Persbericht

Gelet op de berichtgeving van “De Tijd” en “L’Echo”, kan het Brusselse parket het volgende bevestigen in het kader van een opsporingsonderzoek dat lopende is naar mogelijke fiscale fraude bij de Pro league :

De Bijzondere belastinginspectie (BBI) heeft in maart 2016 een zaak aangemeld bij het Brusselse parket, naar aanleiding van een onderzoek dat de BBI voerde naar mogelijke fiscale onregelmatigheden bij de Pro League.

Hierop is het Brusselse parket een opsporingsonderzoek gestart en in het kader daarvan werd er vandaag een huiszoeking (via mini-onderzoek) uitgevoerd bij een deurwaarder. Deze deurwaarder fungeerde als sekwester in een procedure van de BBI. De data die bij de deurwaarder in bewaring waren gegeven, werden vandaag door speurders van de federale gerechtelijke politie in beslag genomen. Het gaat om verschillende harde schijven waarvan de inhoud nu zal worden onderzocht.

Het opsporingsonderzoek heeft tot doel na te gaan of er een of meerdere fiscale misdrijven werden gepleegd. 

Ine VAN WYMERSCH - Woordvoerder