Brand appartementsgebouw Opwijk

Op 9 april 2021 heeft zich een zeer zware brand voorgedaan in een appartementsgebouw in de Kloosterstraat in Opwijk, waarbij verschillende appartementen zijn uitgebrand.

De aangestelde branddeskundige heeft ondertussen zijn onderzoek afgerond en zijn verslag aan het parket bezorgd. Hieruit blijkt dat de brand zeer waarschijnlijk werd veroorzaakt door een technisch defect in de zolderruimte dewelke niet gecompartimenteerd was. Dit aspect heeft een significante rol gespeeld bij de zeer snelle ontwikkeling van de brand. Er werden geen elementen weerhouden die zouden wijzen in de richting van een opzettelijke brandstichting. Op niveau van het parket zal het dossier bijgevolg dan ook worden afgesloten.