Ambtshalve onderzoek geopend naar overlijden jong meisje in Vilvoorde

Het parket van Halle-Vilvoorde heeft samen met de lokale politie, op dinsdag 28 september 2021, via de media vernomen dat een jong meisje overleden is in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden op een school in Vilvoorde.

Het parket is vervolgens diezelfde dag op eigen initiatief (ambtshalve) een opsporingsonderzoek gestart. Dit onderzoek heeft als doel uit te klaren of er al dan niet sprake is van een gewelddadig overlijden, en een zicht te krijgen op de precieze omstandigheden van het overlijden.

De doodsoorzaak is tot op heden onbekend en het is absoluut voorbarig om te speculeren over een eventuele doodsoorzaak. We hebben evenwel op dit moment geen concrete elementen om aan te nemen dat er sprake zou zijn van een gewelddadig overlijden of tussenkomst van een derde. In de loop van de komende dagen zullen onder meer een aantal verhoren plaatsvinden.