Persbericht - Oost-Vlaanderen - overzicht na 3 maanden kraakwet

Sinds de inwerkingtreding op 16 november 2017 van de wet van 18/10/2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed (kraakwet), zijn er bij het parket Oost-Vlaanderen tot op heden 15 klachten binnengekomen (9 in 2017 + 6 in 2018).

 

1 klacht (2017) had betrekking op een bewoond pand in Gent:

De woning werd onmiddellijk ontruimd en de onrechtmatige bewoners (een moeder en haar zoon) werden gearresteerd en gedagvaard in snelrecht wegens inbreuken op de nieuwe wetgeving. Op 11 januari 2018 deed de correctionele rechtbank in Gent uitspraak. De vrouw kreeg een gevangenisstraf van 7 maanden (met uitstel 3jaar) en een geldboete van 800 euro (100 euro x8). De zoon kreeg opschorting van straf.

 

De 14 andere klachten hadden betrekking op onbewoonde panden in: Evergem (1), Sint-Niklaas (1), Gavere (1), Lokeren (1), Gent (10)

* In 3 gevallen (Evergem en 2x Gent) verlieten de bewoners na tussenkomst van de politie onmiddellijk het pand.

 

* In 9 gevallen werd een bevel tot ontruiming aangeplakt.

In 2 van deze 9 dossiers tekenden de onrechtmatige bewoners beroep aan tegen de beslissing van het parket waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt voor de vrederechter.

In het eerste dossier oordeelde de vrederechter dat de termijn tot ontruiming met één maand kon verlengd worden. Inmiddels hebben deze personen het pand verlaten.

In het andere dossier oordeelde de vrederechter dat het verzoekschrift tot beroep tegen het bevel tot ontruiming vanwege de kraker ongegrond was. De krakers zijn het pand aan het verlaten.

In 6 gevallen hebben de bewoners voor of bij het verstrijken van het bevel tot ontruiming, het pand verlaten, waarvan in 1 geval (Gent-Ledeberg) de bewoners onmiddellijk werden gedagvaard. Zij kregen van de rechtbank in Gent op 8/2/2018 opschorting van straf.

In 1 dossier verstrijkt de beroepstermijn op 27/02/2018 om middernacht.

 

* In 2 gevallen werden de bewoner(s) gearresteerd: in de eerste zaak (pand in Sint-Niklaas) betrof de bewoner een illegale vreemdeling die werd overgedragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. In de andere zaak (pand in Lokeren) werd de onderzoeksrechter gevorderd. Het onderzoek zit in een eindfase.

An Schoonjans, persmagistraat PK Oost-Vlaanderen