Press Release by the Federal Public Prosecutor’s Office - D1/009/19

Concerne : dossier de blanchiment et  association de malfaiteurs lié au milieu de football

Le parquet fédéral confirme le nombre de quatre perquisitions organisées ce mercredi matin par un juge d’instruction de Bruxelles dans les communes d’Anderlecht (deux), Schaarbeek et Laeken.

Elles concernent des suspicions de blanchiment d’argent et association de malfaiteurs.

Plus précisément, des questions se posent sur les conditions de transfert d’un ou de plusieurs joueurs.

L’enquête, à ce stade, concerne uniquement les agissements potentiellement suspects d’un ou de plusieurs agents de joueurs. Les faits se seraient produits avant 2016.

Le parquet fédéral s’inquiète, notamment en raison du principe de présomption d’innocence,  de voir citer publiquement le nom de sociétés ou d’entreprises.

Le parquet fédéral rappelle qu’une perquisition sert à étayer un dossier ou à fermer des portes et qu’il ne s’agit en rien d’un indice de culpabilité.

A ce stade de l’enquête, le parquet fédéral ne communiquera pas plus d’informations relatives à  ce dossier.

*****

Betreft: dossier witwassen en vereniging van misdadigers gelinkt aan het voetbalmilieu

 

Het federaal parket bevestigt dat een onderzoeksrechter van Brussel deze woensdagochtend vier huiszoekingen heeft laten uitvoeren te Anderlecht (twee), Schaarbeek en Laken.

Het betreft feiten van witwassen en vereniging van misdadigers meer bepaald worden vragen gesteld bij de transfer van één of meerdere spelers.

Het onderzoek betreft, op dit ogenblik, enkel mogelijk verdachte handelingen van één of meerdere spelermakelaars.

De feiten zouden zich vóór 2016 hebben voorgedaan.

Gelet op het principe van het vermoeden van onschuld, is het federaal parket bezorgd over het feit dat de namen van bedrijven en ondernemingen openlijk worden vermeld.

Het federaal parket wijst er op dat een huiszoeking zowel dient om bewijzen te verzamelen als om deuren te sluiten en dat zij op geen enkele manier een aanwijzing van schuld inhoudt.

Verder wordt er in het belang van het lopend onderzoek geen informatie ter zake meer verspreid.