Persbericht - Kapellen - toelichting voorleiding minderjarigen

Parquet du Procureur du Roi Anvers
Communiqué de presse

Bij de start van de tweede lockdown heeft het parket Antwerpen gekozen om zogenaamde lockdownfeestjes zowel voor meerderjarigen, als voor minderjarigen streng aan te pakken. Deze aanpak is ingegeven door de risico’s die dergelijke lockdownfeestjes met zich kunnen meebrengen voor de verdere verspreiding van het coronavirus.  

 

Als het gaat om minderjarigen, wordt er omzichtig te werk gegaan. In deze specifieke omstandigheden is er door het parket beslist om de minderjarigen van hun vrijheid te beroven. We begrijpen dat dit een zeer ingrijpende beslissing is. Het laat aan politie en parket wel toe om meteen een concreet zicht te krijgen op de feiten en ook om meteen de nodige verhoren te kunnen organiseren.

Uit de vaststellingen en de verhoren blijkt dat de jongeren –  het gaat  om twee 15-jarigen en vijf 14-jarigen, op zaterdagavond 13 februari 2021 met zeven hadden afgesproken in het huis van een van hen in Kapellen, terwijl de ouders niet thuis zouden zijn.

Tijdens de vaststellingen van de politie zijn enkele ouders toegekomen en op de hoogte gebracht. De minderjarigen werden overgebracht naar het politiecommissariaat van PZ Noord waar ze opgevangen werden in twee verhoorlokalen. De jongeren kregen de kans om hun ouders te contacteren. Ze kregen uiteraard ook de mogelijkheid om iets te drinken en te eten en om sanitair te gebruiken. Niemand van de jongeren heeft de nacht in een cel doorgebracht, maar wel in een lokaal van de politie. Op eigen verzoek heeft één jongere geslapen in een cel voor minderjarigen.

Alle minderjarigen werden daarna in opdracht van het parket verhoord in het bijzijn van een advocaat.

Zondag om 10.20 uur zijn de jongeren vanuit het commissariaat in Kapellen in twee bewegingen naar het Vlinderpaleis gebracht, waar ze in de loop van de uren die volgden één voor één voor de jeugdrechter zijn geleid. De jeugdrechter heeft de jongere individueel gesproken met kennis van het volledige dossier. In afwachting van die voorleiding en omdat er geen plaats is voor alle minderjarigen werden ze tijdelijk opgevangen in de doorgangscellen voor minderjarigen in het Vlinderpaleis.

Ongeveer 18 uur na de vaststelling heeft de jeugdrechter voor elke minderjarige voorlopige maatregelen opgelegd.

Het beleid van het parket met betrekking tot deze specifieke gevallen wordt constant geëvalueerd en bijgestuurd. We begrijpen dat voor sommige betrokken personen, minderjarigen en ouders, deze impact bijzonder groot kan zijn. Reden ook waarom dergelijke onderzoeken en maatregelen niet lichtzinnig genomen worden. Tegelijk wensen we te benadrukken dat de impact van het coronavirus zeer ingrijpend is voor de samenleving. Enkel samen kunnen we dit virus zo veel mogelijk proberen onder controle te houden. Die verantwoordelijkheid dragen we allemaal.

Ook het openbaar ministerie heeft hierin een maatschappelijke taak en plicht. Over het gevoerde beleid is en wordt meermaals heel duidelijk en transparant gecommuniceerd.

Contact : communicatiecel parket Antwerpen

Parquet du Procureur du Roi Anvers
Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse