Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/005/19

 

Gisteren, zondag 14 april 2019, heeft een onderzoeksrechter van Bergen, in het kader van een dossier van het federaal parket, de genaamde Jimmy K., geboren op 5 juli 1996, van Belgische nationaliteit, onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Hij werd door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

Er werden huiszoekingen uitgevoerd te Waver, Ottignies en Komen, waar  geen wapens of explosieven werden aangetroffen.

In het belang van het onderzoek worden er geen verdere inlichtingen gegeven.

*****

Hier, dimanche 14 avril 2019, un juge d’instruction de Mons a placé sous mandat d’arrêt le nommé Jimmy K., né le 5 juillet 1996, de nationalité belge, dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral.

Il a été inculpé par le juge d’instruction de participation aux activités d’un groupe terroriste.

Des perquisitions ont été menées à Wavre, Ottignies et Comines, où aucune arme et aucun explosif n’ont été trouvés.

Dans l’intérêt de l’enquête, aucune information supplémentaire ne sera divulguée.

*****

Yesterday, Sunday 14 April 2019, an investigating judge in Mons arrested Jimmy K., born on 5 July 1996, of Belgian nationality, in the context of a file of the Federal Prosecutor’s Office.

He was charged by the investigating judge with participation in the activities of a terrorist group.

Searches were carried out in Wavre and Comines, where no weapons or explosives were found.

In the interest of the investigation, no further information will be disclosed.