souvent accompagnés d'abus d'alcool.  C'est le type de violence que nous voyons le plus souvent au parquet du Limbourg. »

«  Un troisième profil est le stress parental, lorsque la violence dans la famille est liée à de graves problèmes de comportement des enfants. Dans ce cas, les parents ne savent pas comment gérer la personnalité et/ou les problèmes de comportement des enfants. Le comportement de l'enfant peut également être le résultat de la violence au sein de la famille. Un quatrième profil est le besoin de soins de longue durée, impliquant des personnes souffrant de déficiences intellectuelles ou de problèmes psychiatriques. »

« Le dernier et cinquième profil est celui des séparations conflictuelles complexes. Malheureusement, nous avons vu ce phénomène augmenter énormément ces derniers temps. Lorsque les parents se séparent, ils essaient de mettre des bâtons dans les roues de l'autre. Ils utilisent toutes les procédures possibles pour prouver leurs arguments. Par exemple, chaque partie est convaincue d'être le meilleur parent et le seul à avoir à cœur les intérêts des enfants. Il est souvent extrêmement difficile d'avoir une vision claire de la situation. Il y a aussi beaucoup d’instances impliquées. Ils vont du tribunal de la famille, de la police, du parquet, de la protection de la jeunesse, du palais de justice aux médiateurs et aux avocats. Tout le monde est impliqué dans cette famille et tout le monde n'a pas les mêmes informations. »

Les situations de violence au sein d'une famille ont toujours un impact important sur les enfants de cette famille.

Veerle : « Les enfants sont victimes de parents qui suivent leurs propres règles. Ils ont alors aussi une incroyable loyauté envers leurs deux parents. Lorsqu'ils sont ensuite confrontés à des situations aussi violentes, vous obtenez des enfants déchirés. C'est douloureux à voir. Douloureux car ils se retrouvent souvent dans la même situation que des adultes. C'est un sac à dos qu'ils portent pour le reste de leur vie et qui jouera un rôle dans leurs relations futures. C'est déchirant et ce sont des choses qui me touchent encore et toujours. »

 

« Le rôle du ministère public est avant tout d'assurer la sécurité. Nous devons réagir de manière appropriée et le plus rapidement possible. » - Veerle Cielen, premier substitut au parquet du Limbourg

 

Assurer la sécurité

Faire disparaître complètement la violence du monde est une utopie. Néanmoins, en tant que représentants du ministère public, nous devons être en mesure d'intervenir à temps.

Veerle : « Le rôle du ministère public est avant tout d'assurer la sécurité. Nous devons réagir de manière appropriée et le plus rapidement possible. Ce faisant, il est important de connaître le profil ou le type de violence auquel nous avons affaire afin d'adapter au mieux notre approche. Nous savons que la violence intrafamiliale ou la violence entre partenaires implique souvent une accumulation de tensions, le cercle de la violence, qui conduit à une explosion (de violence). Après cela, vous obtenez la réconciliation. Et quand les personnes se sont réconciliées, en tant que représentant du parquet, vous ne devez pas vous en détacher comme ça. Ensuite, l'élan est terminé. Nous devons signaler au bon moment qu'une ligne a été franchie et que les gens sont allés trop loin. »

« Avant, l'accent était mis sur les poursuites judiciaires. Ce n'est que longtemps après l'infraction que vous obtenez un verdict comportant principalement une peine d'emprisonnement qui, concrètement, se transforme en un bracelet à la cheville. Pour moi, une peine de prison est la toute dernière option. En pratique, à ce moment-là, le couple est souvent encore ensemble et le partenaire revient à la maison avec son bracelet électronique et ils sont toujours dans une situation tendue. Ce qui arrivait souvent aussi, c'est que, après la violence du partenaire, la femme quittait temporairement la maison avec les enfants. L'agresseur est alors resté dans la maison. Bien sûr, ce n’est pas le but. C'est le monde inversé. Cela conforte presque le comportement de l'agresseur. Mais c'était une "solution" rapide. Une "solution" qui a eu de nombreuses conséquences négatives pour la femme et les victimes. »

 

« Nous devons travailler avec différents partenaires pour que les gens aient une réelle conscience et puissent bénéficier d'une bonne assistance. » - Veerle Cielen, premier substitut au parquet du Limbourg

 

Signal fort

Veerle : « Nous ne pouvons tout simplement pas non plus convoquer tous les cas. Ce n'est pas notre intention. Ce que nous devons faire, c'est apporter une réponse forte de la part du ministère public. Nous avons plusieurs options à notre disposition. Nous pouvons le faire avec une probation prétorienne comme l'ordonnance d'éloignement, l'ordonnance d'éloignement temporaire et/ou la proposition de suivre une formation ou une thérapie par la médiation et les mesures. Avec l'ordonnance d'interdiction temporaire, nous imposons à l'agresseur une interdiction de domicile et de contact pendant 14 jours... Avec cette ordonnance restrictive, nous assurons un calme temporaire pour que les gens puissent réfléchir. Comment voyons-nous l'avenir ? Sur quoi travaillons-nous ? Ce faisant, il est important que la Maison de la justice commence immédiatement à travailler avec l'assistant de justice pour voir si une orientation vers un service de soutien psychologique est possible. Le tribunal de la famille reçoit le rapport de l'assistant de justice qui indique comment les parties se comportent l'une envers l'autre, dans quels domaines de leur vie il y a des problèmes et comment elles voient leur relation. Le tribunal statue ensuite sur l'ordonnance d'interdiction dans un délai de 14 jours. Sera-t-elle prolongée à trois mois ou sera-t-elle levée ? »

« Parfois, nous combinons l'ordonnance d'interdiction temporaire avec une assignation en procédure accélérée, lorsqu'il y a des blessures graves, par exemple. Ensuite, nous devons signaler qu'une conséquence pénale est effectivement nécessaire. Cependant, en tant que représentants de la police et de la justice, nous ne pouvons pas nous attaquer seuls à ce problème. Nous pouvons assurer une sécurité à court terme, mais nous ne pouvons pas à nous seuls assurer un changement de comportement et une sécurité durable au sein des familles. Nous devons travailler avec différents partenaires pour que les gens aient une réelle conscience et puissent bénéficier d'une bonne assistance. Notre dénominateur commun est de responsabiliser les gens.»

La société a également un rôle important à jouer dans la prévention de la violence, selon Veerle.

Veerle : « Il est important de s'investir davantage dans la communication non violente. Il ne s'agit pas seulement de violence physique, mais aussi de violence verbale. Il s'agit d'exprimer vos sentiments et de faire passer votre message à l'autre partie de manière non violente. Cet aspect devrait être intégré dans le programme scolaire afin que les enfants l'apprennent dès leur plus jeune âge. En outre, après une rupture, il est important que les couples continuent à bien communiquer pour le bien des enfants. Cette question est déjà abordée par les tribunaux de la famille dans le cadre des processus de médiation, mais elle ne devrait pas venir uniquement de ce côté. Elle devrait être plus clairement mise en avant dans toute la société afin de mieux prévenir la violence. »

 

 

24-11-2022 - Parquet de Namur

Le 23/11/2022, un homme né en 1998 a été privé de liberté à 7h10 pour menaces par gestes et/ou emblèmes envers un couple à Namur.

Un individu au comportement suspect suivait un couple dans les rues de Namur vers 6h du matin.

Pour se mettre en sécurité, le couple s’est réfugié au guichet de la gare. Resté à l’extérieur du guichet, le suspect a mimé un égorgement.

Sécurail (police du chemin de fer) est arrivé sur place et a contacté la Zone de Police Namur Capitale.

À l’arrivée de la police sur les lieux, l’individu a pris la fuite vers le centre-ville.

Lors de sa fuite, le suspect a perdu un couteau à steak.

Il a été interpellé et privé de liberté à 7h10 par les services de police.

Il apparait que le suspect a des antécédents récents notamment en matière de coups et blessures et de menaces.

Ce 24/11/2022, le dossier est mis à l’instruction. Un mandat d’arrêt et une expertise mentale ont été sollicités

 

Communiqué du 24/11/2022 disponible sur la page "Presse et médias" du parquet de Namur

24-11-2022 - Parquet de Namur

Le jeudi 17/11/2022, un jeune homme de 18 ans est décédé à Namur vers 18h45.

Le rapport d’autopsie confirme que le coup de couteau donné dans le thorax de la victime est bien la cause du décès.

Ce coup a été porté par un suspect de 18 ans qui a été privé de liberté.

Un mandat d’arrêt a été délivré le 19/11/2022. Une audience en Chambre du Conseil (CHC) était fixée le 22/11/2022.

La CHC confirme la détention préventive du suspect.

 

Communiqué du 22/11/2022 disponible sur la page "Presse et médias" du parquet de Namur

18-11-2022 - Parquet de Namur

Ce 17/11/2022 à 14h10, suite à une information reçue relative à un dépôt de deux véhicules usagés  dans un hangar situé sur le site des anciennes glaceries de Franière, le service environnement de la Zone de Police entre Sambre et Meuse s’est rendu sur place afin de procéder aux constatations d’usage.

Lors de l’arrivée de l’équipe, il est apparu qu’un troisième véhicule était présent, moteur tournant et qu’une personne se trouvait à son bord. L’individu ayant rapidement pris la fuite, un large périmètre de recherches a été établi et de nombreuses patrouilles ont quadrillé la zone à la recherche du suspect. Un maître-chien et l’hélicoptère de la police fédérale ont également été sollicités afin d’appuyer les équipes sur le terrain.

L’enquête rapide a permis de déterminer que le suspect avait été pris en charge par un comparse à bord d’un véhicule.

Par le suite, ce véhicule ayant été repéré par une patrouille, une course-poursuite a été engagée.

Avec l’appui de l’hélicoptère de la police fédérale, les deux suspects ont rapidement été repérés et ont finalement été interpellés alors qu’ils n’avaient pas hésité à plonger dans la Sambre afin d’échapper à aux services. Avec l’aide d’une équipe de la zone de police de Jemeppe-sur-Sambre venue en renfort, les individus ont pu être ramenés sur la berge en toute sécurité.

Ni les suspects, ni les policiers n’ont été blessés lors de cette intervention.

Les suspects, tous deux mineurs d’âge et bien connus des services de police, ont été privés de liberté et seront présentés ce 18/11/2022 devant le Juge de la Jeunesse.

Il est à noter que cette interpellation a permis l’élucidation de 4 vols de véhicules et d’un vol à main armée survenu ce 14/11/2022 au Sunset de Malonne.

 

Le Procureur du Roi, Vincent MACQ et le chef de corps de la Zone de Police entre Sambre et Meuse, Laurent BRUNOTTI.

 

Communiqué du 18/11/2022 disponible sur la page "Presse et médias" du parquet de Namur

18-11-2022 - Parket Oost-Vlaanderen

Ivm de feiten van afgelopen dinsdagavond in Beervelde (Lochristi), waar een man om het leven kwam na betrapt te zijn bij een diefstal bij een transportbedrijf, werden 6 personen gearresteerd.

Zij werden gisteren in de loop van de dag allen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

De onderzoeksrechter heeft na verhoor van de 6 verdachten beslist om hen alle 6 te laten beschikken. Er werden hen geen voorwaarden opgelegd.

Ze werden wel allen in verdenking gesteld van ‘het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen, zonder het oogmerk om te doden, maar met de dood tot gevolg’.

Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt ondertussen verder.

Na de autopsie op het lichaam van het slachtoffer kon de wetsdokter nog geen absoluut uitsluitsel geven over de exacte doodsoorzaak. Hier wordt nog verder onderzoek naar gevoerd.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen 

18-11-2022 - Parquet de Namur

Ce vendredi 18/11/2022 vers 5h, le jeune homme de 18 ans suspecté d’avoir porté des coups de couteau mortels hier soir à Namur a été interpellé par les services de la zone de police de Namur.
Après d’intenses recherches, il a été localisé à Andoy, dans la périphérie de Namur.
Il a été privé de liberté.
Il sera auditionné par la police et le juge d’instruction dans les 48h.

Pour rappel, la victime et le suspect sont âgés de 18 ans. Ils se seraient donné rendez-vous sur les lieux, visiblement pour régler un différend relatif à une rivalité amoureuse. Les fait se sont produits vers 18h30 le jeudi 17/11/2022.

Communiqué du 18/11/2022 disponible sur la page "Presse et médias" du parquet de Namur

Pages