Persbericht - Antwerpen - 6 telecomwinkels gesloten of verzegeld na KALI-actie

Parquet du Procureur du Roi Anvers
Communiqué de presse

Tijdens een KALI-actie in samenwerking met inspectiediensten zijn gisteren in Antwerpen 6 telecomwinkels gesloten of verzegeld.FOD Economie heeft 1.323 gms's en bijna 2.000 accessoires (laders, kabels,...) in beslag genomen.

KALI-COAC coördineert multidisciplinaire controleacties in de strijd tegen de Antwerpse drugsclans en de gerelateerde criminele industrie. In dat kader kregen op donderdagnamiddag 20 februari 2020 een 20-tal telecomwinkels op de as Carnotstraat – Dambruggestraat – Offerandestraat een bezoek. De doelstelling was om te controleren op parallelle import en verkoop van smartphones, op schijnzelfstandigheid, in kader van heling van gestolen goederen, op de stedelijke uitbatingsvergunning en op uitbating.

De Economische Inspectie Antwerpen is sinds de aanvang van het Stroomplan een belangrijke partner en verleent zijn volledige medewerking aan de acties die worden georganiseerd. In het kader van hun bevoegdheden stellen zij de nodige processen-verbaal op. Bij deze actie trad de Economische Inspectie op in het kader van zijn bevoegdheden inzake de Wet Intellectuele Eigendomsrechten, naast andere bevoegdheden in het kader van het Wetboek Economisch Recht, witwaswetgeving. Er werd gecontroleerd op parallelle import en verkoop van smartphones en andere toestellen in nauwe samenwerking en overleg met de politiediensten en het parket.

De naleving van de stedelijke uitbatingsvergunning voor telecomshops werd gecontroleerd door het Wijkteam in samenwerking met Maatschappelijke Veiligheid van de Stad Antwerpen. De stedelijke uitbatingsvergunning voor telecomshops werd ingevoerd na vaststelling van grootschalig misbruik op de wettelijke verplichting tot identificatie van de werkelijke gebruiker van simkaarten uitgegeven door Lycamombile.

In totaal werden 20 panden gecontroleerd en na controle werden 2 zaken gesloten op basis van inbreuken op het reglement van uitbatingsvergunningen, werd 1 zaak verzegeld op basis van inbreuken op het reglement van uitbatingsvergunningen en werden 3 panden gerechtelijk verzegeld.

Tijdens de actie werden drie illegale personen aangetroffen en werd een vaststelling van zwartwerk gedaan. Een gestolen toestel dat afkomstig bleek van een diefstal met geweld is teruggevonden.

Bij de KALI-actie van gisteren kon beroep gedaan worden op 90 mensen van de Federale Politie, PZ Antwerpen, RSZ, FOD Economie en stad Antwerpen.

KALI / COAC (2); KALI / DIFA (11); KALI / INTEL (5); KALI / PLUK (5)

FOD Economie (11)

RSZ (4)

Stad - Maatschappelijke Veiligheid (2)

PZA : Wijkteam (9), Lokale Recherche (10), Mobiele eenheid (31)

Contact: communicatiecel parket Antwerpen

 

Parquet du Procureur du Roi Anvers
Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse