Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/002/18

Communiqué de presse

Betreft: internationale drugsmokkel en productie

In het kader van een dossier van het federaal parket betreffende internationale drughandel en productie (zie hierover onze persberichten van 11 en 12 januari met als kenmerk D1/002/18) heeft de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg vandaag de verlenging van de voorlopige hechtenis bevestigd van de volgende personen voor de periode van één maand :

Carlos C.

Yener K.

Rita D.K.

Marc C.

Bruno V.

Jacobus B.

Alis H.

Peter M.

Indien zij tegen deze beslissing beroep aantekenen, zullen zij binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van beroep te Antwerpen verschijnen.

 

Concerne : trafic international et production de stupéfiants

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral sur le trafic international et la production de stupéfiants (voir nos communiqués de presse du 11 et du 12 janvier avec la référence D1/002/18) la Chambre du Conseil du tribunal de première instance de Limbourg a confirmé aujourd’hui la prolongation de la détention préventive des personnes suivantes pour une période d’un mois :

Carlos C.

Yener K.

Rita D.K.

Marc C.

Bruno V.

Jacobus B.

Alis H.

Peter M.

S’ils font appel de cette décision, ils comparaîtront dans les quinze jours devant la chambre des mises en accusation près de la Cour d’appel d’Anvers.

 

In the framework of a file of the Federal Public Prosecutor’s Office concerning international drug trafficking and production (see also our press releases of the 11th and 12th January under reference D1/002/18) the Pre-Trial Chamber of the Limburg Court of First Instance has confirmed today the prolongation of the temporary custody of the following persons:

Carlos C.

Yener K.

Rita D.K.

Marc C.

Bruno V.

Jacobus B.

Alis H.

Peter M.

 

If they appeal against this decision, they will appear before the Indictment Chamber of the Antwerp Court of Appeal within fifteen days.

Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse