Persbericht - parket Limburg - waarschuwing over technieken bij autodiefstallen

Parquet du Procureur du Roi Limbourg
Communiqué de presse

Geachte leden van de pers,

De federale gerechtelijke politie en het parket Limburg willen samen volgend bericht verspreiden:

“De federale gerechtelijke politie wordt sedert geruime tijd overstelpt met onderzoeken naar georganiseerde bendes die zich toeleggen op het stelen van voertuigen en van onderdelen uit voertuigen. Verschillende onderzoeken van de federale gerechtelijke politie zorgden ervoor dat verdachten veroordeeld werden. Desondanks blijven de dossiers talrijk binnenkomen.

De autodieven gaan hierbij steeds inventiever te werk. Ze beschikken over moderne technieken om de voertuigen op afstand te hacken of over te nemen, waarbij het alarm eveneens wordt uitgeschakeld. Vooral de merken LAND ROVER (voornamelijk VELAR), LEXUS en TOYOTA (voornamelijk LANDCRUISER) worden gekozen. Daarentegen zijn de airbags, dashboardconsoles (infotainment-systeem) van het merk BMW erg gegeerd. Meestal vertrekken deze gestolen wagens naar Afrika.

Uit onze onderzoeken bleek eveneens dat de bendes, vaak van Litouwse origine, GPS-trackers onder voertuigen plaatsen. Op die manier kunnen ze de verplaatsingen van de auto’s volgen om vervolgens te controleren of deze ‘s nachts op een toegankelijke plaats geparkeerd staan.  Hierna gaat men over tot diefstal van de wagen.  We stelden vast dat zo’n GPS-tracker soms wel verscheidene weken, tot maanden, onder een voertuig blijft zitten vooraleer men overgaat tot diefstal.

Met dit persbericht willen federale politie en parket Limburg waarschuwen. Indien je zo’n GPS-tracker aantreft, te denken valt bijvoorbeeld aan garagisten of personeel van bandencentrales, automobielinspectie, … , contacteer dan de politie. Ga zeker niet zelf de tracker manipuleren.”

 

Parquet du Procureur du Roi Limbourg
Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse