Persbericht - Gent - Grote hoeveelheid cocaïne uit Brazilië onderschept in fruitsaptanker in Gentse haven

Parquet du Procureur du Roi Flandre Occidentale
Communiqué de presse

In de Gentse haven is op maandag 21 juni 2021 opnieuw een drugslading ontdekt op een fruitsapboot. De cocaïne zat verborgen in drie grote samengebonden zakken die verborgen waren in een zeekast onder de waterlijn van het schip. De straatwaarde van deze drugs bedraagt ruim 10 miljoen euro.

Op maandag 21 juni 2021 heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen, samen met de Belgische Douane, de Scheepvaartpolitie en het duikteam van de Nederlandse Douane, een schip gecontroleerd dat sinaasappelsap (in bulk) vervoerde vanuit Santos, Brazilië, naar de Gentse haven (North Sea Port).

De Australische federale politie had in kader van een lopend onderzoek nuttige informatie gedeeld met de FGP Oost-Vlaanderen. In samenspraak met het parket van Oost-Vlaanderen werd beslist om over te gaan tot een grondige controle van het schip bij aankomst in de haven. Om deze controle optimaal te doen verlopen, werd de hulp ingeroepen van de Belgische Douane en de Scheepvaartpolitie, twee partnerdiensten die gespecialiseerd zijn in het doorzoeken van schepen. Om de buitenzijde van het schip te onderzoeken werd beroep gedaan op de Nederlandse Douane, die ter plaatse kwam met een gespecialiseerd duikteam. Dankzij hun expertise konden er drie zwarte zakken ontdekt worden, die in de zeekasten van het schip waren aangebracht. Deze zeekasten zijn openingen onder water, waarlangs zeewater wordt opgepompt om ballasttanks te vullen, of voor de koeling van de machinekamer.

Uit verder nazicht bleek dat de zakken gevuld waren met cocaïne, die waterdicht verpakt zat.
Het totale gewicht van deze drugs bedroeg 216 kilo, goed voor een totale straatwaarde van meer dan 10 miljoen euro.

Het onderzoek naar de organisatie achter dit transport is lopende, zowel in België, als in Brazilië en Australië.

In Australië werden 2 verdachten opgepakt door de Australische federale politie. Ze worden  verdacht van internationale drugsmokkel en lidmaatschap van een criminele organisatie. Aan Belgische zijde werden nog geen aanhoudingen verricht. In het belang van het onderzoek kan hierover geen verdere informatie gegeven worden.

In het verleden (2016, 2017 en 2019) werd er ook al drugs aangetroffen op verschillende fruitsaptankers. De drugs waren toen verborgen bij de bemanning, in containers, tot zelfs in vaatjes fruitsap. Ook op andere bulkschepen naar de Gentse haven (bijvoorbeeld geladen met kolen) zijn al regelmatig drugs aangetroffen die tussen de lading of aan de buitenkant van het schip verborgen werden. De goede samenwerking tussen Scheepvaartpolitie, Douane en FGP heeft er telkens toe geleid dat deze ladingen konden onderschept worden.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen

Parquet du Procureur du Roi Flandre Occidentale
Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse