Persbericht

Beste journalisten,

Gelieve een persbericht

Persbericht

Algemeen

Het parket Limburg voert reeds jaren controles uit op strafrechtelijke beroepsverboden die door de rechtbank worden opgelegd, dit ter bescherming van de economische veiligheid in onze samenleving. 

De rechtbank kan zulke verboden uitspreken bij een veroordeling wegens financiële misdrijven zoals valsheid in geschriften, oplichting, faillissementsfraude enz., voor een periode van maximaal tien jaar. Ze kunnen een verbod inhouden om nog als ondernemer actief te zijn en/of als bestuurder van een vennootschap.

De controles in Limburg gebeuren onder meer in nauwe samenwerking met de lokale politie, federale politie, sociale inspectiediensten, enz. via consequent speurwerk naar mogelijke inbreuken tegen deze ondernemers- en bestuurdersverboden.

Concrete actie

In het kader van deze aanpak voerde de federale politie recent twee huiszoekingen uit in Diepenbeek in het kader van een lopend  gerechtelijk onderzoek.

Dit onderzoek is gericht tegen een mogelijke schending van een opgelegd beroepsverbod door een horeca-uitbater waarbij deze vermoedelijk via allerlei stromannen en een schimmige constructies van reële en/of zombiebedrijven, alsnog handel drijft.

Het onderzoek wordt verdergezet door de federale gerechtelijke politie Limburg.