Persbericht - Antwerpen - Steekpartij PARK SPOOR NOORD

Feiten vonden woensdagavond plaats omstreeks 21.15u in de omgeving van het skatepark aan Park Spoor Noord.

Het slachtoffer, die ter plaatse was met de fiets, werd rond dit tijdstip onder het viaduct-Dam omsingeld door 4 à 5 jongeren die hem allen, na een woordenwisseling, fysiek aanvielen. Het slachtoffer diende daarbij meerdere vuistslagen en stampen te incasseren, ook nadat hij met fiets en al tegen de grond was gewerkt. Één van de betrokken jongeren werd tijdens het geweldsincident gespot met een mes in de hand. Het was pas nadat verscheidene getuigen mondeling tussenkwamen, dat de verdachte jongeren hun aanval staakten en zij in verschillende windrichtingen wegstoven.

Het slachtoffer kon niet onmiddellijk worden geïdentificeerd. Het betreft een manspersoon van vreemde origine met een geschatte leeftijd van 35 à 40 jaar. De toestand van het slachtoffer is ernstig. Hij werd ter plaatse bewusteloos afgevoerd naar het ziekenhuis. Het slachtoffer bleek onder meer ook 2 steekverwondingen te hebben opgelopen aan het hoofd die vermoedelijk ook aan de oorzaak liggen van een vastgestelde schedelbreuk. Hij verkeert thans nog in levensgevaar.

Die woensdagavond omstreeks middernacht konden reeds 2 verdachten worden gearresteerd. Het betrof 2 jongeren van elk 13-jaar die beiden in de omgeving woonachtig zijn. Één van deze jongeren is reeds zeer goed gekend bij het gerecht. Beiden werden gisteren voorgeleid voor de jeugdrechter die de plaatsing van beiden in een gesloten instelling beval.  Wegens de niet-uitvoerbaarheid van de beslissing ( plaatsgebrek & leeftijd ), wordt vandaag verder gezocht naar mogelijke plaatsen.

Gisteren werden nog de 18-jarige broer en de 18-jarige nonkel van één van beiden gearresteerd voor verdere ondervraging inzake hun mogelijke betrokkenheid. Ten aanzien van hen werd een onderzoeksrechter gelast wegens feiten van poging doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Beiden zullen vandaag nog worden voorgeleid voor de onderzoek welke verder zal beslissen over hun verdere aanhouding.

Vandaag werd met betrekking tot deze feiten nog een 17-jarige minderjarige gearresteerd. Ook deze zal vandaag nog voorgeleid worden voor de Jeugdrechter. Het parket zal ook ten aanzien van deze minderjarige de plaatsing in een gesloten instelling vragen.      

Mogelijks kaderen de feiten in een eerdere bedreiging die het slachtoffers jegens de 13-jarige jongens zou hebben geuit, waarop woensdagavond bij het slachtoffer ‘verhaal’ werd gehaald. Dit is echter nog niet duidelijk en dient nog te worden bevestigd door het verdere onderzoek, dat in handen van lokale recherche ligt. Het is eveneens nog niet duidelijk wie precies gestoken heeft.

In navolging van mijn eerder bericht:

Er is ondertussen voor de 2 dertienjarigen plaats gevonden in een gesloten instelling.

Ken Witpas