Persbericht - Leuven - snelrecht voor fietsdiefstallen

Op dinsdag 13 september omstreeks 15u38 kreeg de politie melding van een poging tot fietsdiefstal in de fietsenstalling op het Benedenplein te Leuven. Op camerabeelden werd gezien dat een verdachte probeerde om een fiets te stelen.

Ter plaatse gekomen merkten verbalisanten 2 mannen op en 1 van hen, die een fiets aan de hand had, voldeed aan desbetreffende persoonsbeschrijving. Hij kon bovendien aan de hand van camerabeelden ook gelinkt worden aan een fietsdiefstal op 4 september in de fietsenparking op het Martelarenplein te Leuven, waarbij de fiets van een 41-jarige vrouw uit Leuven werd gestolen.

De verdachte betreft een 26-jarige man zonder gekende verblijfplaats in ons land. De fiets die hij in zijn bezit had was gegraveerd en bleek toe te behoren aan een 13-jarige jongen uit Leuven. Uit onderzoek bleek ook dat de fiets van diens vriend in dezelfde fietsenstalling verplaatst werd en het slot van deze fiets werd beschadigd.

De verdachte weigerde een verhoor af te leggen. Hij werd bij toepassing van het snelrecht gedagvaard voor diefstal, poging diefstal en onwettige binnenkomst of onwettig verblijf in het Rijk en hij dient zich in oktober te verantwoorden voor de correctionele rechtbank.

De andere man die geïnterpelleerd werd door de politie ontkende de feiten en hij mocht na verhoor beschikken.