Persbericht - Limburg - Succesvolle 20ste Cleanhouse-actie leidt tot aantreffen van meer dan 1500 cannabisplanten 

Parquet du Procureur du Roi Limbourg
Communiqué de presse

Heden heeft voor de 20ste maal een operatie Cleanhouse plaatsgevonden. De operaties Cleanhouse beogen het detecteren en vervolgens opruimen van cannabisplantages in Limburg.  

Aan deze Cleanhouse-actie hebben de lokale politiezones KEMPENLAND, LANAKEN-MAASMECHELEN, TONGEREN-HERSTAPPE, CARMA, LOMMEL, BERINGEN-HAM-TESSENDERLO, BILZEN-HOESELT-RIEMST, ST-TRUIDEN­GINGELOM-NIEUWERKERKEN en Kanton BORGLOON deelgenomen, hierbij ondersteund door het lnterventiekorps van de Federale Politie Limburg, studenten van het PLOT alsook door de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg. De actie gebeurt in nauw overleg met het Parket Limburg en de onderzoeksrechters. Daarnaast hebben ook de Civiele Bescherming, Fluvius en de Watergroep geparticipeerd. 


Er werden diverse locaties, verspreid over heel Limburg, bezocht, waarbij in Bree, Lanaken en Hechtel-Eksel 3 in werking zijnde plantages werden aangetroffen met in totaal 1525 planten en een kleine hoeveelheid cannabis. Daarnaast werden 3 opgeruimde plantages, stekken voor cannabisplanten, een hoeveelheid speed, een aantal XTC-pillen en 2 verboden wapens aangetroffen. Tevens werd een geldsom van 150.000,00 euro in beslag genomen, evenals een aantal voertuigen en luxe horloges. 
Door deze Cleanhouse 20 werd voor ongeveer 582.415,00 euro drugs aan gebruikersprijzen inbeslaggenomen, maar werd de groothandelaars op jaarbasis een potentieel inkomen van 2.897.500,00 euro onthouden. 
Op de locaties van plantages werd diefstal van elektriciteit en drinkwater vastgesteld. Dit is zeer gevaarlijk voor de openbare veiligheid en kan leiden tot ernstig brandgevaar. 

In totaal werden 8 personen gearresteerd. Er zal later nog beslist worden of deze personen voorgeleid zullen worden bij de onderzoeksrechter en eventueel verder aangehouden zullen worden. De onderzoeken worden verdergezet en kunnen later nog tot bijkomende arrestaties leiden. 


De eerste Cleanhouse-actie is doorgegaan op 22 oktober 2014. De 20 voorbije edities Cleanhouse werden steeds gecoördineerd door Commissaris Dany DANIËLS van de FGP Limburg. Vanaf maart 2020 zal Dany DANIËLS op welverdiend pensioen gaan. Zijn coördinerende rol tussen de verschillende partners heeft bijgedragen tot het welslagen van iedere editie. Parket Limburg en alle betrokken partners, waaronder alle Limburgse lokale politiezones, Federale politie, de onderzoeksrechters, labo, Civiele Bescherming, PLOT, Fluvius en de Watergroep, wensen daarvoor hun uitdrukkelijke dank uit te drukken. 


In de toekomst zullen nog dergelijke acties plaatsvinden, gezien het Parket Limburg van de aanpak van georganiseerde criminaliteit een prioriteit maakt. 

Parquet du Procureur du Roi Limbourg
Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse