Persbericht - Gent - Actie ‘Keep the stadium clean’ – drugsactie Ghelamco-stadion

Parquet du Procureur du Roi Flandre Occidentale
Communiqué de presse

Zondagnamiddag 15 januari 2023 voerde de Gentse politie, naar aanleiding van de voetbalmatch KAA Gent – KV Kortrijk, drugscontroles uit in het Ghelamco-stadion.

Deze drugscontroles kaderen in het ‘Keep The Stadium Clean’-project, een samenwerking tussen KAA Gent, de Politiezone Gent en het parket Oost-Vlaanderen, waarbij op geregelde tijdstippen zowel preventieve als bestuurlijke en gerechtelijke acties worden verricht om drugs uit het stadion te weren.

Deze keer betrof het een kleinschalige actie waarbij aan de ingang bezoekers werden gecontroleerd op het bezit van drugs. Hierbij werd een drughond ingezet.

Een 400-tal bezoekers werden gecontroleerd in een line-up van telkens een 10-tal personen. De drughond duidde 10 personen aan die in het bezit waren van drugs of die kort voordien drugs gebruikt hadden.

Er werd voor een gecombineerde aanpak geopteerd.

In aanwezigheid en in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen werd de procedure ‘onmiddellijke minnelijke schikking’ toegepast, zodat snel kon worden gereageerd op de feiten. De personen bij wie effectief drugs werden aangetroffen, betaalden onmiddellijk een boete.

Krachtens het Reglement van Inwendige Orde van de club dienden zij tevens onmiddellijk het stadion te verlaten, zodat ze de wedstrijd niet konden volgen. Door de veiligheidsverantwoordelijke van de club worden zij bovendien aangemeld bij de Nationale Kamer Burgerlijke Uitsluitingen van de K.B.V.B., die hen een maatregel kan opleggen waardoor ze bij de Voetbalbond en de andere clubs bekend zijn en bij een volgende misstap binnen de 3 jaar tegen een effectieve uitsluiting/stadionverbod aankijken.

De supporters die zich inlaten met drugs in het stadion worden bovendien voortdurend in kaart gebracht, zodat er nog gerichter kan worden opgetreden.

KAA Gent, de politie én het parket willen met deze acties een sterk signaal geven dat druggebruik in een stadion met een familiale sfeer niet getolereerd wordt. Ze kondigen aan dat ze de strijd tegen drugs verder zullen zetten en dat er nog frequent -preventieve en repressieve- acties zullen volgen.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

Parquet du Procureur du Roi Flandre Occidentale
Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse