Actualités

03-03-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

De gedetineerde die donderdagavond in de gevangenis van Gent twee cipiers verwondde, is op vordering van het parket voor de onderzoeksrechter in Gent verschenen, die besliste om de man aan te houden voor poging doodslag en verboden wapenbezit. De verdachte werd overgebracht naar een andere gevangenis.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

02-03-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht vond er in Oudenaarde op de N60 richting Gent een dodelijk verkeersongeval plaats.

Het slachtoffer, een 24-jarige man uit Flobecq, kwam met zijn voertuig tegen een boom terecht en overleed ter plaatse.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken.

Eva Brantegem, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen 

02-03-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

In de gevangenis van Gent vond gisterenavond rond 17u een incident plaats. Een 44-jarige gedetineerde heeft er een vrouwelijke cipier aangevallen door middel van slagen en schoppen in het aangezicht.

Twee andere cipiers kwamen tussen waarna de man, die met een zelfgemaakt wapen deze cipiers op afstand wou houden, kon worden overmeesterd.

De vrouwelijke cipier werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis en is een week arbeidsongeschikt. Zij heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten. Eén van haar collega’s die tussenkwam, raakte eveneens gewond en is één dag arbeidsongeschikt.

De verdachte werd in opdracht van het parket gearresteerd en verhoord. Hij wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding wegens poging doodslag en bezit van een verboden wapen.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

02-03-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Na maanden intensief speurwerk slaagde de lokale politie van Geraardsbergen-Lierde er in om een bende in kaart te brengen die zich reeds geruime tijd bezig hield met handel in verdovende middelen in Geraardsbergen en omgeving.

Bij een huiszoeking in een woning in Lessines werden 422 gram speed en 130 gr cannabis in beslag genomen.

Bij verdere huiszoekingen in Geraardsbergen, Brakel, Lierde en Lessines werden ook nog eens drie auto’s en één motorfiets in beslag genomen.

In totaal werden 6 personen opgepakt en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oudenaarde.

Vier verdachten werden aangehouden; twee verdachten werden vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Het gaat om vijf mannen en één vrouw tussen de 27 en 43 jaar en allen afkomstig uit Geraardsbergen en omgeving. Zij zijn geen onbekenden voor het gerecht.

Eva Brantegem, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

02-03-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het onderzoek gerelateerd aan de aanslagen te Brussel en Zaventem op 22 maart 2016 heeft gisteren de Raadkamer van Brussel de voorlopige hechtenis van Mohamed A. en Ossama K. met twee maanden verlengd.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Brussel verschijnen.

*******

Dans le cadre de l’enquête à la suite des attentats à Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016, la chambre du conseil de Bruxelles a confirmé hier la prolongation de deux mois de la détention préventive de Mohamed A. et Ossama K.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles dans les quinze jours.

*******

In connection with the investigation after the terrorist attacks in Brussels and Zaventem the 22nd of March 2016, the pre-trial Chamber of Brussels confirmed yesterday the prolongation for two months of the temporary custody of Mohamed A. and Ossama K.

If they appeal against this decision, they will appear within fifteen days before the pre-trial chamber of the Court of Appeal of Brussels.

01-03-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht omstreeks 2 uur werden op een parking in de Oeverstraat in Temse twee mannen door de politie gecontroleerd omdat ze zich verdacht gedroegen. Bij controle bleken zij in het bezit van werkmateriaal en een laptop, ontvreemd uit een vlakbij geparkeerd voertuig.

De twee verdachten, een 24-jarige man uit Antwerpen en een 20-jarige Nederlander zonder gekende woonplaats, werden gearresteerd en worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt hun aanhouding.

Annelies Verstraete, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

01-03-2018 - Parket Brussel

In de loop van september 2017 heeft het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) een anonieme klacht ontvangen over de verkoop via Facebook van het geneesmiddel ‘Brûleur Minceur’, bedoeld om gewicht te verliezen, op het Belgische grondgebied, maar ook aan verschillende andere landen binnen en buiten de Europese Unie.

Dit product wordt op Facebook valselijk beschreven als een voedingssupplement en verschillende Facebook-gebruikers hebben commentaren achtergelaten waarin ze de ongewenste bijwerkingen van dit product beschrijven.

Naar aanleiding van deze anonieme klacht heeft de procureur des Konings een onderzoeksrechter gevorderd. In het kader van dit dossier werd M. M., geboren in 1989, onder aanhoudingsbevel geplaatst. Hij wordt in verdenking gesteld van een inbreuk op de wetgeving inzake geneesmiddelen en het witwassen van geld.

Indien burgers nog beschikken over het product ‘Brûleur Minceur’, mogen ze dit in geen geval innemen. Ze dienen het naar hun apotheker te brengen zodat deze het kan vernietigen.

Indien burgers bijwerkingen ondervinden die eventueel te wijten zijn aan dit product, dienen ze contact op te nemen met hun arts en hem of haar te informeren dat het product ‘Brûleur Minceur’ een hoge dosis cafeïne bevat.

Denis GOEMAN - Woordvoerder

 

01-03-2018 - Parquet de Bruxelles

Dans le courant du mois de septembre 2017, l’Unité Spéciale d’Enquête de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a reçu une plainte anonyme décrivant la vente, via Facebook, de « médicaments Brûleur Minceur » favorisant la perte de poids, sur tout le territoire belge mais également vers divers pays dans et hors de l’Union européenne.

Ce produit est décrit à tort sur Facebook comme un complément alimentaire et plusieurs commentaires d’utilisateurs sur Facebook décrivent des effets indésirables survenus suite à l’utilisation du produit.

Suite à cette plainte anonyme le Procureur du Roi de Bruxelles a saisi un juge d’instruction. Dans le cadre de ce dossier, M.M. né en 1989 a été placé sous mandat d’arrêt.  Il est inculpé d’infraction à la législation relative aux médicaments et blanchiment d’argent.

Si des citoyens disposent encore du produit Bruleur Minceur, ils ne doivent en aucun cas le consommer. Ils doivent les déposer chez leur pharmacien en vue de le détruire.

Si des citoyens ressentent des effets secondaires qu’ils attribuent éventuellement à ce produit, ils doivent prendre contact avec leur médecin et l’informer que le produit Bruleur Minceur contient de forte doses de caféine.

Denis GOEMAN – Porte-parole

 

01-03-2018 - Federal Public Prosecutor’s Office

In het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel, wenst de slachtoffercel van het Federaal Parket, in overleg met de onderzoeksrechter, een aanvullend informatiemoment te organiseren, voor de slachtoffers en de nabestaanden van de slachtoffers over hun rechten.

Op de informatievergadering van 11 december 2017 hebben de onderzoeksrechter en het federaal parket de aanwezige personen op de hoogte gebracht dat de slachtoffers en nabestaanden terecht kunnen bij een aantal diensten voor bijstand, begeleiding en informatie.

Ter gelegenheid hiervan hebben de slachtoffercel van het Federaal Parket, de diensten slachtofferonthaal van Dendermonde en Charleroi en de Commissie voor Financiële hulp zich aan de slachtoffers kort voorgesteld.

Na afloop bleek dat een aantal slachtoffers en families verdere informatie wilde over o.a. het aanbod van de diensten, over de burgerlijke partijstelling, enz.

Bij de toekomstige informatiesessie zal de dienst slachtofferonthaal het hebben over haar rol en opdrachten, de rechten en procedures van de benadeelde personen en de burgerlijke partijen, waaronder de mogelijkheid Page 2

tot overname van de burgerlijke partijstelling door de erfgenamen en de procedure tot inzage van het dossier.

De dienst slachtofferhulp zal eveneens uitleg geven over haar rol en opdrachten en de eventuele psycho-sociale bijstand die zij kan leveren.

De commissie voor financiële hulp voor slachtoffers zal eveneens nadere uitleg geven over haar werking.

Dit informatiemoment zal zowel in het Nederlands als in het Frans worden georganiseerd en dit op vrijdag 2 maart 2018 te Dendermonde en op maandag 5 maart 2018 te Charleroi.

Deze zijn niet toegankelijk voor de pers.

De bedoeling is niet een stand van zaken te geven over de huidige stand van het onderzoek maar om de slachtoffers te informeren over hun rechten bij deze procedure.

*******************

Dans le cadre de l’enquête sur les Tueries du Brabant, la cellule victimes du parquet fédéral souhaite, en concertation avec la juge d’instruction, organiser une session d’information complémentaire pour les victimes et les proches des victimes et concernant plus spécifiquement leurs droits.

Lors de la session d’information du 11 décembre 2017, la juge d’instruction et le parquet fédéral ont en effet informé les personnes présentes au sujet des services auxquels les victimes et leurs proches peuvent s’adresser pour recevoir une assistance, un accompagnement et des informations.

A cette occasion, la cellule victimes du parquet fédéral, les services d’accueil des victimes de Charleroi et de Termonde, ainsi que la Commission d’aide financière aux victimes se sont brièvement présentés.

Il est apparu ensuite qu’un certain nombre de victimes et de familles souhaitaient obtenir davantage d’informations sur ces services, sur la constitution de partie civile, etc.

Lors de cette future session d’informations le service d’accueil des victimes expliquera son rôle et ses missions, les droits et procédures concernant les personnes lésées et les parties civiles, dont la possibilité pour les héritiers de reprendre la constitution de partie civile, ainsi que la procédure concernant la consultation du dossier.

Le service d’aide aux victimes expliquera également son rôle et ses missions, ainsi que l’aide sociale et psychologique éventuelle qu’elle peut proposer.

La Commission d’aide financière aux victimes donnera également des explications sur son fonctionnement. Page 3

Cette session d’information sera organisée tant en français qu’en néerlandais à Termonde le vendredi 2 mars 2018 et à Charleroi le 5 mars 2018.

Elle ne seront pas accessible à la presse.

L’objectif n’est pas de faire le point sur l’état d’avancement actuel de l’enquête mais d’informer clairement les victimes de leurs droits dans le cadre de cette procédure.

28-02-2018 - Auditorat du travail du Brabant Wallon

Ce 28 février 2018, l’auditorat du travail du Brabant wallon a organisé avec différents partenaires (plusieurs services d’inspection, police locale Nivelles-Genappe, SPF Mobilité, SPF Finances) un contrôle des sociétés de distribution actives sur le site de GLS  à Nivelles. 25 employeurs ont été contrôlés. Différentes infractions ont été constatées et plusieurs véhicules ont été immobilisés le temps nécessaire à la régularisation des prestations des chauffeurs.

26-02-2018 - Parket Antwerpen

Politie-inspecteurs van de politiezone Geel – Laakdal – Meerhout voerden een huiszoeking uit in een boerderij met paardenstallen en bijgebouwen in Geel. De agenten troffen er in één van de bijgebouwen een middelgrote cannabisplantage aan. Het onderzoek wordt verdergezet. 

Horen, zien en melden

Veiligheid is een gedeelde zorg. Zie of hoor je iets verdachts, meld dit dan direct aan de politie. Mogelijke aanwijzingen voor een drugsplantage zijn verdachte gedragingen aan/in leegstaande panden (regelmatig korte aanwezigheid van voertuigen met vreemde nummerplaten, beweging in het pand op ongewone momenten,…), specifieke geur in de omgeving van pand,… In de strijd tegen drugsplantages is informatie van burgers heel belangrijk. Dus twijfel niet en meld ons verdachte gedragingen.

23-02-2018 - Parket Leuven

De voorbije weken heeft de lokale recherche van politie Tienen zes mannen tussen 44 jaar en 24 jaar opgepakt die verdacht worden van cannabisteelt.  Twee cannabisplantages, één te Tienen en één te Meise, werden opgedoekt.

De drugsrecherche werd in november 2017 via de wijkwerking ingelicht over een verdachte toestand aan een woning in de Wijngaardestraat te Tienen.  Zo zouden er regelmatig personen langskomen die witte zakken en bidons uitladen, was er vaak activiteit aan de achterzijde van de woning en was er een zoemend geluid te horen. 

Het parket van Leuven vorderde de onderzoeksrechter voor het verdere onderzoek te verrichten; dit leidde op 31 januari 2018 tot een inval in de woning.  Er werd vastgesteld dat er een cannabisplantage in bedrijf was die vijf kweekruimtes en een droogkamer omvatte.  Niet minder dan 2100 cannabisplanten en ruim 3,5 kg geoogste cannabis werden aangetroffen.  Drie Albanezen die aan het werk waren in de plantage en een Belg van Albanese origine werden ter plaatse gearresteerd.  Tijdens de vaststellingen van de politie kwam nog een vijfde man ter plaatse toe.  Ook hij werd gearresteerd.  De man, die in Meise woont, ontkende alle betrokkenheid.  Bij een huiszoeking in zijn woning en domein te Meise troffen de speurders opnieuw een Albanese man aan die bezig was om cannabisplanten te vernietigen.  In de hoeve werd opnieuw een cannabisplantage met een geschatte capaciteit van een tweeduizendtal planten aangetroffen.  De plantage omvatte 8 kweekruimtes waarvan de helft al volledig opgeruimd was.  375 cannabisplanten konden nog worden in beslag genomen.

Op beide locaties bleek op illegale wijze stroom afgetakt om de cannabisplantages van elektriciteit te voorzien.

De zes verdachten werden door de Leuvense onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst op verdenking van bezit, verkoop en vervaardiging van verdovende middelen in vereniging en elektriciteitsdiefstal.  De raadkamer handhaafde hun voorlopige hechtenis

23-02-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Sinds de inwerkingtreding op 16 november 2017 van de wet van 18/10/2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (kraakwet), zijn er bij het parket Oost-Vlaanderen tot op heden 15 klachten binnengekomen (9 in 2017 + 6 in 2018).

 

1 klacht (2017) had betrekking op een bewoond pand in Gent:

De woning werd onmiddellijk ontruimd en de onrechtmatige bewoners (een moeder en haar zoon) werden gearresteerd en gedagvaard in snelrecht wegens inbreuken op de nieuwe wetgeving. Op 11 januari 2018 deed de correctionele rechtbank in Gent uitspraak. De vrouw kreeg een gevangenisstraf van 7 maanden (met uitstel 3jaar) en een geldboete van 800 euro (100 euro x8). De zoon kreeg opschorting van straf.

 

De 14 andere klachten hadden betrekking op onbewoonde panden in: Evergem (1), Sint-Niklaas (1), Gavere (1), Lokeren (1), Gent (10)

* In 3 gevallen (Evergem en 2x Gent) verlieten de bewoners na tussenkomst van de politie onmiddellijk het pand.

 

* In 9 gevallen werd een bevel tot ontruiming aangeplakt.

In 2 van deze 9 dossiers tekenden de onrechtmatige bewoners beroep aan tegen de beslissing van het parket waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt voor de vrederechter.

In het eerste dossier oordeelde de vrederechter dat de termijn tot ontruiming met één maand kon verlengd worden. Inmiddels hebben deze personen het pand verlaten.

In het andere dossier oordeelde de vrederechter dat het verzoekschrift tot beroep tegen het bevel tot ontruiming vanwege de kraker ongegrond was. De krakers zijn het pand aan het verlaten.

In 6 gevallen hebben de bewoners voor of bij het verstrijken van het bevel tot ontruiming, het pand verlaten, waarvan in 1 geval (Gent-Ledeberg) de bewoners onmiddellijk werden gedagvaard. Zij kregen van de rechtbank in Gent op 8/2/2018 opschorting van straf.

In 1 dossier verstrijkt de beroepstermijn op 27/02/2018 om middernacht.

 

* In 2 gevallen werden de bewoner(s) gearresteerd: in de eerste zaak (pand in Sint-Niklaas) betrof de bewoner een illegale vreemdeling die werd overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. In de andere zaak (pand in Lokeren) werd de onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek zit in een eindfase.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

 

23-02-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Op woensdag 21 februari 2018 omstreeks 20u30 werd door de lokale politie van Wetteren-Laarne-Wichelen langs de Oosterzelesteenweg in Wetteren een voertuig onderschept. In het voertuig werd een aanzienlijke hoeveelheid drugs (speed) aangetroffen.

De bestuurder, een 30-jarige man uit Galmaarden, wordt er van verdacht om in drugs te handelen.

Hij werd gearresteerd en voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. De man werd vrijgelaten onder voorwaarden.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen

22-02-2018 - Parket Oost-Vlaanderen

Afgelopen nacht werden twee inbrekers op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een woning in de Hugo Verrieststraat in Denderleeuw. Het parket bevestigde de arrestatie van de verdachten. Het gaat om 2  Colombiaanse mannen die in Denderleeuw wonen en die respectievelijk 39 en 35  jaar zijn. Beide mannen worden vandaag op vordering van het parket voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt hun aanhouding.

Sarah Demeyer, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen 

Pages