Persbericht - Kleine Brogel

Parquet du Procureur du Roi Limbourg
Communiqué de presse

Deze ochtend (8u30) werden 16 personen, waaronder 4 parlementsleden van het Europees parlement,  bestuurlijk gearresteerd aan de luchtmachtbasis te Kleine Brogel.

In totaal drongen 7 personen waarvan 3 parlementsleden van het Europees parlement de luchtmachbasis effectief binnen.

Ze hadden een banner bij zich.

Al de personen werden weer in vrijheid gesteld.

De processen-verbaal zullen worden overgemaakt aan het parket Limburg en zullen worden bestudeerd.

Meer info kan voorlopig niet worden medegedeeld.

Parquet du Procureur du Roi Limbourg
Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse