Persbericht - beslissing parket inzake klacht tegen Conner Rousseau

Op 22 juni jl. werd er bij het parket een klacht neergelegd tegen Conner Rousseau, partijvoorzitter bij Vooruit.

De klacht werd grondig onderzocht. Het onderzoek heeft evenwel geen elementen opgeleverd die erop wijzen dat Conner Rousseau strafbare feiten heeft gepleegd.

Het parket Oost-Vlaanderen besliste om het dossier te seponeren.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen