Actualités

05-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Op donderdag 31/05/2018 ontving een Amerikaans bedrijf een verontrustend chatbericht in verband met een mogelijke schoolshooting in België.

Dit bericht bereikte via de FBI razendsnel onze politiediensten en veiligheidsdiensten, die alles in het werk stelden om de verzender van het bericht te kunnen opsporen.

Dankzij deze snelle interventie en vlotte samenwerking tussen veiligheidsdiensten, federale en lokale politiediensten en parket OVL kon een minderjarige verdachte geïdentificeerd worden. Deze werd opgepakt en verhoord.

In zijn verhoor geeft hij te kennen dat hij geen kwaadwillige intenties had en de consequenties van zijn handelingen niet had ingeschat.

Hij werd gisteren op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de Jeugdrechter in Dendermonde. Deze heeft ten aanzien van de minderjarige een aantal maatregelen opgelegd.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

05-06-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van een dossier betreffende georganiseerde criminaliteit van het federaal parket werden vandaag door de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen, DJSOC/CDBC (Direction Serious Organised Crime/Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie) en de lokale politie Geraardsbergen-Lierde op vraag van een onderzoeksrechter van Oost-Vlaanderen, 21 huiszoekingen uitgevoerd.

Deze huiszoekingen vonden plaats te Sint-Gillis (2), Vilvoorde, Mechelen (4), Ukkel, Laken, Jette (2), Schaarbeek (2), Sint-Agatha-Berchem, Geraardsbergen (4), La Louvière, Sint-Joost-ten-Node en Watermaal-Bosvoorde.

13 personen werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. De onderzoeksrechter zal later beslissen over hun eventuele verdere aanhouding.

Tijdens dit gerechtelijk onderzoek kon worden aangetoond dat een Armeense-Belgische criminele organisatie, sinds 2014 tot heden professionele tennissers actief omgekocht zou hebben teneinde een vooraf afgesproken wedstrijduitslag te bekomen met de finaliteit om op deze omgekochte sportwedstrijden met voorkennis te gokken, waardoor de gokwinsten op bedrieglijke wijze hoog opliepen.

In de loop van 2015 werden door de kansspelcommissie verschillende meldingen ontvangen van diverse gokinstellingen waaruit blijkt dat heel wat personen van Armeense afkomst en verblijvend in ons land zich mogelijk schuldig zouden maken aan matchfixing in het tennismilieu.

De verdachten beantwoorden bijna allemaal aan hetzelfde profiel (geen inkomen, geen werk, financieel aan de grond enz). Ingevolge duidelijke instructies zouden zij hun ter beschikking gestelde cashgelden inzetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden van de lagere klassen waarbij het prijzengeld niet zo hoog is (5.000 USD - 15.000 USD).

Op deze toernooien zijn er meestal geen camera-opnames, waardoor de spelers gemakkelijker omkoopbaar zouden zijn en de organisatoren van matchfixing-wedstrijden veel cashgelden genereren.

Zij zouden zich daarbij schuldig maken aan matchfixing, corruptie, witwassen, deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. 

Deze Armeense-Belgische criminele organisatie zou bestaan uit verschillende personen die elk een specifieke taak zouden hebben.

Tevens kon worden vastgesteld dat er geen geweld of bedreigingen geschuwd zouden zijn door deze criminele organisatie en dat er gebruik zou gemaakt zijn van een crimineel netwerk om op anonieme wijze grotere geldsommen naar het buitenland te laten vloeien.

Er werd in dit dossier op vraag van de Belgische onderzoeksrechter simultaan tussengekomen in Duitsland, Frankrijk, Bulgarije (3), Slowakije, Nederland (2) en de Verenigde Staten van Amerika (2).

De operatie werd ondersteund door EUROPOL, die eveneens speurders in België ter beschikking stelt.

Het federaal parket wenst te benadrukken dat de geviseerde matchen deze betreffen van het FUTURES-tenniscircuit en het CHALLENGER-circuit.

 

****

 

Dans le cadre d’un dossier de criminalité organisée du parquet fédéral, 21 perquisitions ont été menées aujourd’hui par la police judiciaire fédérale de Flandre Orientale, DJSOC/CDBC (Direction Serious Organised Crime/Office Central pour la Répression de la Corruption) et la police locale de Grammont-Lierde à la demande d’un juge d’instruction de Flandre Orientale.

Ces perquisitions ont eu lieu à Saint-Gilles (2), Vilvorde, Malines (4), Uccle, Laeken, Jette (2), Schaerbeek (2), Berchem-Sainte-Agathe, Grammont (4), La Louvière,  Saint-Josse-ten-Noode et Watermael-Boitsfort.

13 personnes ont été privées de liberté pour audition. Le juge d’instruction décidera ultérieurement de leur éventuel maintien en détention.

Cette instruction a permis de démontrer qu’une organisation criminelle belgo-arménienne aurait activement corrompu des joueurs de tennis professionnels de 2014 à aujourd’hui afin de truquer le résultat préalablement convenu de matches dans le but de parier sur ces matches truqués en connaissant le résultat, augmentant ainsi frauduleusement les gains des paris.

Dans le courant de 2015, la commission des jeux de hasard a reçu plusieurs  rapports de divers établissements de pari dont il ressortirait que de nombreuses personnes d’origine arménienne séjournant dans notre pays se seraient rendues coupables de trucage de matches dans le milieu du tennis.

Les suspects répondent presque tous au même profil (pas de revenus, pas de travail, insolvables, etc.). Conformément à des instructions claires, ils utiliseraient l’argent mis à leur disposition dans des bureaux de pari afin de miser sur des matches de divisions inférieures à l’étranger pour lesquels les gains ne sont pas très élevés (5.000 USD - 15.000 USD).

Il n’y a généralement pas d’enregistrements par des caméras lors de ces tournois, si bien que les joueurs seraient plus facilement corruptibles et que les organisateurs de matches truqués génèreraient beaucoup d’argent.

Ils se rendraient ainsi coupables de trucage de matches, de corruption, de blanchiment et de participation aux activités d’une organisation criminelle. 

Cette organisation criminelle belgo-arménienne serait composée de plusieurs personnes qui auraient chacune une tâche bien spécifique.

Il a également pu être constaté que cette organisation criminelle ne recourrait pas à la violence ou à des menaces et qu’elle ferait appel à un réseau criminel pour faire écouler anonymement de grosses sommes d’argent à l’étranger.

Une intervention simultanée a été menée en Allemagne, en France, en Bulgarie (3), en Slovaquie, aux Pays-Bas (2) et aux Etats-Unis (2) à la demande du juge d’instruction belge.

L’opération a été soutenue par EUROPOL, qui met également des enquêteurs belges à disposition.

Le parquet fédéral tient à souligner que les matches visés concernent les matches du circuit FUTURES et du circuit CHALLENGER.

 

****

 

In the framework of an organised crime file of the Federal Public Prosecutor's Office, 21 house searches were carried out today by the Federal Judicial Police of East Flanders, DJSOC/CDBC (Direction Serious Organised Crime/Central Office for the Repression of Corruption) and the local police of Geraardsbergen-Lierde at the request of an Investigating Judge of East Flanders.

These searches took place at Sint-Gillis (2), Vilvoorde, Mechelen (4), Ukkel, Laken, Jette (2), Schaarbeek (2), Sint-Agatha-Berchem, Geraardsbergen (4), La Louvière, Sint-Joost-ten-Node and Watermaal-Bosvoorde.

13 people were deprived of their freedom for questioning. The Investigative Judge will decide later on their possible further detention.

This judicial investigation showed that an Armenian-Belgian criminal organisation actively would have bribed professional tennis players from 2014 to the present day in order to obtain a pre-arranged match result with the aim of betting on these fixed matches based on insider information, thereby fraudulently boosting winnings.

In the course of 2015, several reports were received by the gambling committees from various gambling institutions that show that many people of Armenian origin and residing in our country might be guilty of match fixing in tennis.

The suspects usually all correspond to the same profile (no income, no work, in financial difficulties, etc.). Following clear instructions, they would use cash put at their disposal to bet on foreign sports matches of the lower divisions in which the prize money is not so high (5.000 USD - 15.000 USD).

These tournaments are usually not filmed, which would make the players easier to corrupt and the organisers of fixed matches generate a lot of cash, making themselves guilty of match fixing, corruption, money laundering, participation in the activities of a criminal organisation.

This Armenian-Belgian criminal organisation would consist of several persons, each of whom would have a specific task.

It was also found that his criminal organisation  would not shrink from violence or threats and that a criminal network would have been used to move larger sums of money abroad anonymously.

Simultaneous interventions in this file took place in Germany, France, Bulgaria (3), Slovakia, the Netherlands (2) and the United States of America (2) at the request of the Belgian Investigating Judge.

The operation was also supported by EUROPOL, which also provides investigators in Belgium.

The Federal Public Prosecutor’s Office wishes to emphasize that the matches are those of the FUTURES tennis circuit and the CHALLENGER circuit.

 

****

 

05-06-2018 - Parquet de Bruxelles

Faits : meurtre
Date et lieu :  1030 Bruxelles, Rue Linné 130
Suspects : inconnu(s)
Victime : E, 23 ans, femme

Ce matin vers 4h45 les services de police ont été appelés pour une femme qui se trouverait gravement blessée sur le trottoir de la Rue Linné à Schaerbeek.

Une patrouille de la zone de police BRUNO se rend immédiatement sur place et donne les premiers soins à la victime. Les services de secours ont été prévenus simultanément.

La victime est décédée, suit a ses lésions, à l’hôpital.

Une enquête de voisinage a eu lieu et des témoins ont été auditionnés. Dès premiers éléments d’enquête il ressort que la victime a reçus plusieurs coups de couteau d’un ou plusieurs suspects. 

Le magistrat de garde a été appelé et a requis la descente du laboratoire de la police fédérale. Un médecin légiste a été désigné et un juge d’instruction a été saisi du chef de meurtre à charge de X. Les suites d’enquête ont été confiées à la police judiciaire fédérale.

Dans le courant de la journée le parquet et le juge d’instruction sont descendus sur les lieux.

Ni l’identité du ou des suspect(s) , ni l’origine de la dispute sont connus à ce stade d’enquête .

Une vaste enquête est menée afin d’identifier le ou les auteur(s) de ces faits violents.

Aucun autre commentaire sera fait.

Ine Van Wymersch - Porte-parole

04-06-2018 - Parket Antwerpen

Donderdagvoormiddag arresteerde politie Neteland vier verdachten van een grijpdiefstal aan het Astridplein te Grobbendonk.

De vier, twee 18-jarigen en twee minderjarigen, worden verdacht van het plegen van een grijpdiefstal op een 79-jarige man aan het Astridplein te Grobbendonk. Zij werden in verdachte omstandigheden opgemerkt in de Leopoldstraat tijdens de zoektocht van de politie naar aanleiding van de grijpdiefstal.

De grijpdiefstal gebeurde donderdag omstreeks 10 uur. Het slachtoffer liep ter hoogte van de parking van het Astridplein toen hij plots langs achter werd vastgegrepen. Hij voelde hoe zijn buideltasje van zijn lichaam getrokken werd en zag vervolgens een persoon weglopen in de richting van de Leopoldstraat.

De politie werd onmiddellijk verwittigd en er volgde een zoekactie in de omgeving.

Een opmerkzaam wijkagent zag hoe vier jongemannen zich te voet begaven in de Leopoldstraat in de richting van Viersel. Omdat enkelen aan de beschrijving van de verdachten voldeden, werden de mannen gecontroleerd en gearresteerd.

De twee meerderjarigen werden op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter te Turnhout en aangehouden. Zij verschijnen dinsdag voor de raadkamer.

De twee minderjarigen zijn ter beschikking gesteld van de jeugdrechter van hun woonplaats.

De auto van één van de jongemannen die geparkeerd stond in de Leopoldstraat werd in beslag genomen.

I. Delissen.

03-06-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenavond gebeurde een verkeersongeval in de Klakvijverstraat in Geraardsbergen. Twee personenwagens, een BMW en een Citroën, kwamen in aanrijding. Beide chauffeurs, twee mannen van respectievelijk 33 jaar en 23 jaar, werden in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Inmiddels in het levensgevaar geweken. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval na te gaan.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

01-06-2018 - Parket Antwerpen

Het parket Antwerpen, afdeling Antwerpen voert, onder leiding van de onderzoeksrechter, onderzoek naar een schietincident dat deze ochtend plaatsvond in de Canadalaan te Brecht.

Omstreeks 4u35 werd toen op de openbare weg minstens één schot gelost.

Een 32 - jarige man uit Antwerpen werd hierbij geraakt in het bovenbeen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging en is buiten levensgevaar.

Het labo, de federale gerechtelijke politie, parket en onderzoeksrechter zijn meteen ter plaatse afgestapt.

Het onderzoek naar de juiste omstandigheden, de dader(s) en het motief  loopt momenteel volop.

Alle pistes, ook deze van het drugsmilieu, worden onderzocht.

Sylvie Van Baden

01-06-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft de onderzoeksrechter, gespecialiseerd in terrorisme, gisteren Sofien A., geboren op 9 augustus 1993, van Tunesische nationaliteit, in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.
*******
Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, le juge d'instruction, spécialisé en matière de terrorisme, a inculpé hier Sofien A., né le 9 août 1993, de nationalité tunisienne, d'avoir participé aux activités d'une organisation terroriste.
*******
In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the Investigating Judge, specialised in terrorism, charged Sofien A., born on 9 August 1993, of Tunisian nationality,with participation in the activities of a terrorist organisation yesterday.

 

01-06-2018 - Parket Antwerpen

De Politie Regio Turnhout heeft woensdag een man gearresteerd die ervan verdacht wordt afgelopen dagen en weken in Turnhout en Oud-Turnhout minstens 6 fietsdiefstallen te hebben gepleegd.  De man werd intussen verhoord en voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Turnhout. Hij werd op vordering van het parket aangehouden en zal volgende dinsdag voor de raadkamer in Turnhout verschijnen die over zijn verdere aanhouding zal beslissen.

De onderzoekers zullen de komende dagen zelf contact opnemen met de slachtoffers en vragen uitdrukkelijk aan iedereen die onlangs het slachtoffer werd van een fietsdiefstal, om voorlopig niet zelf (op eigen initiatief) naar de politie te bellen voor meer informatie.

Inge Delissen

31-05-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Op donderdag 24 mei 2018 werd een overval gepleegd op een apotheek in de Denderhoutembaan in Ninove.

Dankzij doorgedreven speurwerk werd een eerste verdachte geïdentificeerd door rechercheurs bij PZ Denderleeuw/Haaltert, en naderhand gearresteerd door de recherche van PZ Ninove.

Deze verdachte, een 27-jarige man uit Denderleeuw, werd verhoord en daarna op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. De onderzoeksrechter plaatste deze man onder aanhoudingsmandaat.

Naderhand kon een tweede verdachte gearresteerd worden. Ook deze verdachte, een 31-jarige man uit Denderleeuw, werd na verhoor voor de onderzoeksrechter voorgeleid. Hij werd door de onderzoeksrechter onder strenge voorwaarden in vrijheid gesteld.

Gelet op het geheim van het onderzoek, kan er geen verdere info over de zaak verstrekt worden.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

31-05-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterenvoormiddag werden in een filiaal van AD Delhaize gelegen aan de Dompelstraat in Aalst twee winkeldieven op heterdaad betrapt bij een poging diefstal. 

Een koppel kwam de winkel binnen en verborg verschillende flessen alcohol onder hun kledij. De verdachten begaven zich naar de kassa zonder iets anders uit de rekken te nemen. Vlak voor de kassa beslisten ze alsnog de verborgen flessen opnieuw in een rek te zetten en verlieten ze de zaak. 

De eerste verdachte, een 22-jarige vrouw afkomstig uit Temse kon worden weerhouden. De tweede verdachte, een 38-jarige man uit Aalst, nam de vlucht maar kon later worden gearresteerd.

Camerabeelden van de winkel legden vast hoe het duo ook op 28 mei 2018 flessen alcohol en rookwaren uit de winkel ontvreemdde.

Beiden zijn gekend bij justitie en politie en werden gisteren voorgeleid bij de onderzoekrechter in Dendermonde. De eerste verdachte werd onder voorwaarden vrijgelaten, de tweede verdachte werd aangehouden.

Kort na haar vrijlating pleegde de vrouw opnieuw een diefstal, ditmaal in een filiaal van de Carrefour in Dendermonde. Zij wordt deze namiddag opnieuw voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

31-05-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Gisterennamiddag omstreeks 13u45 vond er een dodelijke aanrijding plaats op het kruispunt van de Avil Geerincklaan en de Elststraat in Zele, waarbij een vrachtwagen en een fietser betrokken waren.

De fietser, een 84-jarige man uit Zele, werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij later overleed.

Het parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aan om de precieze omstandigheden van het ongeval en het overlijden te achterhalen.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

30-05-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

Les faits

Hier, mardi 29 mai 2018, vers 10h30, un homme a attaqué deux policières de la police locale de Liège dans le dos avec un couteau. Ces faits se sont déroulés à Liège, à l’angle du boulevard d’Avroy et de la rue des Augustins.
L’auteur a asséné plusieurs coups de couteau aux deux victimes. Il a ensuite pris les armes de service des deux policières et a tiré sur elles alors qu’elles se trouvaient au sol. Toutes deux sont décédées sur place.
Il est entré plusieurs fois dans le café sur le coin, le café des Augustins, qu’il a quitté sans faire de victimes étant donné que plus personne ne s’y trouvait de manière visible, grâce à la vigilance de l’exploitant du café.
Il a traversé le boulevard d’Avroy sur le passage pour piétons et a tiré avec un des pistolets volés sur un véhicule qui était stationné avant le passage pour piétons. Il s’est ensuite dirigé vers ce véhicule et a tiré à plusieurs reprises sur le passager. Ce dernier a été mortellement blessé et est décédé sur place.

Après avoir tiré sur un autre véhicule, l’auteur s’est dirigé vers le lycée Léonie de Waha situé à proximité sur le boulevard d’Avroy. Deux agents de la police de Liège, arrivés sur place, l’ont poursuivi.
En chemin, il a crié à plusieurs reprises « Allah Akhbar ». L’auteur est entré dans le lycée et a pris une femme en otage. Entre-temps, plusieurs unités de la police locale de Liège sont arrivées sur place. À un certain moment, le suspect est sorti et a crié « Allah Akhbar ». Des coups de feu ont été échangés avec la brigade anti-banditisme. Le suspect a succombé à ses blessures. La femme prise en otage est indemne.
Durant cette phase de l’incident, quatre policiers de la police locale de Liège ont également été blessés. Un agent a reçu une balle dans la jambe, un autre dans le bras. Les deux autres ont été blessés.

L’auteur

Il s’agit de Benjamin H., né le 12 janvier 1987, de nationalité belge.
Il avait eu affaire à la justice à plusieurs reprises depuis sa minorité. Il avait déjà été condamné pour vols avec violence, consommation de stupéfiants et rébellion.
Il séjournait à la prison de Marche-en-Famenne.
Le lundi 28 mai 2018 à 7h30, il avait quitté la prison de Marche-en-Famenne dans le cadre d’un congé pénitentiaire. Il aurait normalement dû réintégrer la prison le mardi 29 mai au soir, à 19h30.
Il est également suspecté d’un meurtre commis à On, près de Marche-en-Famenne. Les circonstances exactes de ces faits font l’objet d’une enquête distincte, qui est traitée par le parquet de Luxembourg, division Marche-en-Famenne.

Les victimes

Le parquet fédéral tient à exprimer ses condoléances aux victimes, aux familles et aux collègues des victimes.
Ces faits ont causé au total la mort de trois personnes.
Il s’agit de S.B., 44 ans, et L.G., 54 ans, appartenant toutes deux à la police locale de Liège.
Le passager dans la voiture est C.V., 22 ans.
Les victimes et les proches des victimes décédées seront soutenus et accompagnés par la cellule victimes du parquet fédéral.
L’enquête
Le dossier a été repris par le parquet fédéral après concertation tant avec le procureur du Roi qu’avec le procureur général de Liège, étant donné que les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il pourrait s’agir d’un attentat terroriste.
Parmi ces premiers éléments figurent le modus operandi auquel l’EI appelle régulièrement sur Internet par le biais de messages vidéo, c’est-à-dire attaquer des policiers avec un couteau et leur dérober ensuite leur arme de service, l’auteur qui crie plusieurs fois « Allah Akhbar » et, enfin, les informations de la police fédérale de Liège et de la Sûreté de l’État selon lesquelles B.H. était en contact avec des personnes radicalisées.
Ces informations datent de 2016 et début 2017, mais n’ont pas été confirmées depuis lors.
Les faits sont qualifiés d’assassinat terroriste et de tentative d’assassinat terroriste.
Un juge d’instruction de Liège, spécialisé en terrorisme, a été chargé de l’instruction.
Il a notamment ordonné une autopsie des corps des 3 victimes décédées, ainsi qu’un examen toxicologique sur l’auteur.
L’enquête se concentre actuellement sur la question de savoir s’il a agi seul.
Le parquet fédéral tient à souligner que l’intervention rapide et efficace de la police locale de Liège a permis d’éviter des faits sans doute plus graves encore.

****

De feiten

Gisteren, dinsdag 29 mei 2018, omstreeks 10u30, viel een man twee vrouwelijke politieagenten van de lokale politie van Luik in de rug aan met een mes . Deze feiten gebeurden te Luik op de hoek van de boulevard d’Avroy en de rue des Augustins.
De dader gaf aan beide slachtoffers verschillende messteken. Hij nam vervolgens de dienstwapens van de twee politieagenten en vuurde op beiden terwijl ze op de grond lagen. Allebei kwamen ze hierbij om het leven.
Hij betrad meermaals het café op de hoek, café des Augustins, dat hij onverrichterzake terug verliet aangezien er niemand meer zichtbaar aanwezig was, dankzij de alertheid van de caféuitbater.
Hij stak de boulevard d’Avroy over op het zebrapad en vuurde met één van de gestolen pistolen op een voertuig dat voor dat zebrapad stond. Hij begaf zich dan naar dat voertuig en schoot verschillende malen naar de passagier. Deze werd dodelijk verwond en overleed ter plaatse.
Nadat hij op nog een ander voertuig vuurde, liep hij naar het nabijgelegen Lyceum Léonie de Waha in de boulevard d’Avroy. Twee agenten van de politie Luik, die ter plaatse waren gekomen, achtervolgden hem.
Onderweg riep hij verschillende malen luidkeels ‘Allah Akhbar’.
De dader liep het Lyceum binnen en gijzelde er een vrouw.
Ondertussen waren er diverse eenheden van de lokale politie van Luik ter plaatse gekomen. Op een bepaald moment kwam de verdachte naar buiten en riep ‘Allah Akhbar’. Er ontstond een vuurgevecht met de anti-banditismebrigade. De verdachte overleed aan zijn schotwonden.
De gegijzelde vrouw bleef ongedeerd.
In deze fase van het incident werden eveneens vier politieagenten van de lokale politie van Luik verwond. Eén agent kreeg een kogel in het been, een andere in de arm. De andere twee liepen verwondingen op.

De dader

Het betreft Benjamin H., geboren 12 januari 1987, van Belgische nationaliteit.
Hij kwam reeds verschillende malen met justitie in aanraking sinds zijn minderjarigheid. Hij werd reeds veroordeeld uit hoofde van diefstallen met geweld, het gebruik van verdovende middelen en weerspannigheid.
Hij verbleef in de gevangenis van Marche-en-Famenne.
Op maandag 28 mei 2018 om 7h30 had hij de gevangenis van Marche-en-Famenne verlaten in het kader van een penitentiair verlof . Normalerwijze had hij op dinsdag 29 mei, s ’avonds, om 19u30, de gevangenis terug moeten integreren.
Hij wordt eveneens verdacht van een doodslag te On, Marche-en-Famenne. De exacte omstandigheden van deze feiten maken het voorwerp uit van een apart onderzoek dat behandeld wordt door het parket van Luxemburg, afdeling Marche-en-Famenne.
De slachtoffers
Het federaal parket wenst zijn medeleven te betuigen met de slachtoffers, de families en collega’s van de slachtoffers.
Bij deze feiten vielen uiteindelijk drie dodelijke slachtoffers.
Het betreffen S.B., 44 jaar, en L.G., 54 jaar, beiden lid van de lokale politie van Luik.
De passagier in het voertuig betreft C.V., 22 jaar.
De slachtoffers en de nabestaanden van de dodelijke slachtoffers worden bijgestaan en begeleid door de slachtoffercel van het federaal parket.

Het onderzoek

Het dossier werd overgenomen door het federaal parket na overleg met zowel de procureur des Konings als de procureur-generaal van Luik omdat uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat het om een terroristische aanslag zou kunnen gaan.
Onder die eerste elementen worden verstaan de modus operandi die door IS regelmatig op het internet werd geplaatst door middel van videoboodschappen, ttz het aanvallen van politiemensen met een mes en hen vervolgens beroven van hun dienstwapen, de dader die verschillende malen luidkeels ‘Allah Akhbar’ roept en tot slot de inlichtingen van de federale politie van Luik en van de Staatsveiligheid volgens dewelke B.H. in contact stond met geradicaliseerde personen.
Deze inlichtingen dateren van 2016 en begin 2017, maar werden sindsdien niet meer bevestigd.
De feiten worden gekwalificeerd als terroristische moord en poging tot terroristische moord.
Een onderzoeksrechter van Luik, gespecialiseerd in terrorisme, werd met het gerechtelijk onderzoek gelast.
Hij gelastte onder meer een autopsie op de lichamen van de 3 dodelijke slachtoffers, alsook een toxicologisch onderzoek bij de dader.
Het onderzoek spitst zich thans toe op de vraag of hij alleen handelde.
Het federaal parket wenst te benadrukken dat door het snelle en efficiënte optreden van de lokale politie van Luik mogelijk nog ergere feiten voorkomen werden.

****

The facts

Yesterday, Tuesday 29 May 2018, around 10.30 a.m., a man attacked two female police officers from the local police of Liège from behind with a knife. These events took place on the corner of boulevard d’Avroy and rue des Augustins in Liège.
The perpetrator stabbed both victims several times. He then took the service weapons from the two police officers, and fired on both of them while they were down. Both policemen were killed.
He went several times into the bar at the corner, café des Augustins, but left it immediately as no one was to be seen there, thanks to the wakefulness of the barkeeper.
He crossed the boulevard d’Avroy on the crosswalk and fired with one of the stolen pistols on a vehicle standing in front of the zebra crossing. He then went to that vehicle and shot several times at the passenger. The latter was fatally injured and died on the spot.
After he fired on another vehicle, he walked to the nearby Lyceum Léonie de Waha on the boulevard d’Avroy. Two police officers from the police of Liège, who had arrived on the scene, followed him.
Walking on, he shouted “Allah Akhbar” several times.
The perpetrator walked into the Lyceum and took a woman hostage.
In the meantime, different units of the local police of Liège had also arrived. At a certain moment the suspect came out shouting “Allah Akhbar”. A gunfight broke out with the anti-banditism squad. The suspect died from his gunshot wounds.
The woman held hostage remained unharmed.
In this phase of the incident, four police officers from the Liège local police were also injured. One police officer got a bullet in the leg, another one in the arm. The other two were injured.
The perpetrator
It concerns Benjamin H., born on 12 January 1987, of Belgian nationality.
He already collided with the law in several cases, since he was a minor. He was sentenced for thefts with violence, drugs abuse and insubordination.
He was imprisoned in Marche-en-Famenne jail.
He had left the prison of Marche-en-Famenne on Monday 28 May 2018 at 7.30 a.m. granted a temporary exit permit. Normally he should have returned to prison on Tuesday 29 May at 7.30 p.m.
He is also suspected of a manslaughter in On, Marche-en-Famenne. The exact circumstances of this offence are the subject of a separate investigation by the Marche-en-Famenne section of the Luxembourg Public Prosecutor’s Office.

The victims

The Belgian Federal Public Prosecutor’s Office expresses condolences to all the victims and their families and colleagues.
In the incident three people finally died.
It concerns S.B., 44 years, and L.G., 54 years old, both members of the local police of Liège.
The passenger in the vehicle is C.V., 22 years old.
The victims and the relatives of those who were killed are assisted and accompanied by the victim cell of the Federal Public Prosecutor’s Office.

The investigation

The Federal Public Prosecutor’s Office, after having deliberated with both the Public Prosecutor and the General Prosecutor of Liège, took over the file because the first elements of the investigation showed that it might be a terrorist attack.
These first elements have to be understood as the modus operandi regularly shown on the Internet by IS in their video messages suggesting to attack the police with a knife and rob them of their service weapon, the perpetrator shouting different times “Allah Akhbar” and finally the information furnished by the Federal Police of Liège and the State Security Service according to which B.H. was in touch with radicalized persons.
This information dates from the year 2016 and the beginning of 2017, but have not been confirmed since.
The facts are qualified as terrorist murder and attempted terrorist murder.
An Investigating Judge from Liège, specialised in terrorism, was put in charge of the judicial investigation.
He ordered an autopsy on the bodies of the 3 dead victims as well as a toxicological examination of the perpetrator.
The investigation at present concentrates upon the question whether the latter acted alone.
The Federal Public Prosecutor’s Office wishes to emphasize that the local Police of Liège, by their swift and efficacious intervention, possibly prevented an even more consequential outcome of the incident.

 

29-05-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Deze ochtend omstreeks 05u40 vond op het kruispunt van de Grotesteenweg Zuid (N60) en de Klossestraat in Zwijnaarde een zwaar verkeersongeval plaats.

Een 78-jarige fietser uit Zwijnaarde werd, toen hij de N60 overstak ter hoogte van de verkeerslichten, aangereden door een personenwagen die op de N60 reed en uit de richting van Gent kwam. De fietser raakte ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij diende met spoed geopereerd te worden.

De bestuurder van de personenwagen reed na de aanrijding door. Hij kon omstreeks 6u15 in Gent worden geïntercepteerd. Het betreft een 31-jarige man uit Oudenaarde.

De man legde een positieve ademtest af. In opdracht van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor de periode van 15 dagen.

Hij werd gearresteerd en wordt in de loop van de dag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van ongeval te onderzoeken.

Caroline Jonckers, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

29-05-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het incident te Luik dat vandaag plaats vond, waarbij verschillende personen zijn omgekomen, heeft het federaal parket het onderzoek overgenomen en zal er hieromtrent morgen op 30.05.2018 om 10 uur 30 op het federaal parket een persconferentie gegeven worden.
De journalisten die toegang wensen te krijgen tot de persconferentie kunnen zich vanaf 9 uur 30 aanmelden in de Wolstraat 66 (op het federaal parket) te 1000 Brussel. Zij dienen zich aan te melden met hun identiteits-en perskaart waarna er een veiligheidscontrole zal uitgevoerd worden.

*******

Dans le cadre de l’incident survenu aujourd’hui à Liège, qui a entraîné la mort de plusieurs personnes, le parquet fédéral a repris l’enquête et une conférence de presse sera tenue au parquet fédéral demain, le 30.05.2018, à 10h30.
Les journalistes qui souhaitent avoir accès à la conférence de presse peuvent se présenter à partir de 9h30 à la rue aux Laines 66 (au parquet fédéral) à 1000 Bruxelles. Ils doivent se présenter avec leur carte d’identité et leur carte de presse, après quoi il sera procédé à un contrôle de sécurité.

*******

In the framework of the incident that took place in Liège today, in which several people died, the Federal Public Prosecutor’s Office took over the investigation and a press conference will be held tomorrow 30.05.2018 at 10.30 a.m. at the Federal Public Prosecutor's Office.
Journalists wishing to attend the press conference can register from 9.30 a.m. at Wolstraat 66 (at the Federal Public Prosecutor’s Office) in 1000 Brussels. They must register with their identity card and press card after which a security check will be carried out.

 

29-05-2018 - Parquet de Bruxelles

Suite aux questions de divers médias, le Parquet de Bruxelles peut confirmer ceci :

« Une perquisition a été effectuée ce jour dans les locaux de l’AFSCA par un juge d’instruction, en présence du ministère public. Le dossier judiciaire concerne des suspicions de diffusion de fausses informations relatives à la contamination des œufs par le fipronil, au cours de l’année 2017.  L’enquête est en cours ».

Aucun autre commentaire ne sera effectué à l’heure actuelle afin de ne pas porter préjudice à l’enquête.

Denis GOEMAN - Porte-parole

Pages