Persbericht - Aalst - Themazitting rijongeschiktheid

Parquet du Procureur du Roi Flandre Occidentale
Communiqué de presse

Op donderdag 30 september 2021 organiseert het parket Oost-Vlaanderen een themazitting rijongeschiktheid.

Om een geldig rijbewijs te krijgen en te behouden moet men rijgeschikt zijn. Dit betekent dat je mentaal en fysiek voldoende in staat moet zijn om een voertuig veilig te besturen. Wanneer men een aandoening heeft, medicijnen neemt waardoor een voertuig besturen niet meer veilig kan gebeuren, of men verslaafd is aan alcohol of drugs, kunnen er voorwaarden en beperkingen aan het rijbewijs worden gekoppeld. Het is de eigen verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om te voldoen aan de vastgelegde medische normen. Het is ook de verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om het stuur te laten zodra men niet meer voldoet aan de normen.

Wie rijongeschikt verklaard wordt door de rechtbank, verliest zijn rijbewijs, en moet nadien bewijzen dat hij terug geschikt is om een voertuig te besturen vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen.

40 personen werden door het parket gedagvaard voor de politierechtbank in Aalst wegens inbreuken op rijongeschiktheid.

De zitting gaat door in de politierechtbank van Aalst en start om 9 uur.

Er zal vanaf dan iedere maand een themazitting rijongeschiktheid georganiseerd worden. Als justitie willen we streven naar een verkeersveilige samenleving.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

Parquet du Procureur du Roi Flandre Occidentale
Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse