Persbericht - Gent - Beschikking raadkamer in zaak Optima

Parquet du Procureur du Roi Flandre Occidentale
Communiqué de presse

De raadkamer in Gent heeft vandaag een beslissing genomen in het strafdossier ‘OPTIMA’. Het Openbaar Ministerie had in het dossier reeds op 6 april 2021 een eindvordering genomen. De regeling rechtspleging kon evenwel niet verder gezet worden omwille van verzoeken tot bijkomend onderzoek door een aantal inverdenkinggestelden (vier van de vijf verzoeken werden volledig afgewezen, één verzoek werd deels afgewezen, deels toegestaan) alsook omwille van diverse procedures die werden opgestart door de verdediging.

Op 7 juni 2016 vorderde het Openbaar Ministerie een gerechtelijk onderzoek na een strafklacht van de NATIONALE BANK VAN BELGIË naar aanleiding van haar toezicht op OPTIMA BANK NV. Het gerechtelijk onderzoek had betrekking op vermeende malversaties binnen zowel de bank- als vastgoedactiviteiten van de groep ‘OPTIMA’. Zowel OPTIMA BANK NV als OPTIMA GLOBAL ESTATE NV (later YOUR ESTATE SOLUTION NV) werden naderhand failliet verklaard, respectievelijk op 15 juni 2016 en op 29 mei 2018.

Het strafdossier ‘OPTIMA’ betreft een uitgebreid gerechtelijk onderzoek dat bestaat uit diverse luiken en uit meerdere dossiers die samen gevoegd werden. Een eerder gerechtelijk onderzoek had betrekking op de verkoop van tak23-producten door OPTIMA FINANCIAL PLANNERS NV (later sedert eind 2011 OPTIMA BANK NV). Ook dit dossier werd gevoegd. Dit gerechtelijk onderzoek had voornamelijk betrekking op de inleg van gelden in de periode vanaf eind 2003 tot begin 2011.

De tenlasteleggingen in de gevoegde dossiers zijn onder meer gekwalificeerd als valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, oplichting, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, witwas, inbreuken op de Wet Vastgoedmakelarij, misleiding van de NATIONALE BANK VAN BELGIË (zoals voorzien door de Bankwet) en laattijdige aangifte van het faillissement.

Het Openbaar Ministerie vroeg de verwijzing van de diverse hoofdrolspelers en betrokkenen in de verschillende luiken/constructies, meer bepaald vroeg het Openbaar Ministerie om finaal twaalf inverdenkinggestelden (personen en vennootschappen) te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Het Openbaar Ministerie vroeg aan de raadkamer voorts ook om acht personen en vennootschappen niet te verwijzen naar de correctionele rechtbank en wenst deze (rechts)personen dan ook niet te vervolgen. Het Openbaar Ministerie vroeg ten slotte de verjaring vast te stellen voor een internationale verzekeringsmaatschappij m.b.t. haar rol in de periode van OPTIMA FINANCIAL PLANNERS NV.

De raadkamer heeft het Openbaar Ministerie ter zake (integraal) gevolgd. Er is nog beroep mogelijk bij de Kamer van Inbeschuldigingstelling.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

 

Parquet du Procureur du Roi Flandre Occidentale
Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse