Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/003/15

Communiqué de presse

Betreffende het dossier in het kader van de aanslagen in het Joods Museum te Brussel heeft gisteren de Raadkamer van Brussel de verdachten Mehdi N., Nacer B. en Mounir A. doorverwezen naar de Kamer van Inbeschuldigingstelling bij het Hof van Beroep te Brussel.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling zal later beslissen over hun eventuele doorverwijzing naar het Hof van Assisen.

De Raadkamer heeft hierbij eveneens de verlenging van de voorlopige hechtenis bevolen van Mehdi N.

*******

Dans le cadre de l’enquête sur l’attentat du Musée Juif de Bruxelles, la chambre du conseil de Bruxelles a renvoyé hier les suspects Mehdi N., Nacer B. et Mounir A. devant la chambre des mises en accusation près la Cour d’appel de Bruxelles.

La chambre des mises en accusation décidera plus tard de leur éventuel renvoi devant la Cour des assises.

La chambre du conseil a également ordonné la prolongation de la détention préventive de Mehdi N. Page 2

*******

With regard to the file relating to the attacks in the Jewish Museum in Brussels, the Pre-Trial Chamber of the Court of First Instance of Brussels referred the suspects Mehdi N., Nacer B. and Mounir A. to the Pre-Trial Chamber of the Court of Appeal of Brussels.

The latter will decide later on their possible referral to the Assize Court.

The Pre-Trial Chamber of the Court of First Instance has also ordered the extension of Mehdi N.'s pre-trial detention.

Communiqué de presse

Autres Communiqué de presse