Persbericht - Tildonk - snelrecht voor opzettelijke brandstichting

Op maandag 25 april 2022 omstreeks 15u20 kreeg de politie melding van een brand in een parkje achter het Sint-Angela College te Tildonk. Er zouden hoge vlammen te zien zijn en er werden ook ontploffingen waargenomen.

Toen de politie ter plaatse kwam merkten zij hevige rookontwikkeling en de brandweer had de bluswerken reeds aangevat. Op vraag van het parket kwamen de branddeskundige en het labo ter plaatse. De branddeskundige kwam tot de conclusie dat de brand was aangestoken.

De directrice van de school duidde drie vermoedelijke daders aan. Het betreft twee 18-jarige jongens uit Haacht en Haaltert en een minderjarige jongen.

Uit het onderzoek en de verhoren blijkt de betrokkenheid van de drie verdachten.

Voor de minderjarige verdachte werd de jeugdrechter gevorderd.

De twee meerderjarige verdachten werden via de snelrechtprocedure gedagvaard wegens opzettelijke brandstichting en zij zullen zich in juli voor de correctionele rechtbank dienen te verantwoorden.

Bij de feiten vielen geen gewonden. Op het eerste zicht betreft de materiële schade enkele tuinbouwmachines, de schuur waarin deze machines gestald stonden en enkele omliggende bomen.