Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/002/18

Betreft: internationale drugsmokkel en productie

In het kader van een dossier van het federaal parket betreffende internationale drughandel en productie (zie hierover onze eerdere persberichten met als kenmerk D1/002/18) heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Antwerpen gisteren de verlenging van de voorlopige hechtenis bevestigd voor één maand van Ronald B.

****

Concerne : trafic international et production de stupéfiants

Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral sur le trafic international et la production de stupéfiants (voir nos communiqués de presse avec la référence D1/002/18) la Chambre de mises en accusation près de la Cour d’Appel d’Anvers a confirmé hier la prolongation de la détention préventive de Ronald B. pour une période d’un mois. Page 2

****

In the framework of a file of the Federal Public Prosecutor’s Office concerning international drug trafficking and production (see also our press under reference D1/002/18) the Pre-Trial Chamber of the Cour of Appeal of Antwerp confirmed yesterday the prolongation of the temporary custody for one month of Ronald B.