Actualités

18-04-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Dinsdagnamiddag 16 april 2019 omstreeks 16u30 diende de politie van Dendermonde de achtervolging in te zetten nadat zij een voertuig en de inzittenden wilden controleren op het vermoeden van dealen van drugs.

Een aantal ploegen van de naburige politiezone Buggenhout/Lebbeke kwamen in bijstand. Tijdens de achtervolging beging het voertuig verschillende verkeersinbreuken. Hiervoor werd PV opgesteld.

Ter hoogte van de Kerkstraat in Buggenhout veroorzaakte het achtervolgde voertuig een aanrijding met een tegenligger. Hierdoor kwam het voertuig tot stilstand. De inzittenden van het tegenliggend voertuig geraakten licht gewond door deze aanrijding.

Na de aanrijding zag de politie drie mannen uit het vluchtend voertuig klimmen en te voet wegvluchten. Eén man kon onmiddellijk geïntercepteerd worden.

In de nabije omgeving van het ongeval werden korte tijd later twee mannen weerhouden. Uiteindelijk bleken deze mannen niets met de feiten te maken te hebben en mochten zij na verhoor beschikken.

De man die onmiddellijk na het ongeval gevat werd, een 23-jarige man met de Nederlandse nationaliteit, werd gisterennamiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van het dealen van drugs. Hij werd aangehouden.

De twee andere personen die uit het voertuig konden wegvluchten worden opgespoord.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

18-04-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Het Parket Oost-Vlaanderen is in samenwerking met de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen een onderzoek gestart naar frauduleuze SMS berichten die sinds deze ochtend in naam van AXA worden verstuurd vanuit het verkort nummer 8128.

In een eerste bericht wordt een link gegeven om te voorkomen dat jouw rekening wordt opgeschort. Klik je op deze link, dan vragen ze om jouw kaartnummer en codes in te geven.

Ga hier zeker niet op in! Met deze gegevens wordt jouw rekening leeggehaald!

Een bank vraagt nooit vertrouwelijke gegevens via SMS bericht.

Heb je de link toch al geopend en jouw gegevens ingegeven, contacteer dan zo snel mogelijk jouw bank of laat jouw bankkaart blokkeren via card stop op 070/344.344.

Heb je financieel nadeel, dan kan je klacht neerleggen bij de politie.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

16-04-2019 - Parket Limburg

Vanaf  woensdag 17 april 2019 kan iedereen via het ‘anoniem drugsmeldpunt Limburg’  via het oproepnummer 0800/20877 telefonisch melding maken van verdachte signalen i.v.m criminele drugsproductie in Limburg. De politie zal alle meldingen onderzoeken met behoud van de anonimiteit van de melder.

Het voorbije jaar is het aantal dumpingen van chemisch afval in de provincie sterk gestegen. De productie van vooral synthetische drugs wordt een steeds groter probleem, met als gevolg ernstige risico’s op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Enkele jaren geleden liepen enkele spelende kinderen in een bos in Zutendaal ernstige brandwonden op door contact met chemisch afval; meer recent werden er bij dumpingen levensbedreigende stoffen aangetroffen o.m kwik in Lommel en in Hamont-Achel en cyanide in Zonhoven; bovendien kwamen er nog drie personen te overlijden in een drugslabo in Hechtel-Eksel.Drugslabo’s zijn het werk van criminele organisaties. De cocktail van chemische producten in de drugslabo’s brengt de veiligheid van de omwonenden in gevaar : explosie en brand zijn evidente risico’s, evenals de verspreiding van giftige dampen. Daarnaast gaat de drugsproductie gepaard met andere vormen van criminaliteit zoals geweld, afpersing en bedreiging waardoor de veiligheid in de buurt in het gedrang komt.

Drugsproductie genereert chemisch afval. We stellen vast dat criminelen steeds roekelozer te werk gaan bij het dumpen of lozen van het drugsafval. Zo wordt er onder meer rechtstreeks geloosd in de riolering of in natuurgebied, wat de veiligheid en gezondheid van burgers ernstig in gevaar brengt. Het gedumpte chemisch afval sijpelt in de bodem met als gevolg dat de grond moet gesaneerd worden, hetgeen hoge kosten voor de gemeenten teweeg brengt. Indien de dumping niet tijdig wordt ontdekt,  kunnen deze giftige stoffen terecht komen in het grondwater.

De cijfers zijn zorgwekkend. In 2018 werden drie drugslabo’s ontdekt, alsook een reeks dumpingen van in totaal 100 ton chemisch afval. De ruimingskosten bedroegen om en bij de 300.000 euro, afgezien van saneringskosten en kosten voor gezondheidszorg. Tijdens de eerste maanden van 2019 werden al vijf drugslabo’ s opgerold en elf dumpingen van chemisch afval opgeruimd, telkens opnieuw met een maatschappelijk kostenplaatje voor ruiming, sanering en gezondheidszorg. Deze cijfers verbleken bij de gigantische winsten die de criminele organisaties maken. 

Parket en politie zijn vastberaden om de strijd tegen de criminele drugsproductie op te voeren. Het is immers wenselijk dat dergelijke labo’s in een vroeg stadium worden gedetecteerd, zodanig dat dumpingen kunnen worden voorkomen. De burger kan hierbij helpen door melding te maken van verdachte signalen.

Signalen die o.a wijzen op een dumping: 

 • Vaten, bidons, … op ongebruikelijke plaatsen
 • Vreemde chemische geur, bruine vloeistof of witte mist
 • Achtergelaten bestelwagens of aanhangwagens zonder nummerplaten of met buitenlandse nummerplaten
 • Een door olie veroorzaakte verkleuring op water (beken, kanalen, …)
 • Bestelwagens, vaak zonder of met buitenlandse nummerplaten, die zich op ongewone uren in bossen of afgelegen gebieden begeven
 • Plots afgestorven of verkleurde planten

Signalen die wijzen op een drugslabo: 

 • Stankoverlast: een sterke, vreemde chemische geur
 • Witte mist rondom gebouwen
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, MDF,..) of gordijnen die nooit opengaan
 • Extra ontluchtingspijpen in het dak
 • Onduidelijk of een pand bewoond wordt
 • Nachtelijke bedrijvigheid met bestelwagens of gesloten aanhangwagens dicht tegen het gebouw, vaak voorzien van buitenlandse nummerplaten
 • Plots afgestorven of verkleurde planten

Wie één van deze signalen opmerkt wordt aangeraden om dit onmiddellijk te melden. Als men gebruik maakt van het anoniem drugsmeldpunt wordt het nummer van de melder niet geregistreerd, de melding wordt ingesproken en de anonimiteit wordt gegarandeerd. Alle meldingen zullen worden onderzocht, en alle signalen verdienen een melding. Aangezien het om veiligheid gaat, geldt “beter een melding te veel dan één te weinig”.

Via de site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo herlezen.
 

16-04-2019 - Parket Antwerpen

 

In het onderzoek naar een gewelddadige home invasion in Schoten zijn een 37-jarige vrouw en een 20-jarige man aangehouden.

 

Op 8 november 2018 werd de (intussen) 73-jarige bewoner samen met zijn 37-jarige poetsvrouw in zijn villa in Schoten overvallen. De bewoner kreeg zeer zware slagen op het hoofd, de poetsvrouw werd gekneveld. Enige tijd nadat de daders gevlucht waren, kon de poetsvrouw hulp halen bij de buren. Het slachtoffer werd versuft aangetroffen en de hulpdiensten brachten hem met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis van Brasschaat. Intussen heeft de man het ziekenhuis verlaten.

Het parket Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter die het onderzoek dat de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen uitvoert, leidt.

Bij nazicht van het ANPR-netwerk kwamen twee verdachte wagens in beeld. Via telefonie- en zendmastonderzoek ontdekten de speurders dat de gebruikers van de wagens contacten zouden gehad met de poetsvrouw.

Op 3 april is de 37-jarige poetsvrouw door de onderzoeksrechter aangehouden. De raadkamer heeft de aanhouding op 8 april bevestigd, maar de verdediging is in beroep gegaan. De tweede verdachte werd op 8 april aangehouden. De behandeling van de raadkamer werd op 12 april uitgesteld naar 25 april.

De feiten zijn gekwalificeerd als diefstal met geweld en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het gerechtelijk onderzoek naar het aandeel van elke verdachte gaat verder.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

15-04-2019 - Federal Public Prosecutor’s Office

 

Gisteren, zondag 14 april 2019, heeft een onderzoeksrechter van Bergen, in het kader van een dossier van het federaal parket, de genaamde Jimmy K., geboren op 5 juli 1996, van Belgische nationaliteit, onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Hij werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

Er werden huiszoekingen uitgevoerd te Waver, Ottignies en Komen, waar  geen wapens of explosieven werden aangetroffen.

In het belang van het onderzoek worden er geen verdere inlichtingen gegeven.

*****

Hier, dimanche 14 avril 2019, un juge d’instruction de Mons a placé sous mandat d’arrêt le nommé Jimmy K., né le 5 juillet 1996, de nationalité belge, dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral.

Il a été inculpé par le juge d’instruction de participation aux activités d’un groupe terroriste.

Des perquisitions ont été menées à Wavre, Ottignies et Comines, où aucune arme et aucun explosif n’ont été trouvés.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucune information supplémentaire ne sera divulguée.

*****

Yesterday, Sunday 14 April 2019, an investigating judge in Mons arrested Jimmy K., born on 5 July 1996, of Belgian nationality, in the context of a file of the Federal Prosecutor’s Office.

He was charged by the investigating judge with participation in the activities of a terrorist group.

Searches were carried out in Wavre and Comines, where no weapons or explosives were found.

In the interest of the investigation, no further information will be disclosed.

 

 

15-04-2019 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen heeft een zogenaamde ‘cold case’ uit 1997 heropend en heeft een onderzoeksrechter gevorderd.

Op 9 september 1997 werd het lichaam van de 38-jarige Eve Poppe gevonden in haar appartement aan de Argentiniëlaan op de Luchtbal. Het slachtoffer bleek te zijn gewurgd met een touw en vertoonde verschillende messteken in de borststreek. Het destijds gevoerde onderzoek leverde niet de gehoopte doorbraak op.

Een forensisch adviseur van het NICC screent alle cold cases die verbonden zijn aan het parket Antwerpen om na te gaan of nieuwe technieken zinvol zijn in oudere dossiers. In dat kader is ook het dossier van Eve Poppe onderzocht. Na dat advies heeft het parket beslist om de zaak terug in gerechtelijk onderzoek te steken. De aangestelde onderzoeksrechter zal verdere onderzoek leiden.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

15-04-2019 - Parquet de Bruxelles

Faits : Cannabidiol
Date et lieu : Bruxelles
Suspect: /
Victime : /

Suite à diverses informations reçues et aux articles parus dans la presse quant à l’organisation d’une chasse au cannabis (cannabidiol), le parquet de Bruxelles a ouvert le 10 avril 2019 une information judiciaire contre les divers organisateurs de ces événements pour « incitation à la consommation de stupéfiants en association ».

Le parquet de Bruxelles tient à rappeler que dans l’état actuel de la législation :

 • la vente de cannabidiol n’est pas soumise à la loi de 1921 sur le trafic de stupéfiants, à condition que le taux de THC contenu ne soit pas supérieur à 0,2%. Elle est par contre soumise au respect de diverses législations en matière de santé publique et de fiscalité.
 • la vente de cannabis, la détention de cannabis en vue de la vente et l’incitation à en consommer sont illégales. Les personnes qui s’y adonnent encourent des peines de prison qui, lorsque l’incitation et la vente visent des mineurs d’âges (les conséquences sur la santé de ceux-ci peuvent être irréversibles), peuvent aller jusqu’à 20 ans de réclusion.
 • la détention de cannabis en vue de la consommation personnelle, quelle que soit la quantité, est toujours illégale et les personnes s’exposent à des peines d’amende voire à des peines plus sévères en cas de récidive.

Stéphanie Lagasse – Porte-parole

12-04-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Het Parket Oost-Vlaanderen heeft via de media kennis gekregen dat er tal van bestuurders tijdens de werkzaamheden op de E17 tussen Sint-Niklaas en Waasmunster oneigenlijk gebruik maken van de pechstrook.

De voorhanden zijnde dashcambeelden zullen worden geanalyseerd ter identificatie van de bestuurders met  het oog op vervolging.

De Wegverkeerspolitie zal tevens verhoogde controles uitvoeren.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

11-04-2019 - Auditorat du travail du Brabant Wallon

Ce 10 avril 2019, un accident du travail grave est survenu à Nivelles, Rue Bayard. Un ouvrier, âgé de 29 ans, a fait une chute d'un échafaudage. Son pronostic vital est engagé. La police et un contrôleur social du Contrôle du bien être sont descendus sur les lieux. Le système d'échelles à taquets étant interdit par la loi, un arrêt de chantier a été ordonné par l'auditorat du travail . Les travaux de toiture ne pourront reprendre qu'avec l'accord du Contrôle du bien -être.

11-04-2019 - Auditorat du travail du Brabant Wallon

Ce 10 avril 2019, un centre de dépôt/tri de vêtements a été contrôlé à Oiscquercq par l'ONSS, l'ONEm et la police fédérale. 4 travailleurs sur les 5 constatés au travail n'étaient pas déclarés à l'ONSS. 2 de ces travailleurs n'étaient pas en ordre de séjour. A la demande de l'auditorat du travail, des scellés judiciaires ont été placés. Ils ne seront levés qu'après la régularisation du statut des travailleurs. 

10-04-2019 - Parket Antwerpen

PZ Brasschaat heeft dinsdagavond vier minderjarigen opgepakt voor een diefstal met geweld zondagavond. Twee van hen zijn door de jeugdrechter in Antwerpen geplaatst in een gesloten jeugdinstelling, twee andere kregen maatregelen opgelegd.

 

Zondagavond rond 22 uur stonden twee groepen van een tiental jongeren tegenover elkaar aan de watertoren  in de Aerdenlei. Een fiets werd afgepakt, een jongen werd geslagen. Daarna vertrok de groep. Toen het slachtoffer zijn fiets terug wilde, ontstond er opnieuw een discussie. Het slachtoffer moest onder bedreiging zijn kleren uitdoen en zijn portefeuille en gsm afgeven. Er werd ook een wapen getoond.

PZ Brasschaat werd verwittigd en startte een onderzoek. Gisterennamiddag konden vier minderjarigen opgepakt worden. Ze werden vandaag voorgeleid bij de jeugdrechter. Die besliste om twee van hen te plaatsen in een gesloten jeugdinstelling, de twee andere krijgen strenge voorwaarden opgelegd.

Het onderzoek door de recherche van PZ Brasschaat wordt verdergezet.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

10-04-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht werd de politie van Evergem opgeroepen voor een tussenkomst. Bij aankomst van de politie was de verdachte evenwel reeds verdwenen. Kort nadien zag men de verdachte met de auto wegvluchten waarop de politie een achtervolging inzette. Een aantal naburige politiezones dienden hiertoe bijstand te verlenen. Tijdens deze achtervolging reed de verdachte twee politievoertuigen aan. Bij de tweede aanrijding verloor de bestuurder de controle over het stuur en kwam de auto tot stilstand.

De verdachte, een 37-jarige man afkomstig uit Evergem, wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10-04-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond vond omstreeks 21u een dodelijk verkeersongeval plaats op de gewestweg in Wachtebeke. Volgens de eerste vaststellingen verloor de bestuurder door overdreven snelheid de controle over het stuur en kwam daarbij met zijn voertuig tegen een boom terecht. Door de impact van het ongeval werd de 43-jarige bestuurder afkomstig uit Zaffelare, uit de wagen geslingerd en kwam daarbij om het leven. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

10-04-2019 - Parket Oost-Vlaanderen

Maandagavond 8 april 2019 werd omstreeks 20u een man gearresteerd in de Gheeststraat in Aalst. De verdachte, een 27-jarige man van Algerijnse nationaliteit zonder gekende woon- of verblijfplaats in België, werd opgemerkt toen hij zwalpend over de rijbaan liep.  Hij bleek een hoeveelheid drugs bij zich te hebben. Verdachte zal vandaag worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van het dealen van drugs. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, vraagt zijn aanhouding.

Caroline Jonckers, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen

09-04-2019 - Parket Antwerpen

 

Het parket Antwerpen onderzoekt het ongeval met twee boten op de Schelde in Antwerpen van vorige vrijdag. Een stand van zaken.

 

In het kader van een teambuilding van een Nederlandse firma werd op vrijdag 5 april een activiteit op de Schelde georganiseerd. Het bedrijf had voor dat onderdeel van de dag een Belgische vennootschap aangesproken. Rond 17.30 uur voeren twee motorboten tegen hoge snelheid tegen elkaar, waardoor verschillende mensen gewond geraakten en in het water zijn terechtgekomen. 

Achttien opvarenden raakten gewond. Drie van hen lagen gisteren nog in het ziekenhuis. De slachtoffers uit Nederland die ontslagen werden uit het ziekenhuis, zijn teruggekeerd naar hun thuisland. Ze zullen op een later tijdstip uitgenodigd worden voor een verhoor.

Tijdens het verdere onderzoek zal nagekeken worden of het bedrijf dat de boten ter beschikking stelde de veiligheidsvoorwaarden heeft nageleefd. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een veiligheidsbriefing, het gebruik van reddingsvesten, het aan boord hebben van noodsignalen, enz… Op vraag van het parket zijn de boten in beslag genomen. De Nautische Commissie van FOD Mobiliteit zal er een deskundig onderzoek op uitvoeren.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

Pages